Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BARNVÄNLIG FAMILJETERAPI Gun Drott-Englén, socionom/leg. psykoterapeut/ psykoterapihandledare E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BARNVÄNLIG FAMILJETERAPI Gun Drott-Englén, socionom/leg. psykoterapeut/ psykoterapihandledare E-post:"— Presentationens avskrift:

1 BARNVÄNLIG FAMILJETERAPI Gun Drott-Englén, socionom/leg. psykoterapeut/ psykoterapihandledare E-post: drott-englen@swipnet.se

2

3 FAMILJETERAPI? I sessionen pratar Barn 3,5% av tiden Föräldrar 50% Terapeuten 37%

4 STRESS I FAMILJEN zYngre barn kan förlora förmåga (toa, språk) zÄldre barn visar ofta ine känslor zFöräldrar överösta av negativa känslor& beter sig som i en tunnel

5 Praktiska referenser  Marcia Stern zMinuchin  Arlene Vetere  Susan M. Johnson

6

7 Emmy Werner, 1993 zBarns motståndskraft mot svårigheter är större när de har tillgång till åtminstone en förälder eller annan stödjande vuxen. zSjälvförtroende stärks framförallt genom stödjande relationer.

8 Froma Walsh,1998 Familjers motståndskraft -Känna mål och mening -Ha en god organisation inom familjen -Ha förmåga att kommunicera inom familjen

9 Monica McGoldrick, 1999 zFör att förstå familjer och familjemönster samt symtoms betydelse är livscykelperspektivet vägledande. zFamiljestruktur och familjeroller kan betraktas och tydliggöras i flergenerationsperspektiv. zLivscykelperspektivet kan underlätta sökandet efter familjers resurser.

10 Jim Alexander, 2000 zBarns beteende och symtomutveckling är ett tecken på relationsproblem och är ett sätt för både barn och föräldrar att få sina respektive känslomässiga behov tillgodosedda. zÖkad positiv kommunikation inom familjen möjliggör beteendeförändring. zSamarbete familj-terapeut nödvändig för att nå målet med terapin.

11 Pia Eresund, 2001 zAtt samma terapeut håller i terapin med barnet – föräldrarna - skolan har betydelse för terapiutfallet

12 William M. Pinsof, 1995 zRelationer och sammanhang utgör utgångspunkt. zEffektivt att starta insats med familjeterapi. zVid behov fortsätta med föräldraterapi och individuella insatser som integreras i den familjeterapeutiska ramen.

13 Johan Sundelin, 2004 LÄKA BYGGA KOPPLA HÅLLA

14 Ledstjärnor i det praktiska arbetet: zResursorientering zBegripligt för alla i rummet zFörståelse av beteenden utifrån familjerelationer zAktiv terapeutisk position zLita på barnet och föräldrarna

15 Johan Sundelin, 2004

16 VIKTIGT! zFörst upplevelsen – sedan beteendeförändring zHänga ihop med livet utanför zNär kontakten mellan barn och föräldrar krånglar, investerar barnet mer i kontakten zBarnet kan inte välja, är beroende zBarnet tar ofta på sig mycket ansvar

17 Rummet

18 OLIKA INTENSITET INKLUDERA BARNET ELLER INVOLVERA BARNET

19 BALANSERAD ALLIANS zÖNSKAN OM UPPMÄRKSAMHET zKÄNSLOMÄSSIGT BEMÖTANDE zÖMSESIDIGT INTRESSE zFEED - BACKFRÅGOR z”JUST MEJ FÖRSTÅR HON”.

20 INLEDNING zFråga barnet om varför här. T svarar! zTill barnet: Välja att svara. Vet inte – gissa! Pekar någon på dej – svara! Inga rätt eller fel, bara vad du tror zTill föräldern: Du är bryggan ut!

21 TERAPEUTEN zTAR ANSVARET zLÄTTSAMT SÄTT zAKTIV & NÄRA zENKELT SPRÅK zKORTA MENINGAR zPRESENS zRÖRELSER & MINER

22 VAD GÖR TERAPEUTEN? zVäcker känslor zHandskas med negativ kommunikation zKartlägger zRitar skalfrågor, hem-skolalinje zFöreslår rewindknappen på fjärrkontrollen zBerättar om annan familj zTar reda på om ursprungsfamiljerna

23 Vad gör terapeuten mera? zFormulerar sig resursinriktat om/till barnet zPositiva omformuleringar till föräldrarna zKänslomässiga teman zIscensättning zGöra först – förstå sedan

24 ATT ARBETA EFTER EN MODELL zLuta sig emot zÖkar tryggheten zÖkar förtroendet i behandlingen zUnderlättar i den terapeutiska processen zUnderlättar för att skapa en struktur tillsammans med familjen zStrukturen erbjuder ett hållande som är nödvändigt för familjer med svår problematik


Ladda ner ppt "BARNVÄNLIG FAMILJETERAPI Gun Drott-Englén, socionom/leg. psykoterapeut/ psykoterapihandledare E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser