Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

It i lärandet för ALLA elever i en tillgänglig skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "It i lärandet för ALLA elever i en tillgänglig skola"— Presentationens avskrift:

1 It i lärandet för ALLA elever i en tillgänglig skola
Tord Söderqvist

2 Vem är jag? Rådgivare, SPSM Grundskollärare 1-7
Specialpedagog och fil mag i specialpedagogik Studerande på masterprogrammet i specialpedagogik, SU Tord Söderqvist, SPSM, 2013

3 Utbildningsdepartementet
Skolmyndigheter Utbildningsdepartementet Elke Mackel-Karlsson, Nina Mohss Spsm 2012

4 Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor

5 Alla har rätt att lära på egna villkor
Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd undervisning i specialskolor tillgängliga läromedel statsbidrag.

6 Nå målen med kunskap om tillgänglighet
Lärandemiljön ska vara tillgänglig för alla barn och elever. Vi bidrar med kunskap om lagar och riktlinjer lärande pedagogik fysisk miljö.

7 Utgångspunkt 1 Tydliga styrdokument
Alla elever ska använda it i skolan! Tord Söderqvist, SPSM, 2013 Tord Söderqvist, SPSM

8 Skollagen (SFS 2010:800) kap 2 35 § För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.

9 Skollagen kap 10 10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning…

10 Skollagen kap 3 7 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. 10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

11 Skollagen (SFS 2010:800) kap 2 35 § För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas.

12 Utgångspunkt 2 Fallgropar finns
It-användning bygger ofta på (svenska) skriftspråket Tillgänglighet för alla? Delaktighet för alla? Men… Det går att överbrygga vissa hinder Tord Söderqvist, SPSM, 2013

13 Exempel 1 Ett ”rättvist” prov
Tord Söderqvist, SPSM, 2013

14 Exempel 1 Vad handlar texten om?
Du får inspiration direkt från lärare, skolledare och leverantörer som redan arbetat en tid med att förändra verksamheten i skola. Förändringar där utnyttjande av modern kommunikation som stöd för pedagogiken spelat stor roll. Du får som besökare lyssna till inspirerande seminariehållare, föreläsare, ta del av forskningsresultat och delta i praktiska workshops kring ett lärande i samklang med samhällsutvecklingen. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar. Tord Söderqvist, SPSM, 2013

15 Exempel 2 Tillgängligt innehåll eller fusk?
Tord Söderqvist, SPSM, 2013

16 Exempel 2 Avräkning av utländsk skatt
Om du har fått en inkomst från utlandet som är skattepliktig både i Sverige och i utlandet kan dubbelbeskattningen undanröjas på olika sätt. Inkomsten kan vara undantagen från beskattning enligt Sveriges interna regler, t.ex. sexmånaders- eller ettårsregeln, eller enligt skatteavtal med aktuellt land. Om inkomsten inte undantas från beskattning i Sverige kan dubbelbeskattningen i stället undvikas genom att du begär avräkning och/eller avdrag för den skatt du har betalat i utlandet. Om Sverige har ett skatteavtal med det andra landet framgår det av detta avtal hur en eventuell dubbelbeskattning ska undanröjas. Enligt de flesta skatteavtal undanröjs dubbelbeskattningen genom att avräkning för utländsk skatt medges i det land där du är bosatt (har hemvist). När Sverige ska undanröja dubbelbeskattning genom avräkning sker detta enligt bestämmelserna i den svenska avräkningslagen. Nedan hittar du information om hur avräkning sker i Sverige. Beskrivningen nedan förutsätter att det är klarlagt att dubbelbeskattningen ska undanröjas genom avräkning i Sverige. Tord Söderqvist, SPSM, 2013 Tord Söderqvist, SPSM

17 Övning 3 Läsförståelse eller textförståelse?
إذا كنت قد تلقيت دخلا من الخارج هو الخاضع للضريبة في السويد والخارج، يتم التخلص الازدواج الضريبي بطرق مختلفة. ويمكن إعفاء الدخل وفقا لقواعد الداخلية السويدية، مثل لمدة ستة أشهر أو حكم لسنة واحدة، أو بموجب معاهدة ضريبية مع البلد المعني. إذا كان الدخل لا يعفي من الضرائب في السويد، لمنع الازدواج الضريبي تجنب بدلا من طلب الائتمان و / أو الخصم للضريبة الذي دفعته في الخارج. إذا السويد لديها معاهدة ضريبية مع بلد آخر، فمن الواضح من هذا الاتفاق كيف يتم القضاء على أي الازدواج الضريبي. بموجب المعاهدات الضريبية الأكثر، يتم منح الازدواج الضريبي عن طريق الإعفاء الضريبي لضريبة الأجنبية في البلد الذي تقيم فيه (السكن). översättning Google Translate Tord Söderqvist, SPSM, 2013

18 Får eleverna använda ”glasögon” i provsituationer?
Tord Söderqvist, SPSM, 2012

19 Begrepp och perspektivval
Alternativa verktyg Kompensatoriska hjälpmedel Tillgänglig skolmiljö Förebyggande ”Allas” verktyg Tillgänglighet för individen Åtgärdande Personliga 19

20 Skolinspektionens granskningar
(sök på titeln)

21 Hur ser det ut där ni arbetar? Vilka alternativa verktyg används?
Att fundera på Hur ser det ut där ni arbetar? Vilka alternativa verktyg används? Hur får elever tillgång till det de behöver? Tord Söderqvist, SPSM, 2013

22 Datorn är varken bra eller dålig i sig…
…det handlar om hur man använder den! Detsamma gäller papper och penna! Tord Söderqvist, SPSM, 2013

23 Implementering av it och alternativa verktyg
Tord Söderqvist, SPSM, 2013

24 Ansvaret för alternativa verktyg…
Läraren ansvarar ”Någon annan” ansvarar Skolbibliotekarie IT-pedagog Specialpedagog Speciallärare Skoldatatek och så vidare… Tord Söderqvist, SPSM, 2013

25 Ansvaret för alternativa verktyg
Läraren Känner eleven Träffar eleven ofta Planerar undervisningen Bedömer elevens kunskap Har föräldrakontakt … ”Någon annan” Kan verktygen Träffar eleven ibland Kan mycket om diagnoser Avlastar läraren Föreslår åtgärder … Tord Söderqvist, SPSM, 2013

26 Krav på användning Inifrån Elev i stora svårigheter Kollegor som kan mer Utifrån Styrdokument Drivande föräldrar (Skolledning) Tord Söderqvist, SPSM, 2013

27 Dåligt samvete… ”Men jag är ju en sådan dum (lärare) som inte använder…” Tord Söderqvist, SPSM, 2013

28 Viktiga faktorer för användning
Pedagogernas kunskaper Grundläggande it Alternativa verktyg Teknik Pedagogisk användning Det krävs… Tid Tillgång till utrustning Strategier och praktiknära rutiner Teknisk support Pedagogisk support Tord Söderqvist, SPSM, 2013

29 Kompetensutvecklingsinsatser
Innehåll Information (översikt) ”Handfast” användning Egen användning i klass Repetition Begränsat antal verktyg ”Form” Processinriktad Återkommande Kollektiv Obligatorisk Tord Söderqvist, SPSM, 2013

30 Allmänt och specifikt språkbruk
Övergripande nivå It i undervisningen Inkludering Alternativa verktyg Tillgänglighet Måluppfyllelse Delaktighet sträva Klassrumsnivå En dator per elev Stava Rex i skrivprocessen Talsyntesprogram i varje dator Tangentbordsträning varje vecka göra Tord Söderqvist, SPSM, 2013

31 Övergripande strategi i kommunen
Fokus på pedagogisk nytta och digital kompetens Antal datorer per elev Användargränssnitt Datasalar eller en-till-en? Tillgänglighet för alla elever oavsett funktionsförmåga Urval av program på kommunnivå Teknisk support Pedagogisk support Specialpedagogiskt stöd Kompetensutvecklingsplan Tord Söderqvist, SPSM, 2013 Tord Söderqvist, SPSM

32 Fungerande it-plan på skolan
Avgränsade Främjar delaktighet i en tillgänglig undervisning Praktiknära språk Formuleras av lärare och elever? Användbara i vardagen Tord Söderqvist, SPSM, 2013

33 Praktiska it-rutiner (exempel)
Vad? Tangentbordsträning Talsyntesprogram Stavningsprogram Daisyprogram Support (föräldrar, elever) …och så vidare När? Hur ofta? Hur? Vem? Varför? Viss flexibilitet… Tord Söderqvist, SPSM, 2013

34 Lärarnas verklighet! ”…det är sådan konkurrens om vad de här arbetslagsträffarna ska innehålla. Det är ren konkurrens!” ”…den här läraren som är tekniskt begåvad och tycker att det här är lite kul och så, han har gjort det också. Så har man kunnat hjälpa till på det viset” Tord Söderqvist, SPSM, 2013

35 Hur går du vidare? Finns det något du kan ta tag i
på lång och kort sikt? Idealsituationen vore att… Nästa steg för mig blir att… Tord Söderqvist, SPSM, 2013

36 Tord Söderqvist, SPSM, 2013 Tord Söderqvist, SPSM

37 www.spsm.se tord.soderqvist@spsm.se På Twitter: @Roadgiver
Tord Söderqvist, SPSM, 2013


Ladda ner ppt "It i lärandet för ALLA elever i en tillgänglig skola"

Liknande presentationer


Google-annonser