Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionmöte om esophagus- och ventrikelcancer 2012-10-19 Jakob to Baben ST-läkare, tf överläkare Onkologen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionmöte om esophagus- och ventrikelcancer 2012-10-19 Jakob to Baben ST-läkare, tf överläkare Onkologen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping."— Presentationens avskrift:

1 Regionmöte om esophagus- och ventrikelcancer 2012-10-19 Jakob to Baben ST-läkare, tf överläkare Onkologen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

2 Esofagus- och ventrikelcancer (EVC): palliativa patienten ur en onkologs perspektiv

3 1. Förlopp 2. Cytostatikabehandling 3. Strålbehandling

4 1. Förlopp av EVC 5 års överlevnad esofaguscancer ca 15% INCA register RCC Sydöst, 2012

5 1. Förlopp av EVC 5 års överlevnad ventrikelcancer ca 25% INCA register RCC Sydöst, 2012

6 Åldersstandardiserad incidens esofaguscancer INCA register RCC Sydöst, 2012

7 Åldersstandardiserad incidens ventrikelcancer

8 Kan man bota EVC? Dålig 5-års överlevnad. Dålig 5-års överlevnad. De flesta opererade patienter dör av/med cancern i alla fall. De flesta opererade patienter dör av/med cancern i alla fall. Mikrometastaser föreligger i 80-90% vid operation (i revben). Mikrometastaser föreligger i 80-90% vid operation (i revben). Relativt okänsligt för cytostatika/strålning. Relativt okänsligt för cytostatika/strålning. O’Sullivan GC, et al: Micrometastases in Esophagogastric Cancer: High Detection Rate in Resected Rib Segments; Gastroenterology 1999; 116:543-8

9 Negativa prediktiva faktorer Avancerat tumörstadium Avancerat tumörstadium Nedsatt allmäntillstånd (performance status >1) Nedsatt allmäntillstånd (performance status >1) Ej operation Ej operation Ej cytostatika (vinst med cyt några månader?) Ej cytostatika (vinst med cyt några månader?) Dålig differentieringsgrad resp ”diffus” ventrikelcancer Dålig differentieringsgrad resp ”diffus” ventrikelcancer Esofaguscancer (jmf med ventrikelcancer) Esofaguscancer (jmf med ventrikelcancer) Levermetastaser, peritonealcarcinomatos Levermetastaser, peritonealcarcinomatos Mutationer i p53-genen? Mutationer i p53-genen? Viktnedgång? Viktnedgång? Chau et al: Multivariate Prognostic Factor Analysis in Locally Advanced and Metastatic Esophago-Gastric Cancer – Pooled Analysis From Threre Multicenter, Randomized, Controlled Trials Using Individual Patient Data; J Clin Oncol; 22:2395-403 Kunz et al: Long-Term Survivors of Gastric Cancer: A Californaia Population-Based Study; J Clin Onc 2012;30:3507-15

10 Överlevnad – prognostiska grupper Chau et al: Multivariate Prognostic Factor Analysis in Locally Advanced and Metastatic Esophago-Gastric Cancer – Pooled Analysis From Threre Multicenter, Randomized, Controlled Trials Using Individual Patient Data; J Clin Oncol; 22:2395-403

11 1. Förlopp 2. Cytostatikabehandling 3. Strålbehandling

12 2. Cytostatikabehandling Svårigheter: Många patienter med påverkat allmäntillstånd vid diagnostillfället. Många patienter med påverkat allmäntillstånd vid diagnostillfället. Heterogen patientgrupp i studier. Heterogen patientgrupp i studier. Svårt med individualisering av behandlingen (ofta får framtiden visa). Svårt med individualisering av behandlingen (ofta får framtiden visa). Ofta tunga biverkningar. Ofta tunga biverkningar.

13 Cytostatika - standard Kombination av oxaliplatin och fluorouracil (eller den perorala beredningen Capecitabin, Xeloda®). Behandlingen kallas Xelox, Folfox eller Flox. Iv eller kombination iv och po. Svarsfrekvens ca 30-40%. Vanliga biverkningar: neutropen feber, neuropati, illamående, slemhinnebiverkningar.

14 Alternativ för unga och friska patienter Kombination av oxaliplatin, epirubicin och Xeloda (så kallad EOX). REAL-2 studien. Något bättre respons än oxaliplatin/fluorouracil: 40-50%. Complete respons ca 4%. Medianöverlevnad 11 månader. Död inom 60 dagar efter start cytostatika 5-10%. Hög risk för allvarliga biverkningar: neutropen feber, diarré, illamående, trötthet, orkeslöshet bl a. Kombination av oxaliplatin, epirubicin och Xeloda (så kallad EOX). REAL-2 studien. Något bättre respons än oxaliplatin/fluorouracil: 40-50%. Complete respons ca 4%. Medianöverlevnad 11 månader. Död inom 60 dagar efter start cytostatika 5-10%. Hög risk för allvarliga biverkningar: neutropen feber, diarré, illamående, trötthet, orkeslöshet bl a. Cunningham et al: Capecitabine and oxaliplatin for Advanced Esophagogastric Cancer; N Engl J Med 2008; 358:36-46

15 Målriktade behandlingar I: trastuzumab Trastuzumab (Herceptin®): ToGA-studie. Ca 20-25% av ventrikelcancerpatienter är HER2-positiva. Tillägg av trastuzumab till cisplatin+fluorouracil/capecitabin ger ökad respons (47 vs 35%) och förlängd överlevnad (14 vs 11 månader). Tillägg av trastuzumab kan övervägas. Bang YJ et al: Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open label, randomised controlled trial. Lancet 2010; 376:687-97

16 Målinriktade behandlingar II: bevacizumab Ventrikelcancer. Bevacizumab (Avastin®): Avagaststudie. Bevacizumab/placebo + cisplatin + capecitabin. Trend till förlängd överlevnad (12 vs 10 månader, p ca 10%). Respons bättre med Avastin (46 vs 37%). Dödsfall relaterat till behandlingen 2-3%. Ej standard med tillägg av bevacizumab. Ohtsu A et al: Bevacizumab in Combination With Chemotherapy As First-Line Therapy in Advanced Gastric Cancer: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase III Study; J Clin Onc 2011; 29:3968-76

17 Alternativa behandlingar I första linjen: olika kombinationer med irinotekan, docetaxel eller paclitaxel och fluorouracil. I första linjen: olika kombinationer med irinotekan, docetaxel eller paclitaxel och fluorouracil. I andra linjen: singel docetaxel. Kombination irinotekan + fluorouracil. I andra linjen: singel docetaxel. Kombination irinotekan + fluorouracil. Äldre, skörare patienter: singel fluorouracil eller paclitaxel/docetaxel (respons ca 10- 20%). Äldre, skörare patienter: singel fluorouracil eller paclitaxel/docetaxel (respons ca 10- 20%).

18 1. Förlopp 2. Cytostatikabehandling 3. Strålbehandling

19 3. (Extern) strålbehandling 1/3 Olika schema: exempelvis 3Gyx10-13. Ibland 2 Gys fraktioner. Dosberoende effekt. Olika schema: exempelvis 3Gyx10-13. Ibland 2 Gys fraktioner. Dosberoende effekt. Palliation av dysfagi: förbättring av dysfagi i ca 60-80% av patienterna, varav ca 50% har en livslång effekt. Palliation av dysfagi: förbättring av dysfagi i ca 60-80% av patienterna, varav ca 50% har en livslång effekt. Palliation av smärta: 25-80%? Lite data. Palliation av smärta: 25-80%? Lite data. Kim M et al: Clinical benefit of palliative radiation therapy in advanced gastric cancer; Acta Oncologica 2008; 47:421-7 DeVita et al: Cancer. Principles & Practice of Oncology; 8th edition 2008; Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia. S 1027.

20 (Extern) strålbehandling 2/3 Palliation av tumörblödning: troligtvis viss effekt. Palliation av tumörblödning: troligtvis viss effekt. Livsförlängande effekt: troligtvis inte. Livsförlängande effekt: troligtvis inte. Tolerabel biverkningsnivå. Tolerabel biverkningsnivå. Tey J et al: The role of palliative radiation therapy in symptomatic locally advanced gastric cancer; Int J Radiat Oncol Phys 2007; 67(2):385-8

21 (Extern) strålbehandling 3/3 Få studier som evaluerar effekten av enbart strålbehandling. Heterogena patientgrupper i studier, kort överlevnad, men troligtvis nytta av strålning avseende palliation av dysfagi, smärta och blödning. Få studier som evaluerar effekten av enbart strålbehandling. Heterogena patientgrupper i studier, kort överlevnad, men troligtvis nytta av strålning avseende palliation av dysfagi, smärta och blödning. Andra möjligheter: brakyterapi, laser, fotodynamisk behandling. Andra möjligheter: brakyterapi, laser, fotodynamisk behandling. Anemi påverkar resultatet av strålbehandling! Anemi påverkar resultatet av strålbehandling! Grogan M et al: The Importance of Hemoglobin Levels during Radiotherapy for Carcinoma of the Cervix; Cancer 1999; 86:1528-36

22 Slutsatser onkologiskt perspektiv på palliativa patienter med EVC Dålig prognos trots framsteg i diagnos och behandling (bättre operationsteknik, minskad perioperativ mortalitet, nya cytostatikabehandlingar, bättre omhändertagande av komplikationer). Dålig prognos trots framsteg i diagnos och behandling (bättre operationsteknik, minskad perioperativ mortalitet, nya cytostatikabehandlingar, bättre omhändertagande av komplikationer). Väldigt olika förlopp. Långtidsöverlevare finns (10-30% av alla patienter)! Väldigt olika förlopp. Långtidsöverlevare finns (10-30% av alla patienter)! Heterogen patientgrupp: Fungerande vårdkedja och multimodal, individualiserad behandling för palliativa patienter behövs. Heterogen patientgrupp: Fungerande vårdkedja och multimodal, individualiserad behandling för palliativa patienter behövs. Finns inget bra, aktuellt vårdprogram i Sverige. Finns inget bra, aktuellt vårdprogram i Sverige.


Ladda ner ppt "Regionmöte om esophagus- och ventrikelcancer 2012-10-19 Jakob to Baben ST-läkare, tf överläkare Onkologen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping."

Liknande presentationer


Google-annonser