Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Global Research Platform Samhällsvetenskapliga Fakulteten Lunds Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Global Research Platform Samhällsvetenskapliga Fakulteten Lunds Universitet."— Presentationens avskrift:

1 Global Research Platform Samhällsvetenskapliga Fakulteten Lunds Universitet

2 2 Global Research Platform Plattformen är baserad på konceptet om global styrning (global governance) genom nätverk med särskilda huvudaktörer. Unikt tvärvetenskapligt och digitaliserat verktyg för forskning genom fler än 550 direkta länkar till akademiska såväl som icke-akademiska, empiriska källor. Unikt, tvärvetenskapligt och digitaliserat verktyg för undervisning genom ’tutorials’ med specifik kunskap om global styrning (global governance), huvudaktörerna och de nätverk inom vilka styrningen sker. Plattformen integrerar samhällsvetenskaplig forskning med samhället utanför akademin.

3 3 Global Research Platform Forskningsverktyg: Förser fakultet och studenter med uppdaterat empiriskt material genom fler än 550 direkta länkar till rapporter, statistiska databaser, forskningsstudier, analyser, dokument och nyhetskällor. Mål: Att öka uppsatsernas empiriska kvalitet, globala förankring och relevans för samhället. Pedagogiskt verktyg: Förser fakultet och studenter med specifik kunskap om globala aktörer och deras roller/inflytande i nätverken av global styrning. Mål: Att öka studenternas kunskap om och teoretisk förförståelse för global styrning, dess nätverk och aktörer.

4 4 Masters in Global / Gender / Development Studies Student Research Project Academia & Research Institutes Research, discourses and theories on global processes, social policy, development, and gender Nation-States Policy, bilateral – regional - multilateral agreements, statistics International Governmental Organisations (IGOs) E.g. UN, World Bank, WTO Regional Blocs E.g. EU, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN NGOs & INGOs E.g. Oxfam, Ethical Global Initiative Transnational Corporations (TNCs) Production, employment, trade & FDI, capital Media Conglomerates E.g. AOL/Time Warner, Viacom, Bertelsmann Globala Aktörer

5 5 Global Research Platform Typ av källor Statistiska databaser, rapporter och analyser Akademiska forskningsstudier, dokument och artiklar Icke-akademiska rapporter, databaser, analyser och studier Icke-akademiska forskningsstudier och ’policy’ dokument Internationella (multilaterala, bilaterala) avtal Nyhetssammanfattningar, newsletters och e-mail ’alerts’

6 6 Global Research Platform Huvudmål med Plattformen Inkorporera ’global governance’ (global styrning) kunskap och forskningskällor på i första hand de internationella mastersprogrammen. Inkorporera ’global governance’ (global styrning) kunskap och forskningskällor på i första hand de internationella mastersprogrammen. Förse fakultet och studenter med ett tvärvetenskapligt makro perspektiv med direkt användning i studenternas uppsatsprocess, programmens undervisning och övrig forskning. Förse fakultet och studenter med ett tvärvetenskapligt makro perspektiv med direkt användning i studenternas uppsatsprocess, programmens undervisning och övrig forskning.

7 7 Global Research Platform Huvudmål med Plattformen Bidra till en utvecklad samhällsrelevans för fakultetens program och forskning genom en samlad, digital plattform med icke-akademiska källor som komplement till de befintliga akademiska källorna. Bidra till en utvecklad samhällsrelevans för fakultetens program och forskning genom en samlad, digital plattform med icke-akademiska källor som komplement till de befintliga akademiska källorna. Bidra till en kunskapsförhöjning om det globala systemet, globaliseringsprocesser och global styrning genom ett interaktivt, digitalt verktyg (’tutorial’), inkorporerat i undervisningen och betygsättningen. Bidra till en kunskapsförhöjning om det globala systemet, globaliseringsprocesser och global styrning genom ett interaktivt, digitalt verktyg (’tutorial’), inkorporerat i undervisningen och betygsättningen.

8 8 Global Research Platform Indirekta Mål med Plattformen Bidra till en kvalitetsförhöjning av studenternas uppsatser och andra ’papers’ genom att erbjuda fler än 550 direkta länkar till empiriskt material och undersökningar. Bidra till en kvalitetsförhöjning av studenternas uppsatser och andra ’papers’ genom att erbjuda fler än 550 direkta länkar till empiriskt material och undersökningar. Förstärka den kritisk-analytiska teoretiseringen i forskning och uppsatsarbeten med en högre grad av empiriskt material, såsom statistisk bakgrund och analyser, samt en fördjupad kunskap om global styrning. Förstärka den kritisk-analytiska teoretiseringen i forskning och uppsatsarbeten med en högre grad av empiriskt material, såsom statistisk bakgrund och analyser, samt en fördjupad kunskap om global styrning.

9 9 Global Research Platform Indirekta Mål med Plattformen Förstärka den empiriska grunden för teoretisering om samhällsproblem. Förstärka den empiriska grunden för teoretisering om samhällsproblem. Utrusta studenterna med specifik kunskap nödvändig för framtida forskning eller arbetsliv. Utrusta studenterna med specifik kunskap nödvändig för framtida forskning eller arbetsliv. Förstärka fakultetens anseende och påverkan såväl inom akademin som i samhället i stort genom att producera uppdaterad kunskap och forskning som möjliggör djupträngande, kritiska analyser om nutida samhällsproblem och nuvarande globala styrning. Förstärka fakultetens anseende och påverkan såväl inom akademin som i samhället i stort genom att producera uppdaterad kunskap och forskning som möjliggör djupträngande, kritiska analyser om nutida samhällsproblem och nuvarande globala styrning. Attrahera framtida studenter såväl ifrån Sverige som utlandet. Attrahera framtida studenter såväl ifrån Sverige som utlandet.

10 10 Global Research Platform Pedagogiskt Verktyg – ’Tutorial’ En samling (’depository’) av specifik kunskap och information om de olika globala aktörerna och nätverken i den global styrningen och dess globala processer. Introduction Overview of Global Governance Actor-Specific General Information on the Actor Main Critical Perspectives Further Reading

11 11 Global Research Platform ’Tutorial’ – Introduction to Global Governance Presentation of global governance network structure Updated information on the status of global governance’s formal and informal structures as pertinent to the major global processes (social welfare and policy, economy and finance, development, security, culture, trade, gender, and media). General information on key global actors in the major global processes. List of key areas of concern in global governance; e.g. the major global problems-solutions deficit.

12 12 Global Research Platform ’Tutorial’ – General Information Information on what the actor is and how it works. Information on its overall role in global governance, with special focus on the types of global processes pertaining to the specific actor (e.g. world trade). Information on the major networks with other actors, with a specific focus on its particular functions in the networks (e.g. World Bank’s and NGOs’ technical assistance in development processes). Further Reading (informative and critical).

13 13 Global Research Platform ’Tutorial’ – Main Critical Perspectives List of and brief discussion on key areas of criticism towards the global actor in question and its performance (or lack there of) in global governance. Presentation of key arguments raised within each area of criticism and a brief evaluation of their validity based on the general information presented in the first section of the ‘tutorial’. List of links to responses and/or counterarguments provided directly by the global actor in question. List of references to critical papers and articles for further reading.

14 14 Global Research Platform ’Tutorial’ – Further Reading List of academic and non-academic writings on global governance. List of academic writings on the actor and its role/function/performance in global governance. List of non-academic writings, analyses and studies on the actor and its role/function/performance in global governance.

15 15 Global Research Platform Pedagogisk Verktyg – Föreläsningar Två seminarier på vardera masters programs introduktionskurser, samt på kurser vt-08 i pilotlanseringen av plattformen. 1. Teoretisk Föreläsning om Global Styrning och de Globala Aktörerna. Överblick av global styrning och de globala huvudprocesserna. Presentation av de globala aktörerna och dess funktioner i globala processer och styrning. 2. Interaktivt Seminarium om Plattformen och dess Funktioner Presentation av plattformen, dess verktyg och funktioner. Diskussion om plattformens användning i studier och uppsats.

16 16 Global Research Platform Pedagogisk Verktyg – Föreläsningar Generell användning i fortgående undervisning. Plattformen som verktyg för att med empiriska fakta kritiskt analysera och stödja/negera teoretiskt material. Plattformen som verktyg för att introducera och ’global styrning’ i programämnet (Global Studies, Development, och Gender). Plattformen som verktyg för att identifiera nyckelaktörer i den globala styrningen inom det särskilda programämnet och analysera dess roller och inverkan.

17 Global Research Platform Pedagogiskt Verktyg – Case Studies / Assignments Inkorporering av plattformen i studenternas assignments och uppsatser och i betygsättningen av desamma. 1. Uppsats Guide till optimala användningen av plattformen i arbetet med uppsatserna (se ’Forskningsverktyg – Studenternas Tillämpning’). Bedömning av graden av tillämpning av plattformen som en del i betygsättningen av uppsatserna. 2. Case Studies / Assignments Design av case studies eller inkludering av tillämpning av plattformen i kursernas assignments.

18 18 Global Research Platform Forskningsverktyg – ’Research Applications’ Guide till den optimala användningen av plattformen och av de specifika globala aktörerna i uppsatsprocessen. Guide till den optimala användningen av plattformen enligt de olika stegen i uppsatsprocessen. Guide till den optimala användningen av plattformen enligt de olika globala aktörerna I den globala styrningen.

19 19 Global Research Platform Research Applications – Optimal Use of Platform Sample use Land/regionala profiler & statistisk bakgrundsinformation (Uppsats – Introduktion). Land/regionala profiler & statistisk bakgrundsinformation (Uppsats – Introduktion). - Mål: Finna statistik och analytisk data för att presentera en ’makroprofil’ om utvalda landets eller regionens grad av utveckling, social och ekonomisk välfärd, relativa position i det globala systemet och de globala processerna, samt graden av ojämlikhet. - E.g. economic growth, poverty and development rates; trade figures; inequality, social stratification; globalisation statistics and labour statistics from Nation-state statistical departments and IGO annual reports and databases.

20 20 Global Research Platform Analys av akademiska skrifter om processen, subjektet eller fenomenet som undersöks (Uppsats – Analys/Diskussion). - Mål: Införskaffa kunskap och färdighet i användandet av nyckelkoncept, terminologi, nuvarande diskurser och trender i argumentationen om studien i akademisk forskning. - E.g. search ELIN databases and journal article with key- and ancillary search words; follow references to gain an overview of papers and articles with particularly strong contribution to research on the specific process, subject or phenomenon under study.

21 21 Global Research Platform Analys av IGO/NGO/’Research Institute’ rapporter, studier och dokument om processen, subjektet eller fenomenet som undersöks (Uppsats – Analys/Diskussion). - Mål: Komplettera kunskap från akademiska skrifter om ämnet med uppdaterad kunskap och information hämtat ifrån forskningen utanför akademin. - E.g. analyze IGO/NGO/Research Institutes’ research and policy papers on the specific process, subject or phenomenon under study.

22 22 Global Research Platform Uppdatering av senaste utvecklingen inom forskningsämnet (Uppsats – Diskussion & Argumentering). - Mål: Införskaffa information om senaste händelseutvecklingen inom ämnet genom att granska olika akademiska och icke-akademiska källor. - E.g. use ELIN alerts for selected journals and search the database for latest articles on the process, subject or phenomenon under study; search media sources for updates. - E.g. check IGO/NGO and Research Institutes’ web-sites for new developments.

23 23 Global Research Platform Användning av särskilt relevanta akademiska, IGO och ‘Research Institutes’ studier och analyser för empiriskt stöd till presenterad teori/ansats (Uppsats – Diskussion & Argumentering). - Mål: Förstärka den analytiska och empiriska förankringen av framlagd teori eller hypotes genom att referera till bejakande/negering i tidigare skrifter. - E.g. the debate on the ‘growth-inequality-poverty relationship’ in the field of global social policy.

24 24 Global Research Platform Fortlöpande informations och kunskapsinhämtning av studier, analyser, dokument och nyheter (Hela uppsatsen). - Mål: Erhålla expertiskunskap och förbli uppdaterad om nyaste utvecklingen och trender inom ämnet för att försäkra förstärka uppsatsens kvalitet och relevans. - E.g. ELIN journal alerts on new issues of selected key journals; receive news- briefs and newsletters provided in the Global Research Platform; visit key web- pages of IGOs, INGOs and specific Research Institutes.

25 25 Global Research Platform Research Applications – Optimal Use of Each Actor Sample Use International Governmental Organisations (IGOs) Global, country, regional or problem-specific statistics and background information. Comparable statistics in databases. Key writings on specific issues (research papers and policy papers). Detailed analyses, studies and information by specialized agencies. Critical assessment: ownership, mandate and agenda of the IGO; use of outsourcing to external technical assistants and consultants.

26 26 Global Research Platform Research Applications – Optimal Use of Each Actor Sample Use of IGO: UN UNDP Global, country, regional statistics and background information on development (economic, social and gender parameters). Comparable statistics and rankings in Human Development Reports (HDR). Key writings on specific issues, such as the Global Environment Facility and Human Development (research and background papers). Specific analyses, studies and updates on the status of the Millennium Development Goals (MDGs).

27 27 Global Research Platform Research Applications – Optimal Use of Each Actor Sample Use Research Institutes Statistics, analyses, studies and papers produced on specific issues by research institutes with special focus. Policy and position papers on specific issues that outline major underlying arguments. Updates news/newsletters on latest development on specific issues. Critical assessment: ownership and mandate of the institute, as well as empirical methods underlying their asserted positions.

28 28 Global Research Platform Research Applications – Optimal Use of Each Actor Sample Use of Research Institute: Luxembourg Income Study Luxembourg Income Study Statistical databases with comparable country data on household income (LIS) and household wealth (LWS) Working papers and newsletters on household income and wealth. Critical assessment: Empirical methods underlying their studies and databases; limited number of countries under study (approximately 25 mostly developed countries).

29 29 Global Research Platform Research Applications – Optimal Use of Each Actor Sample Use Non-Governmental Organisations (NGOs) Analyses, studies, papers and project reports produced on specific issues by NGOs and INGOs with special focus. Policy and position papers on specific issues that outline major underlying arguments and overview of project partnerships. Updates news/newsletters on latest development on specific issues. Critical assessment: ownership and agenda of the NGO, lack of accountability and project coordination, ‘crowding-out effects’.

30 30 Global Research Platform Research Applications – Optimal Use of Each Actor Sample Use of NGO: Amnesty International Amnesty International In-depth research analyses on a wide range of human rights issues and countries. News and updates on human rights worldwide, in specific countries, as well as on specific HR issues. Critical assessment: role in limiting human rights and thus initial exclusion of economic security and social welfare from mainstream human rights forum.

31 31 Global Research Platform Research Applications – Optimal Use of Each Actor Sample Use Nation-States Country statistics and major policies. Information on governance model, structures and degree/type of international involvement in global governance networks. Relative position in the global system and role in international development, aid, trade, export credits, social policies, and gender. Critical assessment: ownership and positions in various IGOs, compliance with international law, stratification, treatment of minorities, environmental responsibilities, etc.

32 32 Global Research Platform Research Applications – Optimal Use of Each Actor Sample Use Nation-States Country statistics and major policies. Information on governance model, structures and degree/type of international involvement in global governance networks. Relative position in the global system and role in international development, aid, trade, export credits, social policies, and gender. Critical assessment: ownership and positions in various IGOs, compliance with international law, stratification, treatment of minorities, environmental responsibilities, etc.


Ladda ner ppt "Global Research Platform Samhällsvetenskapliga Fakulteten Lunds Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser