Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU OCH FINANSIERING FLER INGÅNGAR ÄN KULTURPROGRAMMET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU OCH FINANSIERING FLER INGÅNGAR ÄN KULTURPROGRAMMET"— Presentationens avskrift:

1 EU OCH FINANSIERING FLER INGÅNGAR ÄN KULTURPROGRAMMET
EU OCH FINANSIERING FLER INGÅNGAR ÄN KULTURPROGRAMMET IWONA PREIS 12 oktober 2012 Filmen Om Mediaprogrammet 1

2 EUROPEISKT RESURSCENTRUM FÖR KULTUR
Nationellt kunskapscentrum Konsultationer till institutioner, fria organisationer m.fl. Kurser i projektutveckling, projektledning, finansiering, partnerskap, interkulturell kompetens, nätverk, EU-kunskap Föreläsningar Påverkansarbete med årlig internationell konferens där politiker, tjänstemän och utövare möts- Det europeiska projektets framtid Access Europa

3 NÄTVERK PRAKTIK EXPERTIS
Nyckelaktörer Styrelser Advisory & steering boards Internationellt Europeiskt Nordiskt Formella Informella Know-how Finansieirng Koncept Partnerskap Ansökan Budget Administration Kommunikation Flerårigt Multilateralt NÄTVERK PRAKTIK EU:s kulturpolitik Medlemstater Grannlandspolicys Förförståelse Bevakning Analys Program Policyutveckling Syftet Göra EU begripligt och överskådligt för kultursektorn VISION Plattformen Access Europa är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Plattformen ger sina medlemmar möjlighet att vara mer aktiva i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till Eus kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer Samverkan över gränserna (regioner, nationer, sektorer) genom nätverkande Omvärldsbevakning Kompetensutveckling om internationella möjligheter för den kulturella sektorn Rådgivning inför projektstart, projektansökningar, olika fonder i EU med mera Partnersökning Reflektion - att uppmuntra nätverkets medlemmar att reflektera över egna interkulturella erfarenheter och framgångsfaktorer EXPERTIS

4 RUBRIK /25PT UNDERRUBRIK /16PT Brödtext 16/pt 12-09-14 Syftet
Göra EU begripligt och överskådligt för kultursektorn VISION Plattformen Access Europa är ett forum för internationell omvärldsbevakning, nätverkande och erfarenhetsutbyte i skapandet av internationella projekt. Plattformen ger sina medlemmar möjlighet att vara mer aktiva i europeiska sammanhang och att skapa fler framgångsrika projekt genom ansökningar till Eus kulturprogram och andra europeiska och internationella stödformer.

5 ACCESS EUROPA FORUM FÖR
ACCESS EUROPA FORUM FÖR Samverkan över gränserna (regioner, nationer, sektorer) genom nätverkande Omvärldsbevakning Kompetensutveckling om internationella möjligheter för den kulturella sektorn Rådgivning inför projektstart, projektansökningar, olika fonder i EU med mera Partnersökning Reflektion - att uppmuntra nätverkets medlemmar att reflektera över egna interkulturella erfarenheter och framgångsfaktorer

6 AKTUELLA EU PROGRAM & FONDER
AKTUELLA EU PROGRAM & FONDER PROGRAMMET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE (LLP) (Internationella Programkontoret) 7 RAMPROGRAMMET FÖR UTVECKLING INOM FORSKNING OCH TEKNIK, FP7 (Vinnova) UNG OCH AKTIV I EUROPA (Ungdomsstyrelsen) EUROPA FÖR MEDBORGARNA (Ungdomsstyrelsen) KULTURRELATERADE PROJEKT I STRUKTURFONDERNA (t.ex. Hässleholm) LANDSBYGDSPROGRAMMET (Jordbruksverket) EUROPEISKA SOCIALFONDEN& INTEGRATIONSFONDEN (ESF Rådet) EUROPEAN CULTURE FOUNDATION ÖSTLIGA PARTNERSKAPET 6

7 LIFE LONG LEARNING LLP Samarbeten i EU inom utbildningsområdet
LIFE LONG LEARNING LLP Samarbeten i EU inom utbildningsområdet Möjligheter för studenter, lärare och administrativ personal att besöka varandra, samarbeta, studera och undervisa i andra europeiska länder. Delprogram som Commenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci Internationella Programkontoret ANSÖKNINGSPERIODER Flera ansökningsperioder under året Förberedande besök inför ett projektsamarbete inom programmen Comenius, Erasmus, Grundtvig eller Leonardo da Vinci- uppehälle och resa- deadline 19 oktober 2012 7

8 COMENIUS " 8

9 Bild från projektet Domino Effekt i Ulricehamn
Bild från projektet Domino Effekt i Ulricehamn 9 9

10 ERASMUS Högre utbildning
ERASMUS Högre utbildning Programmet verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare EXEMPEL: TEATERHÖGSKOLOR FÖR UTBYTE MED EU "Ideation, Preservation, Presentation of Contemporary Visual Arts (IPPCVA)" "Intervention through ARTS education in universities, schools and European society in general" "European Diploma in Intercultural Competence" " 10

11 Bild från Erasmusprojektet IPPCVA
Bild från Erasmusprojektet IPPCVA 11 11

12 LEONARDO DA VINCI Grundläggande och fortsatt yrkesutbildning, språkträning EXEMPEL VOCAL Vocational Orientated Culture and Language, 2007 10 European countries, 12 partners Cultural awareness related to vocational training “Programme of education and re-education in culture animation through practice (ANIMATOR)" "The Performance Bridge (getting on and off the stage)" 12

13 Affisch från Leonardo da Vinci projektet The Performance Bridge (Getting on and off the stage) 13 13

14 GRUNDTVIG Vuxenutbildning, vuxnas allmänna lärande (ej yrkesutbildning) FÖR VEM? Formella utbildningsinstitutioner: kommunala vuxenutbildningar Icke-formella: folkbildningsorganisationer Informella: föreningar, bibliotek, museer, teatrar med pedagogisk verksamhet  Vad kan man göra? Inom Grundtvig besök och utbyten är det möjligt att: studera hur en kollega i ett annat EU land arbetar (jobbskuggning) delta i europeisk konferens eller seminarium studera hur en annan organisation arbetar med vuxnas lärande bidra med din yrkeskompetens till en annan europeisk organisation som arbetar med vuxnas lärande Vem som kan delta och söka Arbetar du eller kommer att arbeta inom någon del av vuxenutbildning (formellt, icke-formellt eller informellt lärande) kan du söka och delta i Grundtvig besök och utbyten. Exempel på yrkeskategorier är Lärare och mentorer Rektorer och chefer Studievägledare Studiebibliotekarier Museipedagoger Tjänstemän inom vuxenutbildning på lokal eller regional nivå Obs! Du som arbetar med vuxnas yrkesutbildning kan inte delta i Grundtvig. Du ska istället söka inom programmet Leonardo da Vinci, som riktar sig till dig som arbetar med yrkesutbildning. 14

15 OLIKA MÖJLIGHETER INOM GRUNDTVIG
OLIKA MÖJLIGHETER INOM GRUNDTVIG Grundtvig partnerskap: samarbetsprojekt i mindre skala. Grundtvig nätverk: att utveckla vuxenutbildningen, ett visst ämne Multilaterala projekt: innovativt samarbete på europeiskt plan Grundtvig workshops: privatpersoner att delta i seminarier, 5-10 dagar Grundtvig volontärprojekt: skicka och ta emot volontärer EXEMPEL 2011 Viksjöforsbaletten Kultur för flera generationer (en dansförening som även tar emot volontärer från EU) Fabula Storytelling TP Teatern & SFI gör ett internationellt samarbetsprojekt- med interaktiv teater förebygga social segregering Culture for Waterfronts Fler projekt finns i den europeiska databasen EST 15

16 Bild från mottagare av Gundtvigsmedel, Fabula Storytelling.
Bild från mottagare av Gundtvigsmedel, Fabula Storytelling. 16 16

17 EU Grundtvig Programmes's application has been approved in all 7 partner countries - Poland, Sweden, Italy, Portugal, Belgium, Austria and Greece. River//Cities members and partners implement new collaborative project: CULTURE FOR WATERFRONTS - THE USE OF CULTURE TO INCREASE ACCESS TO, AND ENGAGEMENT IN, EUROPEAN WATERFRONTS now. 17 17

18 GRUNDTVIG ANSÖKNINGAR
GRUNDTVIG ANSÖKNINGAR DEADLINE FÖR ANSÖKAN Assistenter 28 mars 2013 Grundtvig fortbildning 16 januari, 30 april och 17 september 2013 Grundtvig besök och utbyten (inga flera ansökningar utlysta) Partnerskap 21 februari 2013 Volontärprojekt 28 mars 2013 Workshops 21 februari 2013 Informationsmöte i Stockholm den 28 november 2012 Internationalisera vuxenutbildningen! Ni inbjuds härmed att delta på Informationsmöte den 28 november om Grundtvig programmet inför utlysningen En dag öppen för aktörer inom vuxnas allmänna lärande, så som personal på folkhögskolor, kommunal vuxenutbildning, museum med mera. Under förmiddagen presenteras utlysningen för 2013 samt de olika programdelarna inom Grundtvig. Vi diskuterar också hur man genom Grundtvig kan arbeta med internationalisering i vuxenutbildningen på ett strategiskt sätt. Under den andra delen av dagen finns möjlighet att delta i två olika seminarier som fokuserar på vad som är bra att tänka på när man skriver ansökningar inom individuell kompetensutveckling samt europeiska samarbetsprojekt. Anmälan görs via vår hemsida senast den 20 november. Obs! begränsat antal platser. Mer detaljerat program och anmälan finner ni på vår hemsida: 18

19 PROGRAMMET UNG OCH AKTIV I EUROPA
PROGRAMMET UNG OCH AKTIV I EUROPA Ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå Ungdomar, personer som jobbar med ungdomar, ungdomsprojekt Fem delprogram Inga fler ansökningar i år. Max 100,000 Euro, 50% medfinansiering . Ung och Aktiv i Europa – så genomför EU sin ungdomspolitik Hösten 2009 antog medlemstaterna i EU ett gemensamt ungdomspolitiskt ramverk för de kommande tio åren. Ung och Aktiv i Europa är ett av EU:s verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Programmet ger stöd till dig som vill arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Målsättningen är bland annat att ge unga människor möjlighet till internationella erfarenheter, öka deras samhällsengagemang och stötta ungdomssamarbeten inom EU. I Sverige finns det ungefär 25 miljoner kronor att söka varje år. Det finns många olika delar i programmet – för att göra det möjligt för så många som möjligt att delta. Till exempel kan: personer som arbetar med grupper av ungdomar organisera Ungdomsutbyten och Demokratiprojekt ett gäng kompisar tillsammans göra ett Ungdomsinitiativ för att testa en ny idé ungdomar åka som volontärer till ett annat land genom Europeisk Volontärtjänst ungdomsledare och andra som arbetar med unga få stöd för Utbildning och nätverksbyggande man få stöd för att sammanföra ungdomar och personer som ansvarar för ungdomspolitiken i seminarier och diskussioner. DELPROGRAM INOM UNG OCH AKTIV I EUROPA Ungdomsutbyte Ungdomsinitiativ Demokratiprojekt (75%, max Euro) Europeisk volontärtjänst Ung i världen Utbildning och nätverksbyggande Möten mellan ungdomar och personer med ansvar för ungdomspo 19 19

20 NÅGRA PROJEKT SOM FÅTT STÖD
NÅGRA PROJEKT SOM FÅTT STÖD TEATER ARKEN Once Upon a Time (ungdomsutbyte) VIKSJÖFORSBALETTEN LIKE A DANCE (volontärsutbyte) KVARTERSTEATREN (Sundsvall) Growing with theatre 2010 (volontärsutbyte) TEATER ARKEN Images for the theatre (ungdomsutbyte) Se även: för mer information om projekten (sökbar databas) 20

21 Bild från Kvartersteatern i Sundsvall
Bild från Kvartersteatern i Sundsvall 21 21

22 ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA
ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA Möjligheter för kulturorganisationer Projekt som främjar medborgares delaktighet i EU Deadline för projektansökan Möten mellan medborgare i vänorten 1 februari, 1 juni och 1 september 2013. Vänorters tematiska nätverk 1 februari och 1 september 2013 Medborgarprojekt 1 juni 2013 Driftsbidrag 15 oktober 2013 Projekt som det civila samhället tar initiativ till 1 februari 2013 Aktivt europeiskt ihågkommande 1 juni 2013 EXEMPEL ART MOVEMENT os Czech Republic € Civic Minds 2011 NETWORKING PITEÅ KOMMUN €, Ungdomsprojekt 2011 Grundtanken med programmet är dels att skapa samhörighet mellan EU:s medborgare, dels att minska klyftan mellan medborgarna och EU:s institutioner. Programmet är uppdelat i fyra delprogram. Programområde 2 Verksamhetsbidrag för organisationer som forskar om europeisk politik (tankesmedjor) för frivilligorganisationer på europeisk nivå Projektbidrag till organisationer i civilsamhället Delprogrammet riktar sig till organisationer utan vinstsyfte, som bedriver verksamhet på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå. Organisationerna ska vara icke-statliga. Det civila samhällets organisationer, tankesmedjor och expertgrupper speglar medborgarnas engagemang och prioriteringar och är därför viktiga inom unionen för att identifiera gemensamma angelägenheter och värden. Verksamhetsbidrag finns att söka för organisationer som forskar om europeisk politik, vill utveckla sin verksamhet på europeisk nivå eller till projekt med EU- perspektiv som startas av frivilligorganisationer. Stöd ges till konkreta projekt med EU-perspektiv. Det kan vara evenemangsprojekt, t ex seminarier, workshops, en debatt eller utbildningsaktivitet. Det kan också vara ett produktionsprojekt som bygger på analyser, skapar webbplatser, producerar utbildningsmaterial eller dylikt. Ett projekt kan också omfatta båda kategorier, t ex ett symposium som föregås av en opinionsundersökning och följs av en publikation. Projektet måste involvera minst två länder och pågå under högst 18 månader. Bidragssumma: – euro för produktionsprojekt. Bidraget uppgår till högst 70 procent av stödberättigande kostnader. För projekten utbetalas schablonbelopp. Bidrag beviljas för personalkostnader, resekostnader, kostnader för information och kommunikation samt administrativa kostnader. Bidrag ges för varje evenemang, för olika kommunikationsverktyg och även för samordningskostnader. Ansökare är exempelvis frivilligorganisationer, sammanslutningar, nätverk, föreningar, förbund, stödorganisationer, fackliga organisationer, läroanstalter, religiösa samfund, organisationer som sysslar med volontärarbete eller organisationer inom amatöridrott. Ansökningsdatum SVENSK KONTAKTPUNKT UNGDOMSSTYRELSEN Databas innehåller 567 möjliga partners från EU 22

23 Bild från Tjeckiska Art Movement och projektet Civic Minds.
Bild från Tjeckiska Art Movement och projektet Civic Minds. 23 23

24 REGIONAL POLITIK - STRUKTURFONDSPROGRAM
REGIONAL POLITIK - STRUKTURFONDSPROGRAM • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) • Europeiska socialfonden (ESF) • Sammanhållningsfonden Dessutom: Jordbruksfonden och Fiskerifonden Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ger stöd till program som omfattar infrastruktur, innovation och investeringar i nationella regioner och territoriellt samarbete över gränserna (Interreg). • Europeiska socialfonden (ESF) projekt för yrkesutbildning och jobbsökande, och program för att skapa arbetstillfällen. • Sammanhållningsfonden hanterar kostnader för miljö och transportinfrastruktur, liksom projekt för att utveckla förnybar energi. Stödet går till medlemsländer med en levnadsstandard som är lägre än 75 % av genomsnittet i EU (ej Sverige) 24

25 REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAM
REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAM Kulturprojekt med klar anknytning till regional utveckling Stöd för besöksnäringen i många regioner , €6 miljarder till projekt med kulturanknytning 2008: 48 beviljade projekt med kulturanknytning 2009: 26 beviljade projekt med kulturanknytning EXEMPEL Två museer i Fisksätra, Dalarna Dalhalla, Nordiskt Centrum för animerad film, Framtidens kulturhus, designcentra m.fl Turism, entreprenörskap, informationssamhället, social inkludering, lokal tillväxt Tillväxtverket och regionala myndigheter Fler exempel finns i Kulturrådets rapporter 25

26 LANDSBYGDSPROGRAMMET
LANDSBYGDSPROGRAMMET Utveckling av landsbygden 2008: 87 projekt med kulturanknytning 2009: 231 projekt med kulturanknytning Oftast mindre än SEK 500,000 Verktyg: LEADER. EXEMPEL I SKÅNE Studiefrämjandet i Skåne för Skånsk Naturfotofestival Produktionsbolaget Goodshow, som uppförde Cabaret i Hässleholms kulturhus kronor för att utveckla Musikteater i Hässleholm. Kultur för Skånes glesbygd Skapa kulturupplevelser och dialog i bygden kring Sösdala miljoner-till-teater-och-foto manstallningprojekt.pdff Administreras i Sverige av Jordbruksverket/ Regionala förvaltningar 26

27 Bild från produktionsbolaget Goodshows uppsättning av Cabaret, 2011.
Bild från produktionsbolaget Goodshows uppsättning av Cabaret, 2011. 27

28 EUROPEISKA SOCIALFONDEN
EUROPEISKA SOCIALFONDEN Projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Programområde 1 Kompetensförsörjning (yrkesverksamma) Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud (arbetslösa och långtidssjukskrivna) Svenska ESF Rådet Inga fler ansökningar 2012 EXEMPEL KULTUR OCH FRITID FÖR IDENTITET OCH JOBB (KOFIJ) KULTURKRAFT VÄST/ NORD/SYD/STOCKHOLM Väst: Kompetensutveckling för yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV Förvaltningsmyndighet i Sverige: Svenska ESF Rådet KULTUR OCH FRITID FÖR IDENTITET OCH JOBB (KOFIJ) Kulturskolan Örebro beviljat stöd 600 tkr Mål: bilda ett transnationellt nätverk, som stödjer ungdomars utveckling och stärker deras självkänsla, så de kan göra sig attraktiva på arbetsmarknade 28

29 Bild från Kulturkraft Väst.
Bild från Kulturkraft Väst. 29

30 ECF- EUROPEAN CULTURE FOUNDATION
ECF- EUROPEAN CULTURE FOUNDATION ECF'S GRANTS PROGRAMME Three grant schemes Collaboration grants Balkan Incentive Fund for Culture Grants Step Beyond Travels Grants Stimulates transnational cultural collaboration, artistic expression and the mobility of artists and other cultural players. Support all kinds of artistic and cultural expression: music, visual arts, theatre, dance, film, documentary, multimedia, photography, design, fashion and cultural-capacity building. Over the last five years, ECF has supported over 1000 projects across 56 countries. COLLABORATION GRANTS Kulturorganisationer som jobbar transnationellt och tvärsektoriellt. öppen för ansökan 1 februari – 24 mars 2013 BALKAN INCENTIVE FUND FOR CULTURE GRANTS För organisationer i eller som samarbetar med länder på västra Balkan (Bosnien, Makedonien, Kosovo, Kroatien, Albanien, Montenegro och Serbien). Projektet ska syfta till att skapa ett hållbart samarbete mellan de olika samarbetsländerna. Stipendiet ligger på 15,000 Euro, Max är 30,000 Euro Ansökningsperiod löpande hela året EXEMPEL ECF funded The Museum of Broken Relationships when it started up as “a travelling exhibition revolving around the concept of failed relationships and their ruins”. Conceptualized in Croatia by Olinka Vištica and Dražen Grubišić, the Museum has since toured internationally, amassing an amazing collection from different communities with different histories and personal experiences – all covering the same subject – what happens after love? Step beyond travel grants Stipendiet är för nykomna artister och kulturarbetare. Stipendiet gäller främst för dem som är upp till 35 års ålder och/eller de 10 första åren på karriären. Stipendiet ska gå till att finansiera resor från EU till EU:s angränsande länder. Providing between €250 and €700. Papergirl is an art project from Berlin initiated by Aisha Ronniger. The art project is taking place in various cities across Europe including Istanbul, Manchester, Glasgow and Bristol. In the style of American paper-boys, rolls of art are being distributed by bicycle to random passers-by on the streets - giving free art away and involving different communities in experiencing 30

31 Bild från Manifestas produktion Breaking in to the Museum
Bild från Manifestas produktion Breaking in to the Museum 31

32 Bild på den turnerande utställningen från Museum of Broken Relationships. 32

33 Eastern Partnership Östliga Partnerskapet
Eastern Partnership Östliga Partnerskapet Samarbete med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland Eastern Partnership arbetar med fyra tematiska plattformar Demokrati, god samhällsstyrning och stabilitet Handel/ekonomi, klimat/miljö Energisäkerhet Utbildning, kultur, forskning och ungdomsfrågor EXEMPEL Ungdomsprojekt med Eastern Partnership, finansierad genom EU programmet Youth in Action “Youth for Peace via Cultures Project”, “Learning to Live Together – An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education”. Ungdomar från inbjudna organisationer träffades i augusti i Baku. Organisationer som deltog var “Natural Life Association” Turkey, “ERTOBA” Georgia,“International Committee of Civic Diplomacy” Moldova, Youth NGO “Iskra” Ukraine,“International Student Club CTU” Czech Republic, “Polip Ifjúsági Egyesület” Hungary, “Miejski Ośrodek Kultury w Skierniewicach” Poland, “People to People from Ruzomberok” Slovakia,“European Intercultural Forum e. V.” Germany. Ytterligare möjligheter att söka projekt för samarbete med Vitryssland, Georgien, Ukraina och Moldavien finns inom Svenska Institutets program Creative Force Eastern Europe: and-cultural-cooperation/Creative-Force/Cooperation-projects-Eastern-Europe/ Mer information och inspiration för er som är intresserade av projekt med länder som ingår i Eastern Partnership: 33

34 The training “Youth for Peace via Cultures Project”, entitle “Learning to Live Together – An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education”, was held on August in Novkhani town of Baku. Participants of the Project, author: Parvin Alizada, source: Eastbook 34

35 VIKTIGA LÄNKAR European Union website: www.ec.europa.eu
VIKTIGA LÄNKAR European Union website: Kommissionens webplats för kultur: Kulturkontaktkontoren I EU: Culture Action Europe: European culture foundation: Kulturbryggan: Konstnärsnämden: Svenska institutet: Kultur och näringsliv: 35

36 VIKTIGA LÄNKAR II VINNOVA FP7 forskning, www.vinnova.se
VIKTIGA LÄNKAR II VINNOVA FP7 forskning, Kultur , Livslångt lärande Culture samt LLL EU Ung och Aktiv i Europa Nordiska Kulturrådet Kulturkontakt Nord Helsingfors Nordiska kullturfonden Köpenhamn Regionalfonden, Interreg Europeiska Socialfonden ESF Rådet Mediaprogrammet Media Desk Sverige: 36

37 TACK FÖR MIG! Iwona Preis www.intercult.se iwona.preis@intercult.se
TACK FÖR MIG! Iwona Preis 37


Ladda ner ppt "EU OCH FINANSIERING FLER INGÅNGAR ÄN KULTURPROGRAMMET"

Liknande presentationer


Google-annonser