Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur missnöje med utseendet påverkar hälsan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur missnöje med utseendet påverkar hälsan"— Presentationens avskrift:

1 Hur missnöje med utseendet påverkar hälsan

2 Målen med detta möte: Att kunna:
Förklara, med hjälp av exempel, hur och varför utseendet kan påverka hälsobeteenden Förklara hur hälsobeteenden kan påverka utseendet Förstå det ofta komplexa sambandet mellan fysisk hälsa och utseende Reflektera över hur utseende kan vara relevant när man diskuterar och främjar fysiska hälsa hos yrkeselever

3 Bakgrund: Missnöjet med utseende ligger på en mycket hög nivå hos allmänheten:
I en studie av mer än 4000 flickor i åldern sa 1 av 13 (ca 7%) att de ‘aldrig gillar min kropp’ och många kände sig pressade att ha en‘perfekt kropp’ (Austin et al, 2009) 50‐70 % av ungdomarna i västvärlden är missnöjda med någon del av sitt utseende: tjejer vill vara smalare och killar mer muskulösa (McCabe & Ricciardelli, 2004)

4 I en undersökning i Schweiz av mer än 1000 kvinnor i åldrarna ville mer än 70 % av dessa vara smalare (även om 73% av dessa var normalviktiga) (Allaz et al 1998)

5 Detta missnöje kan vara en konsekvens av att människor tycker att de inte uppnått ‘idealet’ som gestaltas i media i stor utsträckning: Smalt ideal för kvinnor Muskulöst ideal för män

6 Människor som är missnöjda eller oroade på detta sätt försöker ibland förändra sitt utseende, till exempel genom att göra saker som de tror kommer förändra hur de ser ut. Dessa beteende (sakerna de gör) kan emellertid påverka deras hälsa negativt. Denna modul granskar hur missnöje med utseendet kan påverka den fysiska hälsan och uppmanar yrkeslärare att ta hänsyn till utseendets roll när man diskuterar saker som har med den fysiska hälsan att göra med yrkeselever.

7 Övning: Skriv ner 6 saker (beteenden) som en elev kanske gör för att förändra sitt utseende: Hur kan detta beteende påverka deras hälsa?

8 Naturligtvis kan många olika hälsobeteenden påverka utseendet, men denna modul håller sig till tre exempel: Rökning Motion Matbeteenden och bantning/dieter

9 Hälsobeteende 1: Rökning
De negativa, och ibland dödliga, konsekvenserna av rökning är välkända, såsom: Dålig cirkulation och hjärtproblem Andningssvårigheter Ökad risk för lungcancer Potensproblem Fertilitetsproblem Ökad risk för missfall och bebisar med låg födslovikt Men rökning kan också dämpa aptiten, så vissa människor som är missnöjda med sin vikt tänker att rökning kan hjälpa dem gå ner i vikt och därmed göra dem lyckligare.

10 Forskning visar att: Tonårstjejer och vuxna kvinnor som är missnöjda med hur de ser ut är mer benägna att starta och fortsätta röka Ca 50 % av alla unga kvinnor röker för att kontrollera sin vikt Rädsla att gå upp i vikt är en anledning till varför vissa människor inte försöker sluta röka

11 … men rökning påverkar också utseendet på andra sätt, såsom …
Rynkor, speciellt runt munnen och ögonen Blek och ojämn hudfärg Missfärgade fingrar Dålig hy Håravfall Slapp hud Skadade och missfärgade tänder och tandkött Ökad risk att utveckla hudåkommor såsom psoriasis Ökad risk för benskörhet, vilket kan leda till krökning i ryggraden Dålig andedräkt

12 Vilken tvilling rökte? (källa:

13 Tvilling B rökte ett halvt paket cigaretter om dagen i 14 år, medan hennes syster rökte aldrig. Tvilling B solade också mer, vilket skadade hennes hud ännu mer från utsidan.

14 Övning för veckan: Om du skulle vilja se hur du skulle se ut om du rökte genom hela ditt vuxna liv, testa den här appen: Smoking Time Machine, som kan hämtas på https://itunes.apple.com/gb/app/id ?mt=8&affId=

15 En varning: Även om viss forskning tyder på att människor kan uppmuntras till att sluta röka genom att se hur de kanske skulle se ut i framtiden om de fortsätter röka, är det viktigt att vara försiktig för att försäkra att detta tillvägagångssätt inte underbygger negativa tankar om åldrande och utseende , eller föreställningar om att vissa typer av utseende är mer acceptabla än andra.

16 Skulle utseendeförändringar till följd av rökning kunna påverka en persons övriga liv? Föreställ er detta senario: Thomas är 25 och röker 20 cigaretter om dagen. Han ska på en intervju för ett jobb som servitör. När han kommer dit märker restaurangchefen att Thomas fingrar är gulfärgade och att han luktar rök … Vad händer sen? Får Thomas jobbet?

17 För att summera Rökning har en skadlig effekt på den fysiska hälsan.
Utseende är ofta en motivation till att börja eller fortsätta röka. Rökning påverkar utseendet. Men åtgärder för att få folk att sluta röka måste vara försiktiga så att de inte främjar negativa tankar om åldrande.

18 Rökning: tips för lärare (1)
Uppmuntra redan rökande elever att sluta röka Stötta dem som försöker sluta Undvik att underbygga utseendeideal när ni pratar om rökning – fokusera istället på fördelarna för den fysiska hälsan och pengarna som kan sparas om man inte röker

19 Rökning: tips för lärare (2)
Visa studenterna vilka stöd som finns om man vill sluta röka, och uppmuntra dem att använda dem. Uppmuntra hälsosammare alternativ för att kontrollera vikten (se även senare bilder om bantning och ätmönster). Var en bra förebild för dina studenter.

20 Hälsobeteende 2: Motion
Förhållandet mellan utseende/kroppsuppfattning och motion är invecklat. Utseende kan både motivera till och avskräcka från motion.

21 Fördelarna med regelbunden fysisk aktivitet (inte bara idrott och träning) är väldokumenterade, såsom: Fysiska fördelar: Lägre blodtryck Förbättrad hjärtfunktion, muskelstyrka och lungkapacitet Starkare skelett (mindre benskörhet) Mindre handikapp Mindre risk för vissa cancerformer (såsom bröstcancer och tjocktarmscancer) Psykiska fördelar: Förbättrad livskvalitet Förbättrat humör Lägre ångestnivåer och färre depressionssymptom Ökad tillfredsställelse med kroppen

22 Fysisk inaktivitet i Europa: Trots de välkända fördelarna för hälsan visar forskning att de flesta människorna i Europa inte motionerar så mycket varje vecka som man rekommenderar. Detta är exempel på de procenttal som inte tränar alls: 16.6% 24.1% 18.4% 16.4% 6.4% (Haase, Steptoe, Sallis & Wardle, 2004; Varo et al, 2003)

23 Övning: Varför tror du att människor inte tränar så mycket varje vecka som man rekommenderar? Hur viktigt är utseendet som motivation till träning för dina studenter?

24 Forskning visar: Kvinnor är mer benägna än män att att träna för att behålla eller minska vikten. Att träna för att förändra utseendet (genom att stärka muskler och/eller gå ner i vikt) kan vara fördelaktigt för hälsan. Att märka förändringar i utseendet när man börjar träna kan motivera vissa människor att fortsätta träna. Det är inte helt klart vilken aktivitet, intensitet och träningsfrekvens som behövs för att påverka kroppsuppfattningen positivt.

25 Forskning visar förbättringar i tillfredsställelsen med kroppen efter:
Ett 8 veckor långt program med raska promenader (Anderson et al 2006). Ett 6 veckor långt program med 40 minuters cirkelträning varje vecka (Duncan et al 2009). Det finns vissa belägg för att ett enda träningstillfälle kan öka tillfredsställelsen med kroppen (Vocks et al 2009).

26 MEN… Har man problem med kroppsuppfattningen och lägger för mycket vikt vid utseendet kan det leda till överträning, vilket förknippas med hälsoproblem, såsom hjärt- och kärlproblem, ätstörningar och benskörhet. Hälsoproblem såsom benskörhet (försvagad benstruktur som kan leda till krökning av ryggraden) kan öka utseenderelaterade problem.

27 Ytterligare en varning:
När människor är motiverade till att träna för att de vill förändra sitt utseende kan träningen faktiskt öka nivåerna av utseenderelaterade problem och missnöje. Så kan det bli om de (olämpligen) börjar jämföra sina kroppar med andra som tränar och/eller börjar granska och kontrollera sitt utseende mer intensivt. Detta kan leda till en ökning i andra ohälsosamma beteenden (till exempel ohälsosamma ätmönster, överträning och steroidanvändning).

28 Även om oro över utseendet kan förmå många att motionera mer, kan det också hindra vissa människor från att träna överhuvudtaget. ÖVNING: Henrik är missnöjd med hur han ser och och tycker att han är överviktig. Hans vänner föreslår att han ska börja gå på gym, men Henrik är inte så sugen. Varför tror du att Henrik inte vill gå till gymmet? Hur kan Henriks vänner påverka hur han känner och om han tränar? Vilket råd skulle du ge till Henrik?

29 Förlägenhet över utseendet
Man kan skapa en ond cirkel av undvikande av träning och oro över utseendet: Undvikande av träning Höga nivåer av social ångest över fysiken (oro över att andra kommer att döma kroppen negativt) Förlägenhet över utseendet Utseendeproblem (Atalay & Gençöz 2008: Townsend 2013)

30 Jag känner några tjejer som slutade med basket eftersom de tyckte att de var för stora för att ha på sig en tajt dräkt Quote in Slater & Tiggemann (2010)

31 Att göra träning till en social aktivitet kan öka nöjeskänslan och sannolikheten att man kommer fortsätta träna.

32 Människor är mer benägna att fortsätta träna och vara fysiskt aktiva om:
de tycker att det är roligt deras motivation kommer av att vilja förbättra fysiken och kroppens funktioner, snarare än av att vilja förändra utseendet

33 Ytterligare en varning:
Det är viktigt att behålla jämvikten. Överträning kan vara skadlig för både den fysiska och den psykiska hälsan. Att använda prestationshöjande droger (t.ex. steroider) kan påverka hälsan och utseendet negativt. Träningsmiljöerna (t.ex. om speglar förekommer och hur de är placerade, eller bilderna på affischerna som gör reklam för träningspassen) kan öka missnöjet med utseendet och hindra människor från att delta.

34 Att behålla jämvikten ÖVNING: Vilken av dessa livsstilar skulle du föredra? Varför?
Jonas är 25 år och singel. Han dricker aldrig alkohol eller äter fet mat och gymmar minst tre timmar per dag. Han umgås sällan med folk eftersom det skulle störa hans livsstil. Han säger att han är missnöjd med livet. David är 25 år och singel. Han dricker alkohol ca två gånger i veckan, äter hälsosamt men låter inte bli att unna sig ohälso-sammare mat ibland. Han har ett rikt socialt liv men klämmer in någon sorts träning tre gånger i veckan, ofta fotboll med vänner. Han känner sig nöjd med livet.

35 För att summera: Fysisk aktivitet är fördelaktigt för den fysiska och den psykiska hälsan. Det kan också minska oron över utseendet. Men människor som är mycket oroliga över sitt utseende och andras reaktioner över hur de ser ut tenderar att undvika träning. Oro över utseendet kan också leda till överträning, vilket påverkar hälsan. Om man tränar endast av utseendemässiga skäl är det mindre sannolikt att träningen är effektiv och att man fortsätter än om man t.ex. tränar för nöjes skull.

36 Motion: tips för lärare (1)
Uppmana eleverna att träna regelbundet, för att förbättra deras fysiska och psykiska hälsa Uppmuntra dem att delta i träning och aktiviteter som de tycker är kul Betona fördelarna med träning och fysisk aktivitet för kroppens funktioner, inte hur det kan påverka utseendet

37 Motion: tips för lärare (2)
Förespråka träning som en kul social aktivitet Fundera över lämpligheten hos träningsrelaterade bilder och träningsinrättningar som finns på din arbetsplats Var en bra förebild för dina studenter

38 Hälsobeteende 3: Ätmönster och bantning
90 % av alla världens kvinnor i åldrarna 15 till 64 vill förändra åtminstone en del av sitt utseende – kroppsvikt rankas högst. Många män och kvinnor äter ohälsosamt för att kontrollera vikten.

39 Missnöje med kroppen förknippas med ohälsosamma ätmönster.
Det finns också ett samband med: ökad bantning lägre sannolikhet att äta frukt (jämfört med de som är nöjda med sin kropp)

40 Ohälsosamma ätmönster inkluderar “snabbdieter” och att ta ohälsosamma kosttillskott och bantningspiller. Förutom att det är ohälsosamt, är den eventuella viktminskningen ofta kortvarig – och ineffektiv bantning och låg självkänsla kan leda till viktökning.

41

42 50 % av alla brittiska tjejer i åldrarna 8-21 år har någon gång bantat
för att blir mer attraktiva för andra människor på grund av hur media gestaltar kvinnor

43 Fördelarna med en hälsosam kost:
Hälsosamma ätmönster (t.ex. en välbalanserad kosthållning med färsk frukt och grönsaker, och som undviker onödiga mängder mat med högt fet- och sockerinnehåll) ger fördelar som: Förbättrad hjärt- och kärlfunktion Minskad risk att utveckla några cancerformer Muskel- och benstyrka

44 “Störda ätmönster” Detta syftar på ätmönster som inte motiverar en speciell ätstörningsdiagnos såsom anorexia nervosa eller bulimia nervosa. Det inkluderar: Att strunta i måltider Att inte äta när man är hungrig Att äta mycket noll- eller lågkalorimat Detta kan leda till utmattning, depression och låg koncentrations-förmåga – vilket påverkar studie- eller arbetsförmågan.

45 ‘Störda ätmönster’ är också en riskfaktor för att utveckla diagnosbara ätstörningar.
Enbart i Storbritannien har 1,6 miljoner människor en ätstörning som anorexia nervosa eller bulimia nervosa (BEAT, 2010).

46 Hur ätstörningar påverkar hälsan
Möjliga konsekvenser inkluderar: Benskörhet Tandlossning och karies Hjärtfel Fertilitetsproblem Ökad risk för missfall Problem med den psykiska hälsan De kan också vara dödliga.

47 Hur du kan vara en förebild för dina studenter:
Forskning visar att yrkeslärare som utbildar inom hälsa och idrott (t.ex. till idrottlärare) har höga nivåer av bantning och störda ätmönster, självframkallade kräkningar och användning av laxermedel och bantningspiller (Yager and O’Dea, 2009) Förutom att det skadar deras egen hälsa, kan de göra sina beteende till ideal och föra vidare sina dåliga vanor till studenterna.

48 Människor skapar inte ohälsosamma ätbeteenden bara för att kontrollera sin vikt:
En önskan att vara muskulös associeras med användandet av proteintillskott och steroider. Steroider kan leda till akne, förstorade bröst och förminskade testiklar – saker som kan skapa missnöje med utseendet.

49 För att summera Sambandet mellan ätmönster, bantning och oro över utseendet är invecklat. Det kan vara en utmaning att förespråka fysiskt och psykiskt välmående utan att underbygga utseendeidealen som ibland är det som skapar problemen i första hand.

50 Ätmönster och bantning: Tips för lärare (1)
Förespråka fördelarna med att äta nyttigt jämfört med att banta Betona de positiva effekterna på det fysiska och psykiska välmående, snarare än på utseendet Be inte studenterna att delta i aktiviteter som att föra matdagbok eller att väga sig – detta kan skapa missnöje med utseendet och ohälsosamma ätbeteenden.

51 Ätmönster och bantning: Tips för yrkeslärare (2)
Var medveten om vilka bilder du använder för att förespråka hälsosamma ätmönster (förlita dig inte på de retuscherade och idealiserade bilderna som förekommer i media). Var en bra förebild för dina studenter.

52 Sammanfattning av denna modul:
Oro över utseendet kan motivera människor till olika beteenden, som kan påverka deras fysiska hälsa. Några av dessa beteenden är postitiva (till exempel att träna regelbundet och inte för mycket; hälsosamma matvanor), men många är det inte.

53 Sammanfattning av denna modul (fortsättning):
Man måste vara försiktig när man förespråkar god hälsa så att man inte underbygger utseendeideal och tanken att vissa utseende är bättre än andra. Att minska fokusen på utseende skulle kunna öka hälsosamma beteenden och minska de som påverkar hälsan negativt.


Ladda ner ppt "Hur missnöje med utseendet påverkar hälsan"

Liknande presentationer


Google-annonser