Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riddare Medeltidens hjältar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riddare Medeltidens hjältar"— Presentationens avskrift:

1 Riddare Medeltidens hjältar

2 Innehåll Allmänt om riddare Riddarens liv Riddarnas historia
Riddarens utrustning Riddarens vapen Heraldik Riddarordnar Kända riddare Tornerspelen

3 Allmänt om riddare Riddare var namnet på aristokratiska krigare i Europa på medeltiden Ordet riddare kommer från det latinska ordet eques som var namnet på det romerska kavallieret Det var främst adliga som fick bli riddare men om man utmärkte sig på slagfältet kunde man också bli riddare Riddarna var rika och de behövde inte betala någon skatt Eftersom de red på hästar och hade tung och hållbar rustning var de nästan oslagbara på slagfältet

4 Riddarens liv Det var en lång väg för en adlig pojke att bli riddare
När man fyllt 8 år blev man tränad i vapenkonst, jakt och ridning Man blev även undervisad i latin, kristendom och höviskt uppträdande När man fyllt 16 år utnämndes man till väpnare och man blev lärd av en riddare att slåss med lans och rustning Först vid 20 års ålder dubbades man till riddare Dubbningen var en stor och viktig händelse i en riddares liv

5 Riddarens historia På 700-talet uppfann man stigbygeln vilket innebar att man kunde komma upp på hästen och hållas på den med en tung rustning Till först hörde inte riddarna till högadeln utan de däremot tjänstgjorde dem men på 1100-talet sammansmälte de två klasserna eftersom många riddare gifte in sig i högadeln Riddartiden var på sin höjdpunkt under korstågen Under korstågen grundades många riddarorder som t.ex. Tempelherreorden och Johanniterorden På talet försvagades riddarnas ställning på slagfältet eftersom man började använda skjutvapen En annan orsak att riddarnas ställning försvagades var ekonomin i Europa

6 Riddarens utrustning Första metall rustningen som gjordes till riddaren var gjord av ”chainmail” Till denna rustning använde riddaren oftast en sköld och en hjälm Men när vapnen utvecklades, som t.ex. långbågen, så räckte inte denna rustning till På 1300-talet uppkom de första plåtrustningarna Till först användes plåtet att skydda viktiga kroppselar men senare blev det en full kropps rustning Skölden blev mindre eller försvann totalt eftersom den inte mera behövdes När man började använda skjutvapen blev riddarens utrustning opraktisk

7 Riddarens vapen Svärdet var riddarens vanligaste vapen
En riddare hade oftast ingraverat i sitt svärd en bön eller sitt namn Lansen var också en av riddarens viktigaste vapen Till först påminde den om ett spjut men det utvecklades senare och blev väldigt effektivt Riddarna använde även yxor, klubbor och stridshammare

8 Heraldik Riddarna använde heraldiska vapen så att man skulle känna igen dem De heraldiska symbolerna kunde variera från enkla geometriska symboler till mytologiska djur Riddarna hade oftast sina heraldiska vapen på deras hjälmar, sköldar, hjälmar eller flaggor Det heraldiska vapnet gick ner i arv efter att man hade blivit dubbad till riddare Senare började de heraldiska symbolerna att beteckna kungadömen, hertigdömen och provinser

9 Riddarordnar Kung Arthur och Riddarna av det Runda Bordet
Maltesorden (Johanniterorden) Tyska orden Columbus riddare Drakens orden Strumpebandsorden Tempelriddarorden

10 Kända riddare William Marshal (1145-1219) Jeanne d’Arc (1412-1431)
Rikhard Lejonhjärta ( ) Sir John Hawkwood ( ) ”El Cid” eller Rodrigo Diaz ( ) Bertrand du Guesclin( )

11 Tornerspelen Tornerspelen var en turnering där riddarna stred mot varandra Tornerspelen uppfanns i Frankrike på 1000-talet och spred sig till Tyskland, England och senare till södra Europa Till först var tornerspelen väldigt brutala och det dog oftast många riddare Men senare blev tornerspelen organiserade och reglerna blev väldigt stränga Heraldiken blev mycket viktig i tornerspelen Tornerspelen bestod av många delmoment På 1600-talet minskade intresset för tornerspelen och på 1800-talet misslyckades man när man försökte återuppväcka det


Ladda ner ppt "Riddare Medeltidens hjältar"

Liknande presentationer


Google-annonser