Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Amotioregister USÖ 2010 Update 25 okt.2012/ Jan-Olof Carlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Amotioregister USÖ 2010 Update 25 okt.2012/ Jan-Olof Carlsson."— Presentationens avskrift:

1 Amotioregister USÖ 2010 Update 25 okt.2012/ Jan-Olof Carlsson

2 Uppföljning av amotiokirurgi Indelning av Amotio: –Primär regmatogen amotio –Amotio efter annan glaskroppsoperation. –Reamotio efter tidigare amotiokirurgi –Övriga amotio

3 Uppföljning av amotiokirurgi Primär regmatogen amotio Primär regmatogen amotio Amotio efter annan glaskroppsoperation. Amotio efter annan glaskroppsoperation. Reamotio efter tidigare amotiokirurgi Reamotio efter tidigare amotiokirurgi Övriga amotio Övriga amotio 1.okomplicerad primär regmatogen amotio 2. med jätteruptur (ruptur >= 3 klockslag, =90 gr.) 3. med PVR (inkl. ärrbildningar på näthinnan) 4. övriga primära regmatogena.

4 Primär regmatogen amotio 2010 1.okomplicerad primär regmatogen amotio: 188 2.med jätteruptur: 0 3.med PVR grad C eller D: 4 4.övriga primära regmatogena: 2

5 Uppföljningsrutin A-4 formulär läggs fram av sköterska på op.sal A-4 formulär läggs fram av sköterska på op.sal Pappersformulär ifylls av operatör på op.sal. Pappersformulär ifylls av operatör på op.sal. Formulär granskas av sekreterare Formulär granskas av sekreterare –ej fullst. ifyllda  åter till operatör –matchas mot administr. uppgifter  operatör glömt att registrera  formulär till operatör. Uppgifter på formulär överförs av sekreterare till databas (Access) Uppgifter på formulär överförs av sekreterare till databas (Access)

6 Uppföljning av resultatet Op.resultat följs upp i det patientadministrativa systemet. (IMX) samt i datajournal/pappersjournal. Op.resultat följs upp i det patientadministrativa systemet. (IMX) samt i datajournal/pappersjournal. –Operation med Vitrektomi/gas och/eller cerklage/plomb och ej reopererad (IMX)  läkt ? –Operationer med olja – kontroll i journaler av läkare –Reoperationer – kontroll i journal av läkare –Operationer 2010 börjar kontrolleras september 2011 »Uppföljningstid; 8 – 20 månader. För kontroll: 1 månad utväljs slumpvis. Alla patienter som är primäropererade i denna månad, granskas via journaler från hemorten. För kontroll: 1 månad utväljs slumpvis. Alla patienter som är primäropererade i denna månad, granskas via journaler från hemorten.

7 Journalgranskning av slumpmässigt utvald månad Mars 2010; Mars 2010; 17 ögon 17 ögon –operation med vitrek/gas och/eller op. med cerkl/plomb; ej reopererade  förmodade ”läkta” I alla 17 fall stämde detta med journaluppgifter I alla 17 fall stämde detta med journaluppgifter

8 Operationsmetoder 2010 Vid okomplicerad Primär regmatogen amotio: Vid okomplicerad Primär regmatogen amotio: –CIOM/Gas156 83 % –Plomb/Cerklage19 10 % –CIOM/Olja9 5 % –CIOM/Cerkl/Gas31,5 % –Kryo/Gas10,5 % 188

9 Operationsresultat. CIOM/Gas: 156 st CIOM/Gas: 156 st –tilliggande retina 1 op.:135/15687 % –”läkta” efter reop:154/154100 % »2 st olja ej uttagen 1 st anatomiskt läkt, men hypotoni  olja kvar 1 st anatomiskt läkt, men hypotoni  olja kvar 1 st anatomiskt läkt, dåligt visus  olja kvar 1 st anatomiskt läkt, dåligt visus  olja kvar

10 Operationsresultat. Plomb/Cerklage: 19 st Plomb/Cerklage: 19 st –tilliggande retina 1 op.:18/19 –Reop: 1/19 –Total läkning: 19/19

11 Operationsresultat. CIOM/Olja: 9 st CIOM/Olja: 9 st –8 st läkta efter oljeevak. –1 st avliden innan reop. –Total läkning: 8/8

12 Operationsresultat. CIOM/Cerkl/Gas: 3 st CIOM/Cerkl/Gas: 3 st –Läkt efter 1 op: 3 –Total läkning: 3/3

13 Operationsresultat Kryo/Gas: 1 st Kryo/Gas: 1 st –Läkt efter 1 op. 0 –Läkt efter reop: 1 –Total läkning: 1/1

14 Op.resultat alla metoder. Op.resultat alla metoder. Okomplicerad Primär Regm. Amotio: Okomplicerad Primär Regm. Amotio: –CIOM/Gas156 –Plomb/Cerkl.19 –CIOM/Cerkl/Gas3 –Kryo1 179 op utan olja Läkt 1 op: 156/17987 % Läkt 1 op: 156/17987 % Läkt efter reop.:177/177100 % Läkt efter reop.:177/177100 % 2 st olja kvar (1 st retina tilligg., men har hypotoni; 5-6 mm) (1 st retina tilligg.,men dåligt visus)

15 Totalt op.resultat Primär regm. Amotio Primärop; Primärop; –CIOM/Gas158 –Plomb/Cerkl.19 –CIOM/Olja12 –CIOM/Cerkl/Gas4 –Kryo/Gas1 194 ( 3 st ej oljeevakuerade) Läkt 1 op: 156/19182 % Läkt 1 op: 156/19182 % (OBS: alla med primär oljetamponad, kräver reop) Läkt efter reop.:191/191100 % Läkt efter reop.:191/191100 % 3 st olja ej evakuerade. ( 1 st retina tilligg., men har hypotoni; 5-6 mm) ( 1 st retina tilligg., men dåligt visus) ( 1 st avliden före ev. evakuering) 1.okomplicerad primär regmatogen amotio 2. med jätteruptur 3. med PVR 4. övriga primära regmatogena.


Ladda ner ppt "Amotioregister USÖ 2010 Update 25 okt.2012/ Jan-Olof Carlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser