Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

THE INNER GAME OF TRANSITION

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "THE INNER GAME OF TRANSITION"— Presentationens avskrift:

1 THE INNER GAME OF TRANSITION
INRE OMSTÄLLNING THE INNER GAME OF TRANSITION Stephen Hinton

2 Syftet Dela med dig - en överblick – av vad inre omställning omfattar
Så att du kan börja utforska mer av dig som du känner dig dragen till För att stödja omställning där du verkar

3 INRE OMSTÄLLNING: EN INTRODUKTION
Inre bilder: the inner game of transition Vad vi kommunicerar för stories Hur visioner fungerar i omställning Den kulturen vi lever i Vad kulturen gör till oss Hur vi kan växa Hur vi kan skapa den kulturen vi vill ha Referenser, mer läsning, nästa steg

4 Vad vill du uppnå? Hur fungerar det nu? Vad verkar fungera? Vad stoppa det från att fungera? Vad kan du göra nu?

5 Klarhet över det du vill
Fokusera på det som händer Var med i nuet Fokus på hur andra ser dig, priset, osv stör din förmåga att lära dig

6 Vad vill du uppnå? Hur ser din värld ut när omställningen till fossilt - fritt är färdigt?

7

8

9 Pre-industrial sustainable culture
Where are we going? Techno-Fantasy Climax Green-Tech Stability Energy & Resource Use Population Pollution Industrial Ascent (Modernism) Creative Descent (Permaculture) Earth stewardship Pre-industrial sustainable culture Mad Max Historical Time Future Time Baby Boom Agriculture 10.000yrs BP Industrial Revolution Great Grand Children

10 Ledarskap: att hålla en vision.
Visionen drar en.

11 RÄDSLA! SÄKERHET Avslappnad Kan utforska världen Allt är bra Slåss Fly Stelna

12 FREDS KULTUREN FARA KULTUREN Logik Mål Smal fokus Närmaste familj Kortsiktigt Tar kommandot Hierarki Klara roller Organisation Fokus på fara Fokus på brist Beredd på våld Snabb sjukvård Snabba Beslut Kortsiktiga vinningar Inte prioritera alla Holistiskt tänkande Process inte mål Kärlek Djupt Helande Förlåtande Cirklar inte hierarki Community, mänsklighet Focus på mångfald Långsiktighet All bidrar med sina gåvor Barnens välmående Fokus på bygga upp kapital Fokus på beredskap BEREDSKAP RESPONS ÅTERHÄMTNING RISK REDUCERING

13 Partnerskap Dominator Ömsesidigt tillit och respekt Låg nivå av våld
Värderingar och berättelser som Ger stort värde till empati och omhändertagande relationer Demokratiskt och rättvist Struktur Jämlikhet mellan könen Manliga och kvinnliga värderingar värderas lika Dominator Auktoritär och ojämlik ekonomisk Och social struktur Kvinnor underkastas till kvinnlighet och män och mannlighet Våld och övergrepp till hög grad Värderingar och berättelser som rättfärdigar våld och dominans Från boken ”the real wealth of nations creating a caring economy av Riane Eisler

14 En kultur som förenar behovet av att hantera risk och fara som samtidigt erkänner behov av fred
Hållbarhet Ekonomi Miljö Energi Socialt Beredskap Infrastruktur Organisation Energi Mentalt Kompetens RESILIENS

15 preparedness response recovery risk mitigation

16 Från Robert Gilman Planetary Context

17 Barndoms Barndoms upplevelser upplevelser
Common Cause:

18 Förbindelse utan intimitet
Barndoms Trauna Upplevelsen av brist Meningslöshet Maktlöshet Osäkerhet Separation VANLIGA TANKAR Vi måste växa ekonomiskt Gör dig själv attraktiv på arbetsmarknaden Utveckla dig själv Experter vet vad som är bäst för dig Ny teknik behövs Vi måste konkurrera Vi behöver försvarsmakten Individen är viktig KOMPENSATION Överkonsumtion Status Makt över Försvar Förbindelse utan intimitet

19 Tre giftiga myter Det finns inte tillräckligt Mer är bättre
Dominationskulturen Det finns inte tillräckligt Mer är bättre Det är som det är Barndoms Trauma Brist, Meningslöshet, Maktlöshet, Osäkerhet, Separation

20 Från upplevelse till världsbild.
God verklighet: “Ond” verklighet: Världen accepterar inte mig som jag är! Jag är ensam, ingen kan älska mig! Andra har makt Livet är farligt Jag måste anpassa mig för att bli accepterad Det är bäst att inte känna (smärta, ilska, glädje) Jag måste gömma,-kreativitet, glädje, känslighet, livlighet Anpassad verklighet: Världen är trygg& jag kan lita på andra Jag är älskad och accpeterad som den jag är Det är ok att visa känslor Livet är rikt och meningsfullt

21 Reaktion och anpassning.
Positiv erfarenhet: Negativ erfarenhet: Lär att vara “lyckad” Förtränga minnen Svårt att visa hela känslor som glädje, sorg, kreativitet och närvaro Anpassad personlighet: Trygg Hållen Del av Det finns tillräckligt Värdesatt och accepterad som den jag är! Icke uppmärksammad Attackerad Svältfödd på känslor Kritik / värdelös Brist på empati

22 DIE culture DOMINATION INDIVIDUALISM EXCLUSION

23 Jag känner mig inte värdelös Jag känner mig inte ensam
Beroende kraftfull tillfredställd anknuten Mot Mål a-typ, arbets-narkoman.. Shopping, äta, resa, visa upp.. relationer,sex droger, TV.. Nytt jobb/uppdrag: Jag känner mig inte värdelös Ny romans Jag känner mig inte ensam Ny måltid. Ny pryl Jag känner mig inte tom makt o värde- löshet tomhet ensam Fly smärtan I E D

24 Potential till healing
Medvetenhet Potential Försvars mekanismer minskar smärtan men minskar potentialen Våga inte! Anpassad Personlighet Riskera inte! Smärta

25 Verkligheten är dålig Finns inte nog Överhopad Otrygg Separerad
Vad hjälper eller läker? Att skapa en bra verklighet Lägg till egna exempel på aktiviteter!! Finns inte nog Det finns massor! Dela måltider, utbytesdagar, cykling. Hitta sätt att ge bort saker!! Överhopad Tillhandahålla mötesplatser för att uppleva både fruktan och möjligheter Truth mandala och andra av Joanna Macy´s processer, stödja grupper Se upp för utbrändhet!! Otrygg Trygg plats för att ha roligt och vara kreativ Stödja grupper – att bygga tillit. Konst, musikevents, berätta historier Separerad Vara med andra Anknyta till naturen Gruppaktiviteter, diskussioner efter filmer, samla vild mat, cykelturer, ritualer! Värdelös Värdera varje persons bidrag Fira framgångar och genomförande offentligt och vid möten. Publicera berättelser, konst, bilder, utfall Konkurrens Samarbete Utbyten, dela projekt / arbeten, från antingen-eller till både-och

26 Mer att utforska Riane Eisler: The Chalice and the Blade
Vision: The law of attraction The Great Turning: Joanna Macy Kommunikation: Common Cause WWF Affärsvärldens repons: Common Shared Value Historia:  Robert Gilman Dynamic Planetary Context  ….. Och vår 2 dagars kurs i omställning!

27

28


Ladda ner ppt "THE INNER GAME OF TRANSITION"

Liknande presentationer


Google-annonser