Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rail Logistics and Forwarding DB SCHENKERrailog

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rail Logistics and Forwarding DB SCHENKERrailog"— Presentationens avskrift:

1 Rail Logistics and Forwarding DB SCHENKERrailog
Schenker AB Rail Logistics and Forwarding Augusti 2010

2 Under 2009 genererade DB:s nio affärsenheter
intäkter på cirka 30 miljarder Euro 1) Int. (miljoner EURO) EBIT (miljoner EURO) 141 Anställda (1 000) DB Bahn Long Distance DB Schenker Rail DB Netze Track No. 2 på kollektivtrafik i Europa No. 2 på persontrafik på järnväg i Europa No. 1 på godstransporter på järnväg i Europa No. 1 på godstransporter på väg i Europa No. 1 Största järnvägsnätet i Europa Int. (miljoner EURO) EBIT (miljoner EURO) -189 Anställda (1 000) Int. (miljoner EURO) EBIT (miljoner EURO) 558 Anställda (1 000) DB Bahn Regional DB Schenker Logistics DB Netze Stations Int. (miljoner EURO ) EBIT (miljoner EURO) 870 Anställda (1 000) Int. (miljoner EURO) EBIT (miljoner EURO) 199 Anställda (1 000) Int. (miljoner EURO) EBIT (miljoner EURO) 217 Anställda (1 000) DB Bahn Stadtverkehr DB Bahn Urban DB Services DB Netze Energy Anställda (1 000) 239 EBIT (miljarder EURO) 1 ,685 Intäkt (miljarder EURO) 29,3 Int. (miljoner EURO) EBIT (miljoner EURO) 100 Anställda (1 000) Int. (miljoner EURO) EBIT (miljoner EURO) 125 Anställda (1 000) 24 Int (miljoner EURO) EBIT (miljoner EURO) 103 Anställda (1 000) Gäller Skillnad mellan totalsumman för affärsområden och DB-koncernen beror på konsoliderings- och andra effekter

3 DB SCHENKER – nr 1 på europeiska järnvägstransporter
Europatäckande järnvägsnät som inkluderar Tyskland, Frankrike, England, Nederländerna, Schweiz, Italien, samt delägar- och samarbetspartners. Vagnslaster och enstaka vagntransporter, blocktågs-förbindelser från en punkt till en annan, intermodala transporter. Kombitransporter. Järnväg (Europa) Landtransporter (Europa) Sjöfrakt (globalt) Järnvägen är en integrerad del av DB Schenkers transport- och logistiktjänster. Internationella gränsöverskridande järnvägstjänster med tilläggstjänster före och under och efter järnvägs-transporten, omlastning, lagring, rådgivning etc: DB SCHENKERrailog Flygfrakt (globalt) Kontraktslogistik (globalt)

4 Liknande namn med olika uppgifter
DB SCHENKER Rail – Affärsverksamhet och järnvägstransportsaktiviteter inom DB (f d Railionkoncernen) DB SCHENKER – All logistikverksamhet i f d Schenker-koncernen. RLF - Rail Logistics and Forwarding – Branscher inom DB Schenker som bedriver den affärsverksamhet som tidigare sköttes av Railog och Fertrans. RLF finns på regional och nationell nivå. DB SCHENKERrailog – Den service som erbjuds av enheterna inom RLF. DB SCHENKERhangartner – Hangartners intermodala järnvägsnät är nu integrerat i DB Schenker Landtransporter. DB SCHENKER railports – Spåranslutna terminaler med möjlighet till upphämtning, lagring och distribution.

5 Produkter och tjänster DB SCHENKERrailog
Alternativa logistiklösningar med järnvägen som bas. Gränsöverskridande järnvägstjänster i samarbete med olika europeiska järnvägsförvaltningar. Rådgivning och kundspecifika upplägg. DB SCHENKERrailog All service från en enda källa

6 Järnvägslösningar med mervärde
Alternativa logistiklösningar med järnvägen som bas Kombination av olika transportsätt. Logistiklösningar från dörr till dörr med järnvägen som bas - inhämtning, omlastning, lagring, distribution samt utnyttjande av DB Schenker Railports. Transport av enstaka vagnar, vagngrupper, blocktåg i linjetrafik, samt intermodala transporter. DB SCHENKERrailog Kombinationen utgör skillnaden

7 DB SCHENKERrailog står för järnvägslösningar med mervärde
Gränsöverskridande järnvägstjänster Tjänster över hela Europa. Nära samarbete inom RLF. Utnyttjande av DB Schenkers eget järnvägsnät i Tyskland, Frankrike, England, Nederländerna, Schweiz, Italien i kombination med samarbete med övriga järnvägsförvaltningar. Tillgång till flera terminaler i Europa. Flerspråkig personal. Hantering av tullklarering och fraktdokument. Specialkompetens inom farligt gods. Kunskap om internationella juridiska föreskrifter / krav för järnvägstransport: CIM, SMGS, NSAB. Gränsöverskridande transportövervakning, beställning /expediering av vagnar och containers. DB SCHENKERrailog Allt godsflöde på rätt spår

8 Järnvägslösningar med mervärde
Rådgivning och kundspecifika upplägg Rådgivning rörande försäkring, ansvar (CIM, SMGS) samt förtullning. Planering, organisering och genomförande av specialtransporter. Hantering av reklamationer. DB SCHENKERrailog Kombinationen utgör skillnaden

9 DB SCHENKERrailog – europatäckande nätverk
DB SCHENKERrailog tillhandahåller tjänster över hela Europa. Vi finns på mer än 40 platser.

10 Historia RLF - Rail Logistics and Forwarding
1972 Fertrans AG bildas i Buchs, Schweiz. 1985 Scansped AB bildar Scandinavian Rail Cargo AB (SRC) genom att slå samman järnvägsverksamheterna i Fallenius Leffler AB och Skandiatransport AB. 1986 Transportkompaniet AB och Wilson AB går samman med SRC. 1994 SRC blir ett helägt dotterbolag till Bilspedition och ingår i Specialistgruppen. Namnet Scandinavian Rail Cargo AB ändras till Schenker Rail Cargo AB. 2001 Railog grundas som ett Joint Venture mellan DB Cargo och Stinnes Logistics. 2003 Produktnamnet Railog introduceras. 2004 Railog blir ett helägt dotterbolag till Schenker AG. 2008 Railogs och Fertrans verksamheter integreras i Schenker AGs europeiska landenheter. Vidareutveckling av järnvägsbaserade logistiklösningar under produktnamnet DB SCHENKERrailog.

11 DB SCHENKERrailog i siffror
Intäkter 277 miljoner EURO Tonnage 10 miljoner t Antal anställda ~300 I Sverige ~ 20 Europeiska DB Schenkerkontor med järnvägskompetens 40

12 Fokus på hållbara transporter
Koldioxidutsläpp från olika transportslag (Siffror från Tyskland 2007) Järnvägstransport 24 gram per ton-km Landsvägstransport 88 gram per ton-km Flygtransporter 665 gram per ton-km Sjötransporter 35 gram per ton-km DB Rail kör varje dag cirka godståg genom Europa. Detta motsvarar ungefär landsvägstransporter och koldioxid- Utsläppen kan minska med ton. DB SCHENKERrailog Logistik och hållbarhet på samma spår

13 Överföring till järnväg minskar utsläppen
Ökade transportvolymer Ökade transportvolymer i Europa har medfört cirka 25% ökning av koldioxidutsläppen för transportsektorn mellan 1990 och Andra sektorer som energi, industri, jordbruk och avfallshantering förväntas minska med upp till 47%. Det är möjligt att spara upp till 75% av koldioxidutsläppen genom att flytta transporter från landsväg till järnväg. DB SCHENKERrailog Logistik och hållbarhet på samma spår

14 Miljökalkyler on line Beräkna utsläppen via Internet Det är enkelt att beräkna hur transporten påverkar miljön genom att göra en emissions-kalkyl. PÅ DB Schenkers webbplats finns en enkel variant som visar ett överslag av energiåtgång samt vilka utsläpp en transport i DB Schenkers regi bidrar till. DB SCHENKERrailog Logistik och hållbarhet på samma spår

15 Skräddarsydda järnvägsbaserade logistiklösningar som tillgodoser industrins behov
Järnvägen är ett lämpligt transportsätt för ett flertal industrier. Lera/Kakel/Byggnadsmaterial Vitvaror/Hemelektronik Möbler Stål/Metall Papper Specialtransporter Farligt gods / kemikalier DB SCHENKERrailog Det finns alltid en lösning för alla industrier

16 DB SCHENKERrailog Lera, kakel och byggnadsmaterial
Ett etablerat upplägg för transport av kakel från produktionsplatsen till detaljisten. Kakeldetaljister i Sverige beställer upphämtning via DB Schenker i Malmö. Landsväg Hämtning med bil från olika tillverkare i Sassuoloområdet i trakten kring Modena - transport till terminal i Dinazzano. Järnväg Omlastning till järnvägsvagnar för direkttransport till Sverige. Landsväg Distribution till detaljist med bil. DB SCHENKERrailog Kundspecifika upplägg Hämtning hos italienska kakel- leverantörer Miljövänligt på järnväg, terminal-till-terminal Distribution till detaljist (Exempel från Italien. Liknande upplägg finns för kakeltransporter från Castellonområdet i Spanien. )

17 DB SCHENKERrailog Vitvaror
Långvarigt samarbete med ledande tillverkare av vitvaror Ca vagnar med vitvaror per år i Europa. Projektrelaterade upplägg för trafik med enstaka vagnar såväl som blocktåg och heltåg. Logistiktjänster som omfattar lagring / lagerhållning, utfärdande av dokument samt inhämtning och distribution av godset. Kontinuerlig övervakning över var vagnarna befinner sig. DB SCHENKERrailog Logistiktjänster för vitvaror med det europeiska järnvägsnätverket som bas.

18 DB SCHENKERrailog Möbler
Cirka vagnar med möbeltransporter årligen i Europa. Projektrelaterade koncept för både vagnstrafik och block- tåg. Långvarigt samarbete med ledande möbeltillverkare. Kundanpassade servicepaket. DB SCHENKERrailog Kundanpassade lösningar för möbeltransporter

19 DB SCHENKERrailog Stål och metall
Lastplanering för kunden - teknisk rådgivning. Val av vagntyp och ankomstterminal. Information och övervakning av under hela transporten, ankomster och avgångar. Utfärdande av fraktdokument, rapportering till kund. Omlastning vid terminalen och eventuell lagring, distribution till slutkund. Lastning Lastnings-planering Järnvägstransport Val av vagntyp Vagnpositionering Terminal Omlastning / Lossning Distribution med bil Lagring Enstaka vagnslaster – järnväg Distribution - landsväg

20 DB SCHENKERrailog Papper
Projektrelaterade koncept för både vagnslaster och blocktåg. Erbjuder logistiklösningar som involverar alla förekommande järnvägstransportörer. Lagring, utfärdande av fraktdokument, distribution. Långvarigt samarbete med ledande möbeltillverkare. DB SCHENKERrailog Kundanpassade lösningar för papperstransporter

21 DB SCHENKERrailog Specialtransporter
Vi har stor erfarenhet av att hantera och transportera varor med lastöverskridande profil som jordbruksmaskiner, turbiner, maskiner och maskindelar etc: Kombination av transport med bil, järnväg och fartyg. Projektteam spridda över hela Europa som arbetar med rådgivning, planering och övervakning. Lastsäkring. Förtullning, dokumentation, rapportering och special-tillstånd.

22 DB SCHENKERrailog Farligt gods / kemikalier
Säkerhetsrådgivare med utbildningsbehörighet. Rådgivning i alla frågor rörande farligt gods och RID. Kompetens vad gäller val av lastbärare. Beställning av lastbärare och hjälp vid inhyrning av lastbärare. DB SCHENKERrailog Stor kompetens rörande farligt gods och RID


Ladda ner ppt "Rail Logistics and Forwarding DB SCHENKERrailog"

Liknande presentationer


Google-annonser