Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

sex & samlevnad Här får du lära dig: Pubertet Hur ett barn blir till

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "sex & samlevnad Här får du lära dig: Pubertet Hur ett barn blir till"— Presentationens avskrift:

1 sex & samlevnad Här får du lära dig: Pubertet Hur ett barn blir till
Menstruationscykeln Preventivmedel Könssjukdomar & smittskyddslagen Att Respektera varandra Ideal – vad är det? Förbjudna former av sexuellt umgänge

2 Godkänd (E, D)- Du skall:
- ha insikt om människans fortplantning, hur ett barn blir till och pubertet. - Kunna beskriva könsorganens byggnad och funktion & ha kunskap om vad befruktning innebär. - ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta delta i diskussioner om sexualitet och samlevnad och visa respekt för andras ståndpunkter. Smittskyddslagen Ha insikt i olika sexualiteter och att vi respekterar att det är naturligt med skillnader i sexualiteter Menstruationscykeln För högre måluppfyllelse - Visa på högre förståelse och kunskap rörande samlevnad och hälsa och att man kan argumentera med korrekta termer och fakta i skrift och i diskussioner.

3 Puberteten - Könsmognad
Mellan 10 och 17 års ålder kommer man i puberteten. Människans könsmognad börjar något tidigare hos flickor än hos pojkar. När könsmognad sker beror på bla: Biologiskt arv (gener). Var föräldrarna tidigt mogna ärvs det Psykosociala faktorer – dvs psykiskt välmående; hur man mår helt enkelt. Oro och rädsla kan förskjuta könsmognad Klimat har också inflytande över hur tidigt könsmognaden inträder. Fysiskt sker också hormonella förändringar så tidigt som i 6-7-årsåldern utan att några yttre tecken märks. Då variationerna är stora för vid vilken ålder människans pubertet inträder beroende på arv och miljö är det svårt att bestämma vad som är för tidig respektive för sen pubertet. Det är under puberteten som intresset för sex vaknar, och kropparna görs redo för fortplantning, dvs att få barn. Puberteten kan dock vara jobbig för många eftersom de kroppsliga förändringarna kan vara svåra att hantera. Trötthet, oro, humörsvängningar är vanliga. Fixering av sitt eget utseende och kropp kan leda till ätstörningar, bruk av anabola steroider mm.

4 Hormonerna Hormoner = molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer producerar hormoner, även växter. Hypofysen - avger tillväxthormon som stimulerar tillväxthormon under barn- och ungdomstiden. Den är stor som en ärta och sitter på undersidan av hjärnan. Hormoner från hypofysen påverkar också sköldkörteln, testiklar och äggstockar att börja avge hormoner Sköldkörteln – avger hormoner som ökar cellernas fröbränning av energirik näring. När förbränningen ökar stiger kroppstemperaturen, pulsen och blodtrycket Bukspottkörteln – avger bl.a. insulin som ökar cellernas upptagning av socker från blodet Binjurarna avger bl.a. hormonet adrenalin. Blodets adrenalinhalt ökar när man blir arg och stressad. Det påverkar bl.a. nervsystemet så att vakenheten (reaktionsförmågan) & pulsen ökar. Könskörtlarna (äggstockarna och testiklarna) - avger olika könshormoner. De framkallar bl.a. förändringarna i kroppen under puberteten och de styr kvinnans menstruationer.

5 Puberteten hos pojkar Det manliga könshormonet Testosteron gör att pojkar utvecklar skägg, behåring kring könsorgan, under armar, ben och bröst mm. Testosteronet bildas i testiklarna. Hormonet har även betydelse för hälsa och välbefinnande hos både män och kvinnor, genom sin påverkan på bland annat könsdrift, immunförsvar och skelett. Det är också kopplat till aggression. Det bildas lika mycket hormoner från pubertetens slut till ålderdomen. Kroppslängden tilltar och skelettets form och muskulaturen blir mer kraftiga. Även stämbanden tillväxer kraftigt under puberteten. Målbrottet uppstår när struphuvudet i halsen växer, och stämbanden tänjs ut. Längre stämband ger långsammare vibrationer och därmed djupare och mer vuxen röst. Testiklar & penis storlek ökar. En fortsatt längdtillväxt kan ske till årsåldern.

6 Puberteten hos flickor
Det kvinnliga könshormonet östrogen sätter fart på bröstutvecklingen. I dess första fas svullnar bröstkörteln (ger ömhet). Hos kvinnor tillverkas östrogen främst i äggstockarna, (och av äggblåsorna och av gulkroppen) och när kvinnan är gravid även av moderkakan. Män producerar faktiskt en del östrogen i testiklarna. Utöver detta sker östrogenproduktion perifert i kroppen, i levern och i binjurarna hos bägge könen och hos kvinnan även i brösten. Det brukar ta ungefär två år från att brösten börjat utvecklas tills flickan får sin första ägglossning och menstruation. Livmoderns muskelväggar ökar i tjocklek. Äggstockarna och äggledarna förstoras också under östrogeninverkan. De yttre könsdelarna, inre och yttre blygdläpparna förändras med tillväxt och förändrad färg. De individuella variationerna är stora. Behåring kring könsorgan och i armhålorna och liksom pojkarna hamnar flickor i målbrottet. Dock inte lika påtagligt. Flickorna ökar i längd, men tillväxten avtar när flickan börjar få menstruation.

7 Heterosexualitet Det innebär att man blir sexuellt upphetsad av personer av motsatt kön än sig själv. Detta är den sexualitet som dominerar det öppna samhället genom att den ses som norm och det "normala" tillståndet. Homosexualitet innebär att man tänder på individer av det egna könet. Bisexualitet Det innebär att man tänder på båda könen. Transsexualitet Den som är transsexuell anser sig tillhöra det andra könet, och känner att man blivit född med fel kön. Ofta vill man t.ex. klä sig i kvinnoklädsel om man är man. Dessa män är dock oftast gifta med kvinnor och har barn, även om man genomgått könsbyte.

8 Belöningssystemet Belöningssystemet är ett nätverk av neuroner (nervceller) i hjärnan. Signalsubstanserna (hjärnans budbärare), har en viktig roll och de frigörs från synapser. När belöningssystemen stimuleras frisätts bland annat dopamin, serotonin och endorfiner som ger oss en känsla av välbehag och lycka. Droger t.ex.: Kokain, amfetamin, heroin, nikotin och alkohol påverkar alla dopaminsystemet liksom mat och sex. De förstnämnda är ju naturligtvis mycket farligare för vår kropp än de sistnämnda. Att fortplanta sig ger också en belöning i form av en speciell skönhetskänsla (gäller ju inte enbart människan såklart utan i princip alla djurarter) Sexlusten varierar Olika personer kan ha olika mycket eller lite lust, och det kan variera över perioder. Om man är nyförälskad, glad, lycklig eller olycklig, känner oro, depressioner har inverkan på sexlusten. Sexlusten kan helt enkelt vara väldigt stark i perioder.

9 Mannens könsorgan – Penis och pung
I pungen ligger testiklarna. I dem bildas sädesceller (spermier) och könshormoner. Vid sexuell retning fylls svällkropparna med blod vilket ger erektion. 4.Urinblåsa 9. Prostata – producerar sekret (tillsammans med Cowpers körtlar) 3. Svällkropp - en mängd små hålrum som blodfylls. 8. Sädesblåsa 2. Urinrör 7. Sädesledare 1. Ollon med skyddande förhud 6. Testikel & bitestkel (ovanför) 5. Pung - temp reglering

10 Kvinnans könsorgan - är till största del gömd inne i kroppen
7. Äggstock – bildar äggceller 6. Äggledare 8. Livmoder 5. Urinblåsa 9. Livmoderhals 4. Urinrör 3. Klitoris – kvinnans motsvarighet till ollon. 2. Inre & yttre blygdläppar 1. Slida

11 Männens spermaproduktion
Mäns spermaproduktion är alltid igång och det tillverkas hela tiden nya spermier till skillnad mot en kvinna som föds med alla de ägganlag som behövs. Miljoner av mikroskopiska sädesceller produceras, vars enda uppgift i livet är att simma med mannens DNA (23 kromosomer) och befrukta ett ägg med kvinnans DNA (23 kromosomer). En genomsnittlig spermie lever bara några veckor i mannens kropp och varje utlösning innehåller ungefär 300 miljoner spermier, så "spermafabriken" har ganska hög arbetstakt.

12 Menstruationscykeln - Bakgrund
En nyfödd flicka har ca ägganlag i sina äggstockar. Många börjar dö av nästan genast och antalet fortsätter att krympa, ju äldre kvinnan blir. Under kvinnans fruktsamma år släpper hon ca 400 ägg. Ett av dessa ägg mognar och släpps varje månad… från den första mensen ända till klimakteriet, som vanligtvis infinner sig mellan 45 och 55 års ålder.

13 Menstruationscykeln Varje månad, ungefär i mitten av menscykel, släpps det mest mogna ägget och fångas snabbt upp av den tulpanformade öppningen till den närmaste äggledaren (två "rör" som är ungefär 10 cm långa och leder från äggstockarna till livmodern). Detta kallas ägglossning. Under en genomsnittlig 28-dagarscykel sker ägglossningen mellan den 12e och den 15e dagen, om man räknar första dagen av den förra mensen som dag 1. (Om en tjej får sin mens idag, så sker nästa ägglossning om ca dagar) Menscykels längd, äggens mognad och ägglossningen styrs av flera samverkande hormoner. Ett genomsnittligt ägg lever och kan befruktas i timmar efter ägglossningen, så det måste träffa en spermie snabbt om det ska bli en bebis. Om ägget träffar en frisk spermie under sin resa till livmodern kan de förenas och börja den process som så småningom blir ett nytt liv. Om inte, så slutar resan i livmodern, där ägget bryts ned. Om ägget inte befruktats, så slutar äggstocken producera östrogen och progesteron, vilka är de hormoner som uppehåller en graviditet. När nivåerna av dessa hormoner sjunker, så stöts den förtjockade livmoderslemhinnan bort tillsammans med det nedbrutna ägget i form av menstruation. Vissa kvinnor har en mycket kortare menstruationscykel på kanske endast 21 dagar, medan andra har en längre, på upp till 35 dagar.

14 Menstruationscykeln - Hur lång är en normal menstruationscykel ?
Äggcellens mognad – I äggstockarna finns anlag till äggceller. Dessa mognar i vätskefyllda blåsor – folliklar. Under varje menstruationscykel når vanligtvis endast ett ägg full mognad. Nu frigörs även östrogen som får livmoderns slemhinna att växa. Ägglossningen – När ägget är moget spricker follikeln så att ägget slungas ut. Denna ägglossning inträffar ca 14 dagar efter menstruationens första dag. Äggledaren fångar in ägget och för det sedan till livmodern. Menstruationen - Om ägget inte befruktas tillbakabildas gulkroppen och därmed upphör bildningen av progesteron. Detta medför att livmoderslemhinnan spricker och blöder ut ur livmodern. Denna menstruationsblödning pågår ca 3-6 dagar. Man kan få smärtor i magen och huvudvärk. 3 4 1-2 4. En gulkropp bildas. Den spruckna follikeln omvandlas till en gulkropp som avger hormonet progesteron. Det får livmoderslemhinnan att växa ytterligare och bli rik på blodkärl. Om ägget befruktas kan det planteras i den nu förberedda livmoderslemhinnan.

15 Ett ägg lämnar follikeln – Det tog ca 15 min från bild 1 till den sista bilden. Ägget är 0.1 mm stort i verkligheten.

16 Ett barn blir till…

17 Ett barn blir till… - En man och en kvinna har haft samlag…
Miljoner spermier har börjat sin resa mot sitt mål, men det finns hinder på vägen… Det första hindret är pH-nivån i slidan, som kan vara så sur att det är dödligt för spermierna. Sedan är det livmoderhalsslemmet, som kan vara nästintill ogenomträngligt, förutom de en eller två dagar då kvinnan är som mest fertil och det blir mer lättflytande så att det släpper igenom de bästa simmarna. De spermier som överlever måste sedan ta sig ungefär cm från livmoderhalsen, genom livmodern och upp i äggledarna. De simmar med en ca 10 cm/h så är det en ansenlig strapats. Det tar ca 45 minuter till 12 spermierna att ta sig till ägget. Om spermierna inte hittar ett ägg genast, så kan de ligga och vänta i äggledarna i timmar på ägglossning. Dödligheten är så hög för spermier att det är bara några dussin som når ägget. Resten fastnar, kommer fel, eller dör på vägen. Nu måste de ta sig igenom äggets ytterskikt innan de andra. När vinnarspermien når in förändras ägget omedelbart så att inga andra kan ta sig in. Det är som om ägget avskärmar sig precis samtidigt som den första spermien tagit sig till säkerhet.

18 Ett barn blir till… Och nu börjar det verkliga miraklet ...
Ägget befruktas. Det genetiska materialet (23 kromosomer med DNA) från mannen som spermien bär på, smälts ihop med äggets genetiska material (23 kromosomer DNA) från kvinnan och en ny cell skapas, som snabbt börjar dela sig och växa (celldelning) Embryot fortsätter längs med äggledaren ner i livmodern, där det implanteras i livmoderslemhinnan. Missfall om det fastnar någon annanstans – livmoderhals, äggledare, buken mm… Denna sista delen av resan - från äggledaren till livmodern, kan ta ca tre dagar, men det dröjer ytterligare ett par veckor innan mensen uteblir och man börjar misstänka graviditet. När mensen uteblivit eller du märkt andra graviditetstecken, kan ett graviditetstest göras, så att ni får besked.

19 Moderkakan är inbäddad i livmoderväggen
Moderkakan är inbäddad i livmoderväggen. Den tar emot näringsämnen och syre från moderns blod, och överför det till fostret. Den tar även emot avfallsprodukter från fostret som moderns kropp sen kan göra sig av med. De två blodomloppen är helt skilda. Gränsen mellan moderkakans två delar är en barriär. Den filtrerar bort det mesta som kan skada fostret, såsom bakterier. En del ämnen såsom alkohol tränger dock igenom denna barriär, liksom många sorters virus.

20 Fosterutvecklingen Graviditetstiden räknas från föregående mens första dag. Den tidpunkt då kvinnan skulle ha fått mens blir alltså graviditetens 4:e vecka. Om något är fel på fostret så stöts det oftast ut – missfall. Så fort blåsan av celler vuxit fast i livmoderväggen kan fostercellerna få näring från den blivande mamman vi den moderkaka som bildas. Fostret svävar i fostervatten som omges av fosterhinnor. Genom navelsträngen transporteras också avfallsämnen bort. 12 veckor efter befruktningen är de flesta organ utvecklade, men måste växa och mogna. Efter 9 månader sker förlossning

21 Lagstiftningen i Sverige säger:
Abort Om en kvinna blir gravid men anser att hon inte vill föda barnet finns möjlighet till abort. Vid abort avlägsnas fostret ur kvinnans kropp, och det gör man på ett sjukhus. Ju tidigare en abort utförs desto skonsammare är den. En tidig abort före V.12 är ett ganska enkelt ingrepp. Fostret sugs ut ur livmodern eller skrapas bort. Före V. 8 finns numer möjlighet till medicinsk abort mha ett ”abortpiller” Efter V. 12 innebär abort en större risk för kvinnan. Fostret är då för stort för att kunna sugas ellerskrapas bort. Vanligen tillförs istället olika ämnen så att livmodern stöter bort fostret – framkallat missfall. En sen abort medför en risk att kvinnan blir steril. Varje år sker ca aborter i Sverige. Lagstiftningen i Sverige säger: Under de första 12 veckorna av havandeskapet får kvinnan själv bestämma om hon vill ha abort. Mellan 12:e och 18:e veckan får kvinnan bestämma i samråd med läkare efter kuratorutredning. Efter V. 18 kan abort endast tillåtas av Socialstyrelsen.

22 Könssjukdomar Bakterier och virus passar på att sprida sig vid första bästa tillfälle. Könssjukdomar överförs via sex men somliga även via blod. Många märker inte att de fått en könssjukdom. Det är smart att testa sig om man misstänker att man kan ha fått en könssjukdom, har symtom eller haft sex på ett sätt som kan överföra en könssjukdom. Om man har haft oskyddat sex med okända personer, är det alltid bra att gå och testa sig oavsett om man får några symtom eller inte. Många könssjukdomar ger nämligen bara små eller inga besvär alls. Kondom är fortfarande bästa skyddet mot hiv och andra könssjukdomar.

23 Varför ska man testa sig för könssjukdomar?
Det är alltid bra att testa sig för könssjukdomar om man haft oskyddat sex. Extra viktigt att man går och testar sig är det om man har haft oskyddat sex och får besvär i underlivet, t.ex. att det: - svider när man pissar, man får vårtor eller blåsor eller annorlunda flytningar. man har träffat någon som man vill ha en fast relation med och planerar att sluta skydda sig. Det är inte fel att ställa det som krav till sin nya partner. Det kan också vara så att någon man har haft sex med har testat sig och visat sig ha en könssjukdom. Om den sjukdomen omfattas av smittskyddslagen kan man få ett brev eller telefonsamtal från en mottagning där man blir ombedd att gå och testa sig. Det är inte säkert att man har en könssjukdom, men man är enligt lagen skyldig att gå och testa sig om man misstänker sjukdom, för att det inte ska finnas någon risk att sjukdomen sprids vidare. Har man sjukdomen måste man berätta vem eller vilka man har haft sex med det senaste året. De blir sen kontaktade av mottagningen för att också de ska komma och testa sig.

24 Kondylom Det är ett virus som ger vårtor på och runt könsorganen.
Kondylom överförs inte bara när man har samlag, utan även om man kommer i kontakt med vårtorna. Oftast upptäcker man kondylom för att man får vårtor på olika ställen i underlivet, men de flesta som drabbas av kondylom märker inte att de har det. Det kan bero på att vårtorna är små och sitter på ställen där man inte ser dem. Viruset kan också ligga vilande i kroppen utan att ge några vårtor, men det betyder inte att man inte kan överföra viruset till andra. Ibland kan man få vårtor långt efter att man fick viruset, i vissa fall flera år senare. Gå till en ungdomsmottagning, eller vårdcentral och undersöka sig om man undrar eller har besvär. Kondylomvårtorna kan behandlas med läkemedel som man smörjer eller penslar på vårtorna. Läkemedlet är receptbelagt och måste skrivas ut av en läkare. Det är vanligt att vårtorna kommer tillbaka även om man har behandlat dem. Det beror på att viruset finns kvar i kroppen även om vårtorna är borta. Vissa typer av vårtviruset HPV kan leda till att tjejer efter lång tid får livmoderhalscancer.

25 Herpes Herpes är ett virus som kan ge blåsor och sår i underlivet.
Har man väl fått viruset finns det kvar i kroppen hela livet. Det finns inget att göra för att bli av med viruset men besvären kan lindras med mediciner. Herpes i underlivet ger små blåsor och sår på eller runt könsorganen. Många vet dock inte om att de har herpesviruset i kroppen eftersom de aldrig får några utbrott eller besvär. När det märks brukar det börja med att huden känns öm och det kan svida eller sticka. Efter ett tag börjar det klia. Sen får man ibland små blåsor. Blåsorna är vitaktiga i färgen och vätskefyllda, när de spricker blir de till sår. Ibland blir de sår direkt, eftersom blåsorna spricker så snabbt. Herpes kan sitta var som helst i underlivet. Den typ av herpes som man kan få runt munnen är en annan sorts herpesvirus. Herpesviruset dör snabbt utanför kroppen . Om man blir gravid brukar man på barnmorskemottagningen få frågan om man har underlivsherpes. Det beror på att om mamman har blåsor eller sår under förlossningen så kan herpes överförs till barnet. För att det inte ska hända brukar barnet i de fallen förlösas med kejsarsnitt.

26 Gonorre Gonorré överförs genom samlag och munsex.
Gonorré är en bakterie som främst sätter sig i slemhinnorna. Överförs mellan personer när slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det är inte alltid man får symtom men det kan svida när man kissar. Tjejer kan få flytningar från slidan och blödningar,och killar kan få ont i pungen.  Gonorré botas med antibiotika. Ju snabbare man får behandling ju mindre är risken för att man överför gonorré till någon annan, och att det leder till att man får problem med att skaffa barn. Vissa får symtom, andra inte. När man får symtom brukar de oftast komma inom en vecka efter att man smittades, men det kan komma senare. Om gonorrén sprider sig kan tjejer få en inflammation i äggledarna och killar i bitestiklarna eller prostatan. Inflammationen kan ge ärr som gör det svårt att få barn. Hos tjejer beror det på att äggen från äggstockarna hindras av ärren på äggledarna från att komma ner i livmodern och då kan de inte bli befruktade. Hos killar kan spermieproduktionen försämras.

27 Klamydia Klamydia överförs via samlag och är väldigt vanlig bland unga. Klamydia är en bakterie som sätter sig i slemhinnorna i slidan, urinröret, anal och överförs mellan personer när slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Klamydia överförs också via sperma och slidsekret. Klamydia sprids framförallt genom samlag. Smittar ej via kläder, på toaletter, eftersom bakterien inte överlever ute i fria luften.  Oftast får man inga symtom alls av klamydia, men om man får symtom brukar de komma ungefär en till två veckor efter att man blev smittad. De vanligaste symtomen är att det svider när man kissar eller flytningar. Tjejer kan få mer och blodblandade flytningar och ont i nederdelen av magen. Killar kan få flytningar från urinröret och ont i pungen. Man kan gå till en mottagning för urinprov, eller beställa ett test som man gör hemma. Ju snabbare man får behandling ju mindre är risken för att man överför klamydia till någon annan och att det leder till att man får problem med att skaffa barn. Om klamydian sprider sig kan tjejer få en inflammation i äggledarna och killar i bitestiklarna eller prostatan. Inflammationen kan ge ärr som gör det svårt att bli med barn. Hos tjejer beror det på att äggen från äggstockarna hindras av ärren på äggledarna från att komma ner i livmodern och då kan de inte bli befruktade. Hos killar kan spermieproduktionen försämras.

28 De fristående "stjärnorna" är enskilda klamydiabakterier
De fristående "stjärnorna" är enskilda klamydiabakterier. Till höger syns en gul fläck som är en inklusion med många klamydiabakterier. Röda celler är humant cellmaterial.

29 Klamydia behandlas med antibiotika
Klamydia behandlas med antibiotika. Om man vet eller misstänker att man har klamydia måste man följa smittskyddslagen Antal klamydiafall per invånare per åldersgrupp och kön 1989–2007. Klamydia och gonorré är två likartade könssjukdomar vad beträffar smittvägar, symptom och behandling men med väldigt olika förekomst. Klamydia är mycket vanligt med ca fall per år, 60 procent är kvinnor och 90 procent är under 29 år. Gonorré är betydligt ovanligare med ca 600 nya fall per år. 80 procent är män.

30 HIV / AIDS - humant immunbrist virus
Ett virus som överförs via oskyddat sex el. blod. Viruset finns i blod, sperma och bröstmjölk. Hiv är ett virus som bryter ner vissa av de vita blodkroppar som ingår i kroppens immunförsvar. Om man inte får någon behandling kan immunförsvaret bli så dåligt att man kan få en eller flera följdsjukdomar. Det är de sjukdomarna som med ett gemensamt namn kallas för aids. Om man har oskyddat sex är risken störst att man får hiv om man får sperma i slidan/anal. Det kan också överföras när man har munsex framför allt om man får sperma i munnen. Hiv överförs inte genom kramar, pussar eller kyssar. Det överförs inte heller om man använder samma handduk eller dricker ur samma glas. Hiv sprids inte heller genom luften eller genom insekter som till exempel myggor. Ungefär två, tre veckor efter att man fått hiv kan man få besvär som liknar och ofta förväxlas med en vanlig influensa. Det kan vara feber, ont i halsen, värk i kroppen och ljusröda utslag på ryggen och bröstet. Det går över av sig själv på några veckor och bara häften av alla som fått hiv får de här besvären. Övriga märker ingenting alls. Hur lång tid det sen tar tills man känner av sjukdomen varierar från person till person men det kan handla om flera år. Under den tiden brukar man må som vanligt och inte märka någonting av infektionen. Sen kan man få till exempel svamp i munnen, mjälleksem i ansiktet och bältros. Det beror på att immunförsvaret är försvagat. Ju mer immunförsvaret bryts ner desto större är risken att man får andra sjukdomar, vilket innebär att man har aids.

31 När man testar sig får man lämna ett blodprov
När man testar sig får man lämna ett blodprov. Om det första blodprovet skulle visa att man har hiv får man alltid lämna ett nytt prov för att vara helt säker. Det finns idag ingen behandling som botar hiv och aids. Däremot finns det mediciner som bromsar sjukdomen. Det innebär att man kan leva ungefär som tidigare och plugga, jobba, umgås med folk och ha nära relationer trots att man har hiv. För att medicinerna ska hjälpa måste man ta dem regelbundet resten av livet. För att skydda sig mot hiv ska man använda kondom om man har slidsamlag, analsamlag eller munsex med en kille. Kondom är också bra om man använder sexleksaker som en dildo, eller så tvättar man den efter att den har använts. Om man har munsex med en tjej kan man använda slicklapp, det är särskilt viktigt om personen har mens.

32 Hepatit A, B, C Hepatit är en inflammation i levern. Det finns flera olika typer av hepatit. De vanligaste är hepatit A, hepatit B och hepatit C. De har döpts i den ordning de upptäcktes. Eftersom huden kan bli gulfärgad av hepatit kallas det ibland för gulsot. Om man får hepatit kan levern inte ta hand om bland annat alkohol och mediciner lika bra längre. Mot hepatit A och B kan man vaccinera sig. Hepatit smittar via sex och genom blod (sprutor). Hepatit A smittar framförallt via mat och vatten. Om man får symtom brukar det börja med att det känns ungefär som influensa. Det vill säga att man får ont i huvudet, feber, värk i kroppen och känner sig trött. Efter ett tag kan man må illa och ibland kräkas. Bajset kan bli ljust, nästan grått, och pisset mörkt. För vissa blir huden och ögonvitorna gulaktiga. Det beror på att levern inte kan rensa bort ett gulfärgat ämne som heter bilirubin ur kroppen. När det händer brukar de andra symtomen, förutom tröttheten, försvinna. Några få kan bli svårt sjuka av hepatit. Då behöver man vårdas på sjukhus. Hepatit A går över av sig själv. Hepatit B går oftast över av sig själv, men ibland får man medicin. Några få kan utveckla så kallad kronisk hepatit vilket betyder att man har viruset i kroppen hela livet. Hepatit C blir ofta kronisk men kan med hjälp av medicin läka ut hos många.  

33 Flatlöss Flatlöss är små, små djur som ofta sprids mellan personer vid sex eller om man har nära kontakt på annat sätt. De är ofarliga men deras bett kliar mycket. Flatlusen är knappt två millimeter och ser ut som en liten krabba. Den äter blod och trivs bäst i könshår men kan även finnas i annat hår på kroppen, som under armarna, i ögonbrynen, ögonfransarna och i skägg och mustasch. Det vanliga är att flatlöss sprids när man har sex med någon. Men de kan också överföras när man har nära kontakt på annat sätt, till exempel om man sover i samma säng eller använder samma handduk eller solarium som någon som har flatlöss. Flatlöss kan överleva ungefär ett dygn utanför kroppen. Det brukar ta ungefär en månad från det att flatlössen överförts tills de blivit så många att man märker dem och det börjar klia, men det kan gå snabbare också. Ibland kan man också se dem eller deras ägg. Äggen är vita och ser ut som pyttesmå droppar som sitter fastklistrade längst ner vid hårstråna. Det finns speciella krämer och schampon som tar död på flatlössen och deras ägg. Dem kan man köpa på apotek utan recept.

34 Smittskyddslagen Man har rätt att få gratis undersökning, testning, och behandling. Man har också rätt att få information om sjukdomen, hur den sprids etc. Om man är smittad av en könssjukdom eller om en läkare misstänker att man har en smitta så är man skyldig att låta sig undersökas och att prover tas samt att följa vissa föreskrifter, bla samlagsförbud tills behandlingen genomförts. Man är vidare skyldig att berätta vilka partners man haft som kan antas ha överfört smittan eller antas ha fått smittan. De blir sedan kontaktade av mottagningen att komma och testa sig. En person som befunnits smittad av t.ex. Klamydia har en skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att infektionen sprids och han/hon är även skyldig att informera sin sexuella partner om infektionen.

35 Preventiv medel - Kondom
Det enda preventivmedlet för killar Skyddar både mot graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar. Den hindrar spermierna att komma in i slidan. Kondomer kan köpas på apotek, i livsmedelsbutiker, kiosker, bensinstationer och på många andra ställen. Vissa ungdomsmottagningar delar ut kondomer gratis eller säljer dem till ett reducerat pris. Kondomer finns i olika storlekar, färger och lukter. Kan vara lämplig för vem? Kondom passar dig som vill skydda dig mot graviditet och sexuellt överförbara infektioner, och om du har nya sexuella kontakter. Fördelar Effektivt och enkelt att få tag i. Enda skyddet mot könssjukdomar och andra sexuellt överförbara infektioner. Nackdelar Kan upplevas som ett störande moment om man inte är van. (Det blir ett avbrott i akten) Kondomen kan gå sönder om den är gammal eller skrapas med t ex naglar eller andra vassa föremål. Säkerhet Om man använder kondomen på rätt sätt under hela samlaget är säkerheten hög.

36 P-piller Kombinerade p-piller innehåller två hormoner, östrogen och gestagen (gulkroppshormon). De gör så att du inte får någon ägglossning. De påverkar också det slem (sekret) som du har i livmoderhalsen så att det blir segt och tjockt och spermierna får svårare att tränga in i livmodern. Det finns många sorters kombinerade p-piller och vissa trivs bättre med en typ, andra med en annan. P-pillren skrivs ut av en barnmorska eller läkare. Du tar ett piller varje dag under tre veckor och gör därefter ett uppehåll i en vecka. Är du noggrann är skyddet mot graviditet högt, men glömmer du eller slarvar försvinner skyddet. Kombinerade p-piller passar dig som behöver ett säkert skydd och som inte glömmer bort att ta pillren. Fördelar Pålitligt preventivmedel. Kan göra din mens mindre kraftig och mindre smärtsam. Kombinerade p-piller skyddar mot blodbrist och cystor på äggstockarna. Studier visar att kombinerade p-piller minskar risken att drabbas av cancer i livmoderslemhinnan och äggstockarna. Nackdelar Pillret måste tas regelbundet annars kvarstår inte skyddet mot graviditet. Skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Det finns en ökad risk för att få blodpropp om man använder kombinerade p-piller, framför allt om du uppfyller andra riskfaktorer för blodpropp. Biverkningar varierar mellan olika märken av p-piller. Biverkningar Mycket vanliga (1 av 10 kvinnor) biverkningar: Bröstspänningar, illamående och småblödningar. Vanliga biverkningar (1-10 per 100 kvinnor): Akne, viktökning, bröstspänningar, illamående, magsmärta, huvudvärk, humörförändringar, minskad sexlust och smärtsamma eller oregelbundna menstruationer. Säkerhet Ungefär 1 graviditet per 100 kvinnor och år.

37 Minipiller Minipiller innehåller till skillnad från kombinerade p-piller bara en sorts hormon, gulkroppshormon. Förhindrar att du blir gravid genom att det slem (sekret) som du har i livmoderhalsen blir segt och tjockt så att spermierna får svårare att tränga in i livmodern. Minipillren försämrar också miljön i livmodern för befruktade ägg. Fördelar Färre biverkningar än kombinerade p-piller. Minipiller ger ingen ökad risk för blodpropp. Minipiller kan användas om man ammar då de inte påverkar bröstmjölken. Nackdelar Du måste ta tabletterna regelbundet, helst på timmen för att hålla skyddet uppe. Max 3 tim glömske marginal. Kan påverka humöret och ge mellanblödningar. Skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Biverkningar De mycket vanliga (1 av 10 kvinnor) biverkningarna är förändrade och/eller oregelbundna mensblödningar. Vanliga biverkningar (1-10 per 100 kvinnor) : Bröstspänningar och utebliven mens. Det finns flera att välja på och du kan få råd och ytterligare information om biverkningar av din barnmorska eller gynekologen. Säkerhet 2 till 6 graviditeter per 100 kvinnor och år.

38 Kopparspiral Kopparspiral är gjord av plast med en liten koppartråd runt. Den är bara några centimeter lång och har oftast formen av ett T. En barnmorska eller gynekolog sätter in den i livmodern och du kan få den uttagen när du vill, men man måste byta till en ny efter ca 5 år. Kopparspiralen innehåller inget hormon utan skapar en miljö som gör att ett ägg inte kan fästa vid livmoderväggen. Kan vara lämplig för vem? Kopparspiralen passar dig som lever i en stabil relation, eftersom risken för underlivsinfektion kan öka, speciellt om du byter partner. De flesta som använder kopparspiral har varit gravida någon gång. Fördelar Du slipper byta på en längre tid. Den ger ett högt skydd utan att man behöver ta några hormoner. Nackdelar Det kan göra lite ont när man sätter in spiralen. Skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Biverkningar Vanliga (1-10 per 100 kvinnor): Ökade blödningar, ökad risk för underlivsinfektioner i samband med insättning. Säkerhet Kopparspiral har en mycket hög säkerhet. Mindre än 1 graviditet per 100 kvinnor och år.

39 kopparspiral

40 Akuta P-piller ”dagenefterpiller” - är ett alternativ om du haft oskyddat sex, men används enbart om en ”olycka” har hänt och inte senare än 72 timmar (tre dagar) efter… Man kan få akut-p-piller på de flesta ungdomsmottagningar, sex- och samlevnadsmottagningar och vårdcentraler. De finns också att köpa på apotek. Använd inte akuta preventivmedel i stället för vanliga preventivmedel, risken att bli gravid trots akuta preventivmedel är högre än med p-piller, cirka 1 till 3 procent. Nackdelar Påverkar kroppen mer än p-piller eftersom dosen hormoner är mycket högre. Ska inte användas mer än en gång per månad (menscykel). Skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Biverkningar Vanliga: Magsmärtor, illamående, kräkningar, matthet, yrsel, bröstspänningar och blödningar.

41 P-stav (Implantat) P-stav innehåller enbart gestagen (gulkroppshormon). Ger ungef samma dos som minipiller. En specialutbildad barnmorska eller läkare sätter in en liten mjuk stav, under huden på överarmens insida. Stavarna syns inte men kan kännas under huden. P-stavarna förhindrar ägglossning och gör slemmet (sekretet) i livmoder-halsen tjockt och segt så att spermierna får svårt att komma in i livmodern. Beroende på om du har fått en eller två stavar, ska den bytas ut efter 3-5 år. Fördelar Stavar ger ett mycket säkert skydd i 3-5 år. P-stav passar dig som behöver ett säkert preventivmedel, men som vill slippa dagligt kom-i-håg. Det är också ett bra alternativ om du vill vänta med att skaffa barn, eller vill låta några år gå mellan barnen. Ägglossningen kommer igång någon månad efter att staven tagits bort. Hormondosen är lägre än i p-sprutan.´Du slipper de biverkningar som man kan få av östrogen. Nackdelar Du måste göra ett läkar- eller barnmorskebesök för att sätta in och ta ut stavarna. Du kan få oregelbundna blödningar. Skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Biverkningar Mycket vanliga (1 av 10 kvinnor): Huvudvärk, akne, bröstspänningar, viktökning och oregelbundna mensblödningar. Vanliga (1-10 per 100 kvinnor): Yrsel, buksmärta, illamående, gaser i magen, håravfall, humörförändringar, minskad sexlust, trötthet, viktminskning, minskad aptit och menssmärtor. Säkerhet Ett mycket säkert preventivmedel. Färre än 1 graviditet per 100 kvinnor och år.

42 P-staven syns här längst ut på spetsen som en liten tändsticka

43 ”Säkra perioder” En mycket osäker metod. Det innebär att du ska hålla koll på dagarna mellan mensperioderna för att hålla reda på när du har ägglossning. Menstruationsperioden räknas från första dagen med blödning fram till dagen innan nästa blödning, i genomsnitt omkring 28 dagar (men det varierar kraftigt, det är helt normalt med alltifrån dagars cykler) . Chansen för befruktning och graviditet ökar kontinuerligt från cirka 2% på den första menstruationsdagen fram till maximalt omkring 20% dagarna kring ägglossningen. Chansen för graviditet är störst ca 4 dygn före ägglossningen första dag och 2dagar efter. Ägglossningen inträffar cirka 14 dagar före mens, alltså inte en bestämd tid efter mens, vilket gör att du inte kan veta när din nästa ägglossning kommer. Med tanke på att spermier kan leva 3-5 dygn inne i kvinnan och invänta ett ägg är detta alltså en mycket osäker metod. Ägget överlever ca timmar. Fördelar Inga biverkningar. Säkra perioder kan passa dig som planerar att skaffa barn inom kort, där en graviditet inte är något problem. Nackdelar Låg säkerhet. Rädslan för att du ska bli gravid kan påverka sexlusten. Skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Säkerhet Det är en osäker preventivmetod. Cirka 20 graviditeter per 100 kvinnor och år.

44 Pessar Pessar är en kåpa av gummi som smörjs in med pessargel eller ett spermiedödande medel och sätts in i slidan. Pessar är inte ett engångsskydd, utan kan tvättas och användas i flera år. Du måste besöka en barnmorska för att prova ut pessaret eftersom det finns i olika storlekar. Införs före samlaget och ska sitta kvar i slidan minst sex timmar efteråt. Pessar kan vara lämpligt för dig som inte kan ta hormoner, men det kräver viss planering. Fördelar Pessar innehåller inga hormoner, och det kan användas flera gånger Nackdelar Det är inte lika lätt att vara spontan eftersom du ska sätta in det före samlag. Det kräver också att man vet hur man ska sätta in det så det hamnar rätt. Biverkningar Det finns inga biverkningar, och silikonpessar kan du använda även om du är allergisk mot latex/gummi. Säkerhet Om man använder pessaret på rätt sätt och tillsammans med pessargel eller spermiedödande medel är säkerheten hög.

45 P-spruta P-spruta innehåller bara gestagen (gulkroppshormon) men i betydligt högre dos än minipiller, p-stav, hormonspiral och östrogenfritt p-piller. P-sprutan hämmar ägglossningen fullständigt, och du får en spruta i skinkan var tredje månad av en barnmorska eller läkare. P-sprutan passar dig som inte planerar att bli gravid den närmaste tiden. Fördelar Du har ett säkert skydd i tre månader. Mensblödningarna minskar eller upphör helt. Om du har haft problem med migrän vid mens kan den försvinna. Du slipper de biverkningar som man kan få av östrogen. Nackdelar Du måste besöka en läkare eller barnmorska var tredje månad. Det dröjer upp till sex månader innan ägglossningen kommer igång efter sista sprutan. Ny forskning visar att p-sprutan kan urkalka skelettet. Skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Biverkningar De mycket vanliga (1 av 10 kvinnor) biverkningarna är förändrade mensblödningar. Vanliga biverkningar (1-10 per 100 kvinnor): Bröstspänningar, huvudvärk, illamående, akne, håravfall, humörsvängningar, oro, viktökning, minskad sexlust och utebliven mens. Säkerhet Färre än 1 graviditet per 100 kvinnor och år.

46 P-ring P-ring är ett preventivmedel för tjejer som sätts in i slidan. Själva ringen är gjord av mjuk, genomskinlig plast och är cirka fem centimeter i diameter. P-ringen passar dig som inte vill behöva tänka på ditt preventivmedel varje dag. Du bär ringen med dig och behöver bara byta den en gång i månaden. Fördelar P-ringen byts en gång i månaden. För de som använder p-ring blir mensen oftast väldigt regelbunden. P-ringen ger också jämnare och lägre hormondoser än de andra kombinerade alternativen (p-piller och p-plåster). Skyddet kvarstår även vid magsjuka och/eller diarré (till skillnad från p-piller). Nackdelar skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Precis som med kombinerade p-piller finns en ökad risk för blodpropp, framför allt om du uppfyller andra riskfaktorer. Hur fungerar det? Den har samma hormoner som kombinerade p-piller. Ringen sätts in som en tampong och får sitta på plats i tre veckor. Fjärde veckan görs ett uppehåll, och sedan sätts en ny ring in. (Vill du inte har din mensblödning sätter du in en ny ring direkt och hoppar över uppehållet. Fungerar precis på samma sätt som att skjuta upp mensen med kombinerade p-piller). Den känns inte och följer kroppens rörelser. Den fungerar som ett kombinerat p-piller, det gör alltså så att det inte blir någon ägglossning. Den påverkar också det slem (sekret) som finns i livmoderhalsen som blir segt och tjockt så att spermierna får svårare att tränga in i livmodern.

47 P-dator P-dator använder du för att avgöra när du har ägglossning och störst risk/chans att bli gravid. Åtta gånger per menscykel ska du testa mängden hormon i morgonurinen med en teststicka. Mätstickan ska placeras i p-datorn och en röd signal varnar att du ska avstå från sex eller använda preventivmedel. Eller tvärtom när det är som störst chans att bli gravid. Kan vara lämplig för vem? P-datorn passar dig som lever i en stabil relation, och kanske planerar att skaffa barn inom en snar framtid. Fördelar P-datorn har inga biverkningar. P-datorn användas framförallt om du vill bli gravid. Nackdelar Metoden kan kännas tidskrävande och omständlig. Den måste användas noggrant och helt korrekt för att vara en säker metod. Den är ganska dyr att köpa in. Skyddar inte mot sexuellt överförbara infektioner. Säkerhet Om du följer anvisningarna noggrant är metoden säker till 94 procent, 6 graviditeter per 100 kvinnor och år

48 Lagar och regler Byxmyndig – blir man vid 15 år. syftet med lagen är att skydda barn och unga från att bli utnyttjade sexuellt. Förbjudet sex – Mot viljan, Med minderåriga, med Djur

49 Klicka på länken om du är uppkopplad till internet och gör ett kunskapstest om könssjukdomar:
SLUT

50 Arbetsuppgifter Beskriv vad du tycker och hur du ställer dig till frågorna nedan: 1. Googla på och sök fram vad allmänheten tycker om: Preventivmedel: Vad tycker användare på internet om de olika preventiv medlen. Fördelar/nackdelar? 2. Vad är abort, hur går det till, och vilka regler finns kring abort? (t.ex. när får man senast göra abort?). I vilka länder får man inte göra abort och varför? 3. Försök föreställa dig att du skulle bli med barn / bli pappa. a) Hur tror du ditt liv skulle förändras om du ”blir med barn”/”gör någon flicka gravid” innan du gått ut gymnasiet? Vad hade du gjort? b) Låt säga att det gått några få dagar sedan det oskyddade samlaget och man känner att det är för tidigt att bli förälder. Hur gör man för att avbryta graviditeten i ett tidigt stadium? c) Vart vänder man sig om man det gått några veckor (mensen uteblivit) sedan samlaget. Var får man hjälp då, om man känner att det är för tidigt att bli förälder? 4. Vilka krav tycker du man kan ställa på en partner vad gäller: preventivmedel, test av könssjukdomar? Vem har ansvaret? Prov

51 Diskussionsfrågor 1. Alla har vi någon gång tyckt att något hos en är fult…Varför är det så svårt att tycka att man duger som man är? Vem är det som bestämmer vad som är snyggt och inne? Hur är en ideal kille/tjej? 2. Hur vet man att man är kär i en person? Kan man märka, t ex på kroppsspråket om någon är kär, i en själv eller någon annan? 5. Vad menas med att ”ha sex”? 6. Hur mycket ska man berätta för kompisar eller föräldrar om sitt förhållande?

52 7. Är sex och kärlek samma sak. 8
7. Är sex och kärlek samma sak? 8. Tänk dig att du inte känner dig redo för att ha samlag. Men, din flickvän/ pojkvän tjatar på dig och menar att ”alla andra gör ju det”. Vad gör du? 9. Varför tror du att det fortfarande finns fördomar mot homosexuella? 10. Vem har störst ansvar för preventivmedel i ett förhållande? 11. Hur skulle du reagera om din bror eller syster berättade att hon/ han är homosexuell? 12. Varför har en del bråttom med att skaffa sexuella erfarenheter, medan andra gärna väntar? 13. Vad menas med att vara otrogen? 14. Tror du att det är vanligt att man är berusad första gången man har sex med någon? I så fall varför?

53 15. Förr pratade man om sk kärnfamiljer dvs mamma, pappa och barn
15. Förr pratade man om sk kärnfamiljer dvs mamma, pappa och barn. Hur ser familjen ut idag? 16. Hur tror du att det fungerar rent praktiskt att bli tonårsförälder? Tänk dig in i situationen att du blir förälder… 17. Vad skulle du göra om du upptäcker att du är gravid/ att din flickvän är gravid? 18. Sexdebut & grupptryck. När killar berättar om hur de förför tjejer så är det coolt, medans tjejer blir kallade horor om de berättar!? Är det så? 19. Sätt er i en kill-grupp och en tjej-grupp. Killarna funderar ut frågor att ställa till tjejerna och tjejerna funderar ut frågor att ställa till killarna.

54 Här är kommer en axon med en impuls
Då nervimpulserna överförs mellan 2 nervceller eller mellan nervcell och en muskelcell sker detta m.h.a signalämnen. När en nervimpuls överförs till en muskelcell sker detta med ett ämne som heter acetylkolin, Acetylkolinet får muskeln att dra ihop sig. Men så fort detta signalämne har utlöst en sammandragning i muskeln förstörs det av ett enzym – acetylkolinesteras. Synaps Här är kommer en axon med en impuls Vissa nervgaser motverkar enzymet som bryter ner acetylkolin vilket medför att musklerna förblir spända och man får kramp. Även andningsmuskler drabbas  DÖD T.ex. Kobrans gift och curare (pilgift – alkaloid tas från växt) hindrar acetylkolin från att påverka muskelceller. Man blir som förlamad. Offret kvävs eftersom andningsmuskulaturen stannar upp Blåsor med en ”signal substans” brister… Endorfiner är sk signalämnen som förmedlar impulser mellan nervceller i CNS. När dessa signalämnen sprids så känner vi vällust. Detta sker vid bl.a. sexuella kontakter, fysisk anstränging… Vi känner oss nöjda. Vissa endorfiner försvårar impuslöverföringen vid t.ex smärta och är därför smärtlindrande. Hjärnan har alltså ett välbehagssystem, som reagerar och belönar oss genom att vi känner ”eufori”, ”känns skönt”, ”Lycka”. Nervimpulsen förs över till nästa cell

55 Nervsystemet och hjärnan
Blir det fel i på kroppens neuroner, hjärnceller eller vanliga nervceller, så fungerar vi inte. Det kallas för neurologiska sjukdomar. Det kan vara epilepsi,migrän, alzheimers syndrom, celebral pares (cp) eller många fler.. Vid epilepsi skickas massor av helt slumpmässiga elektriska signaler mellan hjärncellerna. Man får ett anfall och ligger bara och krampar.

56 Ansvar Preventivmedel Hygien Föräldraskap

57 Hänsyn Omtanke Behärskning Frivillighet Inte våld

58 Förtroende Lyssna på varann Inte skvallra Inte skryta
Bevara en hemlighet

59 Kondylom T.v; Flacka kondylom, t.h; Herpesrecidiv.


Ladda ner ppt "sex & samlevnad Här får du lära dig: Pubertet Hur ett barn blir till"

Liknande presentationer


Google-annonser