Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ACCESS | ADVOCACY | EXECUTION

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ACCESS | ADVOCACY | EXECUTION"— Presentationens avskrift:

1 ACCESS | ADVOCACY | EXECUTION
SALESGEN ACCESS | ADVOCACY | EXECUTION © SALESGEN AB

2 OM SALESGEN & HOUSE OF GREENTECH
SALESGEN är ett tjänsteföretag aktivt inom operativ försäljning. Vår styrka är en stor insikt i företagens försäljningsproblematik. Inom prioriterade affärsområden skapar vi lönsamhet och tillväxt genom att tillföra våra kunder marknadens mest kvalificerade säljare. SALESGEN HOUSE OF GREENTECH är ett ett handelshus för Nordisk miljöteknik fokuserad på den Nordamerikanska marknaden. Våra tjänster omfattar försäljning, marknadsföring, affärsutveckling samt export- och projektfinansiering. Som svenskt och amerikanskt bolag har vi möjlighet att agera på respektive marknad som lokal partner till våra leverantörer och kunder. © SALESGEN AB

3 VISION SALESGEN HOUSE OF GREENTECH skall vara det ledande handelshuset och naturliga kanalen för Nordiska miljöteknik företag till den Nordamerikanska marknaden. SALESGEN HOUSE OF GREENTECH ska om 10 år omsätta 1 miljard SEK på export av Nordisk miljöteknik. © SALESGEN AB

4 THE OPPORTUNITY GreenTech representerar en fantastisk affärsmöjlighet
Den amerikanska marknaden börjar vakna och är redo för nytänkande USA är redan nummer 1 I Etanol och Vind energi produktion Den amerikanska staten är världens största köpare av energi. Den amerikanska Armén går nu över till alternativa bränslen Obama administrationens ekonomiska stöd är redan på väg ut I marknaden Sverige och de Nordiska länderna är erkänt duktiga inom GreenTech “The current global market for GreenTech products and services is about $284 billion, growing to over $1.3 trillion in Of this amount more than one-third ($467 billion) is attributable to renewable energy sources, such as bio fuels, solar, tidal, and wind power. Together these segments are expected to grow from a current value of $104 billion to approximately $467 billion in 2017. From a growth standpoint, the outlook through 2017 is strong for CleanTechnologies, and is expected to grow at about 16.7% over the next decade. Since 2001, Clean Technology's global share of overall venture capital investments has more than doubled. For example, in the United States, Clean Technology's share of investment increased from 1.4% in 2001 to 5.4% in the first six months of Similarly, Green Technology in Europe has enjoyed robust growth rates, and its share of investment there has increased from 1.6% in 2001 to 4.4% in first half of 2007”. Source: Fuji-Keizai Group* *Fuji-Keizai U.S.A. is an independent business unit of Fuji-Keizai Group in Japan. Fields of strategic information services they offer include Biotechnology, Nanotechnology, Clean Technology and Information Technology. CONFIDENTIAL – SALESGEN AB © SALESGEN AB

5 UTMANINGEN FÖR SVENSKA FÖRETAG
Erkända men underfinansierade USA börjar få fart och komma ikapp. Snart är försprånget borta (se artikel) Ingen eller begränsad närvara I USA marknaden Begränsad tillgång till de “rätta kontakterna” I Washington och lokala, regionala myndigheter Svårt komma igång, saknar; kompetens, erfarenhet, kontakter, kapital, etc.. Produktorienterade istället för lösningsorienterade- Inte USA registrerade bolag, vilket innebär svåreigheter gentemot myndigheter Alla stimulanspaket kommer följas noggrant vart pengarna går. Deadline for stimulus money to be tied to projects is 30th of September 2010 “Last year European investment in GreenTechnology companies was only a third of the $3.7bn ploughed in in the US, according to GreenTech Group, a specialist US research firm. That is a big swing from just two years before, when Europe mustered nearly two-thirds as much investment as the US.” CONFIDENTIAL – SALESGEN AB © SALESGEN AB

6 Utmaningar, forts.… Svårt få projektfinansiering.
Ansvarsfrågor. Små företag har det svårare och speciellt om de är utländska. Garantier, Svårt att få för stora projekt om man är utländslt företag. ”Intresset för svensk bioenergi i USA är väldigt stort. Men svenska företag är för små och för rädda att sälja i USA med advokater och stämningar. Det är ett problem”, säger Berit Gullbransson, verksamhetschef på Sveriges miljöteknikråd, Swentec. Swentec gjorde nyligen en kartläggning av den svenska bioenergibranschen. I den konstateras bland annat att potentialen för branschen är stor och kan skapa över nya arbetstillfällen, men att det är ett problem att 90 procent av företagen har under tio anställda. English: ”There is a great interest in the USA for Swedish bio-energy. However the Swedish companies are too small for sales in the USA with a culture of lawyers and litigation. This is a problem” says Berit Gullbransson, Business unit Manger at Swedens Energy Council, Swentec. Swentec recently completed an inventory of the Swedish bio-energy business and found that there is a great potential in this industry which could create more then 20,000 new jobs, however one of the problems are that 90 percent of the companies have less then ten employees. CONFIDENTIAL – SALESGEN AB © SALESGEN AB

7 HOUSE OF GREENTECH VERKSAMHET
GREEN BUILDINGS ENERGY EFFICIENCY CLEAN TRANSPORTATION GREEN ENVIRONMENT HOGT representerar ett eller flera miljöteknik förtag inom utvalda affärsområden. Strävar efter att finna och arbeta med produkter som tillsammans kan leverera ett större värde och effektivitet än den enskilda komponenten. Vi sammanför produkter från flera leverantörer och levererar dessa som en lösning till kund. Bekostar försäljning och marknadsföring av våra leverantörers produkter. Erbjuder lösningar för exportkrediter. Deltar som aktiv part i projekt på den amerikanska marknaden. © SALESGEN AB

8 ACCESS | ADVOCACY | EXECUTION
ERBJUDANDE ACCESS | ADVOCACY | EXECUTION ACCESS Ger utvalda Nordiska miljöteknik företag tillgång till den nordamerikanska marknaden, världens största, med begränsad risk och kostnad. ADVOCACY Erbjuder aktiv strategisk affärsutveckling till våra leverantörer i syfte att möjliggöra en skyndsam internationell expansion. EXECUTION Operativ försäljning. Dvs. vi bearbetar marknaden, skapar affärsmöjligheter och genomför affärer för våra leverantörers räkning. © SALESGEN AB

9 OPERATIV STRUKTUR HOUSE OF GREENTECH Advisory board U.S.
Advisory board Sweden Rådgivning avseende den nordamerikanska marknaden. Rådgivning avseende produkter och lösningar. GREEN BUILDINGS ENERGY EFFICIENCY CLEAN TRANSPORTATION GREEN ENVIRONMENT PRODUCT MANAGER SALES REP/-S PRE SALES PRODUCT MANAGER SALES REP/-S PRE SALES PRODUCT MANAGER SALES REP/-S PRE SALES PRODUCT MANAGER SALES REP/-S PRE SALES © SALESGEN AB

10 SALESGEN I MEDIA Dagens Industri, 7:e Oktober 2009, s18. © SALESGEN AB

11 LEDNING Anders Torelm, grundare och VD SALESGEN AB Anders har mer än 25 års erfarenhet av komplicerade försäljningsuppdrag inom många olika branscher och marknadssegment i Sverige och i Norden. Anders är styrelseordförande InfoBuild, Private Capital Network, Proud People och First Rater där han också är uppfinnare och patent innehavare av en sökmotor ”Rator”. Han har varit anställd som säljare, säljledare, säljchef, nordisk chef, CEO och Sverigechef för IBM, Rational Software, Mentor Graphics, Summit Engineering och Intergraph. Peter Selemark, MBA, grundare vVD SALESGEN och VD för HOUSE OF GREENTECH Peter har mer än 15 års erfarenhet av försäljning med fokus på komplex lösningsförsäljning. Har tidigare arbetat som VD, Försäljningschef, Säljledare, Key Account Manager och Affärsutvecklare för InfoBuild (Information Builders (NY) Svenska och Danska bolag), IBM, Sigma, Martinsson (ATEA) och Pitney Bowes. Peter har en MBA från Henley Business School (UK), disputerade på företagsförvärv (Mergers & Acquisitions) © SALESGEN AB

12 LEDNING Forts. Henry Olsson, Vice President, Product Management
Henry har erfarenhet av miljöfrågor inom pappersindustrin som historiskt varit en stor miljöpåverkare. Hela skogsindustrin har tvingats till genomgripande förändringar för att anpassa sina verksamheter efter dagens moderna miljökrav. Några axplock ur CV’n: President, Holmen Paper, Inc. Holmen Papers verksamhet i USA. Försäljningsdirektör, Holmen Paper. Executive Vice President, CellMark Inc USA. Vice President Sales & Marketing, Stora Newton i Nordamerika. Managing Director, Stora Singapore Thomas L. Siebert, Ledamot SALESGEN AB och arbetande Styrelse Ordförande HOUSE OF GREENTECH. 
Thomas Siebert arbetade som USA:s ambassadör I Stockholm under åren Under 1998 arbetade han sedan med uppdrag för FN och där med frågor kring internationell handel och avtal. Vidare har han under lång tid arbetat som advokat I Washington D.C. med inriktning på ägarfrågor och bolagsdrift. Idag är Thomas L. Siebert Partner på Wexler & Walker, en av de ledande lobbying byråerna i Washington D.C. Thomas har examen från Georgetown University och Georgetown University Law School. © SALESGEN AB

13 LEDNING Forts. Pär Arvidsson, MBA, Styrelse ledamot, SALESGEN AB
Pär Arvidsson har omfattande erfarenhet från att investera, starta, utveckla och leda nya företag. Han är grundare och VD för Snowshoe Capital, LLC, ett investment bolag fokuserat på aktiva investeringar och operativt bidrag till små nystartade bolag. Pär har tidigare grundat och varit VD för flera riskkapitalfonder, ex GameChange och Accentures SOFTBANK Venture Capital. Nuvarande engagemang, utöver SALESGEN, är Wcities, Hive Technology Group och Apila. Pär har tidigare varit styrelseledamot i Wayfinder samt var en av grundarna till Bare Escentuals som sedermera noterades på NASDAQ. Pär har en ekonomi examen från University of California, Berkeley samt en MBA från Harvard Business School. © SALESGEN AB

14 SALES ARE IN OUR GENES VI SER FRAM MOT ATT REPRESENTERA DIG! ®
© SALESGEN AB


Ladda ner ppt "ACCESS | ADVOCACY | EXECUTION"

Liknande presentationer


Google-annonser