Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

USÖ 2010 Update 25 okt.2012/Jan-Olof Carlsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "USÖ 2010 Update 25 okt.2012/Jan-Olof Carlsson"— Presentationens avskrift:

1 USÖ 2010 Update 25 okt.2012/Jan-Olof Carlsson
Amotioregister USÖ 2010 Update 25 okt.2012/Jan-Olof Carlsson

2 Uppföljning av amotiokirurgi
Indelning av Amotio: Primär regmatogen amotio Amotio efter annan glaskroppsoperation. Reamotio efter tidigare amotiokirurgi Övriga amotio

3 Uppföljning av amotiokirurgi
Primär regmatogen amotio Amotio efter annan glaskroppsoperation. Reamotio efter tidigare amotiokirurgi Övriga amotio 1. okomplicerad primär regmatogen amotio 2. med jätteruptur (ruptur >= 3 klockslag, =90 gr.) 3. med PVR (inkl. ärrbildningar på näthinnan) 4. övriga primära regmatogena.

4 Primär regmatogen amotio 2010
1.okomplicerad primär regmatogen amotio: 2.med jätteruptur: 3.med PVR grad C eller D: 4.övriga primära regmatogena:

5 Uppföljningsrutin A-4 formulär läggs fram av sköterska på op.sal
Pappersformulär ifylls av operatör på op.sal. Formulär granskas av sekreterare ej fullst. ifyllda  åter till operatör matchas mot administr. uppgifter  operatör glömt att registrera formulär till operatör. Uppgifter på formulär överförs av sekreterare till databas (Access)

6 Uppföljning av resultatet
Op.resultat följs upp i det patientadministrativa systemet. (IMX) samt i datajournal/pappersjournal. Operation med Vitrektomi/gas och/eller cerklage/plomb och ej reopererad (IMX) läkt ? Operationer med olja – kontroll i journaler av läkare Reoperationer – kontroll i journal av läkare Operationer 2010 börjar kontrolleras september 2011 Uppföljningstid; 8 – 20 månader. För kontroll: 1 månad utväljs slumpvis. Alla patienter som är primäropererade i denna månad, granskas via journaler från hemorten.

7 Journalgranskning av slumpmässigt utvald månad
Mars 2010; 17 ögon operation med vitrek/gas och/eller op. med cerkl/plomb; ej reopererade  förmodade ”läkta” I alla 17 fall stämde detta med journaluppgifter

8 Operationsmetoder 2010 Vid okomplicerad Primär regmatogen amotio:
CIOM/Gas % Plomb/Cerklage % CIOM/Olja % CIOM/Cerkl/Gas 3 1,5 % Kryo/Gas 1 0,5 % 188

9 Operationsresultat. CIOM/Gas: 156 st
tilliggande retina 1 op.: 135/ % ”läkta” efter reop: 154/ % 2 st olja ej uttagen 1 st anatomiskt läkt, men hypotoniolja kvar 1 st anatomiskt läkt, dåligt visus  olja kvar

10 Operationsresultat. Plomb/Cerklage: 19 st
tilliggande retina 1 op.: 18/19 Reop: 1/19 Total läkning: 19/19

11 Operationsresultat. CIOM/Olja: 9 st 8 st läkta efter oljeevak.
1 st avliden innan reop. Total läkning: 8/8

12 Operationsresultat. CIOM/Cerkl/Gas: 3 st Läkt efter 1 op: 3
Total läkning: 3/3

13 Operationsresultat Kryo/Gas: 1 st Läkt efter 1 op. 0
Läkt efter reop: 1 Total läkning: 1/1

14 Op.resultat alla metoder.
Okomplicerad Primär Regm. Amotio: CIOM/Gas 156 Plomb/Cerkl. 19 CIOM/Cerkl/Gas 3 Kryo 1 op utan olja Läkt 1 op: 156/ % Läkt efter reop.: 177/ % 2 st olja kvar (1 st retina tilligg., men har hypotoni; 5-6 mm) (1 st retina tilligg. ,men dåligt visus)

15 Totalt op.resultat Primär regm. Amotio
1.okomplicerad primär regmatogen amotio med jätteruptur med PVR 4. övriga primära regmatogena. Primärop; CIOM/Gas 158 Plomb/Cerkl. 19 CIOM/Olja 12 CIOM/Cerkl/Gas 4 Kryo/Gas 1 194 ( 3 st ej oljeevakuerade) Läkt 1 op: 156/ % (OBS: alla med primär oljetamponad, kräver reop) Läkt efter reop.: 191/ % 3 st olja ej evakuerade. ( 1 st retina tilligg., men har hypotoni; 5-6 mm) ( 1 st retina tilligg., men dåligt visus) ( 1 st avliden före ev. evakuering)


Ladda ner ppt "USÖ 2010 Update 25 okt.2012/Jan-Olof Carlsson"

Liknande presentationer


Google-annonser