Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Religionspsykologi Grundkurs 7,5 hp Föreläsning 8: Dynamisk psykologi och religion II: Objektrelationsteori.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Religionspsykologi Grundkurs 7,5 hp Föreläsning 8: Dynamisk psykologi och religion II: Objektrelationsteori."— Presentationens avskrift:

1 Religionspsykologi Grundkurs 7,5 hp Föreläsning 8: Dynamisk psykologi och religion II: Objektrelationsteori

2 Objektrelationsteori = En psykologisk teori som fokuserar på mellanmänskliga relationer

3 Objektrelationsteori = En psykologisk teori som fokuserar på mellanmänskliga relationer Några termer: OBJEKT = ”den andre” eller ”det andra”, dvs en person eller ett ting i individens externa omgivning som blir psykologiskt signifikant, intern.

4 Objektrelationsteori = En psykologisk teori som fokuserar på mellanmänskliga relationer Några termer: OBJEKT = ”den andre” eller ”det andra”, dvs en person eller ett ting i individens externa omgivning som blir psykologiskt signifikant, intern. OBJEKTRELATION =relaterar till de känslor och mentala bilder som associeras med handhavandet med objekten i fråga

5 Objektrelationsteori Diskuterar den process genom vilken intrapsykiska strukturer formas av tidigare relationer, dvs genom objektrelationsteori ser man hur tidigare relationer (bra/dåliga) formar hur individen uppfattar sig själv och hur individen relaterar till nyckelpersoner (signifikanta andra) i sitt liv

6 Objektiv värld Subjektiv värld Freud:

7 Objektiv värld Subjektiv värld Mellanområde Winnicott:

8 Objektiv värld Subjektiv värld Mellanområde Litteratur Rollspel Fantasier Bio Konst ”snuttefilt”

9 Objektiv värld Subjektiv värld Mellanområde Övergångs- objekt Litteratur Rollspel Fantasier Bio Konst ”snuttefilt”

10 Objektiv värld Subjektiv värld Mellanområde Övergångs- objekt Litteratur Rollspel Fantasier Bio Konst ”snuttefilt” Religion

11 Ana Maria Rizzuto

12 Individens tidiga emotionella relationer färgar och formar hur individens gudsrepresentationer ser ut och hur individen relaterar till Gud

13 Ana Maria Rizzuto Individens tidiga emotionella relationer färgar och formar hur individens gudsrepresentationer ser ut och hur individen relaterar till Gud = ”The birth of a living God”

14 Gudsrepresentation = bilder, känslor och minnen förknippade med ”Gud” som oftast hör ihop med tidig barndom

15 Gudsbild/gudsbegrepp =”teologernas Gud”, teoretiska och intellektuella förhållningssätt och försanthållanden om Gud

16 Gudsrepresentation = bilder, känslor och minnen förknippade med ”Gud” som oftast hör ihop med tidig barndom Gudsbild/gudsbegrepp =”teologernas Gud”, teoretiska och intellektuella förhållningssätt och försanthållanden om Gud Gudrepresentationen formas av alla signifikanta andra i en process som fortgår hela livet men som till största delen sker under barnets tidiga barndom

17 Guds- representation

18 Guds- representation Barn

19 Guds- representation Barn Signifikanta andra

20 Guds- representation Barn Signifikanta andra Organiserad religion

21 Guds- representation Barn Signifikanta andra Organiserad religion a)Psykologiskt (individuations-separationsprocessen)

22 Guds- representation Barn Signifikanta andra Organiserad religion a)Psykologiskt (individuations-separationsprocessen) b) Iakta deras religiösa beteende

23 Personlighetsutveckling och ”jaget” och psykologiska försvarsmekanismer Individuations – separationsprocessen (Mahler mfl)

24 Personlighetsutveckling och ”jaget” och psykologiska försvarsmekanismer Individuations – separationsprocessen (Mahler mfl) Adekvat utveckling i barndomen ger de nödvändiga förutsättningarna för ”mogna” religiösa erfarenheter i det vuxna livet, en kvarvarande olöst konflikt från tidiga år kan skapa olika typer av problem eller ”omogna” religiösa erfarenheter i det vuxna livet

25 Personlighetsutveckling och ”jaget” och psykologiska försvarsmekanismer Individuations – separationsprocessen (Mahler mfl) Adekvat utveckling i barndomen ger de nödvändiga förutsättningarna för ”mogna” religiösa erfarenheter i det vuxna livet, en kvarvarande olöst konflikt från tidiga år kan skapa olika typer av problem eller ”omogna” religiösa erfarenheter i det vuxna livet Utvecklingen av gudsrepresentationer är parallell med utvecklingen av objektrelationer

26 Autistisk fas

27 objektlös

28 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn

29 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt

30 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn

31 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn

32 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn Helt objekt

33 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn Helt objekt Närmande Ca 18-22 mån Mor Barn

34 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn Helt objekt Närmande Ca 18-22 mån Mor Barn Konsoli dering 3år Mor Barn Mot objektkonstans

35 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn Helt objekt Närmande Ca 18-22 mån Mor Barn Konsoli dering 3år Mor Barn Mot objektkonstans Fortsatt kosolide ring av individu ationen ca 5 år

36 Utveckling av objektrelationer och gudsrepresentationer

37 St. Clair M (1994) Human Relationships and the Experience of God. Object Relations and Religion. Paulist Press, Mahwah

38 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn Helt objekt Närmande Ca 18-22 mån Mor Barn Konsoli dering 3år Mor Barn Mot objektkonstans Fortsatt kosolide ring av individu ationen ca 5 år Tidigaste stadiet

39 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn Helt objekt Närmande Ca 18-22 mån Mor Barn Konsoli dering 3år Mor Barn Mot objektkonstans Fortsatt kosolide ring av individu ationen ca 5 år Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro

40 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn Helt objekt Närmande Ca 18-22 mån Mor Barn Konsoli dering 3år Mor Barn Mot objektkonstans Fortsatt kosolide ring av individu ationen ca 5 år Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro Den vuxne: Gudsbild som skapats/färgats av tidigaste utvecklingen är psykologiskt sett paradoxal: Både Regressiv/primitiv Djupaste religiösa upplevelsen

41 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn Helt objekt Närmande Ca 18-22 mån Mor Barn Konsoli dering 3år Mor Barn Mot objektkonstans Fortsatt kosolide ring av individu ationen ca 5 år Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro Den vuxne: Gudsbild som skapats/färgats av tidigaste utvecklingen är psykologiskt sett paradoxal: Både Regressiv/primitiv Djupaste religiösa upplevelsen Stadium av tidig psykologisk differention Barnet: Bra dåligt. Gudsrepresentationen formas av både mor och far. Tex: Fadern representerar vanligen makt och självförstoring vilket kan föras över på barnets gudsrepresentation

42 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn Helt objekt Närmande Ca 18-22 mån Mor Barn Konsoli dering 3år Mor Barn Mot objektkonstans Fortsatt kosolide ring av individu ationen ca 5 år Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro Den vuxne: Gudsbild som skapats/färgats av tidigaste utvecklingen är psykologiskt sett paradoxal: Både Regressiv/primitiv Djupaste religiösa upplevelsen Stadium av tidig psykologisk differention Barnet: Bra dåligt. Gudsrepresentationen formas av både mor och far. Tex: Fadern representerar vanligen makt och självförstoring vilket kan föras över på barnets gudsrepresentation Den vuxne: Gudsbilden kännetecknas av den perfekte, idealiserade omnipotente andre. Religiös känsla färgas av rent beroende, vördnad/fruktan för Gud, magiskt tänkande

43 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn Helt objekt Närmande Ca 18-22 mån Mor Barn Konsoli dering 3år Mor Barn Mot objektkonstans Fortsatt kosolide ring av individu ationen ca 5 år Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro Den vuxne: Gudsbild som skapats/färgats av tidigaste utvecklingen är psykologiskt sett paradoxal: Både Regressiv/primitiv Djupaste religiösa upplevelsen Stadium av tidig psykologisk differention Barnet: Bra dåligt. Gudsrepresentationen formas av både mor och far. Tex: Fadern representerar vanligen makt och självförstoring vilket kan föras över på barnets gudsrepresentation Den vuxne: Gudsbilden kännetecknas av den perfekte, idealiserade omnipotente andre. Religiös känsla färgas av rent beroende, vördnad/fruktan för Gud, magiskt tänkande Integrerande av självrepresentation och objektrepresentation

44 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn Helt objekt Närmande Ca 18-22 mån Mor Barn Konsoli dering 3år Mor Barn Mot objektkonstans Fortsatt kosolide ring av individu ationen ca 5 år Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro Den vuxne: Gudsbild som skapats/färgats av tidigaste utvecklingen är psykologiskt sett paradoxal: Både Regressiv/primitiv Djupaste religiösa upplevelsen Stadium av tidig psykologisk differention Barnet: Bra dåligt. Gudsrepresentationen formas av både mor och far. Tex: Fadern representerar vanligen makt och självförstoring vilket kan föras över på barnets gudsrepresentation Den vuxne: Gudsbilden kännetecknas av den perfekte, idealiserade omnipotente andre. Religiös känsla färgas av rent beroende, vördnad/fruktan för Gud, magiskt tänkande Integrerande av självrepresentation och objektrepresentation Barnet: Mer realistisk bild av sig själv och andra. Gud tar färg av både far och mor

45 Autistisk fas objektlös Symbios Ca 5 mån Bröst Barn delobjekt Differentiering Ca 5-10 mån Bröst Mor Barn Övning Ca 10-18 mån Mor Barn Helt objekt Närmande Ca 18-22 mån Mor Barn Konsoli dering 3år Mor Barn Mot objektkonstans Fortsatt kosolide ring av individu ationen ca 5 år Tidigaste stadiet Psykisk fussion med modern och avsaknad av differentiation I Barnet: karakteristiken hos gudsrepresentationen delas av föräldrarepresentationen Gud = en kärleksfull ständig närvaro Den vuxne: Gudsbild som skapats/färgats av tidigaste utvecklingen är psykologiskt sett paradoxal: Både Regressiv/primitiv Djupaste religiösa upplevelsen Stadium av tidig psykologisk differention Barnet: Bra dåligt. Gudsrepresentationen formas av både mor och far. Tex: Fadern representerar vanligen makt och självförstoring vilket kan föras över på barnets gudsrepresentation Den vuxne: Gudsbilden kännetecknas av den perfekte, idealiserade omnipotente andre. Religiös känsla färgas av rent beroende, vördnad/fruktan för Gud, magiskt tänkande Integrerande av självrepresentation och objektrepresentation Barnet: Mer realistisk bild av sig själv och andra. Gud tar färg av både far och mor Den vuxne: Gudsbilden mindre magisk, mer kognitivt och rationellt tänkande MEN tendens till auktoritetstro, bokstavstro

46 Relationen till föräldrarna utgör den tidiga basen för gudsrepresentationen men kopplingen mellan föräldra- och gudsrepresentationen kan dock variera:

47 Förälder Gud Goda Dåliga Direkt kontinuitet Goda

48 Relationen till föräldrarna utgör den tidiga basen för gudsrepresentationen men kopplingen mellan föräldra- och gudsrepresentationen kan dock variera: Förälder Gud Goda Dåliga Förälder Goda Dåliga Gud Dåliga Direkt kontinuitetOmvänd kontinuitet Goda


Ladda ner ppt "Religionspsykologi Grundkurs 7,5 hp Föreläsning 8: Dynamisk psykologi och religion II: Objektrelationsteori."

Liknande presentationer


Google-annonser