Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SYFTE Att kartlägga narkotikasituationen på Umeås krogar och att identifiera åtgärder för att minska förekomsten av narkotikamissbruk i restaurangmiljöer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SYFTE Att kartlägga narkotikasituationen på Umeås krogar och att identifiera åtgärder för att minska förekomsten av narkotikamissbruk i restaurangmiljöer."— Presentationens avskrift:

1

2 SYFTE Att kartlägga narkotikasituationen på Umeås krogar och att identifiera åtgärder för att minska förekomsten av narkotikamissbruk i restaurangmiljöer.

3 Utskick till…….. AllstarScandic Plaza HarrysSchlagerklubben DroskanCover Club The Bishop ArmsO`Learys CoronaE-puben InvitoLottas KrogenKrogenPipes Of Scotland Rex BarOrdningsvaktsfören. Scharinska villan Folkets Hus

4 Vilka har svarat på enkäten 94 st. kroganställda i Umeå Av de som svarat är ca. 70 % mellan 18-35 år 18 % har arbetat mellan 3-5 år 15 % har arbetat mellan 5-10 år 37 % har arbetat längre än 10 år

5 Vad jobbar du som? Här kan du sätta flera kryss Namn Antal % A. Bartender 26 27,4 B. Hovmästare 12 12,6 C. Servitris/servitör 21 22,1 D. Krögare 2 2,1 E. Restaurangchef 5 5,3 F. Driftsansvarig 3 3,2 G. Ordningsvakt (förordnad dörrvakt) 28 29,5 H. Entrevärd 6 6,3 I. Diskplock 26 27,4 J. Kock 10 10,5 K. Garderobiär 18 18,9 L. Annat, nämligen.... 3 3,2 Total 160 168,4 dj Diskare Arrangör

6 Vad jobbar du som? Här kan du sätta flera kryss ManKvinnaTotal NamnAntal% % % A. Bartender713,51945,22627,7 B. Hovmästare23,81023,81212,8 C. Servitris/servitör59,61638,12122,3 D. Krögare23,80022,1 E. Restaurangchef23,837,155,3 F. Driftsansvarig35,80033,2 G. Ordningsvakt (förordnad dörrvakt) 2344,249,52728,7 H. Entrevärd35,837,166,4 I. Diskplock1121,21535,72627,7 J. Kock713,537,11010,6 K. Garderobiär815,41023,81819,1 L. Annat, nämligen.... 23,812,433,2 Total75144,284200159169,1

7 Händer det att du ser narkotikapåverkade gäster på krogen i Umeå? NamnAntal% A. Ja, nästan varje kväll77,4 B. Ja, någon gång i veckan77,4 C. Ja, någon gång i månaden2728,7 D. Ja, någon gång i halvåret1920,2 E. Nej1111,7 F. Vet ej1718,1 Total8893,6

8 Svårt att veta säkert men misstankar finns ju... Här beror det rätt mycket på vad det är för typ av restaurang. Jobbade en kort period på pub och där såg jag det i princip dagligen. (Detta var ca 4-5 år sedan) Där jag jobbar nu händer det kanske en el. ett par ggr/ i halvåret Jobbar i nuläget endast några dagar i månaden, men nästan varje kväll ser jag någon som skulle kunna vara drogpåverkad. Ja, ett par per år. Men mörkertalet är nog stort. Ytterst sällan, beror på vart man jobbar då det är vanligare på vissa ställen än andra. Bara när vakterna tagit dem och de har sagt att de är påverkade av narkotika. Upplever det som färre påverkade personer Svårt att vara säker på sin sak. har hänt någon gång Polisen har ej tid att ta dessa under helger. Jag jobbar inte heltid på krog utan gör något pass då och då. Tänker inte så ofta på det Svårt att avgöra om de är påverkade av narkotika eller alkohol, vet inte hur man kan se att någon är narkotikapåverkad Jag kan inte erinra mig att jag sett något sådant hittills även om det givetvis inte är lätt att skilja på alkoholpåverkan och narkotikapåverkan alla gånger. Skulle en gäst uppträda på ett avvikande sätt skulle jag antagligen se det.

9 Hur lätt tycker du att det är att se om en gäst är narkotikapåverkad? NamnAntal% A. Mycket lätt11,1 B. Lätt1616,8 C. Varken lätt eller svårt3233,7 D. Svårt2324,2 E. Mycket svårt1111,6 F. Vet ej66,3 Total8993,7 Ca. 36 %, svårt eller mycket svårt

10 Jämfört med 5 år sedan, upplever du att det finns det mer eller mindre narkotika på krogen i Umeå idag? NamnAntal% A. Det finns mer narkotika idag3132,6 B. Ingen skillnad1818,9 C. Det finns mindre narkotika idag 55,3 D. Vet ej3941,1 Total9397,9 Svarsfrekvens 100% (95/95) “Jag tror det är allt vanligare att folk röker på idag än för 5 år sedan. Redan under min gymnasietid så var det en stor del av dom som gick på min skola som gjorde det”

11 Har sett någon bli erbjuden narkotika? 5 % av kvinnorna har sett någon bli erbjuden narkotika den senaste månaden eller senaste halvåret (2 st) 10 % av männen har sett någon bli erbjuden narkotika den senaste månaden eller det senaste halvåret (5 st) 81 % av kvinnorna och 73 % av männen har aldrig sett någon bli erbjuden narkotika på krogen Majoriteten 81 % har aldrig sett någon ta narkotika på krogen

12 Har du någon gång bett en narkotikapåverkad gäst lämna krogen där du jobbar? NamnAntal% A. Ja, flera gånger3234 B. Ja, en gång1111,7 C. Nej4547,9 Total8893,6

13 Om du skulle se någon ta narkotika på din krog, vad skulle du göra? NamnAntal% A. Kontakta en chef eller annan kollega 1616,8 B. Kontakta dörrpersonal2930,5 C. Ringa polisen4648,4 D. Vet ej00 E. Ingenting00 Total9195,8 “ Flera av de ovan nämnda alternativen. Först skulle jag kontakta vakterna som i sin tur tar personen i förvar och kallar till polisen. Vid det laget så bör även kvällschefen blivit informerad av antingen mig eller vakterna”

14 Vad har krogpersonalen för personlig uppfattning? 88,1 % av kvinnorna tyckte att en narkotikapåverkad gäst alltid skulle avvisas från krogen 9,5 % av kvinnorna tyckte det var lämpligt endast om gästen missköter sig 94,2 % av männen tyckte att en narkotikapåverkad gäst alltid skulle avvisas från krogen 0 % av männen tyckte det var lämpligt endast om gästen missköter sig

15 Enligt en enkätstudie som Folkhälsoinstitutet har genomfört… …tycker 92% av de tillfrågade i Umeå att restauranger bör avvisa folk som är påverkade av narkotika, vilket är jämförbart med ett riksgenomsnitt som ligger på 94% “Det är en drog som inte hör hemma i krogmiljö där de kan locka berusade ungdomar att testa något preparat som de annars inte hade tagit (i nyktert tillstånd)”

16 Tycker du att det ska vara olagligt att vara påverkad av narkotika? 30 av 36 kvinnor tyckte att det skulle vara olagligt 3 var osäkra 2 tyckte inte det skulle vara olagligt 49 av 56 män tyckte det skulle vara olagligt 1 var osäker 5 tyckte inte det skulle vara olagligt

17 Tycker du att narkotika ska vara lagligt på samma sätt som tobak och alkohol? Alla kvinnor svarade nej 48 av 52 män svarade nej Jag tror att man fördomsfritt borde utreda marijuana. Eller förbjuda alkohol, som kostar oss enorma mängder pengar och mänskligt lidande vaje år. Antingen eller. Marijuana börjar vara så pass tillgängligt att det är trångsynt att tro att man inte kommer att måsta ta ställning utifrån väl utredda grunder istället för fördomar. Jag hade helst sett att tobak och alkohol varit olagligt. En lagalisering av marijuana hade jag stött, allt annat vore hyckleri med tanke på medicinsk skadeverkan av både alkohol och tobak. tobak och alkohol ska vara lika olagligt som narkotika Viss narkotika ger inte lika mycket problem som alkohol ibland kan ge, men däremot uppstår det andra problem så det är en svår fråga beror på vad som klassas som narkotika, tunga grejjer borde vara olagligt medans vissa grejjer som "skadar" mindre än alcohol borde vara lagligt...

18 Har du någon gång blivit erbjuden följande narkotika? NamnAntal% A. Nej3435,8 B. Ja, en gång2324,2 C. Ja, flera gånger4143,2 Total98103,2 Hasch/Marijuana 43,2 %, Ja, flera gånger

19 De vanligaste drogerna som erbjudits… Marijuana/Hasch är den vanligaste drogen som erbjuds Amfetamin, kokain och hallucinogens svampar kommer som näst vanligaste

20 Var erbjuds narkotika? 21 av de 24 kvinnor som blivit erbjudna droger har blivit det via vänner (87%) 7 av de 21 kvinnorna som blivit erbjudna droger har blivit det på krogen (33%) 14 av de 23 kvinnor som blivit erbjudna droger har blivit det utomlands (60%)

21 Var erbjuds narkotika? 16 av de 30 män blivit erbjudna narkotika har blivit det hos vänner (53%) 9 av de 25 män som blivit erbjuden droger har blivit det på krogen (36%) 22 av de 30 män som blivit erbjuden droger har blivit det utomlands (73%)

22 Har du använt något eller några av följande narkotika? Hasch/Marijuana NamnAntal% A. Nej6972,6 B. En gång99,5 C. 2-4 ggr99,5 D. 5-20 ggr66,3 E. Mer än 20 ggr33,2 Total96101,1

23 Har använt narkotika en eller flera gånger… 14 av 43 kvinnorna i enkäten har använt narkotika en eller flera gånger (32%) 13 av 52 männen i enkäten har använt narkotika en eller flera gånger ( 25%) Sammantaget: 27 av de 95 har någon gång använt narkotika (28%)

24 Någon gång använt narkotika

25 Vad fick dig att vilja pröva narkotika? Här kan du sätta flera kryss NamnAntal% A. Jag var nyfiken1858,1 B. Kamrattryck26,5 C. Jag blev bjuden39,7 D. Jag blev lurad13,2 E. För att orka med att jobba/plugga 00 F. För att slippa bakfylla00 G. För att orka festa00 H. Jag var full och hade inte riktigt koll på vad jag gjorde 39,7 Total2787,1 Svarsfrekvens 32,6% (31/95) “Alla erfarenheter är berikande, även om de är dåliga eller obehagliga” “Var bara en dumrebellisk grej somjag gjorde för att få lite uppmärksamhet när jag var yngre 15-16”

26 Vad tror ni att krogen kan göra för att minska narkotikabruk bland gäster och personal? 72 Kommentarer; 36 svar: Utbilda personal till att man lättare ska kunna se om en person är narkotikapåverkad 8 svar: Bättre samverkan, mellan krogar, inom krogen samt med polis och andra 10 svar: Nolltolerans för gäster och personal 7 svar: Se över den inre miljön, öka upptäckt, belysning, toaletter, mörka obevakade områden

27 Vad tror du att polisen och andra myndigheter kan göra för att minska narkotikabruk/missbruk bland gäster och personal? 64 Kommentarer; 14 svar: Utbildning till personal. Erbjud billiga och snabba utbildningar två gånger/år. Dessa ska vara obligatoriska 12 svar: Hög polisiär närvaro, mer besök både i uniform och civilt 8 svar: Förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Prevention är A och O.

28 Vad tycker du om frågorna du svarat på? NamnAntal% A. Mycket bra1617 B. Bra4648,9 C. Varken bra eller dåliga2021,3 D. Dåliga22,1 E. Mycket dåliga00 F. Intressanta55,3 G. Svåra att förstå00 Total8994,7

29 Sammanfattningsvis…… Många har tyckt att enkätundersökningen har varit ett bra initiativ, och hoppas att den ska leda till vidareutbildning. Det flesta känner en osäkerhet inför att kunna identifiera om en gäst har använt narkotika när de arbetar på krogen. Utbildning av personal efterfrågas samt ett utökat samarbete mellan krogar och med polisen.


Ladda ner ppt "SYFTE Att kartlägga narkotikasituationen på Umeås krogar och att identifiera åtgärder för att minska förekomsten av narkotikamissbruk i restaurangmiljöer."

Liknande presentationer


Google-annonser