Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapliga studier baserade på gynops material i

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapliga studier baserade på gynops material i"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapliga studier baserade på gynops material i

2 Publikationer från gynop.
Ladfors M, Lofgren, M, Gabriel B, Olsson J-H. Patient accept questionnaires integrated in clinical routine; a study by the Swedish National Register for Gynecological Surgery. Acta Obstet Gynecol Scand.2002;81:437-43 Dueholm M, Rokkones E, Lofgren, M, Härkki P, Arason G. Nordic gynecologist’s opinion on quality assessment registers. A questionnaire study and presentation of Nordic guidelines for quality assessment of gynecological surgery. Acta Obstet Gynecol Scand. 2004;83:563-9. Löfgren M, Sundström Poromaa I, Stjerndahl J-H, Renström B. Postoperative infections and antibiotic prophylaxis for hysterectomy in Sweden: a study by the Swedish National Register for Gynecological Surgery. Acta Obstet Gynecol Scand 2004;83: Oscarsson U, Nüssler E, Högberg U, Sundström Poromaa I, Löfgren M. No difference in length of hospital stay between laparoscopic and abdominal supravaginal hysterectomy – a preliminary study. Acta Obstet Gynecol Scand, 2006;85(6):682-7. Engh MA, Otterlind L, Stjerndahl JH, Lofgren M. Hysterectomy and incontinence: a study from the Swedish national register for gynecological surgery. Acta Obstet Gynecol Scand. 2006;85(5):614-8. Kjølhede P, Halili S, Lofgren M. The influence of preoperative vaginal cleansing on postoperative infectious morbidity in abdominal total hysterectomy on benign indications. A study from the Swedish national register for gynaecological surgery. Acta Obstet Gynecol Scand 2009;88(4): Pakbaz M, Mogren I, Lofgren M. Outcomes of vaginal hysterectomy for uterovaginal prolapse: a population-based, retrospective, cross-sectional study of patient perceptions of results including sexual activity, urinary symptoms, and provided care. BMC Womens Health Apr 20;9(1):9. (Open journel) Pakbaz M, Mogren I, Lofgren M. Outcomes of cystocele repair surgery in relation to different anesthesia methods. Acta Obstetricia et Gynecologica. 2010; 89: 876–881 Pakbaz I, Persson M, Lofgren M M, Mogren. 'A hidden disorder until the pieces fall into place' - a qualitative study of vaginal prolapse BMC Women's Health 2010, 10:18 Kjølhede P, Halili S, Lofgren M. Vaginal cleansing and postoperative infectious morbidity in vaginal hysterectomy. A register study from the Swedish National Register for Gynecological Surgery. Acta Obstet Gynecol Scand In press Studier baserade på registret accepteras i referee granskade tidskrifter

3 Prolapsstudier - tre olika typer – Delarbeten från Gynop
Avhandlingsarbete Mojgan Pakbaz

4 Outcomes of vaginal hysterectomy for uterovaginal prolapse: retrospective, cross-sectional study
January 1997 to August 2005 hysterektomi register Vaginal hysterectomy for uterovaginal prolapse , n 941 791 responded to questionnaires at two months and 682 at six months bortfall, pga bristande rutiner 101 Non-respondents’ medical records were retrieved. No bias were found. All major complications during the hospital stay that were reported by the patients on the Q2 were also reported by the surgeon on the postoperative form. Safe operation, few complications and good results. BMC Womens Health Apr 20;9(1):9.

5 Outcomes of cystocele repair surgery in relation to different anesthesia methods.
2006 to June 2009 , n = 1364 Lokalbedövning = 527 Spinal/ ED = 359 Generel Anestesia n = 478 Wide variation between hospitals. LA faster discharge and recovery Peri- and postoperative complications and patient satisfaction were investigated. N.S. local anesthesia benefits the patients and hospitals with low us e of local anesthesia should increase cystocele surgery in local anesthesia. Published in Acta Obstetricia et Gynecologica. 2010; 89: 876–881

6 'A hidden disorder until the pieces fall into place' - a qualitative study of vaginal prolapse
Kvalitativ intervjustudie Visar på bristande information och svårt för kvinnor uppsatta för operation att hitta information BMC Womens Health Apr 20;9(1):9. Föranleder kvantifiering av problematiken

7 Patienternas information om operationen preoperativt
En enkät konstruerats och validerats Enkäten har i infogats i Gynops webbaserade hälsodeklaration (Etik) Tre månader prolapser = 214 inkontinens = Hysterektomier = 186 + de i registret ingående variablerna Analys pågår

8 Gynopregistret har God täckning God validitet Pnr baserat
Deltagande och god validitet ”krävs” av arbetsgivaren Stor mängd patienter av ”alla” kategorier avs större gynekologisk kirurgi Accepteras som underlag för publikation.

9 Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi
Innehåller rikligt med material för åtskilliga ännu ej utförda studier

10

11 Använda Gynop för vetenskapliga studier

12 Kvalitetsregistren har två syften
Att leverera data för kvalitetsutveckling Som underlag för ny kunskap – forskning Svenska kvalitetsregister världsledande; unik täckning; offentlig sjukvård; registrering av huvudmännen; Individbaserade Pnr. Men Tidigare svårt få FoU medel för registerstudier ( ej RC)

13 FoU medel till registerforskning
Regeringsuppdrag Måns Rósens utredning kvalitetsregister. Poängterar forskningsmöjligheter inkl medel Universitets gemensam ansökan till Wallenbergstiftelsen 50 miljoner Boston consulting group – marknadsvärde industrin 50 – 500 milj årligen

14 Villkor för datauttag för forskning
Centrala databasen Beviljad Etikansökan inkl forskningsplan Uttag lokala databasen Etikansökan krävs juridiskt även här.

15 Studietyper Direkt genomförbara Retrospektiva cohortstudier – populationsbaserade Möjliga: Prospektiva cohortstudier Tillägsfrågor + Registret som basfakta (blir möjligt att lägga i registret - självkostnad) Möjliga: RC studier adderad randomisering och tilläggsfrågor (blir möjligt att lägga i registret - självkostnad)

16 Etikansökan rekommenderas i alla sammanhang.
Man tvingas definiera frågeställning korrekt Man tvingas planera sin undersökning Man tvingas definiera sina syften Man tvingas tänka efter före. Man undviker följaktligen många onödiga felgjorda undersökningar – man får en extern kvalificerad bedömning billigt

17 Gynopregistret är specialitens databas.
Studier önskas uppmuntras. Vi vill vara så behjälpliga som möjligt Kom igen


Ladda ner ppt "Vetenskapliga studier baserade på gynops material i"

Liknande presentationer


Google-annonser