Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionens uppdrag Sjukvård : bota lindra trösta – och forska/utveckla Tillväxt : Infrastruktur, investeringsprogram, innovationssystem Kombin : sjukvårdens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionens uppdrag Sjukvård : bota lindra trösta – och forska/utveckla Tillväxt : Infrastruktur, investeringsprogram, innovationssystem Kombin : sjukvårdens."— Presentationens avskrift:

1 Regionens uppdrag Sjukvård : bota lindra trösta – och forska/utveckla Tillväxt : Infrastruktur, investeringsprogram, innovationssystem Kombin : sjukvårdens forskningssystem och innovationssystemet inom life science sjukvårdens eget ”innovationssystem ”

2 Samverkan med universitet och högskola Hälso Sam Universitetets uppdrag : forska, utbilda Regionens uppdrag : utgöra infrastrukturen för fo, utveckla, utbilda, etc

3 Definitioner Forskning – ny kunskap, publicerad i granskat medium Klinisk forskning – tar i anspråk sjukvårdens resurser Klinisk prövning – av ny metod (kommersiell el ej ) Rapport – ny kunskap, ej vetenskaplig publikation Utveckling - Applikation av känd kunskap FoU

4 SU PV - FoU GU Chalmers NU PV - FoU Högskolan i Väst Fyrbodalsamverkan SKAS PV - FoU Högskolan i Skövde Skaraborgsinstit SÄS PV - FoU Högskolan i Borås

5 Regionstyrelsen Beredningsgrupp FoU HSARegionutv. Sjukvårdsankn. FoU FoU Biomed. Dialogfora näringsliv, högskolor, institut FoU-enhet/råd Styrgrupp Branschprogram Ledning/styrning - Dialog FoU för tillväxt i VG HSURUN VGR FoU- noder Övrig FoU Hälso- SAM

6 NHV 21 april 2009/PL/uk ” Ax till limpa” ”Integrativ fysiologi” ”Translationell forskning”  Karakteristik klinikFenotyp  Bild / Image  Biopsi /Biobank  Proteomik  Genomik  BioinformatikGenotyp

7 14 februari 2013 Forskningssystem ANAMNES Undersökning Register Rtg MR Pet Lab Biopsi Cell Proteomik Genomik Bioinformatik EN ingång 1,5 milj inv Bildhus IT Digital dokumentation Register Biobank Kropp Organ Cell Subcell

8 14 februari 2013 OMR HÄLSA Omvårdnad Etik Effektivitet Produktivitet Kvalitet Säkerhet Logistik Tillgänglighet IT – utveckling Jämställd vård Tvärvetenskap

9 14 februari 2013 Olika sorters FoU-medel Projektanslag Plattforms/strukturmedel Riktad satsning : projektanslag plattform ”strimma” Driftbidrag : fasta introduktionsbidrag, ”startplåtar ”

10 Urklipp: Dagens Samhälle 22 januari 2009

11 14 februari 2013 FoU-budget Sammanfattning (tkr) Regionstyrelsen Projekt- och strukturmedel inom VGR Institut/motsv Motfinansiering ALF/TUA Hälso- och sjukvårdsnämnder o förvaltningar Primärvård Sjukhus (exkl SU) Folktandvård 49 161 14 400 418 000 18 874 26 364 5 922 532 721

12 14 februari 2013 Direkta anslag till FoU-verksamheter i respektive geografiskt område Strukturmedel (tkr)Projektmedel (tkr) HSNFörvaltnHSUHSNFörvaltnHSUSumma Fyrbodal Primärvård2 846 750 3 596 NU-sjukvård 8 000 1 200 9 200 Lokalt FoU-råd 2 575 2 575 15 371 Göteborgs o S Bohus Primärvård5 989 2 500 500 8 989 Lokalt FoU-råd 4 481 4 481 FoU i Väst GR 1 000 1 000 (410 000 tkr Motf. ALF) 14 470 Skaraborg Primärvård2 813 1 000 3 813 Skas 7 2274 837 12 064 Lokalt FoU-råd1 108 1 108 Skarborgsinstitutet7 100 7 100 24 085 Södra Älvsborg Primärvård 3 726 3 726 SÄS 1 500 3 600 5 100 Lokalt FoU-råd 2 336 2 336 FoU Sjuhärad Välfärd 2 300 2 300 13 462

13 14 februari 2013 Plattformar - exempel Gothia Forum Registercentrum EpiStat – statistikservice Ssorg BOIC UTMANING – SAMORDNING – IT !

14 SVENSK BEHANDLINGSFORSKNING

15 Peter Lönnroth 2013-11-05 Svensk behandlingsforskning FoUOrdnat införandeAnvändning Validering HTA Prioritering Budgetering Ordnad utmönstring Ickegöra ”Kunskapslucka”

16 Peter Lönnroth 2013-11-05 Svensk behandlingsforskning Nationell samordning register biobanker klinisk prövning Nämndmyndighet?

17 Peter Lönnroth 2013-11-05 VS eller

18 14 februari 2013 Resursbrist ? Samordning? Management? IT-visionen?

19 14 februari 2013 Informera Entusiasmera Använd plattformarna Sök pengar


Ladda ner ppt "Regionens uppdrag Sjukvård : bota lindra trösta – och forska/utveckla Tillväxt : Infrastruktur, investeringsprogram, innovationssystem Kombin : sjukvårdens."

Liknande presentationer


Google-annonser