Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap Förståelse Strulpetter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap Förståelse Strulpetter"— Presentationens avskrift:

1

2 Kunskap Förståelse Strulpetter
Educational intent: to indicate that an inappropriate level of restlessness in some children had been recognised as early as 1846 SPEAKERS’ NOTES Heinrich Hoffman ( ) demonstrated the problem of the inappropriately restless child quite well in his 19th-century children's tale. He described Fidgety Phil in these terms: ‘won't sit still’ ‘wriggles’ ‘giggles’ ‘swings backwards and forwards and tilts up his chair’. contd… Full poem: “Let me see if he is able To sit still for once at the table.” Thus Papa bade Phil behave; And Mama looked very grave. But Fidgety Phil, He won't sit still; He wriggles, And giggles, And then, I declare, Swings backwards and forwards, And tilts up his chair, Just like any rocking horse — “Philip! I am getting cross!” See the naughty, restless child Growing still more rude and wild, Till his chair falls over quite. Philip screams with all his might, Catches at the cloth, but then That makes matters worse again. Down upon the ground they fall, Glasses, plates, knives, forks and all. How Mama did fret and frown, When she saw them tumbling down! And Papa made such a face! Philip is in sad disgrace. Where is Philip? Where is he? Fairly cover'd up, you see! Cloth and all are lying on him; He has pull'd down all upon him! What a terrible to-do! Dishes, glasses, snapt in two! Here a knife, and there a fork! Philip, this is naughty work. Table all so bare, and ah! Poor Papa and poor Mama Look quite cross, and wonder how They shall make their dinner now. 1846

3 Kunskap Förståelse Genetik - mer än 70% Epigenetik ?
Neurologiska skador graviditetskomplikationer infektioner, autoimmunitet alkohol, tobak, bly, och säkert fler faktorer Inte resultat av dålig uppfostran eller tv Ungefär lika vanligt i olika samhällen

4

5 Kunskap 1937 Minimal brain damage 1960 Minimal brain dysfunction
1968 Hyperkinetic reaction of DSM-II childhood 1980 Attention deficit disorder DSM-III + or - hyperactivity 1987 Attention deficit DSM-III-R hyperactivity disorder 1994 Attention deficit DSM-IV hyperactivity disorder

6 ADHD + dyslexi ADHD + DCD (DAMP) koordination ADHD + ODD trotssyndrom ADHD + CD uppförandestörning ADHD + MR mental retardation ADHD depression/ångest ADHD + bipolär sjukdom ADHD autismspektrum ADHD tics, Tourette ADHD epilepsi

7 Två glasögon Se den unika individen - bygg en relation
Se funktionshindret anpassa, träna, överväg medicinering

8 Funktionshinderperspektiv
Hjälpmedel, anpassning Pedagogiska och psykologiska evidensbaserade metoder Kost, motion, sömn Medicinering

9 Arbetsminnesträning ”Hjärngympa”
Robomemo enskild licens, skollicens,vårdegivarlicens

10 Omega-6 Linolsyra, LA Gamma-linolensyra, GLA Dihomo-gamma-linolensyra, DGLA Arakidonsyra, AA Adrensyra Docosapentaensyra

11 Omega-3 ALA (Alfa-linolensyra) EPA DHA Delta-6-desaturas Elongas

12 Omega-3-tillskott till missbrukare
Ökning av EPA gav mindre ångest och ökning DHA gav mindre aggression. Prog Neuropsychopharm Biol Psychiatry ;32(2):568-75

13 Exempel på god effekt Utan medicin Metylfenidat 20mg
Good response

14 Medicinering Metylfenidat Bra evidens Amfetamin Bra evidens
Atomoxetin Bra evidens Bupropion Mindre evidens Modafinil Mindre evidens

15 Tid till effekt Centralstimulantia ~ dagar Atomoxetin ~ en månad
Omega-3 ~ månader

16 ADHD + missbruk Många studier visar ingen ökning eller minskad risk vid centralstimulantiabehandling (Tim Wilens, Pediatrics 2003:111; 179-85)

17 För mycket av det goda ADHD
Impulsivitet Överaktivitet Bristande koncentration på tråkiga saker

18 Insättning av CS -Ta vikt, längd och blodtryck (Circulation 2008;117(18): ) -Varna för initiala biverkningar: huvudvärk, gastrointestinala besvär, minskad aptit, sömnproblem, nedstämdhet, reboundfenomen -Titrera försiktigt fram optimal dos Läkemedelsbehandling av ADHD 1:2009

19 Metylfenidat 0,5-1mg/kg/d, ouppmärksamma ibland låg dos
Ritalin 10mg och modifierad frisättning 20,30,40mg Equazym Depot 10,20,30mg Medikinet 5,10,20mg Medikinet Depot 10,20,30,40 Concerta 18,27,36,54mg

20 Elementär barnpsykiatri Anna-Lisa Annell 1958
Tidigare ansågs mano-depressiv psykos vara mycket sällsynt hos barn. Tillstånd tillhörande denna sjukdomsgrupp är inte ovanliga, och det är viktigt att känna igen dem, då de i stort sett är tacksamma att behandla.

21 Du märker vad som inte är normalt Du ser in i ditt barns ögon och för tillfället är det inte där Ungdomen kan själv beskriva att känslorna inte går att styra

22 Angrepp från sitt eget barn
Rädsla för allvarliga riskbeteenden och självmord Kritik från andra som tror att det saknas kärlek och gränssättning Tvivel från sjukvården om tidig debut av bipolär sjukdom

23 Tidig intervention bipolär?
En del blir friska Biverkningar av medicin mot effekt Brist på preventionsstudier Inga praktiskt användbara biologiska markörer Kan vi angripa den underliggande sjukdomen?

24 Varför är diagnosen viktig?
Misslyckande i skolan Svårigheter med kamrater Familjer i stress och kaos Mycket allvarliga självmordsförsök Missbruk, hypersexualitet, graviditeter, kriminalitet


Ladda ner ppt "Kunskap Förståelse Strulpetter"

Liknande presentationer


Google-annonser