Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några hälsoproblem hos beagle

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några hälsoproblem hos beagle"— Presentationens avskrift:

1 Några hälsoproblem hos beagle
Beagle-Ringen Östfolds möte 28 maj 2011 Catharina Linde Forsberg

2 Några hälsoproblem hos beagle
Epilepsi Beagle pain syndrome (aseptisk meningit) Kinesbeaglesyndromet - MLS Chondrodystrofi Höftledsdysplasi

3 Epilepsi Petit mal – kort varaktighet, små ryckningar. Kan missas.
Grand mal – vanligare, orolig, sedan krampanfall, medvetslöshet, varar några minuter Status epileptikus – när kramperna inte upphör. Hunden kan dö.

4 Epilepsi Genetiskt betingad (vanligast), eller förvärvad
Debuterar hos beagle från 3 mån till 9 års ålder Hos beagle vanligast med lindrigare form av anfall

5 Epilepsi Behandling först om anfall varje vecka
De flesta beaglar klarar sig bra, med eller utan behandling Arbete pågår i Finland med en genetisk test för anlaget hos bl a beagle Fell foxhounds

6 Epilepsi Inte något stort problem i rasen som helhet, men förekommer på vissa linjer Beaglar med epilepsi skall naturligtvis inte gå i avel. Flygande foxhounds!

7 Beagle pain syndrome/aseptisk meningit
-Vid 5-10 mån ålder -Feber, nedsatt a.t., mkt ont i nacke och huvud -Ovilliga att röra på sig -Anses immunmedierat -Går i skov -Behandlas med höga doser kortison under lång tid -De flesta blir bra och kan sluta med behandlingen -Skall inte gå i avel!

8 Chinese Beagle Syndrome (MLS)

9 Chinese Beagle Syndrome/MLS

10 Kinesbeagle/MLS Chinese Beagle Syndrome/Musladin Lueke Syndrome (MLS)
En typ av dvärgväxt med ofta krokiga framben och med höga yttertår, med sneda ögon och konstig form på huvudet, samt broskiga öronlappar Går på tåspetsarna ffa fram Ofta även andra problem, t ex hjärtfel

11 Kinesbeagle/MLS Denna sjukdom finns endast hos beagle och hos människa! Sjukdomen beror på en förändring i endast en gen, och nedärvningen är recessiv. Lyckligtvis finns det nu en gentest! Det innebär att om uppfödarna är seriösa och testar sina avelshundar så behöver det inte födas fler kinesbeaglar! Information om testade beaglar finns på:

12 Chinese Beagle Syndrome/MLS
Sägs ha ett väldigt trevligt temperament. Kan leva till hög ålder. Chinese Beagle Syndrome/MLS

13 Chinese Beagle Syndrome/MLS
Obs öronvecket! Typisk sittposition

14 Chinese Beagle Syndrome/MLS
x (MLS/MLS) (MLS/MLS) (MLS/MLS) (MLS/MLS) (MLS/MLS) (MLS/MLS)

15 Chinese Beagle Syndrome/MLS
x (MLS/MLS) (N/MLS) (MLS/MLS) (MLS/MLS) (N/MLS) (N/MLS)

16 Chinese Beagle Syndrome/MLS
x (MLS/MLS) (N/N) (N/MLS) (N/MLS) (N/MLS) (N/MLS)

17 Chinese Beagle Syndrome/MLS
X (N/MLS) (N/N) (N/N) (N/N) (N/MLS) (N/MLS)

18 Chinese Beagle Syndrome/MLS
X (N/MLS) (N/MLS) (N/N) (N/MLS) (N/MLS) (MLS/MLS) 25% 50% 25%

19 Kinesbeagle/MLS Det är okänt hur många MLS-beaglar som har fötts i Norden, eftersom man inte tidigare har förstått vad det har rört sig om. Ett 20-tal svenska beaglar från belastade linjer är hittills gentestade. Hälften har visat sig vara anlagsbärare, (N/MLS). Genom att para anlagsbärare med anlagsfria hundar kommer det inte att födas MLS-drabbade valpar.

20 Avelsrekommendationer för MLS
MLS-beaglar (MLS/MLS) skall självklart inte användas i avel. Föräldrar till MLS-drabbade beaglar har MLS-anlaget i enkel uppsättning (N/MLS) och skall inte användas i avel annat än med testat fria hundar (N/N) På så vis kommer hälften av avkommorna visserligen att bli anlagsbärare för MLS, men det kommer inte att födas några MLS- valpar.

21 Avelsrekommendationer för MLS
Friska syskon till MLS-sjuka beaglar (MLS/MLS) skall testas för MLS innan de går i avel. För de som testas fria (N/N) finns inga avelsrestriktioner i detta avseende. För de som visas vara anlagsbärare (N/MLS) gäller att de endast skall användas i avel med testat fria hundar (N/N). Föräldrar och syskon till anlagsbärare (N/MLS) skall testas för att se om de är fria (N/N) eller om de också är anlagsbärare (N/MLS).

22 Chondrodystrofi Dvärgväxt Krokiga framben Grov över skuldrorna
”Ingen” hals Missbildad ryggrad Högt placerade yttertår Ofta hjärtfel Infektionskänsliga mm

23 Chondrodystrofi

24 Chondrodystrofi

25 Höftledsdysplasi Avläsningssystemet ändrades år 2000 från det Nordiska till det inom FCI. Därmed ökade HD-frekvensen hos beagle i Sverige från c:a 10% till över 30% Avelsbasen blev då för smal och SBlK lämnade SKKs hälsoprogram år 2001.

26 Höftledsdysplasi Nordiska systemet Utan anmärkning 1 Lätt HD 2 3
4 Grav HD FCI:s system A och B C D E F

27 Höftledsdysplasi HD-graderingen enligt FCI
A = Norbergs vinkel >105º, mittpunkten ligger innanför ledkanten, samt kongruen- ta ytor B = endera av föregående fallerar C = ingendera av de ovan, samt ej kongruent, eller ledslapphet D = ~30% stöd för ledkulan E = 0-10% stöd för ledkulan

28 SBlK:s HD-utredning 1. Inventering av samtliga HD-resultat åren = 1666 rtg beaglar HD1/C = 11,3%; HD2/D = 2,7%; HD3/E = 0,1% 2.Intervjuundersökning av 41 bgl med HD 35 (92,2%) hade inte haft några problem 6 st hade haft ont (7,8%) från 6-7 års ålder (alla hade grad 2 el.3)

29 SBlK:s HD-utredning 3. Omläsning av 80-tal gamla HD-bilder.
Endast ett fåtal fick en annan gradering. 4. Omröntgning efter c:a 5 år av 13 beaglar med HD En del hade blivit bättre, bl a en med HD3/E som nu fick HD1/C (!) En hund fick olika bedömning båda ggr på 2 bilder som tagits samtidigt Flera hade blivit något sämre, ffa de med HD2/D.

30 Genetisk forskning på beagle
DNA-Prover önskas Dels från beaglar som är helt friska Dels från beaglar med följande problem: Aseptisk meningit Kondrodystrofi (krokiga ben) Lymfom (blodcancer) Hämangiosarkom (blodcancer)

31 Kryptorchism Enkelsidigt (vanligast), eller dubbelsidigt
Testiklarna skall vara nere före 8 veckors ålder. Efter 12 veckor kommer de sällan ner hos beagle. Praktiskt taget alltid ärftliga orsaker Enkelsidigt kryptorchida är fertila, men deras valpar får inte registreras i SKK Inget stort problem hos beagle.

32 Cherry Eye En lite körtel på insidan av tredje ögonlocket (blinkhinnan) sväller upp och ses som ett litet rött ”körsbär” i ögonvrån Uppträder hos unga hundar Kan gå tillbaka vid snabb behandling med salva, annars tas hela eller delar av körteln bort Kan ibland ge bestående problem med dåligt stöd för ögongloben, eller dåligt med tårvätska.

33

34


Ladda ner ppt "Några hälsoproblem hos beagle"

Liknande presentationer


Google-annonser