Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reaktiv artrit Man strax under 30, genomgången ÖLI. Ett par veckor senare har detta inträffat:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reaktiv artrit Man strax under 30, genomgången ÖLI. Ett par veckor senare har detta inträffat:"— Presentationens avskrift:

1 Reaktiv artrit Man strax under 30, genomgången ÖLI. Ett par veckor senare har detta inträffat:

2 Akut insättande asymmetrisk oligoartrit som främst drabbar nedre extremitet: misstänk reaktiv artrit!

3 Reaktiv artrit: Vad är det egentligen??
Observation: Massutbrott av dysenteri (Shigella) i skyttegravar under Första Världskriget. 3% av soldaterna utvecklade ett par veckor efter utläkt diarré artrit + uretrit + konjunktivit (s.k. Reiter’s triad – men glöm honom!). Traditionell tolkning: Infektionen har programmerat immunsystemet att reagera på vissa organ där bakterien aldrig har varit – kanske liknar antigen här den infekterande bakterien? Senare har debris efter bakterier påträffats i ledkapsel från patienter med ReA: Direkt reaktion på icke-viabla bakterier? Obs intracellulärt levande bakterier, transport till leden via macrofager? Men även bakteriellt DNA påträffas i ledkapseln: Undertryckt, långsam infektion i leden?

4 Reaktiv artrit: Vad utlöser?
Enterit: Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobakter Urogenital infektion (”uroartrit”, oftast män): Chlamydia trachomatis (uretrit hos män, cervicit hos kvinnor – ofta asymptomatisk). Prostatit. Luftvägsinfektion: Streptokocker. Chlamydia pneumoniae. Borrhelia – fast besvär efter Borrhelia brukar räknas för sig. Ytterligare agens och sjukdomsmanifestationer??

5 Typiska leder och organ som engageras vid ReA
…men vilka leder som helst kan drabbas, liksom munslemhinna, hud på fotsulor, hjärtklaffar

6 Uretrit, balanit

7 Konjunktivit: kan vara mild - - efterfråga crustor i ögonlocken på morgonen.

8 Entesit: Här i bägge hälsenor, mest vänster.

9 Så här brukar Erytema nodosum (ex vis efter streptokockinfektion) se ut:

10 … och detta är också erytema nodosum:

11 Reaktiv artrit: Utredning
Chlamydia skall spåras och behandlas. Prostatit behandlas – ibland (!). Enterisk infektion har i allmänhet läkt ut när artriten uppkommer, fecesodling med tanke på smittspridning. Det lönar sig inte att ge antibiotika ”blint” vid ReA. Sällan kan viabla bakterier isoleras. Ibland kan serologisk spårning ge napp (Widal + Campylobacter serologi). Oftast hittar man inte utlösande agens. Vanligt är att patienter med akut insättande oligoartrit som långsamt klingar av inte alls minns föregående infektion.

12 Utredning ReA forts Lab: Urinsticka, PCR Chlamydia.
Fecesodling, Widal om anamnes på enterit eller utlandsresa Blodstatus: Kan vara normalt, eller med inflammatoriska tecken som lätt anemi, trombocytos, leukocytos. CRP och SR kan vara allt från normala till kraftigt förhöjda. HLAB27: positivitet innebär betydligt större risk för utveckling av en kronisk spondartrit, ibland AS. ANA negativt. RF kan ibland triggas tillfälligt av bakteriell infektion, ta ej vid typisk ReA.

13 Reaktiv artrit: Differentialdiagnos
Andra spondartritsjukdomar, som psoriasisartrit, artrit associerad med inflammatorisk tarmsjukdom, atypiskt debuterande AS (kvinnor) med perifer artrit. Kristallartrit Sarcoidos, Borrhelia – om nu inte dessa också är ReA? Septisk artrit: gonokocksepsis. RA Viral artrit: vid ex vis hepatit C, parvovirus – migrerande, remitterande synoviter, ofta symmetriska i små leder i händer.

14 Reaktiv artrit: förlopp
Akut debut i en till ett par leder, migrerar och remitterar. Sjukdomen förlöper skovvis, med successivt mildare och glesare skov under månaders tid. Vanligaste utgången är spontan remission. 10 – 30 % får besvär som kvarstår efter ett år. Recidiverande infektion/inflammation – uroartrit vid prostatit eller kronisk icke-bakteriell uretrit hos kvinnor. Lättare ledvärk och entesit utan påtaglig inflammation Kronisk ReA, ibland med utveckling till AS.

15 Reaktiv artrit: Behandling.
Antibiotika: Vid Chlamydia, evt vid prostatit. NSAID förstahandsval. Om NSAID otillräckligt, invalidiserande besvär: Prednisolon p.o., start 20 – 30 mg, nedtrappning över 2-4 månader. Kortisoninjektioner: Ja, men inte till de allra rödaste lederna där artriten t o m kan förvärras! Kontraindikation mot kortison eller persisterande hög aktivitet efter 4 månader: Salazopyrin, start 1x1, ökas med 1 tabl per vecka upp till 2-3 tabl x2. Om detta är otillräckligt: Methotrexate (reumatolog).


Ladda ner ppt "Reaktiv artrit Man strax under 30, genomgången ÖLI. Ett par veckor senare har detta inträffat:"

Liknande presentationer


Google-annonser