Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktiskt om studentrepresentantens uppgift Studentrepresentantutbildning 16.11.2012 Högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala, ÅAS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktiskt om studentrepresentantens uppgift Studentrepresentantutbildning 16.11.2012 Högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala, ÅAS."— Presentationens avskrift:

1 Praktiskt om studentrepresentantens uppgift Studentrepresentantutbildning 16.11.2012 Högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala, ÅAS

2 Instrådsmöten Möten ca en gång/månad Förtroendeuppgift: deltagande obligatoriskt Även på föreläsningstid Handlingar ska skickas ut senast tre vardagar före mötet

3 Närvaroplikt och laga förfall Visa aktivitet och respekt för förtroendeuppdraget! Frånvaro endast vid laga förfall (utlandsvistelse, sjukdom osv.) Om frånvaro meddelas ALLTID Meddela så tidigt som möjligt: a)Rådets sekreterare b)De andra studreparna på maillistan Möten (sällan) även utanför terminstid

4 Befrielse från uppdraget Om man t.ex. utexamineras mitt i mandatperioden eller inte längre bor på orten och kan delta i arbetet Skriftlig anhållan om befrielse (eller e-post) till rådets ordförande, sekreterare och hs-karen Institutionsrådet befriar sina medlemmar Fråga om du är osäker!

5 Innan instrådsmötet ● Grundregel: förbered dig inför mötet genom att läsa föredragningslistan, bilagor och beslutsförslag ● Diskutera på förhand med dina studentrepresentantkollegor om de frågor som kommer att behandlas på mötet (aftonskola) ● Vid behov träffa även studeranden, fråga deras åsikt om ärendena, träffa ev. ämnesförening ● Se till att ni förstår ärendena och vad de innebär för studenterna – kontakta föredraganden, studentkåren

6

7 Krångliga ärenden Det kommer garanterat också tuffa ärenden Hur ta till sig informationen i handlingarna? –Tänk kritiskt, ta reda på saker –Fråga föredraganden –Fråga Kårens högskolepolitiska sekreterare –Fråga de tidigare studreparna –Fråga de övriga medlemmarna i rådet... FÖRE MÖTET

8 Ansvar för besluten ● Varje medlem lika ansvarig för besluten ● Alla mötesdeltagare bör kunna stå de besluten som fattas, förutom om man lämnat en avvikande åsikt ● Avvikande åsikt = befrielse från ansvaret

9 Mötets gång ÅA har ganska informella möten Mötesregler visar ändå respekt Be taltur

10 Motförslag och egna initativ ● Studentrepresentanterna kan också göra motförslag och ta egna initiativ ● Men alla ärenden hör inte till instrådet ● Var ute i så tidigt skede som möjligt ● Samarbeta med föredraganden, andra studrep ● Beredningen spelar en mycket stor roll ● Förslag skriftliga, formuleringen ytterst viktig ● Ta kontakt med Kåren ● OBS: endast beslutsförslaget kan ändras, men inte föredragningen

11 Bordläggning ● Betyder att behandlingen av ett ärende på mötet avbryts ● Behandlingen fortsätter på nästa möte, ärendet behandlas i oförändrad form (jmf remittering) ● Ändamål: vinna tid, skaffa mer bakgrundsinformation, omröstningstaktiska skäl,vänta på ett viktigt beslut på annat håll (t.ex. ett annat institutionsråd)

12 ● Första gången ett ärende behandlas bordläggs det om en medlem yrkar på det och en annan medlem understöder det ● Ordförande och föredragande kan ensam bordlägga ett ärende ● I utnämningsärenden och disciplinära ärenden räcker det med att en medlem yrkar på bordläggning

13 Bordläggning ● Om ett förslag om bordläggning framförs avbryts diskussionen i själva sakfrågan omedelbart ● Om förslaget om bordläggning inte vinner understöd fortsätter diskussionen i sakfrågan ● Ett bordlagt ärende skall behandlas helst vid nästa möte eller snarast möjligt

14 Bordläggning ● Det kan i bland vara nödvändigt att bordlägga ett ärende om t.ex. för många frågor är öppna ● Är ett effektivt vapen då man vinner mera tid ● Men att kategoriskt bordlägga ärenden är inte väldigt konstruktivt i längden

15 Kommunikation! Studentrepresentanterna emellan –Använd e-postlistan! –Ha varandras kontaktuppgifter! –Facebook? Med personalen Med instens studerande, ämnesföreningar Med Studentkåren

16 E-postlistor Fak. Omr. 1Fak. Omr. 2Fak. Omr. 3 Hf-studrep@abo.fiStatsvet-studrep@abo.fiKt-studrep@abo.fi Pf-studrep@abo.fiSocvet-studrep@abo.fiIt-studrep@abo.fi Tf-studrep@abo.fiHh-studrep@abo.fiNatvet-studrep@abo.fi Ipl-studrep@abo.fiRattsvet-studrep@abo.fiBiovet-studrep@abo.fi

17 Hur hjälper vi på Kåren? Studentrepresentantlunch ca 1 gång/månad Nyhetsbrev 4 ggr/år Gemensamma aftonskolor Utbildningar, infotillfällen Information om aktuella förvaltnings- och högskolepolitiska frågor –För vårt intressebevakningsarbete behöver vi veta vad som sker på institutionerna!

18 Saker som vi märkt Deltagande i institutionsrådsmöten Studentrepresentanternas påverkningsmöjligheter och förberedande arbete då det gäller t.ex. undervisningens planering Procedurer: befria, utse nya studreps Suppleanternas roll

19 Mötessekretess Universiteten följer offentlighetslagen Detta inte alltid klart för alla instrådsmedlemmar och föredraganden Alla förvaltningens handlingar är offentliga God mötessed Vad får man inte visa åt någon? –Affärshemligheter –Personuppgifter (ex. löneuppgifter, hälsotillstånd) –Sekretessbelagda ärenden

20 Aktuellt ÅA:s ekonomi Institutionernas antal och storlek Prefektval Antagningskvoter 2014 Träffa de nuvarande studreparna, vad har varit aktuellt på insten hittills?

21 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Praktiskt om studentrepresentantens uppgift Studentrepresentantutbildning 16.11.2012 Högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala, ÅAS."

Liknande presentationer


Google-annonser