Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försörjningsmåttet 2013 jämfört med 2012. Vad innebär försörjningsmåttet? Sammanställning av data om offentlig försörjning Försäkringskassan (sjuk- och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försörjningsmåttet 2013 jämfört med 2012. Vad innebär försörjningsmåttet? Sammanställning av data om offentlig försörjning Försäkringskassan (sjuk- och."— Presentationens avskrift:

1 Försörjningsmåttet 2013 jämfört med 2012

2 Vad innebär försörjningsmåttet? Sammanställning av data om offentlig försörjning Försäkringskassan (sjuk- och rehabiliterings- penning, sjuk- och aktivitetsersättning), Arbetsförmedlingen (A-kassa, aktivitetsstöd och etableringsersättning till flyktingar) samt kommuner (ekonomiskt bistånd och bistånd till flyktingar) Bl a nedbrutet på utbetalt belopp per invånare år och år.

3 De samlade utbetalningarna ökar sedan perioden , särskilt etableringsersättning och sjukpenning

4 I stort samma utveckling i länet som i riket, men lite större svängningar

5 Kommentarer till jämförelse på följande bilder Gröna siffror = sänkta kostnader jämfört med 2012 Röda siffror = ökade kostnader jämfört med 2012 Aktivitetsstödet är ersättning för aktiv åtgärd – inte självklart negativt när det ökar

6 Per invånare (20-64 år) 2013 jmf 2012 SV exklusive introduktionsersättning SjpSAAkt_stödA_kassaEk biståndTotalt Habo Habo Jönköping Jönköping Mullsjö Mullsjö Vaggeryd Vaggeryd Länet i snitt Länet Riket i snitt

7 Per invånare 2013 jmf 2012 Finnv exklusive introduktionsersättn SjpSAAkt_stödA_kassaEk biståndTotalt Gislaved Gislaved Gnosjö Gnosjö Värnamo Värnamo Länet i snitt Länet Riket i snitt

8 Sammanfattning 2013 jämfört med 2012, för förbunden Södra Vätterbygden och Finnveden Sjukpenningkostnaderna har ökat i alla berörda kommuner. Det gäller både kommuner med relativt låga kostnader (ex Värnamo och Jönköping) och kommuner med höga kostnader (ex Habo) Sjuk- och aktivitetsersättningar minskar fortfarande på många ställen men inte längre överallt. Även om snittet i länet minskar så har det börjat öka i alla kommuner i Finnveden, t ex. A-kassekostnaderna fortsätter öka. Kostnaderna ligger dock fortfarande under riksgenomsnittet i hela området. Särskilt låga är kostnaderna i Mullsjö. Gislaved ökar mest. Ekonomiskt bistånd ökar överallt utom i Habo. Totala försörjningsmåttet ökar i alla dessa kommuner. Lägst ligger fortfarande Habo.

9 Länet jämfört med 2012 och riket Sjuk- och rehabpenning har ökat, liksom för riket. De ligger fortfarande högre i länet än i riket Sjuk- och aktivitetsersättning fortsätter minska men ligger fortfarande högre än riket Kostnad för aktivitetsstöd ökar något men ligger fortfarande lägre än riket Kostnad för a-kassa ökar men ligger fortfarande klart lägre än riket Ekonomiskt bistånd har börjat öka igen. Nivån är nu mycket nära rikets snitt (med reservation för bristande uppgifter från vissa kommuner i andra län) Etableringsersättningen finns bara med i redovisade totalsiffror, eftersom den är relativt liten i sammanhanget. Snittet i länet är 304kr/person ( år) och år, samma summa som snittet i riket.


Ladda ner ppt "Försörjningsmåttet 2013 jämfört med 2012. Vad innebär försörjningsmåttet? Sammanställning av data om offentlig försörjning Försäkringskassan (sjuk- och."

Liknande presentationer


Google-annonser