Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Några ord om diskussionsforum. Diskussionsforum Ett diskussionsforum är ju egentligen bara en elektronisk variant av ett ställe där man träffas och diskuterar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Några ord om diskussionsforum. Diskussionsforum Ett diskussionsforum är ju egentligen bara en elektronisk variant av ett ställe där man träffas och diskuterar."— Presentationens avskrift:

1 Några ord om diskussionsforum

2 Diskussionsforum Ett diskussionsforum är ju egentligen bara en elektronisk variant av ett ställe där man träffas och diskuterar något av gemensamt intresse. Men det är ju precis vad man gör i klubbar och föreningar.

3 Chat & E-post Så är det då egentligen någon skillnad mellan ett diskussionsforum och den lokala frimärksklubben? Låt oss först titta på likheterna.

4 Diskussionsforum  ”frimärksklubb” 1.Man samlas kring ett (relativt) väl avgränsat gemensamt intresse 2.Man har medlemskap 3.Man umgås för att utbyta information och åsikter 4.Man tipsar varandra om andra resurser av intresse Likheter:

5 Diskussionsforum  ”frimärksklubb” 1.Man befinner sig geografiskt åtskilda 2.Man har medlemskap, men ofta anonymt 3.Man tillhör ofta olika språksamfund 4.Kontakterna är asynkrona 5.”Medlemsmötena” pågår 24 timmar 6.Man känner oftast inte varandra personligen Olikheter:

6 Diskussionsforum 1.Man befinner sig geografiskt åtskilda Konsekvenser och lösningar: Egentligen inget problem, men kommunikationen kan långsammas ner om man befinner sig i starkt åtskilda tidszoner, tex. på var sin sida om Atlanten.

7 Diskussionsforum 2.Man har medlemskap, men ofta anonymt Konsekvenser och lösningar: Anonymiteten innebär att man kan uttrycka sig friare, men inom de gränser ett givet forum sätter. Det innebär också att man kan begränsa kontakterna till forumet medan ens övriga liv hålls åtskilt. I en klubb är förstås detta näst intill omöjligt.

8 Diskussionsforum 3.Man tillhör ofta olika språksamfund Konsekvenser och lösningar: Är f.n. troligen det största hindret. De forum som finns tenderar at vara enspråkiga eller åtminstone domineras av något språk. En lösning på detta är ofta att man använder engelska, men om de flesta inte har detta som modersmål blir det starkt handikappande för dem som behärskar språket dåligt.

9 Diskussionsforum 4.Kontakterna är asynkrona Konsekvenser och lösningar: Några egentliga ”samtal” äger inte rum. I detta avseende påminner utbytet mest om brevväxling även om ”postgången” är snabbare. Man kan dock kombinera ett forum med ett chat-rum där utbytet sker i realtid.

10 Diskussionsforum 5.”Medlemsmötena” pågår 24 timmar Konsekvenser och lösningar:

11 Diskussionsforum 6.Man känner oftast inte varandra personligen Konsekvenser och lösningar:

12 Diskussionsforum, ett exempel Låt oss titta på ett par exempel på sådana här diskussionsfora, ett bra, välstrukturerat och ett mindre bra. Jag har medvetet valt ett forum där umgängesspråket är ett annat än svenska, i detta fall italienska. Låt oss först ta en titt på ingångssidan.

13 Struktur, ”sitemap” Språkval för menyer

14

15

16

17

18

19

20 Språkproblemet Om det nu ändå är så att ”umgängesspråket” är italienska (i första hand i alla fall) så är man ju inte i så väldigt hög grad hjälpt av att menyerna är på något språk man själv valt. det man skulle vilja är förstås att allt som finns på forumet kom på det språk man valt och då givetvis även alla inlägg! Finns det någon lösning på detta problem?

21 Språkproblemet Ja, i teorin gör det förstås det. I EU-parlamentet simultantolkas alla inlägg så om forumet anställde EU-tolkar som genast översatte alla inlägg till de olika språken så skulle detta villkor uppfyllas, men av ekonomiska skäl är detta förstås omöjligt.

22 Språkproblemet Så vad finns det då som skulle kunna uppfylla översättningskravet till ett realistiskt pris. Ja, i den bästa av alla världar är svaret förstås: Maskinöversättning

23 Språkproblemet Problemet är bara att riktigt bra maskin- översättning knappast finns. Även de bästa påminner mest om japanska bruksanvisningar. Det finns några gratistjänster. Resultaten är inte imponerande, men låt oss ändå titta på en av dem.

24 Språkproblemet Problemet är bara att riktigt bra maskin- översättning knappast finns. Även de bästa påminner mest om japanska bruksanvisningar. Det finns några gratistjänster. Resultaten är inte imponerande, men låt oss ändå titta på en av dem.

25 Språkproblemet Problemet är bara att riktigt bra maskin- översättning knappast finns. Även de bästa påminner mest om japanska bruksanvisningar. Det finns några gratistjänster. Resultaten är inte imponerande, men låt oss ändå titta på en av dem.

26 Språkproblemet Detta är en tjänst som Alta Vista har och som erbjuder översättning mellan ett stort antal språk. Man kan välja mellan att översätta en text och att översätta en webb-sida i sin helhet.

27 Språkproblemet Det alternativ vi helst skulle vilja ha är väl att hela sidor länkas till översättningsmaskinen och presenteras på valt språk. Så låt oss ta ett par inlägg och se hur det fungerar.

28 Originaltexten

29 Italienska till engelska

30 Italienska till franska

31 Språkproblemet Nåja översättningarna är ju måttligt imponerande. Italienska till engelska är näst intill obegriplig. Italienska till franska är betydligt bättre men inte bra. Hur nära språken ligger spelar tydligen en roll. Men om vi bortser från översättningens bristande kvalitet så pekar ändå detta lilla experiment fram mot en ganska intressant, möjlig utveckling.

32 Språkproblemet Fördelen skulle vara att man då kan skapa mycket stora ”communities” där deltagarna kan kommunicera med varandra utan att behärska de andras språk. Baksidan är väl att det skulle bli lite tråkigare. Som dubbad film ungefär. Som att höra Clint Eastwood tala tyska med München-accent, vilket väl är måttligt upphetsande.

33 Ett annat språkproblem Det forum vi just tittat på var ett ovanlig väl strukturerat och fungerande sådant, men så är det förstås inte alltid. Låt oss titta på ett i den andra änden av skalan och låt oss välja ett franskt exempel den här gången.

34 Ett annat språkproblem Betydligt rörigare och innehållsmässigt är det precis så rörigt som det första intrycker ger vid handen.

35 Ett annat språkproblem Som sagt!

36 Ett annat språkproblem Men det var inte det jag hade tänkt ta upp i första hand utan ett annat, direkt språkligt problem. Det är ju inte bara vilket språk man använder som betyder något utan även hur man gör det. Blir språket alltför ”internt” stänger även det ute andra nästan lika effektivt som ett anan modersmål gör det.

37 Ett annat språkproblem På det här forumet var det just det som hände. En mindre grupp flitiga deltagare utvecklade en väldigt reducerad och delvis intern förkortningsstil av sms-typ. Så här kunde det se ut:

38 enfin c t un truc comme ça (c’est) g pa dotre mo pr exprimé mon fanatisme (je (n’)ai pas d'autre mots pour) croisons les doigts qd mm (quand même) Ett annat språkproblem

39 Och det fick faktiskt som följd att de flesta andra tystnade eller åtminstone blev mindre aktiva. Så något måste göras och här grep moderatorn Veronique resolut in med följande stränga uppmaning: Ett annat språkproblem

40 Salut à tous, Nous constatons que certains membres utilisent le language Sms sur le forum. Ce language n'est pas agréable à lire et pourrait également gêner la compréhension des membres étrangers non francophones. Je demande donc à nos membres et aux futurs membres, d'écrire leur messages de façon normale, en français correct. Merci à tous pour votre compréhension Rättning i ledet! Ett annat språkproblem

41 Och till korset kröp då en skara ångerfulla. Här några löften om bot och bättring: Ett annat språkproblem

42 complètement d'accord avec toi Veronique. C'est tellement plus pratique de lire du vrai francais oui, pourquoi massacrer notre belle langue ??..... a partir d'aujourd'hui je vais essayer d'ecrire le plus français possible et desolée pour mes message precédent ecris en abrégé mais j'ai la maladie du sms... je vais faire des efforts c'est promis bizou Botgörelse Ett annat språkproblem

43 Diskussionsforum, sammanfattning Om man ska sammanfatta det vi sagt och spinna lite vidare på det så kan man kanske säga att ett diskussionsforum har stora likheter med en klubb eller en förening, men också en del avgörande olikheter.

44 Diskussionsforum, sammanfattning Den viktigaste skillnaden är kanske att man kan samla intresserade från ett stort (i princip obegränsat) upptagningsområde. Inte heller antalet medlemmar är något egentligt problem. Att finna en medlemslokal som kan ta 5000 medlemmar vid sina möten är en enormt problem, men motsvarande antal medlemmar i ett elektroniskt forum är det inte.

45 Diskussionsforum, sammanfattning Språket kan däremot bli ett hinder, både olika nationella språk och jargong som lätt utvecklas i slutna sällskap. Den som inte behärskar språket hamnar utanför.


Ladda ner ppt "Några ord om diskussionsforum. Diskussionsforum Ett diskussionsforum är ju egentligen bara en elektronisk variant av ett ställe där man träffas och diskuterar."

Liknande presentationer


Google-annonser