Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyttan med strukturerade journaler….. Stockholm 19/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyttan med strukturerade journaler….. Stockholm 19/"— Presentationens avskrift:

1 Nyttan med strukturerade journaler….. Stockholm 19/10 2012
Carina Zetterberg Utredare Socialstyrelsen/leg läkare

2 Nationell Informationsstruktur (NI) Nationellt fackspråk (NF) = Snomed
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

3 Snomed kommer att utvecklas allteftersom teknik och verksamheter förändras, men är redan nu moget för användning Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

4 Snomed behövs för att vårddokumentationen ska ta steget in i 2000-talets kommunikationssamhälle
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

5 Dokumentationen i svensk vård är en patientrisk…
Dokumentationen i svensk vård är en patientrisk…. …och en tidstjuv av stora mått. Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

6 Vi har…… för mycket dokumentation upprepningar dubbeldokumentation
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

7 Vi arbetar fortfarande med….
läkarjournal sköterske/omvårdnadsjournal sjukgymnastjournal arbetsterapeutjournal kuratorsjournal logopedjournal ……… Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

8 Patientjournal! Istället för med….
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

9 Läkarna vill oftast ha sammanfattande ”sökord” för fri text och kunna sätta sin egen prägel på dokumentationen. Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

10 …och i VIPS-dokumentationen fortsätter sköterskorna m. fl
…och i VIPS-dokumentationen fortsätter sköterskorna m.fl. att producera anteckningar som läkarna inte läser Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

11 Dokumentationen följer personalkategori och/eller kontakttyp, inte processen kring patienten….
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

12 …och varierar mer med personerna som dokumenterar än med patienterna och deras tillstånd
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

13 Hur dokumenteras att något är normalt?
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

14 Hjärta: U.a. Hjärta: Inga patologiska fynd Hjärta: Regelbunden rytm, rena toner, inga biljud.
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

15 Hjärta: Ingen arytmi noteras, pulsen har normal frekvens
Hjärta: Ingen arytmi noteras, pulsen har normal frekvens. Inga patologiska blåsljud auskulteras. Hjärta: Befinnes vara normalt avseende rytm och toner. Hjärta: Endast normala fynd noteras Hjärta: Allt är normalt vid undersökningen Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

16 200 op-berättelser Hysterektomi 11 doktorer. 11 olika sätt att skriva
200 op-berättelser Hysterektomi 11 doktorer. 11 olika sätt att skriva. Syntes av alla. Alla nöjda och säger det är så jag skriver! Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

17 Ca 70% av det som står i läkaranteckningar är upprepning av vad som tidigare skrivits
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

18 Sköterskorna dokumenterar allt som görs men också det som inte görs…..
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

19 Vad behöver vi dokumentera för att patienten ska få god vård i dag och framtiden?
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

20 Svårt att hitta i den omfattande dokumentationen
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

21 Förlossningsjournal från 1890
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

22 Journal från 1926 och 1944 Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

23

24

25 Ytterligare skäl att strukturera och strama upp dokumentationen
NPÖ/Epsos Patientens journal på nätet Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

26 ”Datoriseringen” Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

27 Dokumentationssystem byggs oftast för patienter med multiproblem och återkommande vårdbehov
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

28 Detta tynger dokumentationen för de vårdkontakter som kan dokumenteras enklare utan minskad säkerhet
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

29 Systemtillverkarna låser, på vår egen begäran, in oss i traditionellt tänkande. Default att bara ”få upp” anteckningar från den egna professionen!!! Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg

30 Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg
Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

31 Hur fungerar egentligen systemförvaltningarna?
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

32 Dokumentation är en av de få patientnära momenten i vården, som går att automatisera
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

33 Om vi ska kunna utnyttja den avancerade teknik som vi redan investerat i måste vi ändra vår syn på dokumentation Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

34 Nya dokumentationssystem i sig löser inte problemen med dokumentationen. För ändrade arbetssätt är nödvändiga Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

35 Vi måste gå från fritextbaserad till starkt strukturerad dokumentation
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

36 Detta är också en förutsättning för att Snomed ska kunna användas
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

37 Att ändra attityder och rutiner (det absolut svåraste?)
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

38 Att vara kortfattad är tecken på visdom
Sofokles Att vara kortfattad är tecken på visdom Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

39 Vården av patientgrupper som utreds och/eller behandlas på likartat sätt ska alltid dokumenteras på samma sätt Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

40 Innehållet i dokumentationen….
ska täcka behovet för patientens vård vid det aktuella vårdtillfället ska täcka behovet för ev. framtida vård Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

41 Byggs upp efter…. lagar och riktlinjer
nationella, regionala och lokala vårdprogram och riktlinjer flödet i verksamheten vilka personalkategorier som deltar i den aktuella vården Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

42 Vad är det verkliga dokumentationsbehovet för vårdkontakten?
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

43 Identifiera allt utdatabehov
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

44 Strukturerad dokumentation med blankettmallar…
inmatning i ”kryssmallar” förvalda frastexter kontroll av inmatad data visst beslutsstöd Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

45 Skövde 20100929 Carina Zetterberg

46 Dokumentation av diabeteskontroll i journalsystemet

47 Mappning mot Snomed kan göras direkt i mallen
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

48 ärftlighet för tromboembolisk sjukdom ärftlighet för tumör i kvinnliga könsorgan ärftlighet för malign brösttumör

49 xxxxxxxxxx Ingen aktuell medicinering
positivt graviditets-test negativt graviditets-test xxxxxxxxx graviditets-test inte utfört Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

50 Uppskattningsvis kan 50-75% av all klinisk dokumentation i specialistsjukvården skapas med hjälp av liknande verktyg Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

51 Snabbare dokumentation
Från flera steg… informationen tillgänglig direkt kostnadseffektivt Till ett steg! Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

52 Strukturerad dokumentation
processinriktad adekvat likformig styrd Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

53 Säker dokumentation ökad patientsäkerhet genom enhetlig dokumentation
minskad risk för feltolkning att informationen är lättare att hitta Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

54 Korrekt kodsättning Automatiserat och utan dubbelarbete
Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

55 Från journal till kvalitetsregister
Med automatik! Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

56 Synergieffekter Samarbete mellan Förvaltningar Kliniker Yrkesgrupper
Vårdpersonal Systemutvecklare Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg

57 Status på dokumentation som en viktig del av vården måste höjas
Status på dokumentation som en viktig del av vården måste höjas. Utveckling av dokumentation måste ske på samma villkor som utveckling av andra delar av vården Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Stockholm , Carina Zetterberg

58 Stockholm 19 oktober 2011, Carina Zetterberg Nationell eHälsa 2012, Carina Zetterberg


Ladda ner ppt "Nyttan med strukturerade journaler….. Stockholm 19/"

Liknande presentationer


Google-annonser