Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utlandsstudier Lennart Johansson 090-786 6478 alt 070-206 2564 Kansliet för Teknik och Naturvetenskap, UMU Vid en arbetsmarknadsmässa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utlandsstudier Lennart Johansson 090-786 6478 alt 070-206 2564 Kansliet för Teknik och Naturvetenskap, UMU Vid en arbetsmarknadsmässa."— Presentationens avskrift:

1 Utlandsstudier Lennart Johansson Lennart.johansson@adm.umu.se 090-786 6478 alt 070-206 2564 Kansliet för Teknik och Naturvetenskap, UMU Vid en arbetsmarknadsmässa för Ingenjörsutbildningar i år ställdes frågan till företagsrepresentanterna: ”Om ni skulle rekommendera en enda sak till oss studenter att göra för att öka vår anställningsbarhet, vad skulle det vara?” ”Studera utomlands – det spelar mindre roll vad ni läser – det viktiga är att ni får ett annat perspektiv!”

2 Avtal vid Umeå universitet Kenneth Swedlund, Turkiet Design

3 Centrala avtalErasmusNordplusFakultetsavtal Övriga bilaterala institutionsavtal Linnaeus-PalmeTotalt Belgien44 Bulgarien11 Finland123 Frankrike18119 Grekland22 Island11 Italien66 Nederländerna77 Polen55 Portugal44 Rumänien33 Spanien88 Storbritannien99 Tjeckien33 Turkiet211 Tyskland411 Ungern33 Österrike44 Indien33 Japan22 Jordanien11 Kanada11 Kina112 Laos11 Lettland11 Norge33 Ryssland224 Schweiz11 Vietnam112 114251061165 DatumSidfot3 Avtal inom teknisk- naturvetenskaplig fakultet fördelat på länder och avtalstyp (2012-10-31)

4 Balans studentutbyte UMU 2004-2011 DatumSidfot4

5 Att åka som Free-Mover Fördelar Du åker dit du vill Du konkurerar inte om ett fåtal studieplatser Nackdelar Du får organisera det mesta själv Du kan behöva betala studieavgifter Ingen extra service vid det utländska studiesätet Sabina Ausfelt, Kanada Juridik

6 Att åka inom avtal Fördelar Du får mycket hjälp, både hemma och vid partneruniversitetet Du betalar normalt sett inga studieavgifter De flesta partneruniversiteten har erkänd kvalité och ett brett eller anpassat kursutbud. Kolla in STARS – reseberättelser från tidigare utbytesstudenter! STARS läggs ner, ingen ersättare i pipeline! Nackdelar Begränsningar i antalet lärosäten och studieplatser som erbjuds Konkurrens om vissa attraktiva platser Eva Tiselius Australien Ekonomi

7 Institutionsavtal Erasmus EU/EES-länder – Lifelong Learning Programme or LLP Erasmus Regler för Erasmus – du ska vara inskriven vid Umeå universitet och ha läst minst ett år vid ett svenskt universitet/högskola. – utbytesstudierna ska bedrivas under minst tre månader upp till ett år. – du ska inte betala terminsavgifter vid det utländska universitetet. – du erhåller ett stipendium på ca 10 000-12 000 kronor. – du kan ta med ditt studiemedel från CSN under utlandstudieperioden. – du ska kunna tillgodoräkna sig studieperioden utomlands. Kontakt: Institutionens internationella kontaktperson Ansökning i allmänhet två ggr per år: 15 mars och 15 oktober

8

9 Kontaktpersoner vid ämnesinstitutioner Arkitekthögskolan Kontaktperson: Katrin Holmqvist-Sten Telefonnummer: 090-786 5976 E-post: katrin.sten@arch.umu.sekatrin.sten@arch.umu.se Biologi, Ekologi, Environmental Science (EMG) Kontaktperson: Katarina Stenman Telefonnummer: 090-786 6319 E-post: katarina.stenman@emg.umu.sekatarina.stenman@emg.umu.se Biomedicin Kontaktperson: Erik Lundgren Telefonnummer: 090-13 35 36 E-post: erik.lundgren@molbiol.umu.seerik.lundgren@molbiol.umu.se Datavetenskap Kontaktperson: Frank Drewes Telefonnummer: 090-786 9790 E-post: drewes@cs.umu.sedrewes@cs.umu.se Designhögskolan Kontaktperson: Birgitta Nordholm Telefonnummer: 090-786 7699 E-post: birgitta.nordholm@dh.umu.sebirgitta.nordholm@dh.umu.se Fysiologisk botanik Kontaktperson: Jan Karlsson Telefonnummer: 090-786 5209 E-post: jan.karlsson@plantphys.umu.sejan.karlsson@plantphys.umu.se Fysik Kontaktperson: Roger Halling Telefonnummer: 090-786 6356 E-post: roger.halling@physics.umu.seroger.halling@physics.umu.se Företagsekonomi, USBE (utresande) Kontaktperson: Susanne Sarin Telefonnummer: 090- 786 7177 E-post: studyabroad@usbe.umu.sestudyabroad@usbe.umu.se Företagsekonomi, USBE (inresande) Kontaktperson: Rebecca Arklöf Telefonnummer: 090-786 7104 E-post: exchange@usbe.umu.seexchange@usbe.umu.se Geografi, geovetenskap (EMG) Kontaktperson: Tord Andersson Telefonnummer: 090-786 6365 E-post: tord.andersson@emg.umu.setord.andersson@emg.umu.se Kemi Kontaktperson: Vakanr Telefonnummer: 090-786 xx xx E-post: Matematik och matematisk statistik Kontaktperson: Per Bylund Telefonnummer: 090-786 7864 E-post: per.bylund@math.umu.seper.bylund@math.umu.se Miljö- och hälsoskydd (EMG) Kontaktperson: Katarina Stenman Telefonnummer: 090-786 6319 E-post: katarina.stenman@emg.umu.sekatarina.stenman@emg.umu.se Molekylärbiologi Kontaktperson: Mikael Wikström Telefonnummer: 090-785 6754 E-post: mikael.wikstrom@molbiol.umu.semikael.wikstrom@molbiol.umu.se E-post för studenter: studievagledare@molbiol.umu.sestudievagledare@molbiol.umu.se Rymdfysik Kontaktperson: Victoria Barabash E-post: victoria@mail.irf.sevictoria@mail.irf.se Statistik Kontaktperson: Göran Arnoldsson Telefonnummer: 090-786 5212 E-post: goran.arnoldsson@stat.umu.segoran.arnoldsson@stat.umu.se Strålningsvetenskap Kontaktperson: Anna Wernblom Telefonnummer: 090-785 1587 E-post: anna.wernblom@radfys.umu.seanna.wernblom@radfys.umu.se Tillämpad fysik och elektronik Kontaktperson: Li Liu Telefonnummer: 090-786 9971 E-post: li.liu@tfe.umu.seli.liu@tfe.umu.se Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Kontaktperson: Lennart Johansson Telefonnummer: 090-786 2564 E-post: lennart.johansson@adm.umu.se lennart.johansson@adm.umu.se Aron Thelin Praktik, Spanien

10 Att åka inom avtal Centrala avtal Nordamerika, Oceanien och Europa Behörighet: – ha avklarat minst 15 hp vid Umeå universitet när du gör din ansökan – ha avklarat minst 60 hp vid Umeå universitet innan avresa – Få dina utbytesstudier tillgodoräknade Kontakt: Helena Gradin och Jenny Ahlinder Hagberg på Studentcentrum/International Office. Helena GradinJenny Ahlinder Hagberg Sista ansökningsdag 15 nov för år 2012/2013 Fakultetsavtal Nordamerika, Oceanien och Europa Behörighet: – ha avklarat minst 15 hp vid Umeå universitet när du gör din ansökan – ha avklarat minst 60 hp vid Umeå universitet innan avresa – Få dina utbytesstudier tillgodoräknade Kontakt: Din institutions eller fakultets kontaktperson. Erik Ortman Taiwan Interaktion & Design

11 Urvalsregler för de centrala och fakultetsanknutna utbytesplatserna Studietakt vid Umeå universitet (max 2 poäng) Studentens studietakt (antalet högskolepoäng som studenten registrerats på i förhållandet till antalet faktiskt avklarade högskolepoäng): – 91-100 procent: 2 poäng – 75- 90 procent: 1 poäng – 0-74 procent: ej behörig till utbytesstudier via de centrala avtalen Avklarade högskolepoäng vid Umeå universitet vid ansökningstillfället (max 2 poäng) – Minst 60 högskolepoäng avklarade: 2 – 15-59 högskolepoäng avklarade: 1 – 0-14 högskolepoäng avklarade: ej behörig till utbytesstudier via de centrala avtalen Motivering (max 4 poäng) Studentens motivering av sitt förstahandsval av partneruniversitet. – Motivering universitet (varför universitetet skulle passa studenten och passa in i hans/hennes utbildning): max 3 poäng – Exempel på passande kurser/avsedd ämnesinriktning från partneruniversitetet: 1 poäng Buddy Programme (max 2 poäng) – Gruppledare i Buddy Programme: 2 poäng – Deltagande i Buddy Programme som buddy: 1 poäng – Ej deltagande i Buddy Programme: 0 poäng Övrigt engagemang (max 3 poäng) – Övrigt engagemang i studentförening eller utanför studierna. Studenten måste beskriva sitt engagemang samt motivera varför det gör honom/henne till en lämplig utbyteskandidat. – Engagemang i studentförening och /eller utanför studierna: max 3 poäng Komplett inkommen ansökan (max 1 poäng) – Komplett inkommen ansökan: 1 poäng – Ej komplett inkommen ansökan (alternativt sent inlämnad ansökan och/eller bilagor): 0 poäng Max 14 poäng kan fås för ansökan. Vad som händer om två eller fler studenter uppnår samma totalpoäng: – 1. Man ser till urvalskriterierna i den ordning de står uppräknade: Man jämför först studietakt. Om poängen där är desamma går man över till antalet avklarade högskolepoäng. Om poängen där är desamma går man över till ansökans motivering och så vidare. – 2. Om två eller flera studenters totalpoäng är densamma efter genomgång av alla kriterier löses rangordningen mellan dem genom lottning. Jonas Berggren, Ekonomi, Kina

12 Att åka inom avtal north2north Norden, Kanada, USA (Alaska), Ryssland Du kan söka om du är student på grundnivå eller avancerad nivå. Du som läser kurser/program med betoning på den nordliga och arktiska regionen prioriteras. Svenska Institutet som finansierar stipendiet inom programmet svarar för det slutliga urvalet av stipendiater inom programmet. I övrigt gäller: – att ditt utbyte är 1-2 terminer långt (kortare utbyten kan beviljas i undantagsfall) – att du genomfört ett år av utbildningen innan du åker – att du skriver en reserapport som innehåller resultat och erfarenheter av utlandsvistelsen Sista ansökningsdag för utbytesplatser inom north2north är den 15 februari varje år, då komplett ansökan ska lämnas till International Office (Helena Gradin eller Jenny Ahlinder Hagberg). Nordplus/Nordtek Norden och Baltikum Du som är student på grundnivå kan söka en utbytesplats inom Nordplus. Du kan ansöka och beviljas mobilitetsstipendium oberoende av din nationalitet. I övrigt gäller: – att du inte ska behöva betala studieavgifter till det universitet du åker till (kåravgifter och liknande kan du behöva betala) – att du genomfört ett år av utbildningen innan du åker/120hp för nordtek – att du skall bo på studieorten – att du skriver en reserapport som innehåller resultat och erfarenheter av utlandsvistelsen Kontakt: Helena Gradin på Studentcentrum/International Office. Helena Gradin Ida Boman Statskunskap Polen

13 Att åka inom avtal Linneus - Palme Utvecklingsländer Du kan söka om du är student på grundnivå eller avancerad nivå. Den institution som du åker ut med väljer själva vilka studenter de skickar. I övrigt gäller: – att ditt utbyte är 1-2 terminer långt (kortare utbyten kan beviljas i undantagsfall) – att du genomfört ett år av utbildningen innan du åker – att du skriver en reserapport som innehåller resultat och erfarenheter av utlandsvistelsen Kontakt: Monika Larsson på Studentcentrum/International Office.Monika Larsson Institutionsavtal Erasmus EU/EES-länder – Lifelong Learning Programme or LLP Erasmus Regler för Erasmus – du ska vara inskriven vid Umeå universitet och ha läst minst ett år vid ett svenskt universitet/högskola. – utbytesstudierna ska bedrivas under minst tre månader upp till ett år. – du ska inte betala terminsavgifter vid det utländska universitetet. – du erhåller ett stipendium på ca 10 000-12 000 kronor. – du kan ta med ditt studiemedel från CSN under utlandstudieperioden. – du ska kunna tillgodoräkna sig studieperioden utomlands. Kontakt: Institutionens internationella kontaktperson

14 Minor Field Studies (MFS) För att beviljas MFS-stipendium måste du: · Ha tagit minst 150 högskolepoäng (100 poäng) vid utresan · Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. · Du som kommer från ett annat nordiskt land och inte är svensk medborgare ska ha varit fast boende i Sverige i minst ett år · Ha goda kunskaper i engelska och i vissa fall även i franska, spanska eller portugisiska · Du får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå · Inte beviljats MFS-stipendium tidigare För att få MFS-stipendium krävs att du: · studerar en fråga relaterad till utvecklingsprocessen · att fältstudien äger rum i ett utvecklingsland under minst två månader · MFS-uppsatsen ska skrivas på engelska, franska, portugisiska eller spanska · Du som skriver ska ha en handledare i Sverige och en kontaktperson i fält · Du ska vara försäkrad, vilket din institution ansvarar för · Alla som beviljas MFS-stipendium ska delta i en två dagars obligatorisk förberedelsekurs

15 Praktik i utlandet Praktikstipendier Inom Europa har du möjlighet att ansöka om ett praktikstipendium via Erasmusprogrammet. När du ordnat din praktikplats vänder du dig till International Office för att få mer information om hur du ansöker om stipendiet. Ansökningar om Erasmuspraktikstipendiet tas emot löpande under läsåret. Du kan även läsa mer om denna möjlighet på Internationella programkontorets hemsida.International Office Sidas resestipendium riktar sig till studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner. Witec vänder sig till kvinnliga studenter inom naturvetenskap, teknik och IT med möjligheter till praktikplats på företag i Europa. IASTE hanterar praktikplatser inom främst teknik, naturvetenskap, arkitektur, medieteknik och ekonomi. Inom Norden har du möjlighet att få ett stipendium genom Nordplusprogrammet. När du ordnat din praktikplats vänder du dig till International Office.International Office AISEC är en internationell studentorganisation som erbjuder olika möjligheter till internationella erfarenheter och praktik. Du kan läsa mer om AISEC på deras egen webbsida.

16 Informationslänkar:


Ladda ner ppt "Utlandsstudier Lennart Johansson 090-786 6478 alt 070-206 2564 Kansliet för Teknik och Naturvetenskap, UMU Vid en arbetsmarknadsmässa."

Liknande presentationer


Google-annonser