Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIABETESRETINOPATI ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) Randomniserad, kontrollerad, klinisk multicenter studie sponsrad av National Eye.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIABETESRETINOPATI ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) Randomniserad, kontrollerad, klinisk multicenter studie sponsrad av National Eye."— Presentationens avskrift:

1 DIABETESRETINOPATI ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) Randomniserad, kontrollerad, klinisk multicenter studie sponsrad av National Eye Institute/National Institutes of Health med start 1979. Önskar besvara 3 frågor kring NDRP (1) Är laser effektivt vid beh av diabetes makulaödem? (2) När i sjukdomsutv är bästa tillfället att inleda laserbeh vid DRP? (3) Påverkar beh m ASA progress vid manifest DRP? NPDR(Non Proliferative Diabetes Retinopathy)

2 DIABETESRETINOPATI ETDRS Fokal laserbehandling minskar risken för synförlust och skall övervägas vid kliniskt signifikanta makulaödem. Scatterbeh är inte effektivt vid makula ödem. Kliniskt signifikant makulaödem: Retinalt ödem med eller utan hårda exsudat: Inom 500 my fr fovea. Diam > 1500 my (1ppd) och som på någon punkt är <1500 my (1 ppd) fr fovea. FAI: Hjälper oss att detektera: - Områden med ischemi. Skall inte laserbeh. - Lokala läckagepunkter. - Särskilja IRMA (Intra Retinal Microvascular Abnormalities) fr manifesta proliferationer OCT: Visualiserar: Difus retinal förtjockning, Cystiskt makulaödem, Subretinal vätska, bakre hyaloidal traktion +/- näthinnevlossning. Synskärpa och/eller FAI-fynd ingår inte i defini- tionen av kliniskt signifikant som är helt och hållet en klinisk diagnos.

3 DIABETESRETINOPATI ETDRS Scatter minskar risken för allvarlig synnedsättning. 5 års incidens av allvarlig synnedsättning är låg oavsett om den ges tidigt eller tills mycket allvarlig DRP utvecklats. ETDRS stödjer inte scatterbeh innan utveckling av: Allvarlig (=1 faktor enl 4:2:1 regeln) eller Mycket allvarlig preproliferativ (> 2 faktorer enl 4:2:1 regeln) DRP. 4:2:1 regeln: Antingen: -4 kvadranter m > 20 blödningar eller -2 kvadranter m kaliberväxlande vener eller -1 kvadrant m betydande IRMA. Risk för utv av PDR: Vid Allvarlig NPDR 15% under 1 år. Vid Mycket allvarlig NPDR 45%. NPDR(Non Proliferative Diabetes Retinopathy)

4 DIABETESRETINOPATI ETDRS ASA (650 mg/dag) påverkar inte förloppet vid DRP. Risken för glaskroppsblödning ökar inte heller. Om indikation av annan orsak kan beh påbörjas/fortgå.

5 DIABETESRETINOPATI DRS (Diabetic Retinopathy study) PDR (Proliferative Diabetic Rethinopathy): Nybildade kärl +/- bindväv från retina/synnerv/iris (NVE, NVD resp NVI). 15% NVD (På eller < 1 PPD fr papillen). 40% NVE. 45% Både och. Ögon med PDR har samtidigt förändringar enl NPDR. PDR med högriskkarakteristika: NVD > 1/3 PPD. Blödning +/- preretinalt/intravitrealt med NVD eller NVE > ½ PPD. PPD=Papildiameter=1500 my. Omedelbar panetinal scatterbeh rekommenderas. Om sam- tidigt kliniskt signifikant makulaödem rek grid beh innan scatter.


Ladda ner ppt "DIABETESRETINOPATI ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) Randomniserad, kontrollerad, klinisk multicenter studie sponsrad av National Eye."

Liknande presentationer


Google-annonser