Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation Marie Eliasson, projektledare Pascal ordinationsverktyg Susanne Sjöviker, implementeringsansvarig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation Marie Eliasson, projektledare Pascal ordinationsverktyg Susanne Sjöviker, implementeringsansvarig."— Presentationens avskrift:

1 1 Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation Marie Eliasson, projektledare Pascal ordinationsverktyg marie.eliasson@inera.se Susanne Sjöviker, implementeringsansvarig susanne.sjoviker@inera.se Marie-Louise Gefwert, projektledare säkerhetslösning marielouise.gefwert@inera.se 14 juni 2011 Pascal

2 Dagens agenda – 13.00-ca16.00 Inledning Omvärldsorientering – vad är det som pågår? Säkerhetslösning SITHS/HSA Pascal ordinationsverktyg – demo Införande Paus ca 14.30 för kaffe/thé mm! 2

3 3 Inera AB Ägare är alla landsting och regioner Arbetar på uppdrag av våra ägare genom Center för eHälsa i samverkan – CeHis, på Sveriges kommuner och landsting Utför även uppdrag åt kommuner, privata vårdgivare och andra intressenter Inera AB är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell eHälsa Målet med nationell eHälsa är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården

4 Se sina ordinationer Se vad som har expedierats Komplettera med receptfria läkemedel Se vilka som har tittat på ordinationer och uttag Vård och omsorg Apotek Patient Ordinationer Läkemedels- fakta Myndigheter Akademi Hämta ordinationer (aktuella och historiska) Ordinera läkemedel Ange distributionssätt (apotek, dosapotek, och på sikt utdelning) (Registrera utdelning) Kontrollera varningar Hämta expeditions- underlag Registrera expedierade läkemedel (apotek, dosapotek) Kontrollera varningar Tillgång efter behörighet Målbild

5 Patient Utgångsläge: En gemensam ordinationslista Utbytes- punkt Recept- register Läkemedels- förteckning Dos register En gemensam ordinationslista – ett original – en utbytespunkt Master för patientbunden information Lösningarna kan se ut på olika sätt Vård-/apoteks- system Slutenvård Apotekens Service AB

6 Patient Legalt möjligt: En gemensam ordinationslista Utbytespunkt Recept- register Läkemedels- förteckning Dos register Vårdsystem Slutenvård Apotekens Service AB Apotekssystem NOD (Nationell Ordinations- Databas) NOD är ett uppdrag som Center för e-Hälsa i samverkan (CeHis), dvs landstingens beställarorganisationhar lagt på Apotekens Service AB

7 7 Patient En gemensam ordinationslista – exempel Utbytes- punkt Vård-/ apoteks- system Hämta aktuella ordinationer, ordinera (sätta in/ut, dosjustera) Hämta aktuella ordinationer, registrera dosdispenserat/ expedierat läkemedel Gemensam ordinations- lista Apotekens Service AB

8 Första steget är dos: Mot ett fördelat ansvar Apoteket AB Internt användar- stöd (ApoDos) Internt användar- stöd (ApoDos) Externt användar- stöd (e-dos) Externt användar- stöd (e-dos) Dos-recept Apotekens Service AB IneraApoteket AB Internt användar- stöd (ApoDos) Internt användar- stöd (ApoDos) Externt användar- stöd (Pascal) Externt användar- stöd (Pascal) Dos-recept IdagImorgon (efter migrering)

9 Förändrad tidplan ”Beslut om senareläggning av överflytten är ett gemensamt beslut av inblandade parter dvs. Apotekens Service AB, Apoteket AB, Inera AB och CeHis. Anledningen till beslut om ändrat överflyttningsdatum är att det behövs ytterligare tid för att förbereda och anpassa IT-systemen och funktioner i infrastrukturen. Detta för att inte riskera patientsäkerheten men även försämra servicen för patienten.” Ur informationsbrev från CeHis 18 maj 2011 9

10 Migreringsplan Dosrecepten flyttas från Apoteket AB till Apotekens Service AB Pascal webbapplikation ersätter e-dos webbapplikation Migrering sker över en helg: fredag eftermiddag: e-dos; måndag morgon: Pascal Vecka Migrering genomförd DosapotekLandsting 423/1 2012PILOT: GöteborgVGR (urval) 95/3 2012VGRVGR upptrappning av pilot 1012/3 2012Göteborg, Borås, VänersborgVGR 1119/3-2012Solna, UppsalaStockholm, Gotland, Norrtälje, Uppland 12-ReservReservvecka inkörning inför Påsk 13--Inkörning inför Påsk 14--Påskhelg 1516/4-2012MalmöSkåne, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland 1623/4-2012Örebro, UmeåÖrebro, Södermanland, Värmland, Östergötland, Jönköping, Västmanland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna,

11 Hur det hänger ihop… 11 Journal- system DosR ApoDosR Pascal ORGIOR ApoDos e-dosPI-dos Journal- system

12 Vart vi skall… 12 Journal- system NOD Pascal ORG

13 Integrationssteg 1. ”Uthopp” från vårdssystem med inloggning i Pascal 2. ”Uthopp” direkt in i Pascal från vårdsystem (”single sign on”, men säker inloggning i vårdsystemet krav) 3. Integration (hel/del) i vårdsystem enligt landstingens beslut (men säker inloggning i vårdsystemet krav) 13

14 Bakgrund Nationella tjänster med krav på stark autentisering och medarbetaruppdrag 14

15 15 Pascal med Inera:s säkerhetslösning SITHS och kort organisation Landstingen är klara 137 kommuner klara maj 2011 170 kommuner klara hösten 2011 200 kommuner klara 2011/2012 Näsan alla klara under Q1 2012 Mindre privata vårdgivare får hjälp av Svensk e-id Engångs lösen med SMS Ny autentiseringsmetod under utveckling Kräver att alla användare är upplagda i HSA Säkerhetstjänsten I produktion för Sammanhållen journalföring Autentisering med SITHS Behörighetsstyrning med medarbetaruppdrag Kräver att användare finns i HSA HSA Inga nya fält i HSA katalogen Information om vad som ska fyllas i klart och distribuerad till lokal HSA Nuläge maj 2011

16 Uppskattat antal e-dos användare som finns i centrala HSA (20110315) (Samtliga registrerade användare) I HSA Ej i HSA Förskrivare 17 874 16 645 Leg ssk 17 352 23 634 (Sk. aktiva användare ca 40 000; men materialet är inte kvalitetsgranskat) 16

17 Målbild Pascal och säkerhetslösning i samverkan Ordinationsverktyget Pascal och dess säkerhetslösning är fullt ut migrerat och infört den 23 april 2012 Efter migreringen av patientinformationen från regionala till det nationella dos-registret kan alla användare fortsätta med elektroniska dos ordinationer, med högre säkerhets- och autentiseringskrav 17

18 I nförandestöd säkerhetslösningar 18 Möten (se nästa bild) Utbildningar (se nästa bild) Tar fram anvisningar HSA för anpassning till Pascal SITHS som sekundärcertifikat Inloggning i Pascal med SITHS-kort och/eller engångslösen Förberedelse för införande (checklista) FAQ En kontaktyta för tjänsten Pascal (susanne.sjoviker@inera.se) En kontaktyta för säkerhetstjänster (linn.waller@inera.se)

19 Mötesformer med syfte att stötta införandet av Pascal 19 MötesformerLeds avSyftet med mötetDeltagareFrekvens Införandemöten Inera AB/SS, LW, M-L; PÖ, Stödja vårdgivarna i sitt införande Införandepersoner1 gång var annan månad Utökat införandemöte Inera AB/SS, LW, M-L, PÖ Stödja vårdgivarna i sitt införande kompletterat med specifika fokusområden Införandepersoner plus e-dos admin, HSA, SITHS, teknik och support 1 gång var annan månad Förvaltningsmöten Resp förvaltningFörvaltningsfrågor med deltagande från Pascal HSA och SITHS förvaltningsgrupp 1 gång per kvartal Teknik och driftetablering Inera AB/Arne KSäkerställa en effektiv driftetablering i vården Från vården utsedda teknikansvariga Fokusmöte oktober. Regionala möten 1 månad före resp. driftstart Supportforum Inera AB/nnSäkerställa en effektiv supportetablering och kontinuerlig drift i vården Från vården utsedda supportpersoner Fokusmöte oktober. Regionala möten 1 månad före resp. driftstart UtbildningInera AB/ ME/SSUtbilda i och visa de möjligheter som finns med Pascal webbapplikation. Visa hur man loggar in i applikationen på ett säkert sätt. Projektledare Pascal Införande och utbildningsansvariga Genomförs initialt vid 6 tillfällen maj-juni 2011; utbildningsmiljö tillgänglig sedan 2 maj; e-learning v 0.1 planerad till 30 juni e-learning Inera AB/LWUtbilda i och visa de möjligheter som finns med Pascal webbapplikation. Visa hur man loggar in i applikationen på ett säkert sätt. Projektledare Pascal Införande och utbildningsansvariga Gemensam e-learning Pascal webb app. och säkerhetstjänster

20 Vårdens införandepersoner för Pascal Privata vårdgivare Kommun Landsting Organisation införandestöd 20 Inera införandestöd Tjänsten Pascal & Säkerhetslösning Inera införandestöd Tjänsten Pascal & Säkerhetslösning Inera centrala funktioner SITHS HSA Pascal Support Teknik Säkerhets lösning Sjunet * * * Egen regi eller tredjepartsanslutning med annan organisation SITHS HSA Pascal Sjunet SITHS HSA Pascal Sjunet SITHS HSA Pascal Sjunet Befintlig HSA förvaltning Befintlig SITHS förvaltning Support Befintlig Sjunet förvaltning Lokala införandeprojekt Befintlig 1:a linjens support

21 Pascal ordinationsverktyg 21

22 Pascal ordinationsverktyg…. … inom en snar framtid

23 Varför? Omreglering av apoteksmarknaden (där dosmarknaden ännu inte är omreglerad) Utvecklingen av en Nationell Ordinations- databas (NOD) där patientens alla förskrivna läkemedel finns samlade

24 Vad innebär det? Alla dosrecept, som idag finns i register kopplade till respektive dosapotek flyttas över till ett nationellt dosregister hos Apotekens Service AB. Det nationella dosregistret medför att alla apotek, på lika villkor, ska kunna expediera hela förpackningar och akuta/ behovsläkemedel Möjliggör konkurrensutsättning av produktionen av dosförpackade läkemedel

25 Hur berörs verksamheten? Dosrecept kommer inte längre att vara tilllgängligt via e-dos utan ersättas av Pascal ordinationsverktyg SNABB ÖVERGÅNG!!

26 Implementering – uppdrag Kontaktperson för verksamheten i frågor om implementeringen av Pascal Ta fram en implementeringsplan Leda implementeringsarbetet Information och utbildning Återkoppling till implementeringskoordinator Förbereda för implementering av Pascal gällande samtliga öppenvårdsordinationer Medverka i arbetet för säker inloggning 26

27 Implementering 27 Regional koordinatorLokal koordinatorImplementeringsperson StockholmChristina Kling HasslerStockholm: Yvonne Righard Gotland: Birgitta Torndal Yvonne Righard Birgitta Torndal Västra GötalandKarin LendeniusCarolina JanssonSusanne Olsson Södra regionen Ulf SwansteinSkåne: Lill-Margreth Rosenlöf Blekinge: Helena Andersson Kronoberg: Göran Hernell Halland: Solweig Rydmarker Lill-Margreth Rosenlöf Jannnice Jonasson Mats Hytter Marie Rosengren/ Maria Wilhelmsson SydöstraMikael HoffmannÖstergötland: Mikael Svensson Jönköping: Lars Abrahamsson Kalmar: Ola Nordqvist Caroline Swahn Caroline Wiklund Malin Östbring-Carlsson

28 Implementering forts… 28 Regional koordinatorLokal koordinatorImplementeringsperson Uppsala - Örebro Ulrika LandströmUppsala: Anders Björklind Sörmland: Per-Olov Gustavsson Gävleborg: Lena Grundén, Staffan Gullsby Dalarna: Staffan Johansson Värmland: Göran Karlström Västmanland: Jan Edman Örebro: Yvonne Erlandsson Maria Storbjörk Helena Ohlsson Lisa Bäck Kathrin Dahlquist/ Carina Wallner Mats Modin Ann-Gerd Bergström/ Birgitta Borg Britt-Marie Horttana NorraPer MagnussonVästernorrland: Jonas Bylund Västerbotten: Margot Ignberg Norrbotten: Anders Bergström/ Per Jonsson-Nilsson Jämtland: Carina Eliasson Jennie Samuelsson Anders Bergström/ Per Jonsson-Nilsson Marie Hermansson

29 Utbildning Enligt rutin för respektive landsting och kommun Implementeringsplan Utvärdering

30 E-learning Anpassat efter uppdrag ”Från ax till limpa” Val Råd Rutin för E-learning i respektive landsting och kommun

31 31 Veta mer? Marie Eliasson, projektledare dosordinationsverktyg Telefon 08 - 452 7108, e-post marie.eliasson@inera.semarie.eliasson@inera.se Susanne Sjöviker, implementeringsansvarig Telefon 08 - 452 7210, e-post susanne.sjoviker@inera.sesusanne.sjoviker@inera.se Marie-Louise Gefwert, projektledare säkerhetslösning Telefon 070 – 644 9080, marielouise.gefwert@inera.semarielouise.gefwert@inera.se


Ladda ner ppt "1 Patientens Sammanhållna Läkemedelsinformation Marie Eliasson, projektledare Pascal ordinationsverktyg Susanne Sjöviker, implementeringsansvarig."

Liknande presentationer


Google-annonser