Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kina: Resurser, politiska förändringar och intern säkerhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kina: Resurser, politiska förändringar och intern säkerhet"— Presentationens avskrift:

1 Kina: Resurser, politiska förändringar och intern säkerhet
Niklas Swanström Kina i verden - en stormakt FFI, krigsspillrommet

2 Kina och dess grannar

3 Kinas interna utveckling
Ekonomisk utveckling Politisk utveckling Legal utveckling Nya säkerhetshot

4 Nationella prioriteter
Nationell integritet Taiwan, Tibet, Xinjiang etc. Ekonomisk utveckling Stabilitet Politisk stabilitet Att kommunist partiet behåller makten Skapa legala strukturer som stödjer ovanstående

5 Drivkrafter (si hua) Professionalism Organisatorisk pluralism
MFA, PLA Organisatorisk pluralism Organisationer, grupper och individer i beslutsfattandet Decentralismen Speciellt tydlig inom ekonomin Minst tydlig inom politiken Globalisering

6 Ekonomi före politik Den ekonomiska utvecklingen går före politisk utveckling Ekonomisk liberalisering föder politisk liberalisering

7 Ekonomisk utveckling 20-25 % of världens befolkning
7% av jordbruksarealen BNP som uppgår till $1.16 billioner (1012) (6e största ekonomin) miljoner fattiga bönder, 200 miljoner som lever under “poverty level” Medellönen steg 9.3% i städerna under 2003 men endast 4.3% på landsbygden (Nat. Statistics Bureau) Up till 120 miljoner i den flytande befolkningen Enorma skillnader mellan kust och inland

8 Prioriteringar 10e, 5årsplanen (2001-2005) Hinder Inhemsk efterfrågan
7 billioner Yuan i banker (privat kapital) De västra provinserna behöver utvecklas Hinder För många regler och restriktiva faktorer SOE

9 Statligt ägda företag SOE företag värt 10 billioner Yuan (US$1.2 trillion) SOE absorberade 80% av Kinas totala resurser 2002, men stod för endast 40% av produktionen Under 2003, mer än 50% av dessa företag (små och medelstora) såldes, kontrakterade eller stängdes ner. 27 miljoner arbetare förlorade sitt jobb Konflikt mellan effektivitet och social trygghet

10 Banker 28-50% av alla lån är icke lönsamma
restriktioner i lånevillkor Chefer bedömdes genom deras förmåga att rensa bort dåliga lån, inte öka utlåningen WTO potentiellt ett problem

11 Kinas beroende av olja och gas
Kina är helt beroende av import av olja och gas för en fortsatt ekonomisk expansion Med en begränsad tillväxt på 7% per år kommer China att importera 35% av all sin olja och gas 2005 och 45% 2010. Xinjiang blir en central aktör i oljeindustrin

12

13 Politiska förändringar
Kollektivt ledarskap Ingen ledare har ensam kontroll Beslutsprocessen är segmenterad Ickekris relaterade beslut är allt mer byråkratiska Bredare elit Diversifiering av den politiska makten Konservative, internationalister, Shanghai, inlandsprovinser, kustprovinser, reformister och nationalister. Små grupper allt viktigare: Taiwan Affairs Leading Small Group WTO behövdes förankras i massorna 4e generationen av ledare Ingen nuvarande ledare var med 1949

14 Civilt ledarskap Det civila ledarskapet stärks på bekostnad av militären Den stående kommittén för politbyrån har inga militärer Exempel på den civila sidan roll är Shenzhou-5 Inget militärt inflyttande på slutfasen

15 Ledarskapet: CPC Standing Committee
Hu Jintao Wu Banggauo Wen Jibao Jia Qinglin Zeng Qinghong Huang Ju Wu Guanzheng Li Changchun Luo Gan

16 Sextonde Partikongressen Oktober 11-14, 2003
Första gången frågan om partiets “governing capacity” togs upp. Demokrati inom partiet Öppenhet Överlevnadsstrategi (Yu Yunyao & Wang Weigung, vicepresidenter över Centrala Partiskolan

17 Politisk hierarki Politibyråns stående kommitté har stärk sin makt mot andra enheter, speciellt Politbyrån i sin helhet. Fler möte och viktigare beslut Hu Jintao förväntas vända detta till politbyrå då det inte finns någon som han kontrollerar inom den stående kommittén.

18 Politisk liberalisering
By-demokrati Kommunist partiet har blivit ifrågasatt Internt och externt Media har blivit allt mer kritisk Konflikt mellan politisk och ekonomisk liberalisering

19 Röstningsordning Three ballot system (Sanpiaozhi) Baichen-Jilin
Demokratisk rekommendation röst (Minzu tujian piao) Massorna röstar Demokratisk evaluerings röst (minzhu ciping piao) Partimedlemmar 50% Slutliga rösten läggs av partikommittén Standing committee Full committee

20 Det legala systemet Ekonomi Medborgare
Investeringar Kontrakträtt fortfarande problematisk Recourse Property rights Medborgare Administrative litigation law Svag legislation for svaga grupper Nya krav på förutsägbarhet och öppenhet

21 Nya hot mot den inhemska säkerheten
Droger Kina är det snabbast växande konsumtionslandet 20 % av heroin/morfin 4-5 miljoner användare i Kina (200 miljoner totalt) HIV/AIDS HIV/AIDS sprider sig snabbt och Kina när 1% av befolkningen 2010 Organiserad brottslighet Allt större och leds av droghandeln Omsätter upp till 1.5 billioner (4.5 av BNP) Piratverksamhet Demografisk katastrof Allt äldre


Ladda ner ppt "Kina: Resurser, politiska förändringar och intern säkerhet"

Liknande presentationer


Google-annonser