Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I-1 Kapitel 3 Tradition.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I-1 Kapitel 3 Tradition."— Presentationens avskrift:

1 I-1 Kapitel 3 Tradition

2 A. Större Holy Days 1) True Parents’ Day 03.01.1960*
2) True Children’s Day * 3) Day of All True Things * 4) True God’s Day 5) True Parents’ Birthday * and 1943* Foundation Day for the Nation of the Unified World Declaration Day of God’s Eternal Blessing (7.1 Jeol) Declaration Day of the Realm of Cosmic Sabbath for the Parents of Heaven and Earth (7.8 Jeol) *

3 B. Löftet 1) Betydelse a) Följa/upphöja Gud och Sanna Föräldrar
b) Gottgörelse och återupprättelse Peters 3 förnekanden av Jesus Ursprungligen 3 bugningar, men nu enbart en full bugning. 2) Tidpunkt a) Heliga Dagar :00 b) Ahn Shi Il (var 8:e dag) och den första varje månad kl. 0500 3) Klädsel

4 C. Andakter Söndags gudstjänst
En möjlighet för mig att offra mig till Gud, dela gott och ont i mitt sinne. En bra tidpunkt att rapportera den gångna veckan och upprepa beslutsamheten att tjäna Honom ännu en vecka. 2) Dagliga andakter HonDokHae/Peace Message läsning

5 D. Tionde Betydelse Tionde kommer från den bibliska traditionen att ge tionde av inkomsten till Gud. Tionde, skatt som kyrkan uppburit från jordbrukare i många kristna länder, motsvarande en tiondel av jordbrukets produktion. Tiondet brukade betalas in natura. Tiondet har sitt ursprung redan i Gamla Testamentet (1 Mos. 14:20 och 5 Mos. 14:22). I Norden började det införas på 1100-talet, Island var först där det lagfästes år 1096, men först vid 1200-talets slut var det helt reglerat i Sverige. Traditionen tioende i Unification Church innebär också att offra med en känsla av att vara tillsammans med Gud. Vårt offer att tjäna Gud och världsmissionen borde vara vår högsta prioritet.

6 Hur mycket Eftersom alla ting ursprungligen kommer från Gud, så bör minst en tiondel av allt pengar, tid offras till Gud. Genom detta villkorliga offer, så blir de återstående 9/10 delarna Heliga. I September 1991, Far startade far en tradition av 30%: 10% för världsmissionen, 10% för nationen, och 10% för den lokala kyrkan.

7 3) Typer av tionde Tid Gud förväntar ett minimum av 3/10 av vår tid för att förverkliga Hans Vilja. b) Pengar Vi borde donera 3/10 (minst 1/10) av vår nettoinkomst. Donationer på Heliga Dagar Hur mycket avgör var och en. Det rekommenderas något principåiellt nummer: 7,21,40…

8 E. Gottgörelse fond Fallna människor har en skuld till Gud på grund av förnekandet, förräderiet och mordet på Messias Jesus. Judas “sålde” Jesus för trettio silver pengar. Varje medlem av Unification Church måste offra till denna Gottgörelsefond fyra gånger.

9 F. Heliga Sånger Att sjunga Heliga Sånger är som att be med sång. Vi borde sjunga under meditation över Guds oich Sanna Fölräldrars Hjärta. Då kan vi känna en hjärtats förening med dem.

10 G. Heligt Salt 1) Betydelse
Att andligt rena vår omgivning och alla ting. 2) Att använda Heligt Salt Från och med Ceremonin för starten av det Fjärde Israel, 20 Augusti, 2003, så när vi använder Cheon Il Guk heligt salt, skall vi strö det tre gånger som förut, och be, “jag välsignar [detta] i namn av den kosmiske Fadern och Himlens och Jordens Föräldrar, de sanna Barnens familjer, och mitt [… namn] , ägare av Cheon Il Guk .”

11 H. Heliga Platser Symboliskt är Heliga Platser Guds Heliga mark.
Bakgrund: Far välsignar Heliga platser "Holy Grounds" på 120 platser i 40 länder. I Stockholm välsignar Han en helig plats i Humlegården den 24 juli. Symboliskt är Heliga Platser Guds Heliga mark. I våra böner, borde vi visualisera Heliga Platserna över hela världen. Heliga Platserna är en representativt område av ett land eller stad. Den är Guds plats, en plats där Han är mer fri att lyssna till våra böner.

12 1965

13 40 års-jubileum av Holy Ground Stockholm.
Humlegården 2005

14 I. Unification Church Symbol
Cirkeln Cirkeln i centrum symboliserar Gud, Sanning, Liv, och Ljus. Dessa fyra element strålar genom 4 huvudreligionerna, 4 väderstrecken ut till hela kosmos i tolv riktningar. Likt 12 människokaraktärerna. 12 pärleportarna, Israels 12 stammar, Jesu 12 lärjungar

15 Kvadraten Kvadraten symboliserar de Fyra Positionernas Grundval. 3) Färgerna Rörelsens flagga är röd och vit. Röd färg symboliserar Martyrernas blod, kraft, energi och positivitet. Den vita bakgrunden symboliserar Renhet och Helighet.

16 J. Hoon Dok Hae Hoon Dok Hae
“Hoon” “undervisning”; “Dok” betyder “läsning”; “Hae” betyder “att samlas.” Hoon Dok Hae Material är det Fullbordade Testamentet direkt uppenbarat från Gud. Vi har ett sådant ovärderligt Heligt ord. Vi skulle vörda det, inte bara för oss själva, utan sprida det till andra.


Ladda ner ppt "I-1 Kapitel 3 Tradition."

Liknande presentationer


Google-annonser