Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se Auktoritetskontroll av namn i LIBRIS – institutioner och händelser Kungliga biblioteket 2013 Cop. BUS/Stina Degerstedt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se Auktoritetskontroll av namn i LIBRIS – institutioner och händelser Kungliga biblioteket 2013 Cop. BUS/Stina Degerstedt."— Presentationens avskrift:

1 Auktoritetskontroll av namn i LIBRIS – institutioner och händelser Kungliga biblioteket 2013 Cop. BUS/Stina Degerstedt

2 Innehåll Vad är en institution? Auktoritetsformatet Val av namnform En post – flera poster vid namnbyte Språk och namn Tillägg och uteslutningar Över- och underordning Officiella organ Händelser

3 Vad är en institution? ”Sammanslutning eller grupp av personer som har ett namn med vilket den kan identifieras och som uppträder eller kan uppträda självständigt.” (KRS)

4 Exempel institutioner Företag, föreningar, religiösa samfund, musikgrupper, fartyg, byggnader, regeringar, statliga myndigheter, kommuner, etc. auktoriseras alltid som institutioner –Volvo –Svenska kennelklubben –IOGT-NTO –Rolling Stones (musikgrupp) –af Chapman (fartyg) –World Trade Center (New York, N.Y.) –Europeiska unionen –Frankrike. Ministère de l'environnement –Sverige. KB-utredningen

5 Institution eller ämnesord? Exempel: Byggnader behandlas i regel som institutioner: –110 a Stockholms slott Monument, broar, murar och liknande byggnadsverk som ämnesord: –151 a Öresundsbron –151 a Visby x Visby ringmur Konstnärsgrupper kan behandlas olika: –110 a 10-gruppen –150 a Skagenmålarna Alphabetical List of Ambiguous Headings (MARC21)

6 Auktoritetsformatet

7 Formatet: 008 Ämnesordssystem/ Thesaurus - måste ändras till: | : Inget försök att koda Typ och nivå för officiellt organ | : Inget försök att koda (default) Katalogiserande instans d : LIBRIS-bibliotek (default) Men om officiellt organ: f = Nationell (staten) i = Övernationell (t.ex. EU) l = Lokal (region/kommun) Alternativt: _ : Nationalbibliografi

8 Formatet: 0XX Katalogiserande instans (NR). Obligatoriskt –‡a Bibliotekssigel (NR) –‡b Katalogiseringsspråk (NR) (swe) –‡d Sigel för bibliotek som uppdaterat (R) Kod för geografiskt område/land (NR). Obligatoriskt –‡a Landkod (R) –Exempel: e-sw--- =Sverige, xx =Okänd Tidsperiod (NR) –1.ind. = 2 –‡b dÅrtal (R) –Exempel: ‡b d1975‡b d2001; ‡b d2003‡b d9999

9 Formatet: Auktoriserad namnform för institution (NR) –Kontrollerar i det bibliograf. formatet: 110, 710, 610, Se-hänvisning från alternativt institutionsnamn (R) 1:a indikatorer: 1 Administrativ enhet 2 Namn i rak följd Delfält: ‡a (Överordnad) institution eller administrativ enhet (NR) ‡b Underordnad institution (R) ‡i Förklarande fras (NR). Exempel: ‡i Engelska: ‡w Kontrollkoder till hänvisningen (NR). Exempel: ‡w i [= Rubrik i delfält i ska visas]

10 Formatet: Se-även-hänvisning från annat institutionsnamn (R) 1:a indikatorer: 1 Administrativ enhet 2 Namn i rak följd Delfält: ‡a (Överordnad) institution eller administrativ enhet (NR) ‡b Underordnad institution (R) ‡w Kontrollkoder till hänvisningen (NR). Exempel: ‡w a [= Se tidigare:] ‡w b [= Se senare:]

11 Formatet: Intern anmärkning (R) –‡a Text (NR) Källa vid belagd namnform (R) –‡a Bibliografisk referens till källa (NR) –‡u Elektronisk adress till källan Biografi/Administrativ historik (R) –1/- ‡a Text (R) Allmän offentlig anmärkning ”scope note” (R) –‡a Sökelement som hänvisas till (R) –‡i Förklarande text (R)

12 Exempel på enkel post gjord utifrån en bibliografisk post 040 ‡a S ‡b swe 043 ‡a e-sw ‡a Sveriges television ‡a SVT 670 ‡a Allsång på Skansen. 4, 2002: ‡b t.p. (Sveriges television) 040 ‡a S ‡b swe 043 ‡a e-sw ‡a Sveriges television ‡a SVT 670 ‡a Allsång på Skansen. 4, 2002: ‡b t.p. (Sveriges television)

13 Utbyggd auktoritetspost med flera alternativa namnformer 040 ‡a S ‡b swe 043 ‡a e-sw ‡b d1965 ‡b d ‡a Svenska barnboksinstitutet ‡a Barnboksinstitutet ‡a SBI ‡ a Institut su'edois du livre pour enfants ‡a Swedish Institute for Children's Books ‡a Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet 670 ‡a NE ‡a Grundat Specialbibliotek och informationscentrum för barn- och ungdomslitteratur knutet till Kungl. biblioteket 040 ‡a S ‡b swe 043 ‡a e-sw ‡b d1965 ‡b d ‡a Svenska barnboksinstitutet ‡a Barnboksinstitutet ‡a SBI ‡ a Institut su'edois du livre pour enfants ‡a Swedish Institute for Children's Books ‡a Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet 670 ‡a NE ‡a Grundat Specialbibliotek och informationscentrum för barn- och ungdomslitteratur knutet till Kungl. biblioteket

14 Val av namnform

15 Val av namnform ”Inordna en institution direkt på det namn under vilket den vanligtvis uppträder...” (KRS 24.1) –Undantag när reglerna föreskriver över- och underordning. –Ibland kan det vara svårt att avgöra vilken namnform som är den vanligast förekommande.

16 K ä llor Utgivna publikationer Egna webbsidor NE och andra ”uppslagsverk” Sveriges statskalender Sverige.se Utländska nationalbibliografier Library of Congress Authorities

17 Exempel på valda namnformer Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund inte Sportfiskarna Dramaten inte Kungl. Dramatiska teatern Sida inte Swedish International Development Cooperation Agency - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

18 Se-hänvisningar (410) Alla former av namnet som någon kan tänkas söka på och som man vill ha i ett namnindex ska registreras som alternativa namnformer. Förkortningar, andra språkformer, mindre vanliga former, tidigare varianter av namnet, osv. Var så generös som möjligt. Vid tveksamhet görs alltid en hänvisning. KRS 26.1, 26.3

19 En eller flera poster vid namnbyte?

20 Nytt namn - ny post Vid namnändring görs i de allra flesta fall en ny post för det nya namnet. ”Fler-post-modell” = grundregel

21 Nyköpings automobilfabrik 040 ‡a NLT‡b swe 043 ‡a e-sw ‡b d1937‡b d ‡a Nyköpings automobilfabrik ‡a AB Nyköpings automobilfabrik ‡a Aktiebolaget Nyköpings automobilfabrik ‡a ANA ‡w b ‡a Saab-Ana (= Se även senare) 670 ‡a Din bil 1989:4, s ‡a Bilen i dag 1969:2, s ‡a ANA-nytt. ANA-nytt, ‡a Grundades som dotterbolag till Nordiska kompaniet namnbyte från Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik (ANA) till Saab-Ana aktiebolag namnbyte från Saab-Ana aktiebolag till Saab Sverige Bil AB. 040 ‡a NLT‡b swe 043 ‡a e-sw ‡b d1937‡b d ‡a Nyköpings automobilfabrik ‡a AB Nyköpings automobilfabrik ‡a Aktiebolaget Nyköpings automobilfabrik ‡a ANA ‡w b ‡a Saab-Ana (= Se även senare) 670 ‡a Din bil 1989:4, s ‡a Bilen i dag 1969:2, s ‡a ANA-nytt. ANA-nytt, ‡a Grundades som dotterbolag till Nordiska kompaniet namnbyte från Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik (ANA) till Saab-Ana aktiebolag namnbyte från Saab-Ana aktiebolag till Saab Sverige Bil AB.

22 Saab-Ana 040 ‡a NLT ‡b swe 043 ‡a e-sw ‡b d1969‡b d ‡a Saab-Ana ‡a Saab-Ana aktiebolag ‡a Saab-Ana AB ‡w a ‡a Nyköpings automobilfabrik (=Se äv. tidigare) ‡w b ‡a Saab Sverige bil (=Se även senare) 670 ‡a Bilen i dag, 1969:2, s ‡a Din bil 1989:4, s ‡a Grundades som dotterbolag till Nordiska kompaniet namnbyte från Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik (ANA) till Saab-Ana aktiebolag namnbyte från Saab-Ana aktiebolag till Saab Sverige Bil AB. 040 ‡a NLT ‡b swe 043 ‡a e-sw ‡b d1969‡b d ‡a Saab-Ana ‡a Saab-Ana aktiebolag ‡a Saab-Ana AB ‡w a ‡a Nyköpings automobilfabrik (=Se äv. tidigare) ‡w b ‡a Saab Sverige bil (=Se även senare) 670 ‡a Bilen i dag, 1969:2, s ‡a Din bil 1989:4, s ‡a Grundades som dotterbolag till Nordiska kompaniet namnbyte från Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik (ANA) till Saab-Ana aktiebolag namnbyte från Saab-Ana aktiebolag till Saab Sverige Bil AB.

23 Se även-hänvisningar (510) Hänvisa vid behov till relaterade namnformer (t.ex. tidigare eller senare) i andra auktoritetsposter. Gör gärna anmärkningar (678) som förklarar relationerna mellan namnformerna.

24 Nytt namn – samma post Små skillnader mellan namnformerna. Institutionen växlar mellan olika namnformer. Retrospektiv auktoritetskontroll kan i vissa fall vara ett lämpligt tillfälle att samla ihop namnformer i en och samma post om det gagnar sökbarheten. ”En-post-modellen” = undantag i löpande katalogisering

25 Beckmans designhögskola 040 ‡a NB ‡b swe 043 ‡a e-sw ‡a Beckmans designhögskola ‡a Anders Beckmans skola ‡a Beckmans ‡a Beckmans skola AB ‡ a Beckmans School of Design 670 ‡a NE 670 ‡a Webbplats ‡u ‡a Startades 1939 av den grafiske formgivaren Anders Beckman och modetecknaren Göta Trägårdh. Tidigare under namnet Anders Beckmans skola och Beckmans skola AB. Från och med årsskiftet 2002/03 heter skolan Beckmans Designhögskola 040 ‡a NB ‡b swe 043 ‡a e-sw ‡a Beckmans designhögskola ‡a Anders Beckmans skola ‡a Beckmans ‡a Beckmans skola AB ‡ a Beckmans School of Design 670 ‡a NE 670 ‡a Webbplats ‡u ‡a Startades 1939 av den grafiske formgivaren Anders Beckman och modetecknaren Göta Trägårdh. Tidigare under namnet Anders Beckmans skola och Beckmans skola AB. Från och med årsskiftet 2002/03 heter skolan Beckmans Designhögskola

26 Språk

27 Språk Inordna en institution direkt på det namn under vilket den vanligtvis uppträder… (KRS 24.1A) Om flera språkformer förekommer använd en namnform på institutionens officiella språk. (KRS 24.3A1). –110 2 ‡a Bibliothèque Nationale de France –110 2 ‡a Galereja Goroskop –110 2 ‡a Saalburgmuseum –110 2 ‡a Dublin Core Metadata Initiative –110 2 ‡a Biennale di Venezia

28 Språk, forts. Om det finns mer än ett officiellt språk i ett land... (KRS 24.3A1) –Finland – svenska –Kanada – engelska –etc. Om det inte går att fastställa den officiella språkformen använd i första hand en svensk, engelsk, fransk, tysk, spansk eller rysk namnform... (KRS 24.3A1)

29 Språk: vedertagen svensk namnform Rekommendation: Om det finns en allmänt vedertagen svensk namnform välj denna. Äldre och internationella institutioner. –110 2 ‡a Romersk-katolska kyrkan –110 2 ‡a Malteserorden –110 2 ‡a Globala nätverket –110 2 ‡a Nordiska ministerrådet –110 2 ‡a Frälsningsarmén –110 2 ‡a Röda korset –110 2 ‡a Läkare utan gränser

30 Europeiska unionen (EU) Samtliga EU-organ ska i princip ha svenska namnformer. Användbara källor är Sveriges statskalender och EU:s publikationshandbok. –110 2 ‡a Europeiska unionen –110 2 ‡a Europeiska unionen. ‡b Regionkommittén –110 2 ‡a Europaparlamentet ‡a Europeiska unionen. ‡b Europaparlamentet –110 2 ‡a EG-domstolen ‡a Europeiska unionen. ‡b Domstolen

31 FN-organisationerna KKS-Meddelanden nr 1988:3 okt –United Nations / Förenta nationerna –United Nations. General Assembly –United Nations. Security Council –International Court of Justice –International Monetary Fund –United Nations Environment Programme –United Nations Children’s Fund –World Health Organization –UNESCO

32 Geografiska namn För utländska geografiska namn används svensk namnform när sådan finns i NE (Nationalencyklopedin). Annars används namnformen på landets officiella språk. –Helsingfors (inte Helsinki) –Förenta staterna (inte United States) –Japan (inte Nippon) Men: –Jersey –Buenos Aires

33 Tillägg och uteslutningar

34 Tillägg till namn –110 2 ‡a Barrskogslandskapets ekologi (projekt) –110 2 ‡a Estonia (fartyg) –110 2 ‡a Riksarkivet (Finland) –110 2 ‡a Smålands nation (Lunds universitet) –111 2 ‡a Olympiska spelen (5 : 1912 : Stockholm)

35 Uteslutningar från namn - aktiebolag, AB, Ltd, etc. –110 2 ‡a Orrefors glasbruk ‡a AB Orrefors glasbruk Men: –110 2 ‡a Axel Johnson AB –110 2 ‡a Ellemtel utvecklings AB

36 Uteslutningar från namn - bestämda och obestämda artiklar Svenska namn, alltid: –110 2 ‡a En rökfri generation –110 2 ‡a Den fule Följ regler och praxis varifrån namnet kommer: –110 2 ‡a British Museum –110 2 ‡a Beatles Vid osäkerhet, eller om namnet är mest känd i Sverige med artikel: –110 2 ‡a al-Qaida

37 Eget namn eller över- och underordning?

38 Med eget namn Underordnade eller samhörande institutioner ska i princip auktoriseras på sina egna namn om namnen är ”självständiga” ‡a Sekretariatet för framtidsstudier ‡a Forskningsrådsnämnden. ‡b Sekretariatet för framtidsstudier ‡a Centrum för biologisk mångfald ‡ a Sveriges lantbruksuniversitet. ‡b Centrum för biologisk mångfald ‡a LO/TCO:s biståndsnämnd ‡a Landsorganisationen i Sverige ‡a Tjänstemännens centralorganisation

39 Med eget namn. Forts. Jämför med privata företag och komplicerade ägareförhållanden ‡a Ericsson Information Systems ‡a Företag inom Ericsson-koncernen. Startades 1981 och avvecklades ‡a Ellemtel utvecklings AB ‡a Företaget startade 1970 och ägdes gemensamt av Ericsson och Televerket. Telias (tidigare Televerkets) del av företaget köptes upp av Ericsson 1995 och döptes om till Ericsson Utvecklings AB ‡a Ericsson Information Systems ‡a Företag inom Ericsson-koncernen. Startades 1981 och avvecklades ‡a Ellemtel utvecklings AB ‡a Företaget startade 1970 och ägdes gemensamt av Ericsson och Televerket. Telias (tidigare Televerkets) del av företaget köptes upp av Ericsson 1995 och döptes om till Ericsson Utvecklings AB

40 Namn som underordnas...men underordnas om det överordnade begreppet behövs för att med säkerhet kunna identifiera institutionen. Innehåller vanligen ord som avdelning, enhet, filial, sektion, arbetsgrupp, kommitté, etc ‡a Uppsala universitet. ‡b Limnologiska institutionen ‡a Limnologiska institutionen, Uppsala universitet ‡a Sveriges mekanförbund. ‡b Energibesparingskommitten ‡a Energibesparingskommittén, Sveriges mekanförbund ‡a Chalmers tekniska högskola. ‡b Vatten Miljö Transport ‡a Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola ‡a Uppsala universitet. ‡b Limnologiska institutionen ‡a Limnologiska institutionen, Uppsala universitet ‡a Sveriges mekanförbund. ‡b Energibesparingskommitten ‡a Energibesparingskommittén, Sveriges mekanförbund ‡a Chalmers tekniska högskola. ‡b Vatten Miljö Transport ‡a Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola

41 Indirekt eller direkt underordning Om namnet består av flera led uteslut mellanliggande element i hierarkin om de inte behövs för att kunna identifiera institutionen ‡a Uppsala universitet. ‡b Avdelningen för amerikansk historia ‡a Avdelningen för amerikansk historia, Uppsala universitet ‡a Uppsala universitet. ‡b Historiska institutionen. ‡b Avdelningen för amerikansk historia Men: ‡a Stockholm. ‡b Stadskansliet ‡b Planeringsavdelningen Inte: ‡a Stockholm. ‡b Planeringsavdelningen ‡a Uppsala universitet. ‡b Avdelningen för amerikansk historia ‡a Avdelningen för amerikansk historia, Uppsala universitet ‡a Uppsala universitet. ‡b Historiska institutionen. ‡b Avdelningen för amerikansk historia Men: ‡a Stockholm. ‡b Stadskansliet ‡b Planeringsavdelningen Inte: ‡a Stockholm. ‡b Planeringsavdelningen

42 Officiella organ

43 Vad är officiella organ?

44 Vår definition*: Som officiella organ räknas institutioner som är organ för de lagstiftande, verkställande eller dömande myndigheterna i stater och andra administrativa enheter. Ett officiellt organ har som uppgift att bevaka och verkställa de direktiv som ges av den offentliga administrativa enhet man hör till. Till officiella organ räknas inte sådana institutioner som bedriver undervisning eller sjukvård, utövar kulturell, vetenskaplig eller religiös verksamhet eller är affärsdrivande verk såsom skolor, universitet, sjukhus, bibliotek, arkiv, museer, teatrar, banker. Om däremot institutionen även har de uppgifter som kännetecknar ett officiellt organ enligt definitionen här ovan ska det också behandlas som ett sådant. *Modifierad version av KRS

45 Svenska officiella organ Alla statliga myndigheter på central och regional nivå som har instruktion (SFS). Institutioner som är verkställande organ för kommuner, landsting, regioner. Exempel på svenska officiella organ: Riksdagen, Kungl. biblioteket, Nationalmuseum, Socialstyrelsen, Länsarbetsnämnden i Blekinge län, Luleå kommun Fritid. Exempel på svenska administrativa enheter är Sverige, Stockholms län, Örebro, Uppvidinge.

46 Auktoritetspostens 008 – Kod för typ och nivå för officiellt organ Alla institutioner som är svenska officiella organ enligt föregående definition kodas i auktoritetspostens 008: –f (=statlig myndighet, t.ex. Socialstyrelsen) –i (=övernationell myndighet, t.ex. EU) –l (=lokal/regional myndighet, t.ex. kommun)

47 Officiella organ – underordnas eller inordnas under eget namn?

48 Inordna under ”eget namn” ”Inordna en institution som är tillsatt eller kontrollerad av en administrativ enhet under eget namn… ”(KRS Allmän regel) –110 2 ‡a Statens kulturråd –110 2 ‡a Länsstyrelsen Kalmar län –110 2 ‡a Norrbottens läns landsting –110 2 ‡a Stockholms brandförsvar Förutom undantagen i paragraf

49 Undantagen i KRS Institution underordnas när det överordnade ledet behövs för att säkert kunna identifiera institutionen: –Hit hör namn som innefattar ord som avdelning, byrå, enhet, filial, sektion, arbetsgrupp, kommitté, kommission, nämnd … Eller namn som Biblioteket, Region 5, FoU-avdelningen, Väg- och vatten. Eller tillhör något av följande kategorier: –Lagstiftande församlingar ; departement och motsvarande ; domstolar ; försvarsgrenar ; ambassader ; delegationer vid internationella och mellanstatliga organisationer ; i vissa fall även statschefer.

50 Administrativ enhet Inordna under den administrativa enhet till vilket det offentliga organet hör, t.ex. namnet på ett land eller en stad. 1. indikator 1 indikerar att institutionen underordnas en administrativ enhet: –110 1 ‡a Sverige. –110 1 ‡a Förenta staterna. –110 1 ‡a Borlänge. –110 1 ‡a New York.

51 Exempel underordnade organ Statliga centrala organ ‡a Sverige. ‡b Försvarsdepartementet ‡a Sverige. ‡b Riksdagen Stad och kommun –110 1 ‡a Stockholm. ‡b Gatukontoret –110 1 ‡a Uppvidinge. ‡b Skolnämnden Utländska statliga centrala organ –110 1 ‡a Danmark. ‡b Ministeriet för Kulturelle Anliggender –110 1 ‡a Förenta staterna. ‡b Congress

52 Jmf Sverige i utrikes databaser Library of Congress: ‡a Sweden. ‡b Socialstyrelsen ‡a Statens konstråd (Sweden) Bibliothèque national de France: ‡a Suède. ‡b Socialstyrelsen

53 Indikator 1 och hänvisningar Indikator 1 används bara på de namnformer som inleds av en överordnad administrativ enhet i delfält a. Exempel: –110 1 ‡a Sverige. ‡b Statsrådsberedningen ‡a Statsrådsberedningen ‡a Sweden. ‡b Cabinet Office ‡a SB ‡a Swedish Cabinet Office

54 Statliga organ på regional nivå brukar numera ha egna namn… Inordna på det namn de själva använder (är mest kända under): –110 2 ‡a Länsstyrelsen i Stockholms län ‡a Stockholms län. ‡b Länsstyrelsen –110 2 ‡a Länsstyrelsen Kalmar län ‡a Kalmar län. ‡b Länsstyrelsen

55 … liksom landsting, regioner, etc. –110 2 ‡a Norrbottens läns landsting –110 2 ‡a Landstinget i Kalmar län –110 2 ‡a Landstinget Kronoberg. ‡b Utbildnings- och kulturförvaltningen –110 2 ‡a Region Skåne. ‡b Enheten för forskning och utveckling –110 2 ‡a Västra Götalandsregionen. ‡b Primärvården Skaraborg. ‡b FoU-enheten

56 Lokal nivå: stad och kommun Inordna en kommun eller stad under namnet på den administrativa enheten, dvs. namn på orten. Uteslut från namnet ord som ”stad” och ”kommun”. I MARC21 auktoriseras ett ensamt ortnamn alltid i 151 (som geografiskt ämnesord): –151 ‡a Stockholm 451 ‡a Stockholms stad 451 ‡a Stockholms kommun –151 ‡a Växjö 451 ‡a Växjö kommun

57 Lokal nivå, forts. Förvaltningsmyndigheter som saknar eget namn underordnas sina respektive administrativa enheter: –110 1 ‡a Stockholm. ‡b Idrottsförvaltningen –110 1 ‡a Umeå. ‡b Jämställdhetsutskottet Men, förvaltningsmyndigheter med egna namn: –110 2 ‡a Stockholms brandförsvar –110 2 ‡a Luleå kommun Fritid Kommunala bolag räknas inte som officiella organ: –110 2 ‡a Stockholm Vatten

58 Utländska officiella organ Statliga centrala organ utan egna namn inordnas under respektive administrativ enhet. Namn på utländska organ bör i första hand hämtas från utländska källor – nationalbibliografier, LC Authorities, etc.. Som namn på administrativ enhet väljs svensk vedertagen namnform om sådan finns (samma namnform som i NE). –110 1 ‡a Finland. ‡b Arbetsdomstolen ‡a Storbritannien. ‡b Board of Trade ‡a London. ‡b Commissioner of Police

59 Händelser som institutioner

60 Exempel händelser (”events”) som institutioner Kongresser, möten, utställningar, festivaler, idrottsevenemang, konserter etc. –Olympiska spelen –Biennale di Venezia (36 : 1972) –Bok & bibliotek (2003 : Göteborg) –Hultsfredsfestivalen (1994) Jämför händelser som ämnesord, t.ex. Påsken, Andra världskriget , 11:e september-attackerna 2001.

61 Formatet: 0XX 008 –Ämnesordssystem/Thesaurus: | : Inget försök att koda –Katalogiserande instans: d : LIBRIS-bibliotek (default) _ : Nationalbibliografi Katalogiserande instans (NR). –‡a Bibliotekssigel (NR) –‡b Katalogiseringsspråk (NR) (swe) –‡d Sigel för bibliotek som uppdaterat (R) Kod för geografiskt område/land (NR). –‡a Landkod (R) –Exempel: xx = Okänd/Internationell, e-sw--- = svensk

62 Formatet: X Auktoriserad namnform för händelse (NR) –Kontrollerar i det bibliograf. formatet: 111, 711, 611, Se-hänvisning och se även- hänvisning från alternativt namn på händelsen (R) 1:a indikatorer: 1 Administrativ enhet 2 Namn i rak följd Delfält: ‡a Namn på händelse (NR) ‡e Underavdelning (R) ‡c Ort (R) ‡d År (NR) ‡n Nummer (R) ‡i och ‡w, se 410/510

63 Händelser – regelbundet återkommande Uteslut från namnet ord som anger nummer, frekvens eller år (KRS 24.7A) såtillvida att dessa inte ingår som en del av namnet. Auktorisera namnet, utan tillägg, i en egen auktoritetspost. I den posten hänvisas från eventuella akronymer, alternativa språkformer m.m ‡a Olympiska spelen ‡a Olympic Games ‡a OS ‡a Olympiska spelen ‡a Olympic Games ‡a OS

64 Händelser – regelbundet återkommande… forts. Varje enskild händelse i en serie återkommande händelser registreras i regel bara som ingångar i de bibliografiska posterna. Lägg till ett eventuellt ordningsnummer samt året och namnet på orten där händelsen ägde rum (KRS 24.7B, 24.8). –I den bibliografiska posten (men ingen auktpost): ‡a Olympiska spelen ‡n (10 : ‡d 1932 : ‡c Los Angeles)

65 Händelser – regelbundet återkommande… forts. Enstaka händelse kan förstås auktoriseras vid behov. Exempel från auktpost: ‡a Olympiska spelen ‡n (5 : ‡d 1912 : ‡c Stockholm) ‡a Stockholmsolympiaden ‡a Olympiska spelen ‡n (5 : ‡d 1912 : ‡c Stockholm) ‡a Stockholmsolympiaden

66 Händelser – icke regelbundet återkommande Om händelsen omnämns under flera olika namnformer välj att auktorisera den som är mest känd. Auktorisera namnet som det förekommer på publikationerna eller i referenslitteraturen utan att utesluta eller lägga till något. Däremot bör man hänvisa från en ”formaliserad” form av namnet med ort och år ‡a Stockholmsutställningen ‡a Allmänna konst- och industriutställningen ‡d (1897 : ‡c Stockholm) ‡a Stockholmsutställningen ‡a Allmänna konst- och industriutställningen ‡d (1897 : ‡c Stockholm)


Ladda ner ppt "Www.kb.se Auktoritetskontroll av namn i LIBRIS – institutioner och händelser Kungliga biblioteket 2013 Cop. BUS/Stina Degerstedt."

Liknande presentationer


Google-annonser