Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BLODKOAGULATION, fysiologisk ANTI-HEMOSTAS HEMOSTAS Ann-Kristin Öhlin 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BLODKOAGULATION, fysiologisk ANTI-HEMOSTAS HEMOSTAS Ann-Kristin Öhlin 2004."— Presentationens avskrift:

1 BLODKOAGULATION, fysiologisk ANTI-HEMOSTAS HEMOSTAS Ann-Kristin Öhlin 2004

2 BLODKOAGULATION, rubbad balans HEMOSTAS ANTI-HEMOSTAS Ann-Kristin Öhlin 2004

3 BLODKOAGULATION, rubbad balans HEMOSTAS ANTI-HEMOSTAS Ann-Kristin Öhlin 2004

4 HEMOSTAS – STEG 1 ADHESION (SEKUNDER) Ann-Kristin Öhlin 2004

5 HEMOSTAS – STEG 2 FORMFÖRÄNDRING DEGRANULERING AGGREGATION (SEKUNDER) Ann-Kristin Öhlin 2004

6 HEMOSTAS – STEG 3 FIBRINBILDNING (MINUTER) Ann-Kristin Öhlin 2004

7 HEMOSTAS – STEG 4 KONSOLIDERING (TIMMAR) Ann-Kristin Öhlin 2004

8 TROMBOCYTER Trombocyterna bildas från benmärgens megakaryocyter Det finns normalt 150-350 x 10 9 /L trombocyter i perifert blod Medellivslängden för trombocyten är 9-10 dagar i perifert blod Trombocyterna saknar cellkärna = har ingen proteinsyntes Trombocyterna innehåller:   -Granula med: fibrinogen, PDGF (platelet derived growth factor), fV (koagulationsfaktor V), vWf (von Willebrand faktorn), trombospondin, trombocytfaktor 4,  -tromboglobulin m fl  Dense bodies med: ADP, ATP, Ca 2+, serotonin m fl Ann-Kristin Öhlin 2004

9 ADHESION (GPla, GPIb, vWf) TROMBOCYTENS ROLL I DEN PRIMÄRA HEMOSTASEN KÄRLSKADA FORMFÖRÄNDRING =AKTIVERING SEROTONIN ADP TROMBOXAN A 2 AKTIVERING AV NYA TROMBOCYTER AGGREGATION (GPIIb, TROMBOSPONDIN) Ann-Kristin Öhlin 2004

10 Von Willebrand faktorn (f VIII:R:Ag) Cirkulerar i komplex med fVIII och kallas därför ibland fVIII-relaterat antigen (f VIII:R:Ag) Bildas i endotelceller (där det förvaras i Weiber-Palade bodies) och megakaryocyter = finns i trombocyter Cirkulerar i blodet som högmolekylära multimerer Nödvändig för trombocyternas adhesion till subendoteliala strukturer (kollagen bl a) Ann-Kristin Öhlin 2004

11 DEFEKT PRIMÄR HEMOSTAS  Trombocyten -minskat eller ökat antal = kvantitativ defekt -nedsatt funktion = kvalitativ defekt  Von Willebrand faktorn -sänkt halt = kvantitativ defekt -nedsatt funktion = kvalitativ defekt Ann-Kristin Öhlin 2004

12 KVALITATIVA TROMBOCYTDEFEKTER TROMBOCYTOPATI  Ärftliga rubbningar Bernard - Souliers syndrom (Glykoprotein 1b) Glanzmanns trombasteni (Glykoprotein IIb -IIIa) Grey platelet syndrom (  -granula-defekt)  Förvärvade rubbningar Uremi, myelom, läkemedel m m Ann-Kristin Öhlin 2004

13 KVANTITATIVA TROMBOCYTDEFEKTER TROMBOCYTOPENI Nedsatt produktion - benmärgsskada / benmärgsinsufficiens - läkemedel - etanol Ökad destruktion / förbrukning - immunologiskt betingat (sjukdom, läkemedel) Ändrad fördelning - splenomegali (PSEUDOTROMBOCYTOPENI…EDTA) Ann-Kristin Öhlin 2004

14 KVANTITATIVA TROMBOCYTDEFEKTER TROMBOCYTOS Posttraumatisk Kronisk inflammation Kronisk järnbrist Avgiftning (etanol) Myeloproliferativa syndrom (polycytemia vera, KML, myelofibros, essentiell trombocytemi) Ann-Kristin Öhlin 2004

15 Koagulationskaskaden kontaktfasen trombin f XIIa ”yta” f XI f XIa trombin Ca 2+ f VIIa, TF f IX f IXa Ca 2+ f X f Xa protrombin trombin fibrinogen fibrin f XIIIaf XIII tvärbundet fibrin f VIII f V f VIIIi f Vi APC, fV, protein S nedbrutet fibrin protein S APCprotein C f VIIIa f Va ( aktiverat protein C) plasmin plasminogen Koagulation Antikoagulation trombin, f Xa u-PA t-PA f VII, TF PL, Ca 2+ f IX trombomodulin Ann-Kristin Öhlin 2004

16 VITAMIN K BEROENDE KOAGULATIONSFAKTORER Protrombin = f II fVII fIX fX Binds till negativt laddade fosfolipidytor t ex aktiverade trombocyter Ann-Kristin Öhlin 2004

17 VILKEN KONCENTRATION BEHÖVS FÖR EN NORMALT FUNGERANDE HEMOSTAS? FaktorTrivialnamnKonc IFibrinogen1 g/L IIProtrombin30-40 % VProaccelerin30-40 % VIIProkonvertin30-40 % VIIIAnti hemofili A faktor30-40 % IXChristmas faktor30-40 % XStuart-Power faktor30-40 % XIPlasma tromboplastin anticendent20 % XIIHageman faktor0 XIIIFibrinstab faktor1 % PrekaliikreinFletcher faktor0 HMWKWilliam-Fitzg-Flaug0 Ann-Kristin Öhlin 2004

18 DEFEKT SEKUNDÄR HEMOSTAS FÖRVÄRVADE RUBBNINGAR -IMMUNOLOGISKA SJUKDOMAR -LEVERSJUKDOMAR -GALLVÄGSOBSTRUKTION -FETTMALABSORPTION ÄRFTLIGA RUBBNINGAR HEMOFILI AfVIII1/5-10 000 HEMOFILI BfIX1/50 000 HEMOFILI DfXIIsällsynt T ex HEMOFILI A= fVIII-BRIST Svår: 4 % Ann-Kristin Öhlin 2004

19 PROTEIN C SYSTEMET ANTI-HEMOSTASHEMOSTAS Aktivt Protein C Trombomodulin Protein C PROTROMBINTROMBIN fVIIIfVIIIafVIIIi fVf Vaf Vi + Protein S Ann-Kristin Öhlin 2004

20 ANTITROMBIN fXII fXIIa fIX fIXa fX fXa PROTROMBIN TROMBIN ANTITROMBIN fXI fXIa Ann-Kristin Öhlin 2004

21 DEFEKTER I HEMOSTASENS REGLERING ANTITROMBIN PROTEIN C PROTEIN S APC-RESISTENS TROMBOMODULIN ? ? Ann-Kristin Öhlin 2004

22 FIBRINOLYSEN 1. INTERN AKT(via KALLIKREIN) 2. EXTERN AKT(tPA) 3. EXOGEN AKT(UROKINAS, STREPTOKINAS) PLASMIN PLASMINOGEN FIBRIN DEGRADATIONSPRODUKTER (=FDP)  1-ANTIPLASMIN  2-MAKROGLOBULIN REGLERAR FIBRINOLYSEN GENOM PLASMINAKTVERING Ann-Kristin Öhlin 2004

23 PLASMINOGEN EXOGENA Streptokinas Anistreplas APSAC Rekombinant t-PA Rekombinant scu-PA ENDOGENA t-PA u-PA PlasminogenPlasmin Plasminogen-aktivator hämmare PAI-1 PAI-2 Tvärbundet fibrin Tromber Hemostatiska pluggar fV fVIII Fibrinogen Antiplasminer  2-antiplasmin  2-makroglobulin Degradationsprodukter Ann-Kristin Öhlin 2004

24 DEFEKT FIBRINOLYS BLÖDNING TROMBOS T.ex. PLASMINOGEN t-PAu-PA T.ex. PA-1  2-ANTIPLASMIN  2-MAKROGLOBULIN Ann-Kristin Öhlin 2004

25 ADPase Trombomodulin ENDOTELCELLENS BIOLOGISKA AKTIVITET UNDER FYSIOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN ENDOTEL- CELL HEPARAN Antitrombin Prostacyklin EDRF Plasminogen Plasminogen- aktivator Trombin aktivt Protein C Protein C Hämmar trombocytaggregationen Vasodilatation Fibrinolys ENDOTEL- CELL Proteashämning Ann-Kristin Öhlin 2004

26 Tissue factor ENDOTELCELLENS BIOLOGISKA AKTIVITET EFTER AKTIVERING AV EX CYTOKINER fV fVIIafX fXa LAM PAF PDGF Plasminogen aktivator inhibitor PROTROMBIN TROMBIN Trombocytaggr Fibrinolys ENDOTEL- CELL Ann-Kristin Öhlin 2004

27 VID TROMBOSBENÄGENHET ELLER BLÖDNINGSBENÄGENHET Övriga familjemedlemmar = ärftlighet? Debutålder? Andra sjukdomar? Var sitter tromboserna? Hur yttrar sig blödningarna? Laboratoriediagnostik -Klinisk kemi -Koagulationslaboratorium Ann-Kristin Öhlin 2004

28 BEHANDLING BAKOMVARANDE SJUKDOM t ex leversjukdomt ex läkemedel TROMBOCYTTRANSFUSION ANTITROMBOCYTFARMAKA, t ex ACETYLSALICYLSYRA FAKTORKONCENTRAT ANTIKOAGULANSBEHANDLING, t ex Antitrombin, Heparin, LMWH, Hirudin, K-vitamin antagonister, trombinhämmare PROTEIN C? TROMBOMODULIN? Ann-Kristin Öhlin 2004

29 PRIMÄR HEMOSTAS BLÖDNINGSTID (IVY) REFERENSINTERVALL : 6-12 MIN (VUXNA) Mäter bildningen av en trombocytplugg i prekapillära arterioler och postkapillära venoler efter ett standardiserat snitt i underarmens volarsida (t ex Simplate II). Mäter trombocytfunktion och von Willebrand faktoraktivitet (men är förlängd även vid Ehler-Danlos syndrom= typ III kollagenbrist, osteogenesis imperfecta, hos vissa pat med hemofilli, vid svår hypofibrinogenemi och vid fV-brist). Ann-Kristin Öhlin 2004

30 PRIMÄR HEMOSTAS SCREENINGANALYSER BLÖDNINGSTID (IVY) TROMBOCYTRÄKNING (TROMBOCYTFUNKTIONSTESTER) Ann-Kristin Öhlin 2004

31 BLÖDNINGSTID - TROMBOCYTTAL ANTAL TROMBOCYTER x 10 9 /L 10 20 30 40 BLÖDNINGSTID (min) PAT MED TROMBOCYTOPENI 30 25 20 15 10 5 vWsjd UREMI ASA =ITP Ann-Kristin Öhlin 2004

32 SEKUNDÄR HEMOSTAS SCREENINGANALYSER P-APT-tid mäter intrinsicfaktorernas aktivitet, d v s High Molecular Weight Kininogen, Prekallikrein, fXIIa, fXIa, FIXa, fVIIIa, fXa, fVa och fIIa P-Protrombinkomplex (PK, INR) mäter aktiviteten hos de vitamin K beroende koagulationsfaktorerna (fVIIa, fXa och fIIa) Ann-Kristin Öhlin 2004

33 PK (INR) fVIIa Trombin fXa fXI fIXa fXIa fXIIa fXII Protrombin Fibrinogen Fibrin fIX fX Ann-Kristin Öhlin 2004

34 PK (INR) VENÖS ELLER KAPILLÄR PROVTAGNING PATIENTPLASMA (fII, fVII och fX) + BOVIN PLASMA SOM SAKNAR fII, fVII och fX + FOSFOLIPID + VÄVNADSTROMBOPLASTIN + Ca ++ PK (INR) Ann-Kristin Öhlin 2004

35 HUR MYCKET MÅSTE AKTIVITETEN AV EN FAKTOR SJUNKA FÖR ATT PK (INR) SKALL PÅVERKAS? Känsligheten högst för sjunkande fVII halt: fVII c:a 30 % = PK ökar Känsligheten lägre för sänkt halt av protrombin fII c:a 30 % = PK fortfarande inom referensområdet Ann-Kristin Öhlin 2004

36 APT-tid ANALYSMETOD ENDAST VENÖS PROVTAGNING ____________________________________________________________ Patientplasma (HMWK, Prekallikrein, fXII, fIX, fVIII, fX, fV, fII och Fibrinogen) + Aktivator (Ellaginsyra, Kaolin eller Celite) + Fosfolipid (Cefalin, Inositin eller PF3) + Ca++ APT-tid=antal sekunder till koagel bildas Ann-Kristin Öhlin 2004

37 HUR MYCKET MÅSTE AKTIVITETEN AV EN FAKTOR SJUNKA FÖR ATT APT-TIDEN SKALL BLI FÖRLÄNGD? FaktorAkt (%)APTT (sek) II1002525 533 0125 XII5038 2543 554 0188 Ann-Kristin Öhlin 2004

38 UTFALL AV SCREENINGANALYSER VID OLIKA KOAGULATIONSDEFEKTER DEFEKTAPTT (sek)PK (%) _______________________________________________________________ TrombocytdysfunktionNN Hemofili A (f VIII brist)FörlängdN Hemofili B (f IX brist)FörlängdN fV bristFörlängdN fVII bristNLåg fX bristFörlängdLåg Ann-Kristin Öhlin 2004

39 SPECIFIKA ANALYSER Fibrinogenanalys – immunkemisk metod eller koagulationsmetod Faktoranalyser -koagulant aktivitet – bristplasma-baserade analyser -antigenkoncentration-immunkemiska metoder Analys av antihemostasfaktorer -antigenkoncentration-immunkemiska metoder -funktionella metoder Analys av enskilda komponenter i det fibrinolytiska systemet Ann-Kristin Öhlin 2004


Ladda ner ppt "BLODKOAGULATION, fysiologisk ANTI-HEMOSTAS HEMOSTAS Ann-Kristin Öhlin 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser