Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionens uppdrag Sjukvård : bota lindra trösta – och forska/utveckla Tillväxt : Infrastruktur, investeringsprogram, innovationssystem Kombin : sjukvårdens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionens uppdrag Sjukvård : bota lindra trösta – och forska/utveckla Tillväxt : Infrastruktur, investeringsprogram, innovationssystem Kombin : sjukvårdens."— Presentationens avskrift:

1 Regionens uppdrag Sjukvård : bota lindra trösta – och forska/utveckla Tillväxt : Infrastruktur, investeringsprogram, innovationssystem Kombin : sjukvårdens forskningssystem och innovationssystemet inom life science sjukvårdens eget ”innovationssystem ”

2 Samverkan med universitet och högskola Hälso Sam Universitetets uppdrag : forska, utbilda Regionens uppdrag : utgöra infrastrukturen för fo, utveckla, utbilda, etc

3 Definitioner Forskning – ny kunskap, publicerad i granskat medium Klinisk forskning – tar i anspråk sjukvårdens resurser Klinisk prövning – av ny metod (kommersiell el ej ) Rapport – ny kunskap, ej vetenskaplig publikation Utveckling - Applikation av känd kunskap FoU

4 SU PV - FoU GU Chalmers NU PV - FoU Högskolan i Väst Fyrbodalsamverkan SKAS PV - FoU Högskolan i Skövde Skaraborgsinstit SÄS PV - FoU Högskolan i Borås

5 Regionstyrelsen Beredningsgrupp FoU HSARegionutv. Sjukvårdsankn. FoU FoU Biomed. Dialogfora näringsliv, högskolor, institut FoU-enhet/råd Styrgrupp Branschprogram Ledning/styrning - Dialog FoU för tillväxt i VG HSURUN VGR FoU- noder Övrig FoU Hälso- SAM

6 NHV 21 april 2009/PL/uk ” Ax till limpa” ”Integrativ fysiologi” ”Translationell forskning”  Karakteristik klinikFenotyp  Bild / Image  Biopsi /Biobank  Proteomik  Genomik  BioinformatikGenotyp

7 14 februari 2013 Forskningssystem ANAMNES Undersökning Register Rtg MR Pet Lab Biopsi Cell Proteomik Genomik Bioinformatik EN ingång 1,5 milj inv Bildhus IT Digital dokumentation Register Biobank Kropp Organ Cell Subcell

8 14 februari 2013 OMR HÄLSA Omvårdnad Etik Effektivitet Produktivitet Kvalitet Säkerhet Logistik Tillgänglighet IT – utveckling Jämställd vård Tvärvetenskap

9 14 februari 2013 Olika sorters FoU-medel Projektanslag Plattforms/strukturmedel Riktad satsning : projektanslag plattform ”strimma” Driftbidrag : fasta introduktionsbidrag, ”startplåtar ”

10 Urklipp: Dagens Samhälle 22 januari 2009

11 14 februari 2013 FoU-budget Sammanfattning (tkr) Regionstyrelsen Projekt- och strukturmedel inom VGR Institut/motsv Motfinansiering ALF/TUA Hälso- och sjukvårdsnämnder o förvaltningar Primärvård Sjukhus (exkl SU) Folktandvård

12 14 februari 2013 Direkta anslag till FoU-verksamheter i respektive geografiskt område Strukturmedel (tkr)Projektmedel (tkr) HSNFörvaltnHSUHSNFörvaltnHSUSumma Fyrbodal Primärvård NU-sjukvård Lokalt FoU-råd Göteborgs o S Bohus Primärvård Lokalt FoU-råd FoU i Väst GR ( tkr Motf. ALF) Skaraborg Primärvård Skas Lokalt FoU-råd Skarborgsinstitutet Södra Älvsborg Primärvård SÄS Lokalt FoU-råd FoU Sjuhärad Välfärd

13 14 februari 2013 Plattformar - exempel Gothia Forum Registercentrum EpiStat – statistikservice Ssorg BOIC UTMANING – SAMORDNING – IT !

14 SVENSK BEHANDLINGSFORSKNING

15 Peter Lönnroth Svensk behandlingsforskning FoUOrdnat införandeAnvändning Validering HTA Prioritering Budgetering Ordnad utmönstring Ickegöra ”Kunskapslucka”

16 Peter Lönnroth Svensk behandlingsforskning Nationell samordning register biobanker klinisk prövning Nämndmyndighet?

17 Peter Lönnroth VS eller

18 14 februari 2013 Resursbrist ? Samordning? Management? IT-visionen?

19 14 februari 2013 Informera Entusiasmera Använd plattformarna Sök pengar


Ladda ner ppt "Regionens uppdrag Sjukvård : bota lindra trösta – och forska/utveckla Tillväxt : Infrastruktur, investeringsprogram, innovationssystem Kombin : sjukvårdens."

Liknande presentationer


Google-annonser