Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antikens teorier – Vitruvius m.m. Arkitekturens teori och historia III ATHA15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antikens teorier – Vitruvius m.m. Arkitekturens teori och historia III ATHA15."— Presentationens avskrift:

1 Antikens teorier – Vitruvius m.m. Arkitekturens teori och historia III ATHA15

2 Platon och Aristoteles

3 Pythagoras, Parmenides, Platon Matematik och musik (och andra delar av världen, sfärernas harmoni) Matematiken är det bestående elementet Världen kan förstås med förnuftet

4 Pythagoras, Parmenides, Platon Förändring förutsätter icke-varat (mellan ett tillstånd och ett annat) Icke-vara kan inte förstås med förnuftet Alltså är förändring omöjlig Ändå lurar sinnena oss att tro på förändring Lita bara på förnuftet!

5 Pythagoras, Parmenides, Platon Den sokratiska metoden Att inse det goda är att göra det goda (kunskap om dygden=dygd) Idévärlden är den verkliga världen, sinnevärlden en dålig imitation Idéerna får vi kunskap om genom att intuitivt skåda i vårt eget inre – återerinring av det eviga

6 Pythagoras, Parmenides, Platon Idéerna är det bestående i en föränderlig värld Det kroppsliga och sinnliga nedvärderas, det själsliga och förnuftet uppvärderas Matematik uppvärderas Harmoni och goda proportioner är eviga idéer

7 Aristoteles Ändamålsorsaker Logiken är ett redskap Skiljer mellan teoretisk kunskap, praktiska bedömningar och skapande konster Form (geometrisk form, gjutform, struktur, idé) – materia (oformligt råämne) Aktualitet – potentialitet

8 Aristoteles Förändring sker genom att materiens potential (1) aktualiseras i sin ändamålsenliga (2) form (3), igångsatt av en verkan (4)

9 Aristoteles Allmänbegreppen kan inte existera oberoende av tingen

10 Platon och Aristoteles Profet Idéer Dialektik/syntes "Världs"frånvänd Idealist Kategorisk Professor Allmänbegrepp/Form er Analys "Världs"tillvänd Realist Nyanserad Systematik, Klassifikation

11 Vitruvius och det klassiska arvet

12 Marcus Vitruvius Pollio Tio böcker om arkitektur Firmitas – beständighet, hållbarhet Utilitas – nytta, användbarhet Venustas – skönhet, behag

13 Marcus Vitruvius Pollio Ordinatio – ordning, måttregelbundenhet Symmetria – proportion mellan del och helhet Eurythmia – upplevd god form och rytm Dispositio – komposition av arkitekturens element Decor – passande stil Distributio – ”resursfördelning”: t.ex. planlösning och materialval

14 Marcus Vitruvius Pollio Tre kolonnordningar Dorisk Jonisk Korintisk

15 Vitruvius Givna typer och varianter Regelbundenhet Matematiska och geometriska relationer Modererat av omständigheterna

16 Vitruvius inflytande Litet i Rom Visst under medeltiden Stort från renässansen och framåt

17 Antikens arv Harmoni är vackert Harmoni kommer ifrån idévärlden (senare Gud) Matematiken (proportion och ordning) är vårt medel för att förstå och skapa skönhet (och kontakt med Gud) Idéer är mer värda än sinnliga kvaliteter


Ladda ner ppt "Antikens teorier – Vitruvius m.m. Arkitekturens teori och historia III ATHA15."

Liknande presentationer


Google-annonser