Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INRE OMSTÄLLNING THE INNER GAME OF TRANSITION Stephen Hinton.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INRE OMSTÄLLNING THE INNER GAME OF TRANSITION Stephen Hinton."— Presentationens avskrift:

1 INRE OMSTÄLLNING THE INNER GAME OF TRANSITION Stephen Hinton

2 Syftet Dela med dig - en överblick – av vad inre omställning omfattar Så att du kan börja utforska mer av dig som du känner dig dragen till För att stödja omställning där du verkar

3 INRE OMSTÄLLNING: EN INTRODUKTION Inre bilder: the inner game of transition Vad vi kommunicerar för stories Hur visioner fungerar i omställning Den kulturen vi lever i Vad kulturen gör till oss Hur vi kan växa Hur vi kan skapa den kulturen vi vill ha Referenser, mer läsning, nästa steg

4 Vad vill du uppnå? Hur fungerar det nu? Vad verkar fungera? Vad stoppa det från att fungera? Vad kan du göra nu?

5 Klarhet över det du vill Fokusera på det som händer Var med i nuet Fokus på hur andra ser dig, priset, osv stör din förmåga att lära dig

6 Vad vill du uppnå? Hur ser din värld ut när omställningen till fossilt - fritt är färdigt?

7

8

9 Industrial Ascent (Modernism) Energy & Resource Use Population Pollution Pollution Climax Techno-Fantasy Green-Tech Stability Earth stewardship Mad Max Great Grand Children Agriculture 10.000yrs BP IndustrialRevolution Baby Boom Pre-industrial sustainable culture Historical Time Future Time Creative Descent ( Creative Descent (Permaculture) Where are we going?

10 Ledarskap: att hålla en vision. Visionen drar en.

11 RÄDSLA! SÄKERHET Slåss Fly Stelna Avslappnad Kan utforska världen Allt är bra

12 Logik Mål Smal fokus Närmaste familj Kortsiktigt Tar kommandot Hierarki Klara roller Organisation Fokus på fara Fokus på brist Beredd på våld Snabb sjukvård Snabba Beslut Kortsiktiga vinningar Inte prioritera alla Holistiskt tänkande Process inte mål Kärlek Djupt Helande Förlåtande Cirklar inte hierarki Community, mänsklighet Focus på mångfald Långsiktighet All bidrar med sina gåvor Barnens välmående Fokus på bygga upp kapital Fokus på beredskap FARA KULTUREN FREDS KULTUREN

13 Partnerskap Dominator Demokratiskt och rättvist Struktur Jämlikhet mellan könen Manliga och kvinnliga värderingar värderas lika Ömsesidigt tillit och respekt Låg nivå av våld Värderingar och berättelser som Ger stort värde till empati och omhändertagande relationer Auktoritär och ojämlik ekonomisk Och social struktur Kvinnor underkastas till kvinnlighet och män och mannlighet Våld och övergrepp till hög grad Värderingar och berättelser som rättfärdigar våld och dominans Från boken ”the real wealth of nations creating a caring economy av Riane Eisler

14 En kultur som förenar behovet av att hantera risk och fara som samtidigt erkänner behov av fred Hållbarhet Ekonomi Miljö Energi Socialt Beredskap Infrastruktur Organisation Energi Mentalt Kompetens RESILIENS

15

16 Från Robert Gilman Planetary Context

17 Common Cause: http://valuesandframes.org/ Barndoms upplevelser Barndoms upplevelser

18 VANLIGA TANKAR Vi måste växa ekonomiskt Gör dig själv attraktiv på arbetsmarknaden Utveckla dig själv Experter vet vad som är bäst för dig Ny teknik behövs Vi måste konkurrera Vi behöver försvarsmakten Individen är viktig Barndoms Trauna Upplevelsen av brist Meningslöshet Maktlöshet Osäkerhet Separation KOMPENSATION Överkonsumtion Status Makt över Försvar Förbindelse utan intimitet

19 Tre giftiga myter Det finns inte tillräckligt Mer är bättre Det är som det är Barndoms Trauma Brist, Meningslöshet, Maktlöshet, Osäkerhet, Separation Dominationskulturen

20 Från upplevelse till världsbild. “Ond” verklighet :  Världen accepterar inte mig  som jag är!  Jag är ensam, ingen kan  älska mig!  Andra har makt  Livet är farligt God verklighet:  Världen är trygg& jag kan lita på andra  Jag är älskad och accpeterad  som den jag är  Det är ok att visa känslor  Livet är rikt och  meningsfullt Jag måste anpassa mig för att bli accepterad Det är bäst att inte känna (smärta, ilska, glädje) Jag måste gömma,- kreativitet, glädje, känslighet, livlighet Anpassad verklighet:

21 Reaktion och anpassning. Negativ erfarenhet : Positiv erfarenhet: Lär att vara “lyckad” Förtränga minnen Svårt att visa hela känslor som glädje, sorg, kreativitet och närvaro Anpassad personlighet:  Icke uppmärksammad  Attackerad  Svältfödd på känslor  Kritik / värdelös  Brist på empati  Trygg  Hållen  Del av  Det finns tillräckligt  Värdesatt och accepterad som den jag är!

22

23 Beroende a-typ, arbets- narkoman.. Shopping, äta, resa, visa upp.. relationer,sex droger, TV.. kraftfulltillfredställdanknuten Mot Mål makt o värde- löshet tomhet ensam Fly smärtan Nytt jobb/uppdrag: Jag känner mig inte värdelös Ny romans Jag känner mig inte ensam Ny måltid. Ny pryl Jag känner mig inte tom

24 Medvetenhet Anpassad Personlighet Riskera inte! Våga inte! Försvars mekanismer minskar smärtan men minskar potentialen Potential Smärta

25 Verkligheten är dålig Vad hjälper eller läker? Att skapa en bra verklighet Lägg till egna exempel på aktiviteter!! Finns inte nog Det finns massor!Dela måltider, utbytesdagar, cykling. Hitta sätt att ge bort saker!! Överhopad Tillhandahålla mötesplatser för att uppleva både fruktan och möjligheter Truth mandala och andra av Joanna Macy´s processer, stödja grupper Se upp för utbrändhet!! Otrygg Trygg plats för att ha roligt och vara kreativ Stödja grupper – att bygga tillit. Konst, musikevents, berätta historier Separerad Vara med andra Anknyta till naturen Gruppaktiviteter, diskussioner efter filmer, samla vild mat, cykelturer, ritualer! Värdelös Värdera varje persons bidrag Fira framgångar och genomförande offentligt och vid möten. Publicera berättelser, konst, bilder, utfall Konkurrens SamarbeteUtbyten, dela projekt / arbeten, från antingen-eller till både-och

26 Mer att utforska Riane Eisler: The Chalice and the Blade Vision: The law of attraction The Great Turning: Joanna Macy Kommunikation: Common Cause WWF Affärsvärldens repons: Common Shared Value Historia: Robert Gilman Dynamic Planetary Context ….. Och vår 2 dagars kurs i omställning!

27

28


Ladda ner ppt "INRE OMSTÄLLNING THE INNER GAME OF TRANSITION Stephen Hinton."

Liknande presentationer


Google-annonser