Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TrefPunkt 20 Visby 13-14 maj 2009 Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Nätmöten i ny tappning (Del 1)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TrefPunkt 20 Visby 13-14 maj 2009 Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Nätmöten i ny tappning (Del 1)"— Presentationens avskrift:

1 TrefPunkt 20 Visby 13-14 maj 2009 Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Hans.Wallberg@umdac.umu.se Nätmöten i ny tappning (Del 1)

2 14 maj 2009 - #2 Bakgrund  Användningen av nätmöten har ökat snabbt bland universitet och högskolor  Marratech har varit de facto-standard  Google har köpt Marratech  går ej att köpa efter 2009-06-30  SUNET skall tillhandahålla en ersättare för Marratech  Förväntningarna är stora på att SUNET driftsätter ett nytt e- mötessystem omgående

3 14 maj 2009 - #3 Nytt system för nätmöten  Adobe Connect Pro  Kan mäta sig med Marratech  Ingen speciell programvara  Körs i webbläsaren  Integrering med LMS möjlig  Användaradministration kan anpassas med Swami/Swamid  Statligt ramavtal via Logica  Används bl.a. i Schweiz, Holland, Danmark och vid flera universitet i USA Tillräckligt bra att börja med

4 14 maj 2009 - #4 Serverbehov  Teknisk rekommendation (från Adobe):  1- 699 anv.: 2 Enterprise + failover  700 -1050 anv.: 3 Enterprise + failover  1051-1400 anv.: 4 Enterprise + failover  En Enterprise-server per 350 samtidiga användare

5 14 maj 2009 - #5Kostnader 500 samtidiga använ- dare Enterprise server, antal:2 89 262 kr fast engångspris Concurrent licens, antal:500 723 500 kr fast engångspris Underhåll och support årlig 162 552 kr avgift år 1 Installations och driftsättning3 dagar35 000 kr Totalt pris år 1 1 010 314 kr Årlig kostnad 445 139 kr3 års amortering Utbildning och support av lärare/mötesledare: 3600 kr/person/år. Faktureras U/H direkt. Utförs av WeZupport Sweden AB. Support för 4 namngivna personer ingår. Kan utökas i önskad omfattning.

6 14 maj 2009 - #6 Licenskostnadsjämförelse Anv. VervaprisSUNET-pris Högskolan Dalarna103210 152 kr162 175 kr Uppsala universitet99203 724 kr155 877 kr Luleå tekniska universitet86182 833 kr135 408 kr Högskolan i Kalmar, Blekinge tekniska högskola,Växjö universitet, Högskolan i Halmstad47120 160 kr74 002 kr Umeå universitet39107 304 kr61 406 kr KTH2584 806 kr39 363 kr Högskolan Kristianstad2178 378 kr33 065 kr CDT (LTU)2076 771 kr31 490 kr Karlstads universitet1467 129 kr22 043 kr Högskolan i Skövde1467 129 kr22 043 kr Göteborgs universitet1365 522 kr20 469 kr Samhällsbyggnadsteknik (LTU)1263 915 kr18 894 kr Linköpings universitet1162 308 kr17 320 kr Högskolan i Jönköping1162 308 kr17 320 kr Stockholms universitet1162 308 kr17 320 kr Högskolan Gotland1060 701 kr15 745 kr Mälardalens Högskola959 094 kr14 171 kr Högskolan i Gävle959 094 kr14 171 kr Högskolan i Borås857 487 kr12 596 kr 7032 111 603 kr1 106 886 kr

7 14 maj 2009 - #7 Tagit lång tid  Logica (och Adobe?) har visat måttligt intresse av göra affär   Det har tagit mycket lång tid att få svar på frågor och att få offerter   Det har varit tveksamheter huruvida Adobes serverrekommendationer stämmer?

8 14 maj 2009 - #8 Status  SUNET har beställt Adobe Connect Pro för initialt 500 samtidiga användare  Avtal undertecknat 2009-05-08  Logica (och Adobe) garanterar:  699 samtidiga användare  2 Enterprise-servrar enligt Adobes rekommendation  Användarmönster  5-20 användare per möte  Video, ljud och chat, alla till alla, inom varje möte  Delad applikation, dokument eller whiteboard

9 14 maj 2009 - #9 Plan  Körs på NORDUnets virtuella, skalbara och redundanta serverlösning  Installation 2009-06-15—17  Logica/Adobe ansvarar för installation av Adobe Connect Pro  Driftstart 2009-06-22  Utan särskild avgift under 2009  Kostnadsfördelningsmodell inför 2010

10 14 maj 2009 - #10 Nätmöten i ny tappning, del 2  Johnny Widén


Ladda ner ppt "TrefPunkt 20 Visby 13-14 maj 2009 Hans Wallberg SUNET UMDAC/Umeå universitet Nätmöten i ny tappning (Del 1)"

Liknande presentationer


Google-annonser