Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 PTS marknadsdag Berns, 14 mars 2012 Twitter: #PTSmd12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 PTS marknadsdag Berns, 14 mars 2012 Twitter: #PTSmd12."— Presentationens avskrift:

1 1 PTS marknadsdag Berns, 14 mars 2012 Twitter: #PTSmd12

2 Eftermiddagens program 12.45 Hur kan telekommarknadens konsumenter bli nöjdare? Sara Andersson, och i panelen: Mikael Alenmark, Cecilia Collin och Mattias Grafström 13.35 Oväder, elavbrott och illasinnade angrepp: Mats Wallinder Ove Alm Annica Bergman 14.20 Kaffe och mingel 14.45 Kopparpriset i framtiden – högt eller lågt? Ilsa Godlovitch Brian Williamson 15.20 Kommande smp-reglering: David Troëng 15.35 Rakt på sak med Göran: Göran Marby 15.55 Avslutande ord

3 Post- och telestyrelsen Hur kan telekommarknadens konsumenter bli nöjdare? Sara Andersson Konsumentmarknadsavdelningen PTS

4 Vad är PTS uppdrag? Främjande roll Reglerande roll Sprida kunskap Verka för branschlösningar Föreskrifter Tillsyn Lagstiftning

5 Svenskarna storkonsumenter – inte minst av mobila tjänster Mobilt bredband fristående - EU, juni 2011 Mobila datatjänster - EU, juni 2011

6 Den svenska abonnemangsmarknaden 1,9 miljoner bredband fristående (dator) 2,3 miljoner bredband tillägg (smartphones) 4,6 miljoner samtal och data 4,3 miljoner samtal Svensk telemarknad första halvåret 2011

7 Utvecklingen har revolutionerat människors vardag 1980-tal 2012

8 Allt måste funka – alltid! Bankärenden Handel och betalning Deklarera Boka läkartid Sociala kontakter … Internanvändare, Europa (EU-27) Andel frekventa användare per land, 2011 (dagligen eller nästan dagligen)

9 EU-jämförelse om konsumentnöjdhet Källa: EU-kommissionen 2011 1. CMS-index för Sverige

10 Varför är de svenska telekomkonsumenterna så missnöjda?

11 Är den svenska konsumentmarknaden speciell? Stark konkurrens på slutkundsnivå – högt uppskruvade förväntningar i säljsituationen Svenska konsumenter … … har utvecklat mycket stort beroende till telekomtjänster för alla vardagsfunktioner – hög frustration om det inte fungerar. … är fokuserade på ”den senaste tekniken”. Gapet mellan förväntan och infrielse kan bli stort. Särskilt när ny och obeprövad teknik lanseras. … upplever sig ”sitta fast” i långa bindningstider … har höga krav på service och kundbemötande

12 Hårda fakta från forskarvärlden Kundvård – den nya konkurrensfaktorn 80 procent byter för att få bättre kundvård Äkta kundlojalitet blir allt viktigare – få kunden att stanna oavsett avtalets längd Långa bindningstider inte äkta lojalitet – skapar snarare hinder mot illojalitet 6 gånger dyrare att nyrekrytera en kund än att behålla en befintlig Viktigare premiera äkta lojalitet Trots detta premieras nyrekrytering Att kunna byta vid missnöje viktigt för konkurrensen och för konsumentnyttan ”Om du inte tar hand om dina kunder kommer någon annan göra det”

13 Framgångsexempel – åtgärder för nöjdare konsumenter Hastighetsintervall för fast bredband Bättre tekniska rutiner för nummerportering Uppföranderegler vid ingående av avtal (som kraftigt reducerat ärenden gällande felaktiga anslutningar) Samarbete med Kronofogden som kraftigt minskat mobilskuldsärendena

14 PTS vill se fler framgångsexempel från branschen Tydliga avtalsvillkor om begränsningar Lättare att byta abonnemang Mer begriplig information om mobila tjänster: Hur funkar det? Vilka tekniska förutsättningar gäller för trådlöst? Våga ta steget och premiera lojalitet och valfrihet Realistiska förväntningar i marknadsföringen och säljsituationen Säkrare rutiner vid telefonförsäljning Bättre kundtjänsthantering Här kan branschen göra stor skillnad

15 Receptet för nöjda konsumenter Ingen gris i säcken – man får det man betalar för Tydliga villkor Infriade förväntningar – inga överraskningar Att det fungerar – och information om varför det inte alltid fungerar Snabb felavhjälpning om det inte fungerar Bra bemötande i kundtjänst

16 Post- och telestyrelsen Paneldiskussion om konsumenternas ställning Sara Andersson, PTS Mikael Alenmark, Tele 2 Cecilia Collin, konsumentrådgivare Västerås Mattias Grafström, vd Telekområdgivarna

17 Betalnings- systemets beroende av elektroniska kommunikationer PTS Marknadsdag 2012-03-14

18 Hur fungerar betalningssystemet i praktiken? Affärens bank A Affärens bankkonto Min bank B Mitt bankkonto RIX Bank A Bank B Riksbanken -100 +100 -100 +100

19 Centrala betalningssystemet

20 Telö 11 – Återkoppling Tydligare lägesinformation vid kris Förutsättningar för återstart - SLA versus Samhällsnytta Ökad samverkan mellan NTSG och övriga samhällssektorer Hur säkerställs samhällsviktigt verksamhet vid kris? Krav på ökad transparens hos teleoperatörerna SLAer / Single point of failure / Reservkraft

21 Krishantering Ove Alm VD, Skanova 2012-03-05

22 Ännu större konsekvenser av avbrott idag 2012-03-05

23 Naturrelaterade kriser är allt vanligare  Stormen Gudrun (2005)  Stormen Pär (2007)  Stormarna Berit, Emil och Dagmar (2011/ 2012) 23 2012-03-05

24 Vinterns stormar - en unik och extrem situation  Flera stormar  Tätt följda efter varandra  Drabbade hela Sverige  Mycket nederbörd i södra delen av landet  Extrem kyla i norra Sverige 2012-03-05

25 Svårigheter efter stormen  Svårgenomtränglig terräng, svårt att hitta skador  Arbetsmiljön (extremt kallt)  Omfördelningen av tekniker  Skador långt ut i nätet, arbetsintensivt  Brist på material, röjare och kabeltekniker  Svårt att ge prognoser 2012-03-05

26 Skanovas åtgärder under och efter stormarna  Helikopter för snabbare inventering av felen  Geografisk resursomfördelning  Pensionerade kabeltekniker och extra röjare togs in  Hjälp från kollegor i Polen  Tekniker har jobbat övertid, röda dagar, helger  Daglig info. på skanova.se och ny app för smartphones: ”Skanova Skadeanmälan” 2012-03-05

27 Övning ger färdighet 2012-03-05  Skanova har deltagit i de flesta övningarna som PTS har initierat  Övningarna är en viktig del i arbetet med att förebygga och minimera effekterna av katastrofer  Vi börjar få en viss rutin på att hantera väderkatastrofer men samtidigt så dyker det hela tiden upp möjligheter till förbättringar  En viktig, för oss ny erfarenhet från Telö11 var de goda möjligheterna till positiv samverkan med försvars- makten

28 Åtgärder inför framtiden  Kontinuerlig översyn och analys för att ständigt förbättra vår beredskap  Yrkesutbildning för arbetslösa ungdomar  Vidareutveckla det internationella samarbetet  Förbättra informationskanalerna – kommunerna, länsstyrelserna, media t ex: sprida länkar till Skanovas driftinformationskarta 2012-03-05

29 Post- och telestyrelsen PTS robusthetshöjande arbete Annica Bergman Nätsäkerhetsavdelningen PTS

30 Ökande beroende av elektronisk kommunikation

31 Vanliga orsaker till driftsstörningar Avgrävning av kablar Strömavbrott Uppgraderingar eller installation av hård-/mjukvara

32 Robust elektronisk kommunikation Svåra påfrestningar i fred Avgifter från operatörer/marknaden Basnivå Krav på driftsäkerhet Nödsamtal utan avbrott Finansieras av marknaden Kris- beredskap Anslag 2:4 MSB Brukaransvaret

33 Så verkar PTS i kedjan? Övning/utbildning, Telö11, CIAO Informationsinsatser Krisroamingkort Spårbar tid & takt Främja IPv6 (+ DNSsec) NTSG GLU+DIO Reservelverk Mobila basstationer Ledningskollen.se Anvisningar säkra nät m.m. Redundans till kommuner Bergrum

34 Ett avbrott i de elektroniska kommunikationerna är inte alltid ”bara” en ”lokal” fråga för Sverige

35 Post- och telestyrelsen Fungerar krisberedskapen? Mats Wallinder Ove Alm Annica Bergman

36 Ett avbrott i de elektroniska kommunikationerna är inte alltid ”bara” en lokal fråga för Sverige Kaffe och mingel 14.20–14.45

37 The role of cost methodologies The views expressed represent those of alternative telecoms operators and cannot be held to reflect the views of those members with incumbent interests

38 Costing and pricing: why might guidance be needed? 1. Theoretical perspective: is forward-looking CCA LRIC appropriate for legacy technologies? What is the MEA of copper? Is “buy build” signal appropriate if certain assets are “non-replicable”? 2. Practical experience: have current pricing methods achieved sustainable outcomes for competition? 3. Incentivising investment in NGA: do current methods result in consistent returns which reward NGA investment?

39 Rational investors maximise profits… Lower “historic” costs and depreciation make copper profitable (over-recovery) If fibre priced at €12 copper charges would have to be cut to make fibre more attractive At current copper levels of €8.55, fibre charges would need to be €20 to make fibre more attractive than copper significantly above cost

40 Over-recovery impacts market dynamics and competitive investment Allowing excess returns on copper confers financial benefits on dominant firms Improves their position to invest in fibre vs rivals if they chose to do so – risk of investment stalemate

41 Migration issues can be addressed without subsidies for dominant firms If copper charges are cut, customers might be unwilling to pay extra premium for fibre If copper charges are permitted to remain above cost to ease transition to fibre, important that any excess is channelled towards fibre in a competitively neutral way Two options: 1. Cross-subsidise charges for open fibre from excess copper 2. Ringfence in “fibre fund” available to all potential fibre investors (where other potential investors exist)

42 “Flexibility” on fibre risks excessive charges and low take-up or margin squeeze vDSL VULA at commercial rates significantly exceed copper unbundling charges Flexibility on pricing in SMP access markets not sustainable - recipe for regulatory uncertainty Price/Speed and LLU takeup in UK

43 How should pricing rules be set? Cost-base for legacy or non-replicable assets including ducts and copper at historic cost (used in some countries, ensures return on capital) or if bottom-up modelling used SRIC+ for copper and brownfield (SRIC/LRIC hybrid) for ducts Cost-base for replicable or modern (eg fibre) assets set at CCA LRIC If copper charges permitted above cost, difference should be identified and ringfenced for use either: To cross-subsidies charges for unbundleable fibre; or For “fibre fund” accessible to all investors (where relevant)

44 Some reflections on Plum report Ignores fundamental “profit maximising” incentive for commercial actors and “welfare maximising” objective for policy-makers Assumes investor “hurdle rate” for fibre rises due to ad hoc changes to copper charges, but HCA is well-established pricing method which ensures cost recovery (although not over-recovery). Relatively low “hurdle” rates are observed for industries regulated as “utilities” Assumes high copper charges would improve case for fibre duplication, but numerous studies for regulators show access network not replicable to any significant degree even at very high charges. Any such duplication not based on cost-signals would likely be inefficient Focuses on low copper charges. Fails to reflect Commission proposals that could keep copper charges above cost, but channel into fibre Suggests that “better regulation” scenario of high copper charges and “flexible” (above cost) fibre charges would boost take-up by 10%

45 Thank you Ilsa Godlovitch igodlovitch@ectaportal.com

46

47 Europe lagging behind on FTTH

48 Cable triggers vDSL response from incumbents Where there is cable presence, SMP operators tend to roll-out FTTN/VDSL rather than FTTH

49 Plum Consulting, London, +44 (0)20 7047 1919, www.plumconsulting.co.uk, brian.williamson@plumconsulting.co.uk Copper pricing & fibre transition Brian Williamson 14 March 2012 PTS Marknadsdagen, Stockholm

50  Plum 2012 The starting point Continue with neutrality, competition & choice re Digital Agenda “We… need an intelligent mix of complementary technologies, deployed incrementally, and according to local circumstances.” “…we are seeing technological advances which make some existing infrastructures a much more promising and cost-effective part of the overall broadband mix.” Neelie Kroes, 27 February 2012 Copper pricing – replacement cost applied by most regulators European Commission - use CCA/LRIC approach BEREC observe that replacement cost is predominant method and could send better investment signals Plum analysis concluded status quo costing principles are sound March 2011. “Costing methodologies and the transition to next generation access.” www.plumconsulting.co.uk/pdfs/Plum_Costing_methodology_and_the_transition_to_next_generation_access_March_2011_Final.pdf

51  Plum 2012 Entrant/platform competitor Increase in copper/fibre price Increased returns and investment Cu price  => NGA price  => entrant/platform competitor investment 

52  Plum 2012 Incumbent - no platform competition Simple and restricted analysis Fibre premium over copper Fibre cost Price of copper Copper cost

53  Plum 2012 Incumbent + platform competition Cu price  => Gain from retaining customer  =>NGA investment 

54  Plum 2012 Equity investor perspective Trends, cash flow and health of balance sheet matter Lowering price of copper would Undermine regulatory credibility – what will happen with fibre? Reduce free cash flow – lower discretionary investment to maintain return Increase debt/EBITDA ratio – potentially raising cost of capital What about other potential investors/business models? May be seeking level of certainty inconsistent with competition and choice which characterises the telecommunications market Long-term investment requires credibility, not policy reversal to reduce prices

55  Plum 2012 Quantitative analysis? Reinforces qualitative conclusion With platform competition - lower price reduces investment With investor expectations - higher WACC reduces investment Plum. December 2011. “Copper pricing and fibre transition – escaping a cul-de-sac.” http://www.plumconsulting.co.uk/pdfs/Plum_Dec2011_Copper_pricing_and_the_fibre_transition_-_escaping_a_cul-de-sac.pdf

56  Plum 2012 Why do some reach a different conclusion? Claim lower price of copper would promote investment “Analysis” supports beliefMarket reality Assume FTTH onlyFTTH, FTTC & other investment all contribute Assume immediate copper switch offSustained parallel running likely to be efficient Assume fibre demand independent of copper priceFibre price/demand linkage to copper price Neglect impact of platform competitionPlatform competition investment incentive linked to price Neglect investor expectationsInvestor expectations key for long-lived investment Source: Plum. February 2012. “The copper transition – a guide for the perplexed.” http://www.plumconsulting.co.uk/pdfs/Plum_Feb2012_The_copper_fibre_transition_-_a_guide_for_the_perplexed.pdf Don’t consider market reality Want cheap copper; not fibre transition Believe claimDon’t believe claim

57  Plum 2012 Experience – US, Australia and UK

58  Plum 2012 US – laissez-faire from 2005 Verizon FTTH from 2006 Differentiate price of fibre Increase overall demand Supports business case Supports digital inclusion No simple copper phase-out Let lines lie fallow as customers switch Exchange in Texas phased out in late 2011 (50%+ FTTH) Targeted fibre transition for high cost lines from 2012 Price differentiation for fibre, no quick copper switch off

59  Plum 2012 Australia – fibre “cargo cult”? Fibre plan announced 2007 NBN Co. created April 2009 Cost A$35.9b (Federal A$27.5b) +A$11b to reduce competition? No compete, including cable ACCC over-turned proposed limit on wireless competition Wholesale price differentiation January 2012 - “NBN hails 4000 th customer” 2315 on fibre; 1700 on satellite “Cargo cult”: focus on obtaining the wealth (the "cargo") of an advanced culture through rituals including mimicking observed behavior. Expensive, slow and anticompetitive; price differentiation sensible

60  Plum 2012 UK – enlightened pragmatism? Ofcom statements March 2009 & October 2010 Equivalence of access applies Regulated copper “anchor price” limits scope for abuse on fibre Virtual Unbundled Local Access(VULA) fibre product No price control for fibre Openreach deployment (predominantly FTTC) Trials 2009 Summer 2010 – 1.5 m homes passed Q3 2011 (Feb 2012 results) –7 m homes passed –“Fibre on demand” FTTH extension plan announced –>400,000 fibre customers Two-thirds coverage by 2014 Rapid commercially driven rollout is possible with the right environment

61  Plum 2012 Way forward – contingent approach Platform competition sufficient? Remove ex ante price control Status quo for copper (predominantly replacement cost) Volume decline => unit price escalation? Due primarily to dual running during transition? Due primarily to platform competition? Glide path/safety cap (RPI+) transition for copper? Yes No Discounted cash flow approach: overarching price control “Anchor” product only: fibre product prices not capped Fibre Copper (option but not obligation to retire copper) Current & next generation access are weak substitutes Current & next generation access sufficiently close substitutes

62 Konkurrens och kommande SMP-reglering David Troëng Konkurrensavdelningen PTS

63 Utmaningar ur ett konkurrensperspektiv Accessnät Samtrafik och fast tillträde Rundradio

64 Samtrafik och fast tillträde

65 Accessnätsmarknaderna Prisreglering Geografiska skillnader

66 Ger vi företag möjlighet att tillvara efterfrågan? Är det olika styrning från stat och kommun? Kommunens roller: Marktillträde Stadsnät Köper tjänster till kommunal verksamhet Kommunalt bostadsbolag

67 Post- och telestyrelsen Rakt på sak med Göran Frågor till Göran Marby från publiken och twittrare, m.fl.


Ladda ner ppt "1 PTS marknadsdag Berns, 14 mars 2012 Twitter: #PTSmd12."

Liknande presentationer


Google-annonser