Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidbeskrivningsprogram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidbeskrivningsprogram"— Presentationens avskrift:

1 Sidbeskrivningsprogram
PostScript Sidbeskrivningsprogram

2 Bakgrund 1982 lämnade John Warnock och Chuck Geschke Xerox och grundade Adobe Systems Inc. Man ville utveckla ett plattformsoberoende sidbeskrivningsspråk, Postscript Steve Job, Apple behövde drivrutin för en laserskrivare och Apple LaserWriter var den första postscript drivna skrivaren. och som kom 1985.

3 Bakgrund Postscript kod kan skrivas och läsas på en mängd datorer
P. är plattformsoberoende, dvs kan skrivas utan att upplösning är fördefinierad. 1990 kom Postscrtipt level 2. med bl a förbättrad färghantering 1996 kom Postsctipt level 3 med ytterligare förbättrad färghantering och texthantering.

4 Bakgrund Postscriptkoden är fritt tillgänglig, man talar därför ibland om original Postscript skrivare PDF, portable document format, är en vidareutveckling av Postscript.

5 Princip Genom att tydligt särskilja på ”user space” där dokumentet framställs och ”device space” där det skrivs ut kan enhetsoberoende uppnås. User space: layout framställning, t ex InDesign postscript fil skrivs ut Device space postscript tolkning till postscript kod, rastrerad sida skapas utskrift, på skrivare, fotosättare ellerCTP, enhetsberoende info finns i PPD-fil. Postscript Printer Description

6 Programstruktur En Postscript fil består normalt av två delar: Prolog
Allmän info om namn, procedurer, kommentarer fonter mm. Script Här kommer sidbeskrvningarna sida för sida. Varje sida inleds med startsekvens, 2page set-up” och avslutas med sidavslutning, ”page trailer”. Dokumentet avslutas med en ”document trailer” och kommandot ”showpage.

7 Kommandon Instruktioner anges av ”operators” och anges tillsammans med specifika data. t.ex moveto det finns ca 200 operators konstruera linjer rita objekt färghantering skalning av koordinatsystemet, förstoring/ förminskning

8 Färganvändning färg kan användas på tre sätt:
som en linje som fyllnadsfärg som bitmaps bild färgen är återges som opak, dvs ogenomskinlig. för att få transparens måste man jobba med en mask som fungerar som en stencil.

9 User space Sidor skapas i ”user space”
Koordinatsystem som är enhetsoberoende och obegränsat. Minsta enhet 1/72 tum mycket nära 1 p. Koordinaterna anpassas i utskriftsenheten skalning möjlig

10 EPS Encapsulated Postscript Fil som måste infogas i ett p.s. dokument
Kan innehålla text, bilder, grafik och även andra EPS filer. Kan ej sändas till skrivare då den ej innehåller: setup operators showpage kommando

11 EPS En EPS fil måste innehålla:
header som anger att det är en EPS fil gränskoordinater för den yta som filen omfattar En nödvändig information som kan anges: bitmap previw av objektet PICT för Mac TIFF för PC En EPS fil kan ej vara större än en sida

12 Bilder Postscript beskriver placering och färginnehåll med operatorn ”image” I image definieras följande egenskaper: Bildens format, upplösning och antal färger Koordinater för bildens placering Källdadata för bilden, färginnehåll för varje pixel Hur färginnehållet ska transformeras från ursprungsbild till utskrift.Ligger som TIFF eller EPS fil.

13 Färganvändning Input färger kan vara: Enhetsberoende Enhetsoberoende
RGB, CMYK, monochrome, och HSB Enhetsoberoende CIELAB Särskilda färgrymder Inkommande färger transformeras till XYZ som sedan transformeras till utenhetens färgrymd

14 PostScript 3 Nyheter Bättre ”Raster mask” funktion, banor kan konverteras till masker, gera enklare datahanteing In-RIP trapping Mjuka tonövergångar på flera sätt ICC hantering möjlig Kalibrerade RGB och CMYK färgrymder HiFi färger Flera rastertyper

15 PostScript Extreme Stöder JTF
Kan skrida ut PDF sidor simultant på flera RIPar


Ladda ner ppt "Sidbeskrivningsprogram"

Liknande presentationer


Google-annonser