Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BARNVÄNLIG FAMILJETERAPI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BARNVÄNLIG FAMILJETERAPI"— Presentationens avskrift:

1 BARNVÄNLIG FAMILJETERAPI
Gun Drott-Englén, socionom/leg. psykoterapeut/ psykoterapihandledare E-post:

2

3 FAMILJETERAPI? I sessionen pratar Barn 3,5% av tiden Föräldrar 50%
Terapeuten 37%

4 STRESS I FAMILJEN Yngre barn kan förlora förmåga (toa, språk)
Äldre barn visar ofta ine känslor Föräldrar överösta av negativa känslor& beter sig som i en tunnel

5 Praktiska referenser Marcia Stern Minuchin Arlene Vetere Susan M. Johnson

6 McGoldrick Werner Sundelin Alexander Eresund Walsh Pinsof

7 Emmy Werner, 1993 Barns motståndskraft mot svårigheter är större när de har tillgång till åtminstone en förälder eller annan stödjande vuxen. Självförtroende stärks framförallt genom stödjande relationer.

8 Froma Walsh,1998 Familjers motståndskraft
Känna mål och mening Ha en god organisation inom familjen Ha förmåga att kommunicera inom familjen

9 Monica McGoldrick, 1999 För att förstå familjer och familjemönster samt symtoms betydelse är livscykelperspektivet vägledande. Familjestruktur och familjeroller kan betraktas och tydliggöras i flergenerationsperspektiv. Livscykelperspektivet kan underlätta sökandet efter familjers resurser.

10 Jim Alexander, 2000 Barns beteende och symtomutveckling är ett tecken på relationsproblem och är ett sätt för både barn och föräldrar att få sina respektive känslomässiga behov tillgodosedda. Ökad positiv kommunikation inom familjen möjliggör beteendeförändring. Samarbete familj-terapeut nödvändig för att nå målet med terapin.

11 Pia Eresund, 2001 Att samma terapeut håller i terapin
med barnet – föräldrarna - skolan har betydelse för terapiutfallet

12 William M. Pinsof, 1995 Relationer och sammanhang utgör utgångspunkt.
Effektivt att starta insats med familjeterapi. Vid behov fortsätta med föräldraterapi och individuella insatser som integreras i den familjeterapeutiska ramen.

13 Johan Sundelin, 2004 LÄKA BYGGA KOPPLA HÅLLA

14 Ledstjärnor i det praktiska arbetet:
Resursorientering Begripligt för alla i rummet Förståelse av beteenden utifrån familjerelationer Aktiv terapeutisk position Lita på barnet och föräldrarna

15 Johan Sundelin, 2004

16 VIKTIGT! Först upplevelsen – sedan beteendeförändring
Hänga ihop med livet utanför När kontakten mellan barn och föräldrar krånglar, investerar barnet mer i kontakten Barnet kan inte välja, är beroende Barnet tar ofta på sig mycket ansvar

17 Rummet

18 OLIKA INTENSITET INKLUDERA BARNET ELLER INVOLVERA BARNET

19 BALANSERAD ALLIANS ÖNSKAN OM UPPMÄRKSAMHET KÄNSLOMÄSSIGT BEMÖTANDE
ÖMSESIDIGT INTRESSE FEED - BACKFRÅGOR ”JUST MEJ FÖRSTÅR HON” .

20 INLEDNING Fråga barnet om varför här. T svarar!
Till barnet: Välja att svara. Vet inte – gissa! Pekar någon på dej – svara! Inga rätt eller fel, bara vad du tror Till föräldern: Du är bryggan ut!

21 TERAPEUTEN TAR ANSVARET LÄTTSAMT SÄTT AKTIV & NÄRA ENKELT SPRÅK
KORTA MENINGAR PRESENS RÖRELSER & MINER

22 VAD GÖR TERAPEUTEN? Väcker känslor Handskas med negativ kommunikation
Kartlägger Ritar skalfrågor, hem-skolalinje Föreslår rewindknappen på fjärrkontrollen Berättar om annan familj Tar reda på om ursprungsfamiljerna

23 Vad gör terapeuten mera?
Formulerar sig resursinriktat om/till barnet Positiva omformuleringar till föräldrarna Känslomässiga teman Iscensättning Göra först – förstå sedan

24 ATT ARBETA EFTER EN MODELL
Luta sig emot Ökar tryggheten Ökar förtroendet i behandlingen Underlättar i den terapeutiska processen Underlättar för att skapa en struktur tillsammans med familjen Strukturen erbjuder ett hållande som är nödvändigt för familjer med svår problematik


Ladda ner ppt "BARNVÄNLIG FAMILJETERAPI"

Liknande presentationer


Google-annonser