Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erik Nässén, Placeringsrådgivare Handelsbanken Östersund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erik Nässén, Placeringsrådgivare Handelsbanken Östersund"— Presentationens avskrift:

1 Erik Nässén, Placeringsrådgivare Handelsbanken Östersund 2014-02-18
Vart är börsen på väg? Erik Nässén, Placeringsrådgivare Handelsbanken Östersund

2 Svenska börsen nära ATH
2 Svenska börsen nära ATH Den som enbart investerar i svenska aktier tvingas påfallande ofta se sitt kapital halveras… En portfölj som halveras måste stiga 100 % för att värdet ska återställas medan en portfölj som tappar 20 % endast kräver 25 % uppgång! Handelsbanken Norra Sverige

3 Sammanfattning Konjunktur Aktier
Nordamerika – Arbetslösheten fortsätter att sjunka Europa – Långsam återhämtning Tillväxtmarknader – Stabilisering i Kina Norden – 2014 blir ett starkt år för svensk ekonomi Aktier Positiv syn på Globala aktier, främst Europa och Asien Neutral syn på Nordiska aktier

4 Nordamerika Återhämtningen ett faktum
Arbetsmarknaden och företagen är på bättringsvägen… …vilket leder till att Fed minskar stimulansåtgärderna

5 USA – Arbetsmarknaden har förbättrats och Fed minskar ner sina stimulanser…
Arbetslöshet och QE Den amerikanska arbetslösheten fortsätter att sjunka Fed kommer fortsätta att minska ner sina stimulansåtgärder. Minskning med $10 mdr per månad är förväntat. Idag 65 miljarder dollar / månad. Fed är samtidigt tydliga med att räntorna kommer att förbli låga under lång tid framöver. Vi räknar med att arbetslösheten fortsätter att sjunka och att vi därför kan komma att få se en höjning av styrräntan redan mot slutet av 2014 Fed skulle minska QE-köpen vid 7,1%, som vi nu passerat Fed indikerar nollränta till dess att arbetslösheten fallit under 6,5% - detta håller dock på att revideras ned

6 … frågan är dock hur detta påverkar aktiemarknaden
MSCI World och påverkan av diverse stimulansåtgärder sedan 2009

7 Europa Långsam återhämtning av tillväxten
Skillnaderna är stora inom regionen Arbetsmarknaden måste förbättras om sydeuropa ska få till en hållbar vändning ECB väntas öka upp stimulanserna framöver

8 EU – Tillväxten har återvänt men problemen kvarstår
Arbetslösheten är fortsatt hög och måste vända ner BNP- tillväxten har vänt upp

9 Sysselsättningen i Sydeuropa är historiskt svag
Den arbetande delen av befolkningen i Spanien är endast 37 procent Situationen i Grekland är än värre, endast en person av tre har ett arbete Motsvarande siffra i Sverige är närmare 50 procent

10 Skillnaderna mellan Frankrike och Tyskland ökar
Skillnaderna mellan Frankrike och Tyskland blir allt tydligare Den franska produktionen har minskat med 10% sedan 1990, samtidigt som den tyska stigit med närmare 35%

11 Tillväxtmarknader Ökad oro och turbulens under början av 2014 – kraftiga börsfall och stora valutaförsvagningar Kina – tillväxten stabiliseras Stigande inflation börjar bli ett problem i flera tillväxtmarknader

12 Varför är det oroligt på tillväxtmarknaderna?
Åtstramning från Fed (Tapering) Oro för Kinas tillväxt Oro för brist på strukturella reformer Händelser i närtid som spätt på oron Politisk osäkerhet Turkiet / Thailand / Ukraina Devalvering i Argentina leder till kraftig valutaoro ”Supervalår” då många tillväxtländer går till val Råvaruexportörer som Brasilien och Ryssland har haft det tufft Värst drabbade: Stora obalanser: Turkiet, Sydafrika Råvaruexportörer: Brasilien, Ryssland Politisk osäkerhet: Ukraina, Turkiet

13 Tillväxtmarknadernas börser släpar efter ordentligt

14 Kina – Tillväxten ser dock ut att stabiliseras

15 Norden 2014 bör bli ett starkt år för svensk ekonomi
Exporten och tillverkningsindustrin ser ut att ha vänt upp Inflationen är på historiskt låga nivåer Fortsatt låga räntenivåer

16 Sverige – Arbetsmarknad och Export på väg upp…
Arbetslösheten är fortsatt hög men börjar visa tecken på att falla tillbaka Exporten vänder upp och ger stöd åt BNP Norden: 2014 blir ett starkt år för svensk ekonomi?

17 Neutral syn på Nordisk aktiemarknad
Övervägande positiv konjunkturdata från USA o Kina samt ett Europa som bottnat Stimulanser i form av låga räntor från centralbanker fortsätter Ökad förvärvsaktivitet Risker – viss turbulens att vänta Centralbanker minskar stimulanserna Högre värdering – börsen har stigit kraftigt, medan vinstprognoser sänkts Marginalprognoserna för 2014 tycks vara för optimistiska Europa fortfarande inte ur djup svacka – politiska risker Utländskt kapital söker sig till andra marknader

18 NORDISK AKTIEMARKNAD Vinstprognoserna har sänkts, medan kurserna har stigit

19 NORDISK AKTIEMARKNAD Högre värdering

20 Stockholmsbörsens utveckling 1903 - 2013
2012 2013 2010 2006 2011 -31% % % -0-10% +0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61%-

21 Diversifiering – nyttan av att sprida riskerna
- 20% - 9% - 67% - 57% En flertillgångsportfölj har givit samma avkastning till mycket lägre risk!

22 Handelsbanken rekommenderar
Köp Lundin Petroleum Köp JM

23 Tack för mig! Lycka till med era framtida investeringar!
Erik Nässén, Placeringsrådgivare Handelsbanken Östersund


Ladda ner ppt "Erik Nässén, Placeringsrådgivare Handelsbanken Östersund"

Liknande presentationer


Google-annonser