Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kortkurs EU och Finansiering 1 IWONA PREIS 12 oktober 2012 www.intercult.se EU OCH FINANSIERING FLER INGÅNGAR ÄN KULTURPROGRAMMET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kortkurs EU och Finansiering 1 IWONA PREIS 12 oktober 2012 www.intercult.se EU OCH FINANSIERING FLER INGÅNGAR ÄN KULTURPROGRAMMET."— Presentationens avskrift:

1 Kortkurs EU och Finansiering 1 IWONA PREIS 12 oktober 2012 www.intercult.se EU OCH FINANSIERING FLER INGÅNGAR ÄN KULTURPROGRAMMET

2 Kortkurs EU och Finansiering 2 Nationellt kunskapscentrum Konsultationer till institutioner, fria organisationer m.fl. Kurser i projektutveckling, projektledning, finansiering, partnerskap, interkulturell kompetens, nätverk, EU-kunskap Föreläsningar Påverkansarbete med årlig internationell konferens där politiker, tjänstemän och utövare möts- Det europeiska projektets framtid Access Europa EUROPEISKT RESURSCENTRUM FÖR KULTUR

3 Kortkurs EU och Finansiering 3 EXPERTIS NÄTVERK PRAKTIK Know-how Finansieirng Koncept Partnerskap Ansökan Budget Administration Kommunikation Flerårigt Multilateralt Nyckelaktörer Styrelser Advisory & steering boards Internationellt Europeiskt Nordiskt Formella Informella EU:s kulturpolitik Medlemstater Grannlandspolicys Förförståelse Bevakning Analys Program Policyutveckling

4 Kortkurs EU och Finansiering 4 ACCESS EUROPA Plattformsmöte 31 maj 4 RUBRIK /25PT UNDERRUBRIK /16PT Brödtext 16/pt

5 Kortkurs EU och Finansiering 5 ACCESS EUROPA Plattformsmöte 31 maj 5 Samverkan över gränserna (regioner, nationer, sektorer) genom nätverkande Omvärldsbevakning Kompetensutveckling om internationella möjligheter för den kulturella sektorn Rådgivning inför projektstart, projektansökningar, olika fonder i EU med mera Partnersökning Reflektion - att uppmuntra nätverkets medlemmar att reflektera över egna interkulturella erfarenheter och framgångsfaktorer ACCESS EUROPA FORUM FÖR

6 Kortkurs EU och Finansiering 6 PROGRAMMET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE (LLP) (Internationella Programkontoret) 7 RAMPROGRAMMET FÖR UTVECKLING INOM FORSKNING OCH TEKNIK, FP7 (Vinnova) UNG OCH AKTIV I EUROPA (Ungdomsstyrelsen) EUROPA FÖR MEDBORGARNA (Ungdomsstyrelsen) KULTURRELATERADE PROJEKT I STRUKTURFONDERNA (t.ex. Hässleholm) LANDSBYGDSPROGRAMMET (Jordbruksverket) EUROPEISKA SOCIALFONDEN& INTEGRATIONSFONDEN (ESF Rådet) EUROPEAN CULTURE FOUNDATION ÖSTLIGA PARTNERSKAPET AKTUELLA EU PROGRAM & FONDER

7 Kortkurs EU och Finansiering 7 Samarbeten i EU inom utbildningsområdet Möjligheter för studenter, lärare och administrativ personal att besöka varandra, samarbeta, studera och undervisa i andra europeiska länder. Delprogram som Commenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci Internationella Programkontoret ANSÖKNINGSPERIODER Flera ansökningsperioder under året http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Ansokningsdatum/ Förberedande besök inför ett projektsamarbete inom programmen Comenius, Erasmus, Grundtvig eller Leonardo da Vinci- uppehälle och resa- deadline 19 oktober 2012 LIFE LONG LEARNING LLP

8 Kortkurs EU och Finansiering 8 COMENIUS

9 Kortkurs EU och Finansiering 9 Bild från projektet Domino Effekt i Ulricehamn

10 Kortkurs EU och Finansiering 10 Högre utbildning Programmet verkar för ökad internationell rörlighet bland studenter och lärare EXEMPEL: TEATERHÖGSKOLOR FÖR UTBYTE MED EU "Ideation, Preservation, Presentation of Contemporary Visual Arts (IPPCVA)" "Intervention through ARTS education in universities, schools and European society in general""Intervention through ARTS education in universities, schools and European society in general" "European Diploma in Intercultural Competence" ERASMUS

11 Kortkurs EU och Finansiering 11 Bild från Erasmusprojektet IPPCVA

12 Kortkurs EU och Finansiering 12 LEONARDO DA VINCI Grundläggande och fortsatt yrkesutbildning, språkträning EXEMPEL VOCAL Vocational Orientated Culture and Language, 2007 10 European countries, 12 partners Cultural awareness related to vocational training “Programme of education and re-education in culture animation through practice (ANIMATOR)"“Programme of education and re-education in culture animation through practice (ANIMATOR)" "The Performance Bridge (getting on and off the stage)""The Performance Bridge (getting on and off the stage)"

13 Kortkurs EU och Finansiering 13 Affisch från Leonardo da Vinci projektet The Performance Bridge (Getting on and off the stage)

14 Kortkurs EU och Finansiering 14 GRUNDTVIG Vuxenutbildning, vuxnas allmänna lärande (ej yrkesutbildning) FÖR VEM? Formella utbildningsinstitutioner: kommunala vuxenutbildningar Icke-formella: folkbildningsorganisationer Informella: föreningar, bibliotek, museer, teatrar med pedagogisk verksamhet

15 Kortkurs EU och Finansiering 15 Grundtvig partnerskap: samarbetsprojekt i mindre skala. Grundtvig nätverk: att utveckla vuxenutbildningen, ett visst ämne Multilaterala projekt: innovativt samarbete på europeiskt plan Grundtvig workshops: privatpersoner att delta i seminarier, 5-10 dagar Grundtvig volontärprojekt: skicka och ta emot volontärer EXEMPEL 2011 Viksjöforsbaletten Kultur för flera generationer (en dansförening som även tar emot volontärer från EU) Fabula Storytelling TP Teatern & SFI gör ett internationellt samarbetsprojekt- med interaktiv teater förebygga social segregering Culture for Waterfronts http://www.river- cities.net/pages/show/Cultureforwaterfronts Fler projekt finns i den europeiska databasen ESTden europeiska databasen EST http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/grundtvig_en.htm OLIKA MÖJLIGHETER INOM GRUNDTVIG

16 Kortkurs EU och Finansiering 16 Bild från mottagare av Gundtvigsmedel, Fabula Storytelling.

17 Kortkurs EU och Finansiering 17

18 Kortkurs EU och Finansiering 18 DEADLINE FÖR ANSÖKAN Assistenter 28 mars 2013 Grundtvig fortbildning 16 januari, 30 april och 17 september 2013 Grundtvig besök och utbyten (inga flera ansökningar utlysta) Partnerskap 21 februari 2013 Volontärprojekt 28 mars 2013 Workshops 21 februari 2013 Informationsmöte i Stockholm den 28 november 2012 GRUNDTVIG ANSÖKNINGAR

19 Kortkurs EU och Finansiering 19 Ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå Ungdomar, personer som jobbar med ungdomar, ungdomsprojekt Fem delprogram Inga fler ansökningar i år. Max 100,000 Euro, 50% medfinansiering www.ungdomsstyrelsen.se PROGRAMMET UNG OCH AKTIV I EUROPA

20 Kortkurs EU och Finansiering 20 TEATER ARKEN Once Upon a Time (ungdomsutbyte) VIKSJÖFORSBALETTEN LIKE A DANCE (volontärsutbyte) KVARTERSTEATREN (Sundsvall) Growing with theatre 2010 (volontärsutbyte) TEATER ARKEN Images for the theatre (ungdomsutbyte) Se även: http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/1,2072,7949,00.html: http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/1,2072,7949,00.html för mer information om projekten (sökbar databas) NÅGRA PROJEKT SOM FÅTT STÖD

21 Kortkurs EU och Finansiering 21 Bild från Kvartersteatern i Sundsvall

22 Kortkurs EU och Finansiering 22 ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA Möjligheter för kulturorganisationer Projekt som främjar medborgares delaktighet i EU Deadline för projektansökan Möten mellan medborgare i vänorten 1 februari, 1 juni och 1 september 2013. Vänorters tematiska nätverk 1 februari och 1 september 2013 Medborgarprojekt 1 juni 2013 Driftsbidrag 15 oktober 2013 Projekt som det civila samhället tar initiativ till 1 februari 2013 Aktivt europeiskt ihågkommande 1 juni 2013 EXEMPEL ART MOVEMENT os Czech Republic 90 000 € Civic Minds 2011 NETWORKING PITEÅ KOMMUN 97 000 €, Ungdomsprojekt 2011

23 Kortkurs EU och Finansiering 23 Bild från Tjeckiska Art Movement och projektet Civic Minds.

24 Kortkurs EU och Finansiering 24 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Europeiska socialfonden (ESF) Sammanhållningsfonden Dessutom: Jordbruksfonden och Fiskerifonden REGIONAL POLITIK - STRUKTURFONDSPROGRAM

25 Kortkurs EU och Finansiering 25 Kulturprojekt med klar anknytning till regional utveckling Stöd för besöksnäringen i många regioner 2007-2013, €6 miljarder till projekt med kulturanknytning 2008: 48 beviljade projekt med kulturanknytning 2009: 26 beviljade projekt med kulturanknytning EXEMPEL Två museer i Fisksätra, Dalarna Dalhalla, Nordiskt Centrum för animerad film, Framtidens kulturhus, designcentra m.fl REGIONALA STRUKTURFONDSPROGRAM

26 Kortkurs EU och Finansiering 26 Utveckling av landsbygden 2008: 87 projekt med kulturanknytning 2009: 231 projekt med kulturanknytning Oftast mindre än SEK 500,000 Verktyg: LEADER. EXEMPEL I SKÅNE Studiefrämjandet i Skåne 642 000 för Skånsk Naturfotofestival Produktionsbolaget Goodshow, som uppförde Cabaret i Hässleholms kulturhus 995 000 kronor för att utveckla Musikteater i Hässleholm. Kultur för Skånes glesbygd Skapa kulturupplevelser och dialog i bygden kring Sösdala LANDSBYGDSPROGRAMMET

27 Kortkurs EU och Finansiering 27 Bild från produktionsbolaget Goodshows uppsättning av Cabaret, 2011.

28 Kortkurs EU och Finansiering 28 Projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Programområde 1 Kompetensförsörjning (yrkesverksamma) Programområde 2 Ökat arbetskraftsutbud (arbetslösa och långtidssjukskrivna) Svenska ESF Rådet Inga fler ansökningar 2012 EXEMPEL KULTUR OCH FRITID FÖR IDENTITET OCH JOBB (KOFIJ) KULTURKRAFT VÄST/ NORD/SYD/STOCKHOLM Väst: Kompetensutveckling för yrkesverksamma inom scen, ton, film och TV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

29 Kortkurs EU och Finansiering 29 Bild från Kulturkraft Väst.

30 Kortkurs EU och Finansiering 30 ECF- EUROPEAN CULTURE FOUNDATION ECF'S GRANTS PROGRAMME Three grant schemes Collaboration grants Balkan Incentive Fund for Culture Grants Step Beyond Travels Grants

31 Kortkurs EU och Finansiering 31 Bild från Manifestas produktion Breaking in to the Museum

32 Kortkurs EU och Finansiering 32 Bild på den turnerande utställningen från Museum of Broken Relationships.

33 Kortkurs EU och Finansiering 33 Eastern Partnership  Östliga Partnerskapet  Samarbete med Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland  Eastern Partnership arbetar med fyra tematiska plattformar Demokrati, god samhällsstyrning och stabilitet Handel/ekonomi, klimat/miljö Energisäkerhet Utbildning, kultur, forskning och ungdomsfrågor EXEMPEL Ungdomsprojekt med Eastern Partnership, finansierad genom EU programmet Youth in Action “Youth for Peace via Cultures Project”, “Learning to Live Together – An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education”.

34 Kortkurs EU och Finansiering 34 The training “Youth for Peace via Cultures Project”, entitle “Learning to Live Together – An Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education”, was held on 23-29 August in Novkhani town of Baku. Participants of the Project, author: Parvin Alizada, source: Eastbook

35 Kortkurs EU och Finansiering 35 European Union website: www.ec.europa.eu Kommissionens webplats för kultur: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm Kulturkontaktkontoren I EU: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm Culture Action Europe: www.cultureactioneurope.org European culture foundation: http://www.eurocult.org/ Kulturbryggan: http://www.kulturbryggan.se/ansokare/riktlinjer/ Konstnärsnämden: http://www.konstnarsnamnden.se/ Svenska institutet: http://www.si.se/Svenska/ Kultur och näringsliv: http://www.kulturnaringsliv.se/ VIKTIGA LÄNKAR

36 Kortkurs EU och Finansiering 36 VINNOVA FP7 forskning, www.vinnova.se Kultur 2007-2013, www.kulturradet.se Livslångt lärande www.programkontoret.se Culture samt LLL EU www.eacea.ec.europa.eu Ung och Aktiv i Europa www.ungdomsstyrelsen.se/ungochaktiv Nordiska Kulturrådet www.norden.org Kulturkontakt Nord Helsingfors http://www.kknord.org Nordiska kullturfonden Köpenhamn http://www.nordiskkulturfond.org Regionalfonden, Interreg www.tillvaxtverket.se Europeiska Socialfonden ESF Rådet www.esf.se Mediaprogrammet Media Desk Sverige: http://www.mediadesksverige.eu/ VIKTIGA LÄNKAR II

37 Kortkurs EU och Finansiering 12-09-14 37 TACK FÖR MIG! Iwona Preis www.intercult.se iwona.preis@intercult.se


Ladda ner ppt "Kortkurs EU och Finansiering 1 IWONA PREIS 12 oktober 2012 www.intercult.se EU OCH FINANSIERING FLER INGÅNGAR ÄN KULTURPROGRAMMET."

Liknande presentationer


Google-annonser