Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förebygga synnedsättning hos barn. Var står vi idag? Peter Jakobsson Docent Ögonkliniken, Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förebygga synnedsättning hos barn. Var står vi idag? Peter Jakobsson Docent Ögonkliniken, Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Förebygga synnedsättning hos barn. Var står vi idag? Peter Jakobsson Docent Ögonkliniken, Linköping

2  CFr/Ögonkliniken, US, Linköping Läkare på ögonkliniken i Linköping sedan 1976 Ansvarig för barnoftalmologin i Linköping sedan 1983. Mentor: professor Gunnar Lennerstrand

3 Disputerade 1985 ”Binocular interaction in the human visual evoked potential (VEP)” Handledare: Professor Gunnar Lennerstrand

4 Sedan 1991 varit anställd som universitetslektor/överläkare. Vinnare av Kandidat Korks pris: VT 99 Docent 2001

5

6 Vad är amblyopi? ► Amblyos = slö opia = syn ► Synnedsättning som beror på en bristande stimulans av synsystemet eller en aktiv hämning ► Resulterar i förändringar i hjärnans syn- centrum men påverkar inte själva ögat

7 Hur vanligt är amblyopi? ► I en obehandlad population förekommer det i 3-4% ► Vanligaste orsaken till ensidig synnedsättning i Västvärlden

8 Orsaker till amblyopi

9 Samsyn

10 Samsyn

11 Amblyopi hos katt

12 Kritiska perioden ► Mycket k ä nslig period: f ö re 6 m å n ► K ä nslig period: 6 m å n - 2 å r ► P å verkbar period: 2 - 4 å r ► Mindre p å verkbar period: 4 - 9 å r

13 Hur mycket försämras synen? CXO H R N S P T M G I U C L K F X Y D H P A I E T V R K S L M X Y O G N F D A U C T R P H I V G Y E O K L M X N S H P R C T I F U D V A L M K G V E O X S N H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 Synen och den normala synutvecklingen

15 Behandling av amblyopi ► Förtäckning  Lapp, filter, ögondroppar ► Glasögon

16 Varför behandla amblyopi? ► Illa ställd om andra ögat skadas ► Förvånansvärt lite subjektiva besvär  Packwood et al. fann dock att 50% ansåg att amblyopin påverkade deras livskvalitét ► Vissa yrken kan inte väljas ► Behandlingen upplevs inte så sällan negativt

17 Vad är screening? ► Undersökning av en hel befolkning ► Tillståndet skall vara tillräckligt vanligt för att det ska vara motiverat ► De ekonomiska vinsterna skall vara tillräckligt stora ► Screeningen måste hitta de som är sjuka ► Screeningen får inte klassa de som är friska som sjuka

18 Screening i Norden ► Sverige  Sedan början av 70-talet ► Danmark  Sedan 1978 ► Finland  Sedan 1974

19 Ögon- och synundersökningar ► 1-3 dagar ► 6-12 veckor ► 6, 18 och 36 månader ► Synprövning: 4, (5.5), 7 och 10 år

20 Synscreening i tre kommuner Linköping Lund Totalt: 3126 barn Stockholm/ Huddinge Kvarnström G., Jakobsson P. and Lennerstrand G. (1998) Screening for visual disorders in children, evaluation of the system in Sweden. Acta Paediatr 87, 1173-1179. Kvarnström G., Jakobsson P. and Lennerstrand G. (2001) Visual screening of Swedish children: An ophthalmological evaluation. Acta Ophthalmol Scand 79, 240-244.

21 Effektivitet av synscreening

22 Förekomst av ögonfel

23 Ålder vid remiss

24 Glasögonfel ålder vid upptäckt

25 Skelning - ålder vid upptäckt

26 Prevalens av amblyopi

27 Amblyopi före och efter screening och behandling Prevalens  0.1  0.3  0.5  0.7 Före screening 1 1.15%2.00%2.84%3.77% Efter screening 0.06%0.19%0.90%1.66% KörkortSynhandikapp 1 Hauffman M. (1974) Nedsättning av synskärpa i en svensk befolkning. Karolinska Institutet, Stockholm.

28 Allmänna slutsatser ► Synscreening fungerar effektivt i Sverige ► Genom screening och behandling reduceras prevalensen av amblyopi kraftigt ► Det finns alla anledning att behålla synkontrollen vid 4 år på BVC

29 Testa andra åldrar? Andra metoder? ► Vision screening in 3-year old children. Comparison between the Lea Symbol chart and HVOT (LM) chart. G. Kvarnström P. Jakobsson  478 barn

30 Metod

31 Medverkan

32 Ålder Synprövning vid 3 år i stället för 4? ► Ingen skillnad mellan de två metoderna ► Testningen går något snabbare vid 4 än vid 3 år, men tidsskillnaden är inte avgörande ► Testningen vid 4 år gav dock mer adekvata resultat. Vid omprövning på de som inte klarade kraven på synskärpa hade 58% av 3-åringarna och 74% av 4-åringarna något fel på ögonen

33 Synrehabilitering

34 Amblyopi hos synhandikappade ► 1,74% av patienterna på syncentralen hade amblyopi som huvudsaklig orsak till synnedsättning på ett öga ► C:a 1,2% av personer med amblyopi  0,3 blir synhandikappade ► C:a 1940 personer i Sverige (8,5 milj.) Jakobsson P et al. (2002) The frequency of amblyopia among visually impaired persons. Acta Ophthalmol Scand 80, 44-46.

35 Synförbättring vid förlorad syn på det icke-amblyopa ögat ► Endast 5% av patienterna med förlorad syn på bästa ögat fick synförbättring på det amblyopa ögat (Rahi et al. 2002)

36 Åldersfördelning amblyopa patienter på Syncentralen 28.2%

37 Slutsats ► Förlust av synen på bästa ögat är ett väsentligt problem vid amblyopi ► Tillståndet kan till stor del förebyggas med screening och behandling ► Screening och behandling är ekonomiskt försvarbart framför allt genom att man undviker förtidspension ► Chansen till spontan förbättring av synen på det amblyopa ögat i vuxen ålder är liten

38 Gun Kvarnström disputerade maj 2004

39 Samsyn hos barn mätt med VEP Peter Jakobsson Björn Johansson

40 Subjektiva tester

41 Stereotester Titmus Randot FrisbyTNO

42 VEP Visually Evoked Potentials

43 VEP-registrering 2 cm Inion

44 Rutmönster

45 Samsyn

46 VEP-kurvan P100 Latens Amplitud

47 Binokulär/monokulär latens skillnad

48 Resultat Fast Fourier Transform av VEP (Normal, 15 Hz, binok.) Power

49 Sammanfattning ► Det finns flera sätt att med hjälp av VEP upptäcka defekter i samsynen ► Metoderna har dock fortfarande vissa brister när det gäller små barn, som inte kan sitta still eller hålla blicken stilla

50 Björn Johansson Disputerade nov 2006

51 Var står vi idag? ► Vi vet mycket om orsakerna till synned- sättning hos barn och hur de ska upptäckas och behandlas ► Viktigt att behandla tidigt ► Viktigt att behålla screeningen ► Utbildning av personal för att genomföra bra tester. Inga bör missas.

52

53 Tack!


Ladda ner ppt "Förebygga synnedsättning hos barn. Var står vi idag? Peter Jakobsson Docent Ögonkliniken, Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser