Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rail Logistics and Forwarding DB SCHENKERrailog Schenker AB Rail Logistics and Forwarding Augusti 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rail Logistics and Forwarding DB SCHENKERrailog Schenker AB Rail Logistics and Forwarding Augusti 2010."— Presentationens avskrift:

1 Rail Logistics and Forwarding DB SCHENKERrailog Schenker AB Rail Logistics and Forwarding Augusti 2010

2 Under 2009 genererade DB:s nio affärsenheter intäkter på cirka 30 miljarder Euro No. 2 på kollektivtrafik i Europa No. 2 på persontrafik på järnväg i Europa No. 1 på godstransporter på järnväg i Europa No. 1 på godstransporter på väg i Europa No. 1 Största järnvägsnätet i Europa Gäller 31.12.2009 1 Skillnad mellan totalsumman för affärsområden och DB-koncernen beror på konsoliderings- och andra effekter Anställda (1 000) 239 EBIT (miljarder EURO) 1,685 Intäkt (miljarder EURO) 29,3 Int. (miljoner EURO ) 6 856 EBIT (miljoner EURO) 870 Anställda (1 000) 25 DB Bahn Regional Int. (miljoner EURO) 11 292 EBIT (miljoner EURO) 199 Anställda (1 000) 57 DB Schenker Logistics Int. (miljoner EURO) 1 025 EBIT (miljoner EURO) 217 Anställda (1 000) 5 DB Netze Stations Int. (miljoner EURO) 3 565 EBIT (miljoner EURO) 141 Anställda (1 000) 15 DB Bahn Long Distance Int. (miljoner EURO) 4 055 EBIT (miljoner EURO) -189 Anställda (1 000) 34 DB Schenker Rail Int. (miljoner EURO) 4 369 EBIT (miljoner EURO) 558 Anställda (1 000) 40 DB Netze Track Int. (miljoner EURO) 1 237 EBIT (miljoner EURO) 125 Anställda (1 000)24 DB Services Int (miljoner EURO) 2 308 EBIT (miljoner EURO) 103 Anställda (1 000) 2 DB Netze Energy Int. (miljoner EURO) 1 985 EBIT (miljoner EURO) 100 Anställda (1 000) 13 DB Bahn Stadtverkehr DB Bahn Urban 1)

3 Sjöfrakt (globalt) Kontraktslogistik (globalt) Flygfrakt (globalt) Landtransporter (Europa) Järnväg (Europa) DB SCHENKER – nr 1 på europeiska järnvägstransporter Europatäckande järnvägsnät som inkluderar Tyskland, Frankrike, England, Nederländerna, Schweiz, Italien, samt delägar- och samarbetspartners. Vagnslaster och enstaka vagntransporter, blocktågs- förbindelser från en punkt till en annan, intermodala transporter. Kombitransporter. Järnvägen är en integrerad del av DB Schenkers transport- och logistiktjänster. Internationella gränsöverskridande järnvägstjänster med tilläggstjänster före och under och efter järnvägs- transporten, omlastning, lagring, rådgivning etc: DB SCHENKERrailog

4 Liknande namn med olika uppgifter DB SCHENKER Rail – Affärsverksamhet och järnvägstransportsaktiviteter inom DB (f d Railionkoncernen) DB SCHENKER – All logistikverksamhet i f d Schenker-koncernen. RLF - Rail Logistics and Forwarding – Branscher inom DB Schenker som bedriver den affärsverksamhet som tidigare sköttes av Railog och Fertrans. RLF finns på regional och nationell nivå. DB SCHENKERrailog – Den service som erbjuds av enheterna inom RLF. DB SCHENKERhangartner – Hangartners intermodala järnvägsnät är nu integrerat i DB Schenker Landtransporter. DB SCHENKER railports – Spåranslutna terminaler med möjlighet till upphämtning, lagring och distribution.

5 Produkter och tjänster DB SCHENKERrailog DB SCHENKERrailog All service från en enda källa Alternativa logistiklösningar med järnvägen som bas. Gränsöverskridande järnvägstjänster i samarbete med olika europeiska järnvägsförvaltningar. Rådgivning och kundspecifika upplägg.

6 Järnvägslösningar med mervärde Alternativa logistiklösningar med järnvägen som bas Kombination av olika transportsätt. Logistiklösningar från dörr till dörr med järnvägen som bas - inhämtning, omlastning, lagring, distribution samt utnyttjande av DB Schenker Railports. Transport av enstaka vagnar, vagngrupper, blocktåg i linjetrafik, samt intermodala transporter. DB SCHENKERrailog Kombinationen utgör skillnaden

7 DB SCHENKERrailog står för järnvägslösningar med mervärde Gränsöverskridande järnvägstjänster Tjänster över hela Europa. Nära samarbete inom RLF. Utnyttjande av DB Schenkers eget järnvägsnät i Tyskland, Frankrike, England, Nederländerna, Schweiz, Italien i kombination med samarbete med övriga järnvägsförvaltningar. Tillgång till flera terminaler i Europa. Flerspråkig personal. Hantering av tullklarering och fraktdokument. Specialkompetens inom farligt gods. Kunskap om internationella juridiska föreskrifter / krav för järnvägstransport: CIM, SMGS, NSAB. Gränsöverskridande transportövervakning, beställning /expediering av vagnar och containers. DB SCHENKERrailog Allt godsflöde på rätt spår

8 Järnvägslösningar med mervärde Rådgivning och kundspecifika upplägg Rådgivning rörande försäkring, ansvar (CIM, SMGS) samt förtullning. Planering, organisering och genomförande av specialtransporter. Hantering av reklamationer. DB SCHENKERrailog Kombinationen utgör skillnaden

9 DB SCHENKERrailog – europatäckande nätverk DB SCHENKERrailog tillhandahåller tjänster över hela Europa. Vi finns på mer än 40 platser.

10 Historia RLF - Rail Logistics and Forwarding 1972Fertrans AG bildas i Buchs, Schweiz. 1985Scansped AB bildar Scandinavian Rail Cargo AB (SRC) genom att slå samman järnvägsverksamheterna i Fallenius Leffler AB och Skandiatransport AB. 1986Transportkompaniet AB och Wilson AB går samman med SRC. 1994SRC blir ett helägt dotterbolag till Bilspedition och ingår i Specialistgruppen. 2000 Namnet Scandinavian Rail Cargo AB ändras till Schenker Rail Cargo AB. 2001Railog grundas som ett Joint Venture mellan DB Cargo och Stinnes Logistics. 2003Produktnamnet Railog introduceras. 2004Railog blir ett helägt dotterbolag till Schenker AG. 2008Railogs och Fertrans verksamheter integreras i Schenker AGs europeiska landenheter. Vidareutveckling av järnvägsbaserade logistiklösningar under produktnamnet DB SCHENKERrailog.

11 DB SCHENKERrailog i siffror Siffror 2009 Tonnage10 miljoner t Europeiska DB Schenkerkontor med järnvägskompetens 40 Antal anställda ~300 Intäkter277 miljoner EURO I Sverige ~ 20

12 Fokus på hållbara transporter Koldioxidutsläpp från olika transportslag (Siffror från Tyskland 2007) Järnvägstransport 24 gram per ton-km Landsvägstransport 88 gram per ton-km Flygtransporter 665 gram per ton-km Sjötransporter 35 gram per ton-km DB Rail kör varje dag cirka 5 000 godståg genom Europa. Detta motsvarar ungefär 100 000 landsvägstransporter och koldioxid- Utsläppen kan minska med 25 000 ton. DB SCHENKERrailog Logistik och hållbarhet på samma spår

13 Överföring till järnväg minskar utsläppen Ökade transportvolymer Ökade transportvolymer i Europa har medfört cirka 25% ökning av koldioxidutsläppen för transportsektorn mellan 1990 och 2010. Andra sektorer som energi, industri, jordbruk och avfallshantering förväntas minska med upp till 47%. Det är möjligt att spara upp till 75% av koldioxidutsläppen genom att flytta transporter från landsväg till järnväg. DB SCHENKERrailog Logistik och hållbarhet på samma spår

14 Miljökalkyler on line Beräkna utsläppen via Internet Det är enkelt att beräkna hur transporten påverkar miljön genom att göra en emissions- kalkyl. PÅ DB Schenkers webbplats finns en enkel variant som visar ett överslag av energiåtgång samt vilka utsläpp en transport i DB Schenkers regi bidrar till. www.ecotransit.org DB SCHENKERrailog Logistik och hållbarhet på samma spår

15 Skräddarsydda järnvägsbaserade logistiklösningar som tillgodoser industrins behov Järnvägen är ett lämpligt transportsätt för ett flertal industrier. Lera/Kakel/Byggnadsmaterial Vitvaror/Hemelektronik Möbler Stål/Metall Papper Specialtransporter Farligt gods / kemikalier DB SCHENKERrailog Det finns alltid en lösning för alla industrier

16 DB SCHENKERrailog Lera, kakel och byggnadsmaterial Ett etablerat upplägg för transport av kakel från produktionsplatsen till detaljisten. Kakeldetaljister i Sverige beställer upphämtning via DB Schenker i Malmö. Landsväg Hämtning med bil från olika tillverkare i Sassuoloområdet i trakten kring Modena - transport till terminal i Dinazzano. Järnväg Omlastning till järnvägsvagnar för direkttransport till Sverige. Landsväg Distribution till detaljist med bil. Miljövänligt på järnväg, terminal-till-terminal Hämtning hos italienska kakel- leverantörer Distribution till detaljist (Exempel från Italien. Liknande upplägg finns för kakeltransporter från Castellonområdet i Spanien. ) DB SCHENKERrailog Kundspecifika upplägg

17 DB SCHENKERrailog Vitvaror Långvarigt samarbete med ledande tillverkare av vitvaror Ca 50 000 vagnar med vitvaror per år i Europa. Projektrelaterade upplägg för trafik med enstaka vagnar såväl som blocktåg och heltåg. Logistiktjänster som omfattar lagring / lagerhållning, utfärdande av dokument samt inhämtning och distribution av godset. Kontinuerlig övervakning över var vagnarna befinner sig. DB SCHENKERrailog Logistiktjänster för vitvaror med det europeiska järnvägsnätverket som bas.

18 DB SCHENKERrailog Möbler Cirka 10 000 vagnar med möbeltransporter årligen i Europa. Projektrelaterade koncept för både vagnstrafik och block- tåg. Långvarigt samarbete med ledande möbeltillverkare. Kundanpassade servicepaket. DB SCHENKERrailog Kundanpassade lösningar för möbeltransporter

19 DB SCHENKERrailog Stål och metall Lastplanering för kunden - teknisk rådgivning. Val av vagntyp och ankomstterminal. Information och övervakning av under hela transporten, ankomster och avgångar. Utfärdande av fraktdokument, rapportering till kund. Omlastning vid terminalen och eventuell lagring, distribution till slutkund. Lastning Lastnings- planering Lagring Terminal Omlastning / Lossning Järnvägstransport Val av vagntyp Vagnpositionering Distribution med bil Enstaka vagnslaster – järnväg Distribution - landsväg

20 DB SCHENKERrailog Papper Projektrelaterade koncept för både vagnslaster och blocktåg. Erbjuder logistiklösningar som involverar alla förekommande järnvägstransportörer. Lagring, utfärdande av fraktdokument, distribution. Långvarigt samarbete med ledande möbeltillverkare. DB SCHENKERrailog Kundanpassade lösningar för papperstransporter

21 DB SCHENKERrailog Specialtransporter Vi har stor erfarenhet av att hantera och transportera varor med lastöverskridande profil som jordbruksmaskiner, turbiner, maskiner och maskindelar etc: Kombination av transport med bil, järnväg och fartyg. Projektteam spridda över hela Europa som arbetar med rådgivning, planering och övervakning. Lastsäkring. Förtullning, dokumentation, rapportering och special- tillstånd.

22 DB SCHENKERrailog Farligt gods / kemikalier Säkerhetsrådgivare med utbildningsbehörighet. Rådgivning i alla frågor rörande farligt gods och RID. Kompetens vad gäller val av lastbärare. Beställning av lastbärare och hjälp vid inhyrning av lastbärare. DB SCHENKERrailog Stor kompetens rörande farligt gods och RID


Ladda ner ppt "Rail Logistics and Forwarding DB SCHENKERrailog Schenker AB Rail Logistics and Forwarding Augusti 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser