Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Publika kvalitetstjänster i Europa – livskvalitet! Uppdatering rörande SGI frågor EPSU Exekutiv kommitté 9 juni, 2006 www.epsu.org.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Publika kvalitetstjänster i Europa – livskvalitet! Uppdatering rörande SGI frågor EPSU Exekutiv kommitté 9 juni, 2006 www.epsu.org."— Presentationens avskrift:

1 Publika kvalitetstjänster i Europa – livskvalitet! Uppdatering rörande SGI frågor EPSU Exekutiv kommitté 9 juni, 2006 www.epsu.org

2 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org 1. Starten av EPSU kampanjen för publika tjänster 2. Starten för Europeiska parlamentets (EP) genmäle till Europeiska kommissionens vitbok rörande SGI 3. Diskussioner mellan ETUC och CEEP för att sätta upp en föreslagen ram om Tjänster av Allmänt Ekonomiskt Intresse (SGEI) (dokument bifogat). 4. Publiceringen av Europeiska Kommissionens meddelande om sociala förmåner av allmänt intresse (SSGI) (EPSU analys bifogad). 5. Initiativet från Europeiska Socialistpartiet att skriva utkast till ett ramdirektiv rörande SGEI (dokument bifogat) 6. Rapport från European Social Forum (ESF) i Aten om publika tjänster (dokument bifogat)

3 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org Presentationens struktur Begärt handlande från EK (EC) Sammandrag av övrig utveckling Tidsschema juni – december 2006

4 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org EK är anmodad att: rekommendera EPSU´s genmäle till SSGI rapporten (punkt 4) stödja ETUC/CEEP-initiativet rörande utkastet till SGEI´s legala ram (punkt 3) framhålla uttalandet om publika tjänster från ESF i Aten (punkt 6)

5 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org EPSU´s analys av Europeiska kommissionens rapport om sociala förmåner av allmänintresse (appendix 2) Del ett Krav på horisontell ram Kritisk mot sektoriell infallsvinkel Medlemsstaterna har olika sätt att organisera sektorn(-orerna) på

6 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org EPSU´s analys av Europeiska Kommissionens rapport om sociala förmåner av allmänintresse (appendix 2) Del två Definitionen av Sociala förmåner är snäv – endast samhällsvård och understödstjänster För Kommissionen: – System för lagstadgad och kompletterande social trygghet – Andra väsentliga tjänster som ges direkt till personen

7 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org EPSU´s analys av Europeiska Kommissionens rapport om sociala förmåner av allmänintresse (appendix 2) Forts. Del två: Inget avseende på: –De sociala förmåner som inte ges direkt, t.ex.; socialforskning,samhällstjänst Uttryckligt uteslutande: – utbildning och hälsovård EPSU föreslår mer omfattande lista –

8 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org EPSU´s analys av Europeiska Kommissionens rapport om sociala förmåner av allmänintresse (appendix 2) Del tre: Utmärkande för SSGI – Kommissionen säger ‘ta ofta en eller fler’ Betoningen ligger på ‘välgörenhets-’ elementet Inget erkännande att sociala förmåner tjänar den stora allmänheten

9 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org EPSU´s analys av Europeiska Kommissionens rapport om sociala förmåner av allmänintresse (appendix 2) Del fyra: Ingen länk mellan hälsovård och ‘holistisk’ infallsvinkel Del fem: Understöd ej vedertaget på ett meningsfullt sätt

10 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org EPSU´s analys av Europeiska Kommissionens rapport om sociala förmåner av allmänintresse (appendix 2) Del sex: Modernisering endast via: – decentralisering – outsourcing – publika-privata kompanjonskap

11 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org EPSU´s analys av Europeiska Kommissionens rapport om sociala förmåner av allmänintresse (appendix 2) Del 7: Konsultationsprocess baserad på att sociala förmåner ställs upp med marknadsregler Slutsatser: ramdirektiv Aktion: distribuera till EP (ECON och EMPL kommittéer) + Kommissionen

12 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org EU anmodas att stödja ETUC/CEEP-initiativet till utkastet SGEI legal ram (punkt 3) ETUC/ CEEP texten är föremål för diskussion Kommer att slutföras i september 2006 EU är anmodat att be om klarläggande EU är anmodat att lämna en allmän bekräftelse av texten såsom den cirkulerats (31 maj utkast)

13 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org EU är anmodat att framhålla uttalandet om publika tjänster från ESF i Aten (punkt 6) Uttalandet föreslår att ett europeiskt nätverk grundas till försvar och främjande av publika tjänster, och hänvisar till EPSU-kampanjen som exempel. För att koordinera aktioner (fackföreningar: Icke-statliga organisationer) Att träffas den 27e oktober i Genève

14 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org Sammandrag av andra aktiviteter och händelser EPSU startade sin kampanj ‘publika kvalitetstjänster – livskvalitet’, i Wien den 20 och 21 april Lanseringen inkluderade koalitionspartners, CEEP (Caspar Einem) CEMR (Michael Haupl), Social plattform för icke-statliga organisationer (Anne-Sophie Parent) Europeiska parlamentet (Ieke Van de Burg MEP) EPSU nationella koordinatorer fick uppgiften att ordna med landsrapporter och organisera nationella aktioner

15 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org Sammandrag av andra aktiviteter och händelser starten för EP´s genmäle beträffande Europeiska Kommissionens vitbok rörande SGI Skriva utkast till rapport den 16 maj Bernhard Rapkay MEP (PES, DE) för ECON kommittén Skriva utkast till betänkanden IMCO/ INTA/ INTR kommittéerna Schema: – 14 juni deadline för tillägg – 20/21 debatt i ECON – 11/12 juli votera i ECON – 4/5 september votera i plenum

16 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org Starten för EP´s genmäle beträffande Europeiska Kommissionens vitbok rörande SGI forts. Rapport påkallar att Kommissionen; – ‘lägger fram en lämplig legal ram’ – emellertid Paragraf 3 (sida 5) är nyckeln – påkallar en distinktion mellan marknadstjänster huvudsakligen finansierade av nyttjaren (som SGEI) och icke-marknadstjänster finansierade av allmänna medel (som SGI)

17 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org Starten för EP´s genmäle beträffande Europeiska Kommissionens vitbok rörande SGI forts. EPSU har presenterat tillägg (7 juni) – mest markant i Paragraf 3 – “beträffande alla sgi utan hänsyn till metod för insamling av medel, företräde för principer för publika tjänsteåtaganden framför marknadsregleringar, råder” EPSU har också presenterat tillägg till IMCO och INTA åsikter

18 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org Sammandrag av andra aktiviteter och händelser Initiativ från Europeiska Socialistpartiet att skriva utkast till ram för SGI Lansering av förslag 30 maj Sammandrag av PES-rapport strategi bifogad Utkast till förslag öppet för ändringar och tillägg t.o.m september Konsultation och koordination med partners Likväl, stöd i PES är ömtåligt

19 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org Sammandrag av andra aktiviteter och händelser Konfrontationer och CELSIG CELSIG (Icke-statliga organisaitoner för SGI) har ett informellt nätverk som arbetar med ett direktivutkast – EPSU, CEEP, Eurocities, sociala plattformsobservatörer Konfrontationer (Fransk/ EU icke-statliga organisationer) planerar en tour genom 7 EU- länder för att ‘återkoppla EU med medborgare’ baserat på en roll som publik tjänsteförsörjare i EU

20 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org Sammandrag av andra aktiviteter och händelser Kommissionären Walstrom’s plan D för demokrati Mellanparlamentariskt forum (December,under finskt ordförandeskap) ECOSOC Kommitté för regionerna

21 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org Tidsschema juni – december 2006 14 Juni Europeiska parlamentet ECON- tillägg 20-21 juni EP ECON debatt 22 juni EPSU journalistnätverk i EP 28 juni 2006 PES seminarium med nationella partier Juni 29 PES Round table-diskussioner 12 juli EP ECON-votering

22 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org Tidsschema juni – december 2006 12 juli EPSU möte nationella koordinatorer Juli/ augusti förberedelse/ nationella aktioner/ händelser 4-5 september EP plenumvotering 19 september PES gruppkonferens om framtida publika tjänster i samarbete med europeiska organisationer 19 oktober konfrontationskonferens

23 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org Tidsschema juni – december 2006 19-20 oktober EPSU-seminarium jämlikhet mellan könen 27 oktober Genève ESF allmänt forum möte 24 november Berlin konfrontationer December mellanparlamentariskt forum (tba) 4-5 december EPSU konferens publika tjänster

24 EPSU Campaign Quality public services in Europe – quality of life! www.epsu.org Avslutning Juni – september – fokus på Europeiska Parlamentet – via nationella aktioner/ händelser – fokus på ‘pendlarröster’ Oktober – december – fokus på kommissionen – Konsolidering av SGI utkaststexter


Ladda ner ppt "Publika kvalitetstjänster i Europa – livskvalitet! Uppdatering rörande SGI frågor EPSU Exekutiv kommitté 9 juni, 2006 www.epsu.org."

Liknande presentationer


Google-annonser