Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Global Research Platform Samhällsvetenskapliga Fakulteten Lunds Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Global Research Platform Samhällsvetenskapliga Fakulteten Lunds Universitet."— Presentationens avskrift:

1 Global Research Platform Samhällsvetenskapliga Fakulteten Lunds Universitet

2 2 Global Research Platform On completion of the course, students shall be able to: communicate scientific issues and follow the development of knowledge within their field of study. Undervisningens syfte är att öka studenternas kunskap om vetenskaplig publicering. Utöver universitetets licensierade informationsresurser skall studenterna även känna till och kunna använda sig av såväl akademiska öppna arkiv som myndigheters, arbetsmarknadens och internationella organisationers rapporter och studier. Studenterna förväntas i sin informationssökning utnyttja personliga sök- och bevakningstjänster som möjliggör en kontinuerlig och systematisk bevakning av forskningsresultat, rapporter och studier inom ämnet.

3 3 Global Research Platform Struktur: Länkar Pedagogiskt Verktyg Forskningsverktyg Case Studies / Assignments

4 4 Global Research Platform Unikt tvärvetenskapligt och digitaliserat verktyg för forskning genom fler än 550 direkta länkar till akademiska såväl som icke-akademiska, empiriska källor. Unikt, tvärvetenskapligt och digitaliserat verktyg för kunskapsinhämtning genom ’tutorials’ med specifik kunskap om globala aktörer och deras källor. Plattformen integrerar samhällsvetenskaplig forskning med samhället utanför akademin.

5 5 Global Research Platform Forskningsverktyg: Förser fakultet och studenter med uppdaterat empiriskt material genom fler än 550 direkta länkar till rapporter, statistiska databaser, forskningsstudier, analyser, dokument och nyhetskällor. Mål: Att öka uppsatsernas empiriska kvalitet och relevans för samhället. Pedagogiskt verktyg: Förser fakultet och studenter med specifik kunskap om globala aspekter, aktörer och appliceringen av deras producerade information och analyser. Mål: Att öka studenternas kunskap om globala aspekter och förse dem med kompletterande informationskällor.

6 6 Masters in Global / Gender / Development Studies Student Research Project Academia & Research Institutes Research, discourses and theories on global processes, social policy, development, and gender Nation-States Policy, bilateral – regional - multilateral agreements, statistics International Governmental Organisations (IGOs) E.g. UN, World Bank, WTO Regional Blocs E.g. EU, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN NGOs & INGOs E.g. Oxfam, Ethical Global Initiative Transnational Corporations (TNCs) Production, employment, trade & FDI, capital Media Conglomerates E.g. AOL/Time Warner, Viacom, Bertelsmann Globala Aktörer

7 7 Global Research Platform Typ av källor Statistiska databaser, rapporter och analyser Akademiska forskningsstudier, dokument och artiklar Icke-akademiska rapporter, databaser, analyser och studier Icke-akademiska forskningsstudier och ’policy’ dokument Internationella (multilaterala, bilaterala) avtal Nyhetssammanfattningar, newsletters och e-mail ’alerts’

8 8 Global Research Platform Huvudmål med Plattformen Inkorporera globala aspekter och forskningskällor på i första hand de internationella mastersprogrammen. Inkorporera globala aspekter och forskningskällor på i första hand de internationella mastersprogrammen. Förse fakultet och studenter med ett tvärvetenskapligt verktyg för potentiell användning i studenternas uppsatsprocesser, programmens undervisning och övrig forskning. Förse fakultet och studenter med ett tvärvetenskapligt verktyg för potentiell användning i studenternas uppsatsprocesser, programmens undervisning och övrig forskning. Bidra till en utvecklad samhällsrelevans för fakultetens program och forskning genom en samlad, digital plattform med icke-akademiska källor som komplement till de befintliga akademiska källorna. Bidra till en utvecklad samhällsrelevans för fakultetens program och forskning genom en samlad, digital plattform med icke-akademiska källor som komplement till de befintliga akademiska källorna.

9 9 Global Research Platform Huvudmål med Plattformen Bidra till en kvalitetsförhöjning av studenternas uppsatser och andra ’papers’ genom att erbjuda fler än 550 direkta länkar till empiriskt material och undersökningar. Bidra till en kvalitetsförhöjning av studenternas uppsatser och andra ’papers’ genom att erbjuda fler än 550 direkta länkar till empiriskt material och undersökningar. Förstärka den kritisk-analytiska teoretiseringen i undervisning, forskning och uppsatsarbeten med en högre grad av empiriskt material, såsom statistisk bakgrund och analyser, samt en fördjupad (informativ och kritisk) kunskap om globala aspekter där det är relevant för ämnet. Förstärka den kritisk-analytiska teoretiseringen i undervisning, forskning och uppsatsarbeten med en högre grad av empiriskt material, såsom statistisk bakgrund och analyser, samt en fördjupad (informativ och kritisk) kunskap om globala aspekter där det är relevant för ämnet. Erbjuda tillämpning både på campus och distanskurser. Erbjuda tillämpning både på campus och distanskurser.

10 10 Global Research Platform Forskningsverktyg – ’Research Applications’ Guide till den optimala användningen av plattformens akademiska och icke-akademiska källor i forskning och uppdatering. Exempel på potentiella tillämpningsområden: Finna statistik och analyser som empirisk bakgrund till frågeställning eller problemdefiniering. Analys av akademiska skrifter om processen, problemet eller fenomenet som undersöks; införskaffa kunskap och färdighet i användandet av nyckelkoncept, terminologi, nuvarande diskurser och trender i argumentationen om ämnet i akademisk forskning.

11 11 Global Research Platform Forskningsverktyg – ’Research Applications’ Exempel på potentiella tillämpningsområden: Analys av aktörers rapporter, studier och dokument om processen, problemet eller fenomenet som undersöks; komplettera kunskap från akademiska skrifter om ämnet med uppdaterad kunskap och information hämtat ifrån forskning utanför akademin. Uppdatering av senaste utvecklingen inom forskningsämnet; införskaffa information om senaste händelseutvecklingen inom ämnet genom att kontinuerligt granska olika akademiska och icke- akademiska källor.

12 12 Global Research Platform Forskningsverktyg – ’Research Applications’ Exempel på potentiella tillämpningsområden: förstärka den analytiska och empiriska förankringen av framlagd teori eller hypotes genom att referera till bejakande/negering i tidigare skrifter. Användning av särskilt relevanta akademiska och icke-akademiska studier och analyser för empiriskt stöd till presenterad teori/ansats; förstärka den analytiska och empiriska förankringen av framlagd teori eller hypotes genom att referera till bejakande/negering i tidigare skrifter. Fortlöpande informations och kunskapsinhämtning av studier, analyser, dokument och nyheter för att försäkra kvalitet och relevans av såväl kritiska som informativa perspektiv.

13 13 Global Research Platform Pedagogiska Verktyg ’Tutorials’ Basal kunskap om globala aspekter och aktörer som anses nödvändig för att försäkra optimal användning av dem som forskningskällor. Basal kunskap om globala aspekter och aktörer som anses nödvändig för att försäkra optimal användning av dem som forskningskällor. ’Research Applications’ Specifik guide till den optimala, akademiska användningen av olika aktörers forsknings och informationskällor. Specifik guide till den optimala, akademiska användningen av olika aktörers forsknings och informationskällor.

14 14 Global Research Platform Pedagogiskt Verktyg – ’Tutorials’ Basal kunskap om globala aspekter och aktörer som anses nödvändig för att försäkra optimal användning av dem som forskningskällor. General Information on the Actor Main Critical Perspectives Further Reading

15 15 Global Research Platform ’Tutorial’ – General Information Basic information on what the actor is and how it works. Information on its overall role in global governance, with particular focus on the types of global processes pertaining to the specific actor. Note: where relevant for subject! Information on the major networks with other actors, with a specific focus on its particular functions in the networks. Note: where relevant for subject! Further Reading on the actor (informative as well as critical). Note: where relevant for subject!

16 16 Global Research Platform ’Tutorial’ – Main Critical Perspectives List of and brief discussion on key areas of criticism towards the global actor in question, particularly the validity and use of its knowledge and information production. List of references to critical papers and articles for further reading. List of links to responses and/or counterarguments provided directly by the global actor in question.

17 17 Global Research Platform ’Tutorial’ – Further Reading List of academic and non-academic writings on the global actor. List of academic writings on the actor and its role/function/performance in global governance. List of non-academic writings, analyses and studies on the actor and its role/function/performance in global governance.

18 18 Global Research Platform Pedagogiskt Verktyg – Föreläsningar Förslagsvis två seminarier på vardera masters programs introduktionskurser, samt på kurser vt-08 i pilotlanseringen. 1. Teoretisk Föreläsning om Globala Aspekter och Globala Aktörer. Överblick av globala aspekter och globala processer (’Tutorials’). Presentation av globala aktörer, dess funktioner i globala processer och relevansen av deras källor för akademisk forskning (’Research Applications’). 2. Interaktivt Seminarium om Plattformen och dess Funktioner Presentation av plattformen, dess verktyg och funktioner.

19 19 Global Research Platform Pedagogisk Verktyg – Föreläsningar Potentiell användning i fortgående undervisning. Plattformen som potentiellt verktyg för att med empiriska fakta kritiskt analysera och stödja/negera teoretiskt material som presenteras i undervisningen av ämnet. Plattformen som potentiellt verktyg för att introducera och analysera globala aspekter i ämnet. Notera: vid relevans för ämnet! Plattformen som potentiellt verktyg för att identifiera nyckelaktörer i globala processer inom det särskilda ämnet och analysera dess roller och inverkan. Notera: vid relevans för ämnet!

20 20 Global Research Platform Pedagogiskt Verktyg – Case Studies / Assignments Potentiell inkorporering av plattformen i studenternas assignments, uppsatsarbeten och i bedömningen av dessa. 1. Uppsatsarbeten Guide till optimala användningen av plattformen i arbetet med uppsatserna (’Research Applications’). Bedömning av graden av tillämpning av plattformen som en del i bedömningen av uppsatserna. Notera: vid relevans för ämnet! 2. Case Studies / Assignments Potentiell användning av plattformen i case studies eller tillämpning av plattformen i kursernas assignments.


Ladda ner ppt "Global Research Platform Samhällsvetenskapliga Fakulteten Lunds Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser