Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjärtsjukdomar Ductus arteriosus Ventricel septum defect

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjärtsjukdomar Ductus arteriosus Ventricel septum defect"— Presentationens avskrift:

1 Hjärtsjukdomar Ductus arteriosus Ventricel septum defect
Fallots tetralogi Aorta coartation

2 Diagnostisering av hjärtsjukdomar
Rr alla extremiteter Pulsen från alla extremiteter Ekg Lungröntgen Ultraljud Hjärtkatetrisering

3 hälsohinder vid hjärtsjukdomar
Potentiell infektion Trötthet Matningssvårigheter Försämrat näringstillstånd Nedsatt lungfunktion Nedsatt perifer syrsättning Potentiell tryckskada Potentiell hjärtinsufficiens Restriktioner

4

5 Vården vid hjärtsjukdomar
Observationer Vikt Puls Rr Andning Saturation Matning Ekg Leverns storlek Hudens färg Temp

6 Medicinering vid hjärtsjukdomar
Betablockare Adenosin ACE-blockare Furomex Digoxin Varfarin Acetylsalisyrsyra

7 Allergi Allergi innebär att kroppens immunförsvar reagerar på ett ämne allergen så att det bildas antikroppar IgG mot detta. Detta kallas sensibilisering Dessa reaktioner kan uppstå i -näsa Hud Lungor Tarmen

8

9 diagnostisering Observation Blodprov Pricktest Provokation

10 Vården vid astma Mediciner: Öppnande:t.exSalbutamol, vårdande: cortison,kombinationspreparat: t.ex symbicort Undervisning Pef mätning Sanering Dagbok

11 Ortopedi i barndomen Benstommens läkning Nyfödd 3 veckor 8år 8veckor

12 Ortopediska diagnoser
Klumpfot Höftledsluxation Skolios Infektioner Ewing sarkom Duschen Leg perthes Frakturer Reuma

13 Undersökningar och vård
Rtg Datortomografi,Ct Mri Immobilisering Skenor Operation Gips

14 Vårddiagnoser Oro, ångest Förändrad kroppsuppfattning
Copingsvårigheter Sorg Brist på kunskap Förstoppning Förändrad självkänsla Hudskada Förändrad tillväxt Brist på rörlighet Smärta Atelektas

15 Reuma Ledinflammation i leden som räcker 5 veckor Stills sjukdom
Sågande feber, eksem, hjärtsäcksinflammation, smärta, leverförstoring, Målet :symtomfrihet, rörlighet, muskelstyrka, reparera skador, Läkemedel Kortison, antiinflammatoriska, Antireuma, fysioterapi, ergoterapi, tandvård

16 magtarmkanalen Läpp och gomspalt Svälj och sugreflex Oesophagus atresi
Gastrooesophagial reflux Ulcus Mp.Hirschsprung Mb Crohn Ileus NEC gastroenterit Gastroschis Blindtarmsinflammation Colitis ulcerösa Invagination Anus atresi

17 Observationer Matningen Kräkning/diarre Viktuppgång Vätskebalansen
Utsöndring Tarmfunktion/ljud Smärtor Vitala funktioner Ikterus/ascites Tecken på dehydrering Indragen fontanell Insjunkna ögon Nedsatt turgor Slapphet Viktnedgång temp

18 Vården Matning små måltider ofta prioritering att så fort som möjligt få tarmen aktiverad Kontinuerlig ersättning av förluster Förhindra infektion Förhindra aspiration Hudvård Trygghet stöd för utvecklingen Pre och postoperativ vård Förberedelse för undersökningar Observation av electrolyter, samt syra bas balansen vid dehydrering osmosal Vården av munslemhinnan

19 VÄTSKEBALANS Input: Mediciner Spolningsvätskor näring Output Dreener Diarree kräkn Andn

20 TPN I perifer ven kan ges: 5-15% gluko 3-9% aminosyra 20% fett högsta koncentration Kalium är: 40mm0l/l Kolhydrater i proportion till fetter 50% ges 4-12mg/kg/min, 23-70kcal/kg7dygn i jämn takt under hela dygnet 24t.

21 Tpn Proteiner för spädbarn Vamilnolac som är 6,5% (20-30ml/kg/dygn)
till CVK 9% 15-22ml/kg/dygn ges tillsammans med glukos 24t/dygn Fetter 20% jämn takt under hela dygnet 24t. påverkar lab verden och avbrott måste hållas ca.några timmar innan blodprov Electrolyter Na 2-3mmol/kg K 1-2mmol/kg Kalsium 60-90mg/kg Magnesium 0,1-0,2mmol/kg Fosfaat 40-60mg/kg

22 TPN Spårämne Pediatrice 1ml/kg ad 15ml/kg (sink,koppar, mangan, selen, fluor, jod) tillsätts i glukos för större barn kan Tracelia användas (krom, järn, mangaan, molybden,sink,koppar, mangan, selen, fluor, jod ) Vitamin Soluvit 1ml/kg ad.10ml tillsätts i fett eller ges skyddat för solljus långsamt Vitalipid infant (10ml/dygn till över 2,5kg barns ) inom 12 timmar Vitalipid adult barn över 11år inom 12 t. 10ml/dygn I fettemulsion

23 Observationer vid iv vikt huvudomkrets syra-bas balansen astrup K Na
CA Gluk PVK b-tromb S-Urea-N S-Mg S-Pi

24 vid långvarig tpn Observationer. P-TT S-Cl S-Trigl S-bil P-Nh4 S-Alat
S- Afos S-Prealb


Ladda ner ppt "Hjärtsjukdomar Ductus arteriosus Ventricel septum defect"

Liknande presentationer


Google-annonser