Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metod Intervjuer med Stefan Gustafsson (Skeppargatan)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metod Intervjuer med Stefan Gustafsson (Skeppargatan)"— Presentationens avskrift:

1

2 Metod Intervjuer med Stefan Gustafsson (Skeppargatan)
Intervjuer med Jörgen Lövgren (BDO)

3 Business mission ”Det som gör Skeppargatans Revision så speciellt är att vi besitter den stora byråns kunskaper samtidigt som vår organisation präglas av flexibilitet och kundanpassning. Vi har en unik bredd inom revision och andra ekonomitjänster. Vi har erfarenheten, flexibiliteten och förmågan att kunna hantera både små och medelstora kunder.” (Skeppargatan Revision AB)

4 Om Skeppargatan Revision AB
Strategi Nyckeltal Konkurrenter

5 Strategi Differentierar sig genom personal och service
”Skeppargatans revision är ensam om att enbart använda kvalificerade revisorer till varje enskilt uppdrag” (Gustafsson, 2012) Kostnadseffektivitet kombinerat med hög kvalitet

6 Nyckeltal Skeppargatans Revision Revisorspoolen Matsson & Co
BDO Revision Jämförelse

7 Skeppargatans Revision

8 Revisorspoolen Matsson & Co

9 BDO Revision

10 Jämförelse Stor förändring i Skeppargatans nyckeltal de senaste tre boksluten Större byråer har sämre nyckeltal än mindre byråer För och nackdelar med Skeppargatans höga kassalikviditet

11 STP-analys Segmentering Urval Positionering

12 Segmentering Små och medelstora företag samt stiftelser och föreningar
Relativt brett utbud för att möta olika kundgruppers behov En majoritet av kunderna efterfrågar dock deras revisionstjänster

13 Urval Företaget har en odifferentierad marknadsmix
”They will discuss face-to-face with each customer their requirements, and tailor their services accordingly.”(Fahy & Jobber, 2012 s.125) Skräddarsyr sina tjänster efter kundens behov

14 Positionering

15 5P Produkt Pris Plats Påverkan Personal

16 Produkt Revision Ekonomikonsultationer Bokslut Årsredovisningar
Deklarationer Skatterådgivning Koncernredovisning IFRS, USGAAP Intern kontroll/ Intern redovisning Bolagsbildning

17 Pris Skeppargatans erbjuder en annorlunda prisplan
“Vi är väldigt kostnadseffektiva gentemot andra byråer. Många större kunder är glada att slippa studenter och nyanställda som ofta får sköta det mesta arbetet. En stor revisionsbyrå träffar ofta bara kunden 1h om året. Kunderna får ofta utbilda personalen i början då de saknar kompetens. Skeppargatan är ensamma med att enbart använda kvalificerade revisorer till varje uppdrag.” (Gustafsson, 2012)

18 Plats Skeppargatan har kontor belägna i Stockholm och Linköping
Kundträffar sker enbart några gånger om året Centralt läge i Stockholm

19 Påverkan Linköpings Innebandy, Google, Eniro och Hitta
Har på senare tid börjat använda mötesbokare Inga planer att utöka sin marknadsföring

20 Personal Godkända och auktoriserade revisorer
Skeppargatan består av två auktoriserade och en godkänd revisor Gjorde sig av med personal

21 SWOT-analys Styrkor Svagheter Endast kvalificerade revisorer
Inga studenter/nyanställda Liten revisionsbyrå- Korta beslutsled Tillgänglighet Centralt placerad Expandering- Sammanslagning med Sonorarevision Svagheter Liten revisionsbyrå Missvisande namn Dyrare Möjligheter Föråldrad revisionskår Slopad revisionsplikt som ger omvänd effekt Kojunktur- Behövs mer arbete och granskning hos kunderna i sämre tider då dem behöver mer hjälp Hot Slopad revisionsplikt Utökad slopning av revisionsplikt Konjunktur

22 PEST-analys Politiska faktorer Ekonomiska faktorer Sociala faktorer
Teknologiska faktorer

23 Politiska faktorer 2010 slopades revisionsplikten för småföretag
Kan vara en nackdel för småföretag att inte få hjälp Kvalitetsstämpel Gustafsson tror på en ökad efterfrågan på ekonomisk rådgivning

24 Ekonomiska faktorer Arbetet är väldigt säsongsindelat (70% av omsättningen första två kvartalen) Lösningen att erbjuda tilläggstjänster Konjunkturen påverkar inte branschen

25 Sociala faktorer Inga fysiska produkter
Sociala faktorer kan nästan uteslutas

26 Teknologiska faktorer
Viktigt att vara uppdaterat då branschen är digitaliserad Skrivaren ett viktigt hjälpmedel

27 Försäljningsmål, lönsamhet & marknadsandel
Arbetar inte efter mål på samma sätt som andra Återkommande kunder bidrar till enkelhet Mål för reklamkampanjer

28 Ansoff-Matrix (Fahy & Jobber, 2012 s. 321)

29 Åtgärdsplan Brand management Marknadsmix 5P Kostnadskalkyler

30 Brand Management Då namnet inte överensstämmer med företagets position kan oklarheter uppstå Vi anser att ett namnbyte skulle underlätta en eventuell expansion Ett namnbyte är billigt men har även nackdelar

31 Marknadsmix 5P Produkt Skeppargatan bör öka sin profilering mot rådgivning och konsultering Använda andra metoder för merförsäljning

32 Marknadsmix 5P Pris För tillfället inga åtgärder Plats
Flexibelt arbete med få kundbesök Städer mellan Stockholm och Linköping

33 Marknadsmix 5P Påverkan Förändring av hemsidan Servicefinder Personal
Viktigt att arbetar efter samma riktlinjer Anställa en ekonomiassistent

34 Kostnadskalkyl Ekonomiassistent
(”Att förstå externredovisning – faktabok”, s. 139, uppl. 1:1, 2010, av Gunnar Eriksson och Peter Johansson, Liber.), (Gustafsson, 2012).

35 Kostnadskalkyl Servicefinder

36 Slut

37 Källförteckning Litteratur David Jobber & John Fahy, Foundations of marketing, upplaga Gunnar Eriksson & Peter Johansson, Att första externredovisning – faktabok, upplaga 1:1 2010, Liber Internet (den ) (den ) (den ) (den ) (den ) (den ) (den ) Muntliga källor Stefan Gustafsson. (den ). delägare, Skeppargatans Revision AB Jörgen Lövgren. (den ). auktoriserad revisor, BDO Sverige AB Jesper Andersson. (den ). Säljare, Servicefinder AB


Ladda ner ppt "Metod Intervjuer med Stefan Gustafsson (Skeppargatan)"

Liknande presentationer


Google-annonser