Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIABETESRETINOPATI ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIABETESRETINOPATI ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study)"— Presentationens avskrift:

1 DIABETESRETINOPATI ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study)
Randomniserad, kontrollerad, klinisk multicenter studie sponsrad av National Eye Institute/National Institutes of Health med start 1979. Önskar besvara 3 frågor kring NDRP (1) Är laser effektivt vid beh av diabetes makulaödem? (2) När i sjukdomsutv är bästa tillfället att inleda laserbeh vid DRP? (3) Påverkar beh m ASA progress vid manifest DRP? NPDR(Non Proliferative Diabetes Retinopathy)

2 DIABETESRETINOPATI ETDRS
Fokal laserbehandling minskar risken för synförlust och skall övervägas vid kliniskt signifikanta makulaödem. Scatterbeh är inte effektivt vid makula ödem. Kliniskt signifikant makulaödem: Retinalt ödem med eller utan hårda exsudat: Inom 500 my fr fovea. Diam > 1500 my (1ppd) och som på någon punkt är <1500 my (1 ppd) fr fovea. FAI: Hjälper oss att detektera: - Områden med ischemi. Skall inte laserbeh. - Lokala läckagepunkter. - Särskilja IRMA (Intra Retinal Microvascular Abnormalities) fr manifesta proliferationer OCT: Visualiserar: Difus retinal förtjockning, Cystiskt makulaödem, Subretinal vätska, bakre hyaloidal traktion +/- näthinnevlossning. Synskärpa och/eller FAI-fynd ingår inte i defini-tionen av kliniskt signifikant som är helt och hållet en klinisk diagnos.

3 DIABETESRETINOPATI ETDRS
Scatter minskar risken för allvarlig synnedsättning. 5 års incidens av allvarlig synnedsättning är låg oavsett om den ges tidigt eller tills mycket allvarlig DRP utvecklats. ETDRS stödjer inte scatterbeh innan utveckling av: Allvarlig (=1 faktor enl 4:2:1 regeln) eller Mycket allvarlig preproliferativ (> 2 faktorer enl 4:2:1 regeln) DRP. 4:2:1 regeln: Antingen: -4 kvadranter m > 20 blödningar eller kvadranter m kaliberväxlande vener eller kvadrant m betydande IRMA. Risk för utv av PDR: Vid Allvarlig NPDR 15% under 1 år. Vid Mycket allvarlig NPDR 45%. NPDR(Non Proliferative Diabetes Retinopathy)

4 DIABETESRETINOPATI ETDRS ASA (650 mg/dag) påverkar inte förloppet vid
DRP. Risken för glaskroppsblödning ökar inte heller. Om indikation av annan orsak kan beh påbörjas/fortgå.

5 DRS (Diabetic Retinopathy study)
DIABETESRETINOPATI DRS (Diabetic Retinopathy study) PDR (Proliferative Diabetic Rethinopathy): Nybildade kärl +/- bindväv från retina/synnerv/iris (NVE, NVD resp NVI). 15% NVD (På eller < 1 PPD fr papillen). 40% NVE. 45% Både och. Ögon med PDR har samtidigt förändringar enl NPDR. PDR med högriskkarakteristika: NVD > 1/3 PPD. Blödning +/- preretinalt/intravitrealt med NVD eller NVE > ½ PPD. PPD=Papildiameter=1500 my. Omedelbar panetinal scatterbeh rekommenderas. Om sam- tidigt kliniskt signifikant makulaödem rek grid beh innan scatter.


Ladda ner ppt "DIABETESRETINOPATI ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study)"

Liknande presentationer


Google-annonser