Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Turismens historia Besöksnäringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Turismens historia Besöksnäringen."— Presentationens avskrift:

1 Turismens historia Besöksnäringen

2 Varför det är viktigt att studera turismens historia
Vilka typer av turism som har utvecklats under olika tidsepoker Orsaker till ökat resande och utveckling av turism från antiken till nutid Trender inom turismen idag och i framtiden

3 Världens sju underverk
Cheopspyramiden ca 2560–2540 f.Kr.

4 Världens sju underverk
Babylons hängande trädgårdar ca 600 f.Kr.

5 Världens sju underverk
Zeusstatyn i Olympia ca 450 f.Kr.

6 Världens sju underverk
Artemistemplet i Efesos ca 440 f.Kr.

7 Världens sju underverk
Mausoleet i Halikarnassos ca 350 f.Kr.

8 Världens sju underverk
Kolossen på Rhodos ca 284 f.Kr.

9 Världens sju underverk
Fyrtornet på Faros ca 280 f.Kr.

10 Handelsvägar i romarriket

11 Medeltiden Handel Under medeltiden ökade handelsresorna
Köpmän reste längs sidenvägen till Kina Vikingar genomförde handelsresor söderut och österut Religion Den lilla fritid man hade ägnades mest åt religiösa fester och pilgrimsresor I England kallades därför fritiden för ”holy days” (heliga dagar) som senare ändrades till ”holidays”

12 Nyare tid – Grand Tour Under och 1700-talen utförde adelsynglingar en så kallad Grand Tour som betraktades som en obligatorisk del av utbildningen och var en förutsättning för en karriär i staten. En Grand Tour innebar att man under 3 år reste, främst i Tyskland, Frankrike och Italien där man studera de vid olika universitet och lärde sig främmande språk. Att resa runt på ”tour” ledde så småningom till begreppet ”tourism” på engelska och turism på En Grand Tour kan jämföras med dagens språkstudier och studieutbyten för gymnasie- och skolungdom som oftast går till USA, England och Frankrike.

13 Nyare tid – Hälsa och bad
Seden att av hälsoskäl ”dricka brunn” är känd sedan mitten av 1500-talet i södra och centrala Europa Intag av mineralrikt vatten ansågs vara mycket viktigt för kroppens välbefinnande och uppmuntrades av läkarkåren I början av 1800-talet utvecklades badturismen. Kurorterna Varberg, Marstrand m.fl. blev nu stora resmål I slutet av 1800-talet ökade även intresset för natur och fritidsliv Fjällturismen började växa fram i bl.a. Åre med skidåkning på vintern och fjällvandring på sommaren Denna tidiga form av semester främst ett nöje för de mer välbärgade ur adeln och borgerskapet

14 Nyare tid - Gruppresor 1841 hyrde Thomas Cook, från England, ett helt tåg åt 500 nykterhetsvänner för att resa mellan Leicester och staden Loughborough i England. 1845 börjar Thomas Cook ordna nöjes- och lustresor efter överenskommelse med olika järnvägsbolag. Runt 1870 startar Thomas Cook världens första resebyrå och arrangerar resor till Amerika, Orienten, pilgrimsresor och Jorden runt resor. Thomas Cook skapar resechecken och hotellvouchern Thomas Cook Northern Europe finns än idag och är moderbolaget till researrangörerna: Ving, Spies, Globetrotter, samt flygbolaget Thomas Cook Airlines Scandinavia och hotellkedjan Sunwing Resort.

15 1900-talet Under 1900-talet sker stora förändringar i samhället:
Levnadsstandarden ökar Fritiden ökar Tillgång till snabba transportsmedel Turismen utvecklas till en industri till följd av pengar, tid och teknologi Resandet är inte längre bara till för en liten privilegierad grupp Semesterlagar i Sverige veckor veckor veckor veckor Arbetstidslagar i Sverige tim/vecka tim/vecka tim/vecka tim/vecka

16 Turismen idag Titta i olika kataloger och diskutera följande frågor i grupp Hur marknadsför charterbolagen sig? (vad vill dom få oss att känna) Varför tror ni är charter så populärt? Hittar ni någon ny typ av hotell/aktivitet/resa som ni inte sett tidigare i någon av katalogerna?

17 Turismens utveckling Turismen i ett land påverkas av ett flertal faktorer: Sociala Teknologiska Ekonomiska Politiska Miljömässiga

18 Sociala faktorer Antalet pensionärer som är friska blir fler
”Whops” (Wealthy, Healthy, Older People) frågar efter resor med hög bekvämlighet Antalet familjer med en förälder ökar Antalet ”dinks” (Double Income, No KidS) ökar Dessa efterfrågar olika typer av resor Medicinsk turism ökar både i Europa och Asien I Sydkorea är medicinsk turism är eget studieområde på universitet Yngre resenärer söker aktivitet och äventyrsresor Yngre reser mer på egen hand och paketerar sina egna resor

19 Teknisk utveckling Utvecklingen av transportmedel leder till allt kortare restider även på långa sträckor Större flygplan kan transportera fler passagerare Antalet lågprisbolag ökar Dessa använder sig av flygplatser längre bort från centrum och kräver därför ytterligare transportmöjligheter med buss eller tåg till centrum Tågen blir snabbare och bekvämare Snabbtågen kan konkurrera ut flyg på kortare sträckor Internet erbjuder möjligheter till snabba bokningar av både transport, hotell och aktiviteter Resenärer paketerar mer och mer sina resor själva

20 Ekonomisk utveckling Länder med stark ekonomi och en fungerande infrastruktur drar till sig ett stort antal turister från hela världen Kina är just nu en av världens snabbast växande ekonomier Kina är mycket attraktiv för både affärsmän och fritidsturister Antalet fattiga i Kina minskar, vilket gör att den inhemska turismen ökar kraftigt Vårt individuella resande påverkas av valutakurser, landets ekonomiska situation, skatter och utbudet på resor Under högkonjunktur har vi råd att resa mer och längre Möjlighet till ledig tid påverkar också när, vart och hur vi reser

21 Politisk oro Länder som är politisk stabila anses vara säkre resmål
Under och 70-talen var f.d. Jugoslavien ett stort resmål för turister som sökte sol och bad Under 1900-talet, när landet splittrades genom inbördeskrig, minskade turismen till noll Nu ökar turismen igen i de forna Jugoslaviska länderna Terrorattackerna runt om i världen har gjort att många har blivit försiktigare i sitt val av resor Terrorattackerna mot World Trade Center i New York 2001 och attackerna mot tunnelbanan och bussar i London 2005 minskade inte turismen till dessa städer Dessa städer är populära resmål för affärsresenärer Nöjesresor minskade under en kort period men ökade snabbt igen

22 Ökat miljömedvetande Människors miljömedvetande ökar
Alltfler turister väljer resmål, transportsmedel och logi som är så miljövänliga som möjligt Ekoturism och naturturism i skyddade nationalparker ökar Hotell och restauranger satsar på miljövänliga produkter och återvinning Fler och fler turister betalar gärna lite mer för miljövänlig turism Klimatförändringar påverkar också turismen Högre lufttemperatur leder till att glaciärer smälter snabbare och skidåkningen i dessa områden försämras Högre vattentemperatur kan leda till ökat antal orkaner som påverkar områden med stor turism Många storstäder har problem med avgaser och andra föroreningar


Ladda ner ppt "Turismens historia Besöksnäringen."

Liknande presentationer


Google-annonser