Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap Förståelse Strulpetter 1846 Kunskap Förståelse Genetik - mer än 70% Epigenetik ? Neurologiska skador graviditetskomplikationer infektioner, autoimmunitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap Förståelse Strulpetter 1846 Kunskap Förståelse Genetik - mer än 70% Epigenetik ? Neurologiska skador graviditetskomplikationer infektioner, autoimmunitet."— Presentationens avskrift:

1

2 Kunskap Förståelse Strulpetter 1846

3 Kunskap Förståelse Genetik - mer än 70% Epigenetik ? Neurologiska skador graviditetskomplikationer infektioner, autoimmunitet alkohol, tobak, bly, och säkert fler faktorer Inte resultat av dålig uppfostran eller tv Ungefär lika vanligt i olika samhällen

4

5 Kunskap 1937Minimal brain damage 1960 Minimal brain dysfunction 1968Hyperkinetic reaction of DSM-II childhood 1980Attention deficit disorderDSM-III + or - hyperactivity 1987Attention deficitDSM-III-R hyperactivity disorder 1994Attention deficitDSM-IV hyperactivity disorder

6 ADHD+ dyslexi ADHD+ DCD (DAMP) koordination ADHD+ODD trotssyndrom ADHD+CD uppförandestörning ADHD+MR mental retardation ADHD + depression/ångest ADHD +bipolär sjukdom ADHD + autismspektrum ADHD + tics, Tourette ADHD + epilepsi

7 Två glasögon Se den unika individen - bygg en relation Se funktionshindret - anpassa, träna, överväg medicinering

8 Funktionshinderperspektiv Hjälpmedel, anpassning Pedagogiska och psykologiska evidensbaserade metoder Kost, motion, sömn Medicinering

9 Arbetsminnesträning ”Hjärngympa” Robomemo enskild licens, skollicens,vårdegivarlicens www.cogmed.com

10 Omega-6 LA GLA DGLA AA Linolsyra, LA Gamma- linolensyra, GLA Dihomo-gamma- linolensyra, DGLA Arakidonsyra, AA Adrensyra Docosapentaensyra

11 Omega-3 ALA ALA (Alfa- linolensyra) Delta-6- desaturas Elongas Delta-5- desaturas EPA Delta-4- desaturas DHA

12 Omega-3-tillskott till missbrukare Ökning av EPA gav mindre ångest och ökning DHA gav mindre aggression. Prog Neuropsychopharm Biol Psychiatry 2008 15;32(2):568-75

13 Exempel på god effekt Utan medicin Metylfenidat 20mg

14 Medicinering Metylfenidat Bra evidens Amfetamin Bra evidens Atomoxetin Bra evidens BupropionMindre evidens ModafinilMindre evidens

15 Tid till effekt Centralstimulantia~dagar Atomoxetin~ en månad Omega-3~ 3 månader

16 ADHD + missbruk Många studier visar ingen ökning eller minskad risk vid centralstimulantiabehandling (Tim Wilens, Pediatrics 2003:111; 179-85)

17 För mycket av det goda ADHD Impulsivitet Överaktivitet Bristande koncentration på tråkiga saker

18 Insättning av CS -Ta vikt, längd och blodtryck ( Circulation 2008;117(18):2407-23) -Varna för initiala biverkningar: huvudvärk, gastrointestinala besvär, minskad aptit, sömnproblem, nedstämdhet, reboundfenomen -Titrera försiktigt fram optimal dos Läkemedelsbehandling av ADHD 1:2009 www.lakemedelsverket.se www.lakemedelsverket.se

19 Metylfenidat 0,5-1mg/kg/d, ouppmärksamma ibland låg dos Ritalin 10mg och modifierad frisättning 20,30,40mg Equazym Depot 10,20,30mg Medikinet 5,10,20mg Medikinet Depot 10,20,30,40 Concerta 18,27,36,54mg

20 Elementär barnpsykiatri Anna-Lisa Annell 1958 Tidigare ansågs mano-depressiv psykos vara mycket sällsynt hos barn. Tillstånd tillhörande denna sjukdomsgrupp är inte ovanliga, och det är viktigt att känna igen dem, då de i stort sett är tacksamma att behandla.

21 Du märker vad som inte är normalt Du ser in i ditt barns ögon och för tillfället är det inte där Ungdomen kan själv beskriva att känslorna inte går att styra

22 Angrepp från sitt eget barn Rädsla för allvarliga riskbeteenden och självmord Kritik från andra som tror att det saknas kärlek och gränssättning Tvivel från sjukvården om tidig debut av bipolär sjukdom

23 Tidig intervention bipolär? En del blir friska Biverkningar av medicin mot effekt Brist på preventionsstudier Inga praktiskt användbara biologiska markörer Kan vi angripa den underliggande sjukdomen?

24 Varför är diagnosen viktig? Misslyckande i skolan Svårigheter med kamrater Familjer i stress och kaos Mycket allvarliga självmordsförsök Missbruk, hypersexualitet, graviditeter, kriminalitet


Ladda ner ppt "Kunskap Förståelse Strulpetter 1846 Kunskap Förståelse Genetik - mer än 70% Epigenetik ? Neurologiska skador graviditetskomplikationer infektioner, autoimmunitet."

Liknande presentationer


Google-annonser