Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spelar utseendet någon roll? En introduktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spelar utseendet någon roll? En introduktion"— Presentationens avskrift:

1 Spelar utseendet någon roll? En introduktion

2 Målen med denna modul: Att bli medveten om:
Hur utseendet påverkar våra bedömningar av varandra Hur utseenderelaterade problem ser ut, hur ofta de förekommer och dess konsekvenser

3 Valfri övning: Tycker du att utseendet spelar någon roll inom yrkesutbildning? Räck upp handen om du tycker att det gör det Räck upp handen om du inte tycker att det gör det Räck upp handen om du är osäker/inte vet Diskussion: Varför?

4 ‘Utseende’ är ett ämne som alla kan relatera till på något sätt.
Även om vissa människor fäster större vikt vid det än andra, så har vi alla ett sorts utseende – vi kan inte bara bestämma oss för att sätta på eller stänga av det, och vårt utseende är unikt, förutom om vi har en enäggstvilling.

5 Utseendet spelar en nyckelroll i en mängd vardagliga aktiviteter, såsom:
1. Hur vi känner igen oss själva och andra människor. 2. Vårt första intryck av andra människor, och deras intryck av oss, till exempel: på en jobbintervju på en dejt under första dagen i en ny klass

6 3. Hur vi presenterar oss för världen, till exempel genom:
fotografier på oss själva som vi väljer att lägga upp på Facebook & andra sociala nätverk vårt val av kläder vår kroppshållning (till exempel om vi sträcker på oss eller står hopsjunkna) våra uttryckssätt och kroppsspråk (till exempel om vi ler eller undviker ögonkontakt med andra människor).

7 Det första intrycket räknas: När vi träffar någon för första gången, tar vi in mycket information om hur hon/han ser ut. Till exempel: - kön - ålder - kroppsstorlek - hudfärg - längd - frisyr - hy - ev. synbara ärr - ev. tatueringar

8 Vi använder ofta denna visuell information för att göra bedömningar om dem, med hjälp av stereotyper utifrån deras utseende. Ibland är dessa bedömningar korrekta, men ofta är de begränsade och felaktiga. Då måste vi se bortom en persons fysiska utseende för att kunna ta reda på hur den verkligen är som person.

9 Till exempel: när Susan Boyle ställde upp i brittiska Talang, ‘Britain’s Got Talent’, bedömde publiken henne efter hennes utseende och utifrån dessa första intryck förutsatte de att hon inte kunde sjunga. Titta på detta videoklipp och observera publikens reaktioner. Hur reagerade du själv när du först såg henne?

10 Hennes första album såldes i mer än 9 miljoner exemplar under de första 6 veckorna.

11 När vi försöker kontrollera hur andra uppfattar oss kallas detta självpresentation.

12 Precis som vi bedömer människor utifrån deras utseende, bedömer de oss utifrån hur vi ser ut.
Diskussionsfrågor: Hur tror du att andra människor uppfattar dig när de träffar dig för första gången? Vilka självpresentationsmetoder använder du (om du använder några)?

13 Att intressera sig för utseende är inte något nytt fenomen eller specifikt för nån speciell kultur.
Genom hela den mänskliga historien finns det exempel på hur människor fascinerats av utseende och hur de försökt ändra sitt utseende för att påverka hur andra människor uppfattar dem.

14 Till exempel: Man tror att Kleopatra använde smink
Under 1500-talet använder både kvinnor och män puder för att få bleka ansikten, vilket ansågs vara ett skönhetstecken. Ingredienserna i pudret de använde gav dem emellertid blyförgiftning. Tajta korsetter har använts i århundraden för att skapa illusionen av en smalare midja.

15 Tillfredsställelse med utseende
Medan vissa människor är nöjda med sitt utseende, är många andra missnöjda med delar av hur de ser ut. Forskning har visat att mer än 90 % av alla kvinnor har negativa tankar om sitt utseende varje vecka, och mer än hälften känner sig inte bekväma med att lämna hemmet utan smink.

16 Vem har utseenderelaterade problem?
Man antar ofta att utseenderelaterade problem bara berör kvinnor, men forskning visar att ca 60 % av alla män är missnöjda med sitt utseende och denna siffra är på uppåtgående. I USA ökade antalet män som genomgår plastikkirurgi för att förändra sitt utseende med 106% mellan 1997 och 2012.

17 Utseende är inte bara ett problem för unga vuxna.
Forskning visar att barn så unga som 5 år och vuxna över 80 år är bekymrade över hur de ser ut.

18 Vad tänker människor om utseende?
Vissa människor tror att de kommer att bli lyckligare och ha ett bättre liv (till exempel en framgångsrik karriär, en kärleksfull partner, bra vänner, ett fint hus, en snabb bil) om de är mer attraktiva och har bättre kroppar eller långt glänsande hår.

19 Jag tror att människor tänker åh jag måste se ut sådär eftersom de tror att de även kommer få ett perfekt liv. Om jag är vacker, om jag är attraktiv, om jag är smal så kommer allt annat i livet också bli bättre, mina betyg kommer förbättras, jag kommer att få en pojkvän, du vet jag kommer ha ett perfekt socialliv In Tiggemann, M., Gardiner, M. & Slater, A. (2000).

20 Dessa tankar är kända som ‘skönhetsmyter’ och forskning har visat att de inte är sanna: Lycka och tillfredsställelse är inte relaterat till utseende.

21 Att se ‘annorlunda’ ut Mer än 20 % av alla människor har ett utseende som på något sätt avviker från normen. Detta kallas ‘missbildning’, ‘synlig skillnad’, ‘förändrat utseende’ eller ‘ovanligt utseende’.

22 ‘Synliga skillnader’ inkluderar:
tillstånd som finns vid födseln (t.ex. läpp- och gomspalt) tillstånd som utvecklas med tiden (t.ex. hudsjukdomen vitiligo, leukodermi) tillstånd som uppkommit i samband med olyckor (t.ex. brännskador) tillstånd som är följder av sjukdom (t.ex. cancerbehandling)

23 Att leva med en synlig skillnad kan innebära flera utmaningar, såsom:
Att bli uttittad Att bli utfrågad om den synliga skillnaden Att bli undvikt, eftersom människor inte vet hur de ska reagera Dessa reaktioner kan påverka en människas liv på många sätt, t.ex. kroppsuppfattningen, självkänslan, självförtroendet, identiteten och livskvaliteten.

24 Man uppskattar att ca 148 miljoner människor i Europa har en synlig skillnad.
En brittisk studie med mer än 1200 deltagare med olika synliga skillnader fann att mer än 65 % rapporterade höga nivåer av oro och ångest när det gällde sociala situationer och att de ibland undvek dessa på grund av sitt utseende.

25 Valfri övning: Vem av dessa människor tror du skulle bekymra sig mest över sitt utseende, och hur tror du att det skulle påverka deras liv? David är 22 och datatekniker. Han har ett 3 cm långt ärr på sin högra kind p.g.a. en olycka för 2 år sedan. Karin är en 19-årig student. Hon har ärr i ansiktet och på nacken och axlarna från en brännskada som orsakades av en varm dryck när hon var två år.

26 Svar: Från informationen som ni har fått är det omöjligt att veta vem som skulle oroa sig mest för sitt utseende. Vi kan bara veta om en person oroar sig, och vilken inverkan det i så fall har på dennes liv, genom att fråga eller genom att observera vad denne gör och hur denne interagerar med andra människor.

27 Den psykiska och personliga påverkan av en missbildning är, kanske förvånande, inte relaterat till:
Personens ålder Personens kön Missbildningens storlek Orsaken till missbildningen Det som kan spela roll är hur framträdande man tror att andra tycker missbildningen är, och hur väl man stöds av familj och vänner.

28 Många människor antar, ofta felaktigt, att alla som ser annorlunda ut av någon orsak (till exempel ärr i ansiktet) skulle vara olyckliga och skulle vilja ändra hur de ser ut. Men det finns gott om exempel på människor med ett ovanligt utseende (eller synlig skillnad) som inte skulle vilja ändra sitt utseende och många människor anpassar sig bra, trots utmaningarna de möter.

29 (see Partridge & Pearson 2008
Till exempel: James Partridge var med om en eldsvåda när hans bil kraschade när han var 18 år. Han menar att hans utseende är en viktig del av den han är och nu, efter många operationer, skulle han inte vilja genomgå mer kirurgi för att förändra det. Adam Pearson har en sjukdom känd som neurofibromatos (NF1). Han har genomgått mer än 20 operationer och anser, precis som James, att hans utseende är en viktig del av den han är. (see Partridge & Pearson 2008 )

30 För att summera: människor med olika utseenden, ålder, kön och social bakgrund kan befinna sig var som helst på en skala mellan mycket nöjd och mycket missnöjd med hur de ser ut. Missnöjd Nöjd

31 Diskussionsfrågor: Varför tror du att vissa människor är nöjda med hur de ser ut medan andra är missnöjda? Vad tror du orsakar detta missnöje?

32 Bilder i media Många bilder i media har retuscherats, men trots detta vill människor se ut som dessa bilder och spenderar mycket tid och pengar på att försöka uppnå något som är overkligt och omöjligt.

33 Övning: Titta på detta videoklipp, som visar hur bilder i media kan manipuleras:

34 Men media är inte de enda som påverkar hur människor ser på sitt utseende. En människas egna tankar om utseende kan också spela roll: Vissa människor tycker att utseendet är viktigare än andra. Vissa tror att andra människor kommer bedöma dem negativt på grund av utseendet, medan andra inte oroar sig så mycket över detta.

35 Familj och vänner är också mycket viktiga genom:
Uppmärksamheten och fokusen de lägger på utseende Hur de talar om utseende Du ser toppen ut, har du färgat håret? Ser min rumpa stor ut i denna? Har du gått ner i vikt?

36 En övning för veckan som följer:
Försök att inte bli involverad i negativa konversationer om ditt eller andras utseende. Nästa gång någon av dina vänner säger ‘usch jag känner mig så tjock i denna…’ eller ‘Å nej, ett till grått hårstrå!’ försök att ändra konversationen till något mer positivt snarare än att haka på.

37 Är detta missnöje med utseende ett problem?
Missnöje med utseendet kan ha ett antal fysiska, psykologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. Dessa kommer vi att gå igenom grundligare under senare tillfällen, men de kan vara:

38 Ätstörningar Undvika sociala aktiviteter
Depression Minskat självförtroende och självkänsla Överdriven träning Relations-problem Brist på träning Steroider Minskad livskvalitet Ätstörningar Beslut om medicinsk behandling Oro hos familj och vänner Ångest Plastik-kirurgi Ekonomiska svårigheter Rökning för att hålla vikten nere

39 Till exempel: Problematiskt beteende när det gäller mat (inklusive “renings”tekniker som fasta, avmagringskurer, kräkning, laxermedel) förknippas med utvecklandet av ätstörningar (Spear 2006): en undersökning av 290 kvinnor i åldrarna år fann att 14.8 % rapporterade ätstörningar (Midlarsky & Nitzburg 2008) År 2007 utfördes mer än bröstförstoringar i Storbritannien på kvinnor år gamla (Sarwer et al 2009) Killar kör styrketräning, äter mer, använder kosttillskott och steroider för att bygga upp muskler (Smolak & Stein 2010)

40 Valfri diskussionsfråga:
Vad tror du skulle kunna göras för att minska mängden utseenderelaterade problem?

41 Valfri övning: Tror du nu att utseende spelar någon roll inom yrkesutbildning? Räck upp handen om du tycker att det gör det Räck upp handen om du inte tycker att det gör det Räck upp handen om du är osäker/inte vet Diskussion: om du har ändrat din åsikt under detta möte, vad gjorde att du ändrade dig?

42 Sammanfattning: Nu när vi har fullbordat denna modul ska du ha kunskaper om: hur utseende påverkar våra bedömningar av varandra hur utseenderelaterade problem ser ut, hur ofta de förekommer och dess konsekvenser speciella problem som människor med synliga skillnader (missbildningar) står inför


Ladda ner ppt "Spelar utseendet någon roll? En introduktion"

Liknande presentationer


Google-annonser