Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Odontologisk forskning Gunnar Bergenholtz Odontologiska fakulteten Sahlgrenska Akademin Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Odontologisk forskning Gunnar Bergenholtz Odontologiska fakulteten Sahlgrenska Akademin Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Odontologisk forskning Gunnar Bergenholtz Odontologiska fakulteten Sahlgrenska Akademin Göteborg

2 Vad är odontologisk forskning? Vem bedriver odontologisk forskning? Vad forskar man på?

3 Odontologi, odontologisk forskning, tandläkeri

4 Courtesy Dr B Mohlin

5 munslemhinna inklusive tandkött tunga saliv, salivspottkörtlar käkben, käkled, tuggmuskulatur Courtesy Dr B Mohlin

6 Kunskapsområden ämnesområden - kliniska specialiteter* 1)Bettfysiologi* 2)Cariologi 3)Endodonti* 4)Odontologisk teknologi - materiallära 5)Oral kirurgi - oral maxillofacial kirurgi* 6)Oral diagnostik 7)Oral patologi 8)Oral och maxillofacial radiologi* 9) Oral mikrobiologi 10) Ortodonti* 11) Parodontologi* 12) Pedodonti* 13) Protetik* 9) Oral mikrobiologi 10) Ortodonti* 11) Parodontologi* 12) Pedodonti* 13) Protetik*

7 Relativt nya kunskapsområden ämnesområden - kliniska specialiteter Gerodontologi Odontologisk psykologi tandvårdsrädsla Oral biokemi Oral immunologi Oral medicin Odontologisk toxikologi Sjukhustandvård Omhändertagande av mentalt sjuka - fysiskt handikappade Tandhälsovård Folkhälsovetenskap

8 Molekyler - signalsubstanser Celler Organ-vävnad Patient Befolkning Vårdmodeller- hälsoekonomi Molekyler - signalsubstanser Celler Organ-vävnad Patient Befolkning Vårdmodeller- hälsoekonomi Det odontologiska forskningsfältet

9 Forskningsfält Utvecklingsbiologi - embryologi Bild lånad från Lindhe J: Textbook of Clinical Periodontology and Implantology

10 Courtesy Dr A Gritli-Linde Courtesy Gener, molekyler signalsubstanser, som reglerar utvecklingen av tänder och deras vävnader

11

12 Avery Textbook of Oral Histology

13

14

15

16 Bilder lånade från Lindhe J:Textbook of Clinical Periodontology and Implantology

17 Bilder lånade från Lindhe J:Textbook of Clinical Periodontology and Implantology

18 Bilder lånade från Lindhe J:Textbook of Clinical Periodontology and Implantology

19 Forskningsfält Avvikelser i den normala utvecklingen av tänder och käkar - etiologi, diagnostik, förebyggande, behandling Courtesy Dr B Mohlin

20 Courtesy Dr B Mohlin

21 Courtesy Dr B Mohlin

22 Bilder vänligen ställda till förfogande av Prof Jörgen Nor é n

23 Courtesy Dr B Mohlin

24 Courtesy Dr B Mohlin

25 Utvecklingsstörningar/sjukdomar med genetisk bakgrund Identifiera genetisk bakgrund Karaktärisera associerade kliniska fynd Diagnostik Förståelse av basal biologisk defekt Förebyggande/regenerativa åtgärder Farmakogenetik Läkemedel Genterapi ”Tissue engineering” Stamcellsterapi

26 Forskningsfält Infektion, bakteriers adhesion till tandsubstans, inflammation, immunologi, Bacteria grow rapidly in the mouth!

27 Karies - marginal parodontit

28 WHO Health Report 2003 Caries continuing global health problem Five billion affected on a world wide basis Costs 10 % of the health care budgets in industrialized countries Effective prophylactic programs far fetched

29 Sverige 30% av alla 6-åringar 80% av alla 19-åringar Sämre i invandringstäta områden 30% bland vuxna - parodontit

30

31 Courtesy Dr Lars Björndahl

32

33 SyraproducerandeInflammations framkallande

34 Frekvent sackaros intag Minimal fluortillförsel

35 Bild lånad från Tandläkartidningen nr 1, 2004 Interaktion värd - bakterier Mekanismer för sjukdomsutveckling i stort sett okända!

36 Bild lånad från Tandläkartidningen nr 1, 2004 Alla drabbas inte Varför?

37 I en ren mun fås vare sig karies eller parodontit!

38 Mekanismer för vidhäftning? Hur påverka vidhäftningen?

39 Forskningsfält Prevention, tandhälsovård, vårdmodeller Epidemiologiska studier beskrivande -intervenerande Randomiserade kliniska studier

40 Forskningsfält Oral rehabilitering - restaurerande tandvård Diagnostik - behandlingsplanering - kliniskt beslutsfattande Odontologiska material - implantat biokompatibilitet, toxikologiska, allergiframkallande effekter

41

42 Bilder vänligen ställda till förfogande av tdl Sverker Toreskog

43 Vid 14 års ålder har vartannat barn varit utsatt för ett tandtrauma

44 Forskningsfält Smärtmekanismer, smärtbehandling, kroniska värktillstånd

45 Forskningsfält Beteende, fobiforskning, tandvårdsrädsla

46

47

48 De flesta rädda går regelbundet till tandläkare 5% 70% 30% 70% med stark rädsla går regelbundet 30% bara om det är nödvändigt

49 Tandvårdsanpassad KBT Tandvårdsanpassad KBT (kognitiv beteendeterapi) (kognitiv beteendeterapi)

50 Forskningsfält Utvecklingsbiologi - embryologi Avvikelser i den normala utvecklingen av tänder och käkar Inflammation, immunologi, infektion, adhesion Diagnostik - behandlingsplanering Oral rehabilitering - restaurerande tandvård Material - toxikologi, allergiframkallande effekter Smärtans fysiologi och behandling Beteende, fobiforskning Prevention, tandhälsovård, folkhälsovetenskap

51 Sambandet munhåla kroppens övriga organ

52 Munhålan kroppens spegel!

53 Age: 12 yrs Sex: Male Referred form a pedodontist Current diseases: Eczema NOS. Previous diseases: 0. Medication: 0 Allergy: 0. Alcohol: 0 Snuff: 0. Smoking habits: 0. The patient is complaining from swollen cheeks and lips.

54 Age: 12 yrs Sex: Male Referred form a pedodontist Current diseases: Eczema NOS. Previous diseases: 0. Medication: 0 Allergy: 0. Alcohol: 0 Snuff: 0. Smoking habits: 0. The patient is complaining from swollen cheeks and lips.

55 Bilder vänligen ställda till förfogande av prof Mats Jontell Mb Crohn

56 Orala infektioner betydelse för uppkomsten av Kardio-vaskulära sjukdomstillstånd Atheroskleros Stroke Låg födelsevikt hos barn Kronisk obstruktiv lungsjukdom Osteoporos Orala infektioner betydelse för uppkomsten av Kardio-vaskulära sjukdomstillstånd Atheroskleros Stroke Låg födelsevikt hos barn Kronisk obstruktiv lungsjukdom Osteoporos

57 Exempel på projekt med odont anknytning stödda av VR 2003 Mikrobiologisk adhesion, kariesrelaterade projekt - UU, M, GU Biomineralisation - ben, dentinogenes - UU, GU, KI Samband oral infektioner systemiska effekter – UU, GU Mekanismer för vävnadsnedbrytning vid parodontit – KI, GU Egenskaper hos ytor - GU, M Osseointegration vid implantat - GU Kvicksilvers effekter på immunsystemet - LiU Mekanismer för uppkomst av immunologisk tolerans - GU Neurobiologiska mekanismer - pulpa som modellsystem - KI Fobiers naturalhistoria - specifikt tandvårdsfobi (VR+HS) - GU Vårdmodeller - GU Kliniskt beslutsfattande - M Vårdsamtalets betydelse för patienters tandhälsa (HS) – M Hepatit C - KI


Ladda ner ppt "Odontologisk forskning Gunnar Bergenholtz Odontologiska fakulteten Sahlgrenska Akademin Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser