Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vart är börsen på väg? Erik Nässén, Placeringsrådgivare Handelsbanken Östersund 2014-02-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vart är börsen på väg? Erik Nässén, Placeringsrådgivare Handelsbanken Östersund 2014-02-18."— Presentationens avskrift:

1 Vart är börsen på väg? Erik Nässén, Placeringsrådgivare Handelsbanken Östersund 2014-02-18

2 2 Svenska börsen nära ATH  Den som enbart investerar i svenska aktier tvingas påfallande ofta se sitt kapital halveras…  En portfölj som halveras måste stiga 100 % för att värdet ska återställas medan en portfölj som tappar 20 % endast kräver 25 % uppgång! Handelsbanken Norra Sverige

3 Sammanfattning Konjunktur Nordamerika – Arbetslösheten fortsätter att sjunka Europa – Långsam återhämtning Tillväxtmarknader – Stabilisering i Kina Norden – 2014 blir ett starkt år för svensk ekonomi Aktier Positiv syn på Globala aktier, främst Europa och Asien Neutral syn på Nordiska aktier

4 Nordamerika Återhämtningen ett faktum Arbetsmarknaden och företagen är på bättringsvägen… …vilket leder till att Fed minskar stimulansåtgärderna

5 USA – Arbetsmarknaden har förbättrats och Fed minskar ner sina stimulanser… Arbetslöshet och QE Fed indikerar nollränta till dess att arbetslösheten fallit under 6,5% - detta håller dock på att revideras ned Fed skulle minska QE-köpen vid 7,1%, som vi nu passerat Den amerikanska arbetslösheten fortsätter att sjunka Fed kommer fortsätta att minska ner sina stimulansåtgärder. Minskning med $10 mdr per månad är förväntat. Idag 65 miljarder dollar / månad. Fed är samtidigt tydliga med att räntorna kommer att förbli låga under lång tid framöver. Vi räknar med att arbetslösheten fortsätter att sjunka och att vi därför kan komma att få se en höjning av styrräntan redan mot slutet av 2014

6 … frågan är dock hur detta påverkar aktiemarknaden MSCI World och påverkan av diverse stimulansåtgärder sedan 2009

7 Europa Långsam återhämtning av tillväxten Skillnaderna är stora inom regionen Arbetsmarknaden måste förbättras om sydeuropa ska få till en hållbar vändning ECB väntas öka upp stimulanserna framöver

8 EU – Tillväxten har återvänt men problemen kvarstår Arbetslösheten är fortsatt hög och måste vända ner BNP- tillväxten har vänt upp

9 Sysselsättningen i Sydeuropa är historiskt svag Den arbetande delen av befolkningen i Spanien är endast 37 procent Situationen i Grekland är än värre, endast en person av tre har ett arbete Motsvarande siffra i Sverige är närmare 50 procent

10 Skillnaderna mellan Frankrike och Tyskland ökar Skillnaderna mellan Frankrike och Tyskland blir allt tydligare Den franska produktionen har minskat med 10% sedan 1990, samtidigt som den tyska stigit med närmare 35%

11 Tillväxtmarknader Ökad oro och turbulens under början av 2014 – kraftiga börsfall och stora valutaförsvagningar Kina – tillväxten stabiliseras Stigande inflation börjar bli ett problem i flera tillväxtmarknader

12 Varför är det oroligt på tillväxtmarknaderna? Åtstramning från Fed (Tapering) Oro för Kinas tillväxt Oro för brist på strukturella reformer Händelser i närtid som spätt på oron Politisk osäkerhet Turkiet / Thailand / Ukraina Devalvering i Argentina leder till kraftig valutaoro ”Supervalår” då många tillväxtländer går till val Råvaruexportörer som Brasilien och Ryssland har haft det tufft Värst drabbade: Stora obalanser: Turkiet, Sydafrika Råvaruexportörer: Brasilien, Ryssland Politisk osäkerhet: Ukraina, Turkiet 12

13 Tillväxtmarknadernas börser släpar efter ordentligt 13

14 Kina – Tillväxten ser dock ut att stabiliseras

15 Norden 2014 bör bli ett starkt år för svensk ekonomi Exporten och tillverkningsindustrin ser ut att ha vänt upp Inflationen är på historiskt låga nivåer Fortsatt låga räntenivåer

16 Sverige – Arbetsmarknad och Export på väg upp… Arbetslösheten är fortsatt hög men börjar visa tecken på att falla tillbaka Exporten vänder upp och ger stöd åt BNP

17 NORDISK AKTIEMARKNAD Neutral syn på Nordisk aktiemarknad +Övervägande positiv konjunkturdata från USA o Kina samt ett Europa som bottnat +Stimulanser i form av låga räntor från centralbanker fortsätter +Ökad förvärvsaktivitet Risker – viss turbulens att vänta -Centralbanker minskar stimulanserna -Högre värdering – börsen har stigit kraftigt, medan vinstprognoser sänkts -Marginalprognoserna för 2014 tycks vara för optimistiska -Europa fortfarande inte ur djup svacka – politiska risker -Utländskt kapital söker sig till andra marknader

18 NORDISK AKTIEMARKNAD Vinstprognoserna har sänkts, medan kurserna har stigit

19 NORDISK AKTIEMARKNAD Högre värdering

20 -31%--21-30%-11-20%-0-10%+0-10%11-20%21-30%31-40%41-50%51-60%61%- 2012 2004 1998 1995 1978 1964 1958 1951 1949 1946 1941 1940 1935 1933 1928 1927 1926 1925 1924 1918 1910 1907 1904 2013 2010 2006 1997 1989 1985 1980 1975 1971 1963 1950 1934 1916 1915 1906 1994 1991 1976 1972 1969 1967 1965 1960 1953 1945 1944 1943 1942 1938 1929 1912 2007 1992 1987 1979 1974 1973 1962 1961 1957 1956 1955 1948 1947 1937 1923 1922 1913 1903 2005 2003 1996 1982 1968 1954 1917 2009 1959 1936 1911 1909 1993 1988 1986 1981 1999 1983 1905 2011 2001 2000 1984 1977 1952 1930 1908 1990 1970 1966 1939 1932 1921 1920 1919 2008 2002 1931 1914 Stockholmsbörsens utveckling 1903 - 2013

21 Diversifiering – nyttan av att sprida riskerna En flertillgångsportfölj har givit samma avkastning till mycket lägre risk! - 20% - 57% - 9% - 67%

22 Handelsbanken rekommenderar Köp Lundin Petroleum Köp JM

23 Tack för mig! Lycka till med era framtida investeringar! Erik Nässén, Placeringsrådgivare Handelsbanken Östersund 063 - 16 79 82 erna02@handelsbanken.se


Ladda ner ppt "Vart är börsen på väg? Erik Nässén, Placeringsrådgivare Handelsbanken Östersund 2014-02-18."

Liknande presentationer


Google-annonser