Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KBT210 - Galenisk farmaci 15 hp PowerPoint-bilder Sven Engström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KBT210 - Galenisk farmaci 15 hp PowerPoint-bilder Sven Engström"— Presentationens avskrift:

1 KBT210 - Galenisk farmaci 15 hp PowerPoint-bilder Sven Engström sv@chalmers.se

2 Galenisk farmaci Läran om tillverkning av bruksfärdiga läkemedel Andra benämningar –Farmaceutisk teknologi –Eng. Pharmaceutics

3 Lite historia … Galenos 100-talet e Kr Hantverk Apotekarsocieteten slutet av 1600-talet Industriell tillverkning under 1900-talet Tillverkning ex tempore …

4 Galenisk farmaci Omeprazol,, är en biologiskt aktiv substans och Losec,, ett läkemedel! Ett läkemedel är –Den aktiva substansen –Läkemedelsformen (Aulton tabell 1.1, ex FASS) –Hjälpämnena (eng. excipients, ex ur FASS) –Dokumentationen

5

6 Lidokain - läkemedelsformer Xylocain® AZ (AZ) Kutan sprayAZ Xylocain® AZ Salva 5 % (vit) EMLA® AZ Kräm (vit) EMLA® AZ Medicinskt plåster Oraqix Dentsply PeriodontalgelDentsply Xyloproct® AZ Rektalsalva Xyloproct® AZ Suppositorium

7 Lidokain HCl - läkemedelsformer Xylocain® AZ Injektionsvätska Xylocain® AZ Näs- /munhålelösning Xylocain® viskös AZ Oral lösning Xylocain® AZ Gel 2 % Xylocard® AZ Koncentrat till infusionsvätska, lösning 200 mg/ml... Cl - H+H+

8 Lidokain - hjälpämnen Xylocain® AZ Kutan spray –6.1 Förteckning över hjälpämnen (ur FASS Produktresumé) –1 spraydos innehåller: etanol 95% 24,1 mg, polyetylenglykol 30,0 mg, bananessens 1,0 mg, mentol 0,05 mg, sackarin 0,15 mg, vatten renat q.s. (=quantum satis - i recept för tillräcklig mängd, nog) Oraqix Dentsply PeriodontalgelDentsply –Poloxamer 188, renad Poloxamer 407, renad Utspädd saltsyra för justering av pH. Renat vatten.

9 Poloxamer

10 Lidokain HCl - Hjälpämnen Xylocain® AZ Injektionsvätska –1 ml injektionsvätska innehåller: Natriumklorid 8 mg resp. 6 mg respektive 6 mg, metylpara- hydroxibensoat (E 218) 1 mg (konserveringsmedel), natriumhydroxid/saltsyra (till pH 5,0-7,0) vatten för injektionsvätskor till 1 ml. Xylocain® AZ Gel 2 % –Gel med konserveringsmedel: Hypromellos, metylpara- hydroxibensoat (E218), propyl- parahydroxibensoat (E216), natriumhydroxid och/eller saltsyra till pH 6.2-6.8, renat vatten Cl - H+H+

11 Läkemedelsformulering Biofarmaci – kroppens inverkan på läkemedlet (Aulton fig 1.1, tabell 1.2) Den aktiva substansens egenskaper (Aulton tabell 1.3) Terapeutiska – patientens följsamhet (compliance)

12

13 Administrationsvägar

14

15 Patientens följsamhet Behandling av glaukom (timolol, pilokarpin) –Ögondroppar (Blocadren (tiomolol maleat)) Natriumfosfat (monobasisk och dibasisk), natriumhydroxid (för pH justering), konserveringsmedel (bensalkoniumklorid 0,11 mg/ml) och vatten för injektionsvätskor. Endosbehållarna saknar konserveringsmedel. –Ögonlamell (Ocusert (pilokarpin)) –Depotögondroppar (Blocadren Depot) Heteropolysackarid framställd av gellan gummi, mannitol, trometamol, benzododeciniumbromid 0,12 mg/ml (konserveringsmedel), vatten för injektionsvätskor.

16 Läkemedelsformer – fass.se

17 Medicinska tuggummin Nicorette® Pfizer Medicinskt tuggummi 2 mg (ofärgad)Pfizer –Aktiv substans NikotinNikotin –Nicorette 2 mg innehåller nikotinresinat motsvarande 2 mg nikotin. Hjälpämnen:190 mg sorbitol, tuggummibas, natriumvätekarbonat, natriumkarbonat (vattenfri), smakämnen och glycerol.

18 Sublinguala resoribletter Nitroglycerin Recip Recip Resoriblett, sublingual 0,25 mg Vit, plan, 6 mm, märkt NG inom bågar Recip –Aktiv substans GlyceryltrinitratGlyceryltrinitrat –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Laktosmonohydrat 33 mg respektive 50 mg, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, talk, gelatin, magnesiumstearat.

19 Buckaltablett Suscard® AstraZeneca Buckaltablett 2,5 mg (vita, runda bikonvexa, märkta 2½ på den ena sidan, 4,8 mm)AstraZeneca –Aktiv substans GlyceryltrinitratGlyceryltrinitrat –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Hypromellos Pepparmintessens Mintessens Laktosmonohydrat Stearinsyra Kiseldioxid

20 Brusgranulat & -tabletter Eng. Effervescent tablets Kolidoxidutveckling åstadkommes genom reaktion mellan exvis citronsyra och natriumbikarbonat (NaHCO 3 ) Snabbt sönderfall, underlättar intag, smaktäckning Förpackas torrt (torkmedel)

21 Kapslar Av gelatin (även stärkelse) –Mjuka kapslar –Hårda kapslar Sandimmun Neoral® Novartis Kapsel, mjuk 10 mg (8 mm, gulvit, märkt 10 mg och S inom triangel) Novartis –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Kapslar, mjuka all-rac-alfa-tokoferol, vattenfri etanol, propylenglykol, majsolja, makrogolglycerolhydroxistearat. Kapselhölje: glycerol 85%, propylenglykol, gelatin, karmin (E 120), titandioxid (E 171). I 25 mg och 100 mg kapslarna ingår även svart järnoxid (E 172).

22 Kapslar Estracyt® Pfizer Kapsel, hård 140 mg (vit, 18,5×6,5 mm)Pfizer –Cytostatikum Aktiv substans EstramustinEstramustin –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Talk, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, kiseldioxid kolloidal vattenfri, gelatin, titandioxid (färgämne E 171).

23 Enterogranulat, -kapslar & tabletter Avsedda att absorberas i tarmen, försedda med överdrag som hindrar frisättning i magsäcken Fördröjd frisättning (sustained release) Överdrag av polymerfilm av ”syrakaraktär”, dvs film som joniseras vid neutralt pH

24 Enterogranulat, -kapslar & tabletter Ex: Losec MUPS 6.1 Förteckning över hjälpämnen Sackaros Färgämne (järnoxid E 172, titandioxid E 171) Glycerylmonostearat Hydroxipropylcellulosa Hydroxipropyl metylcellulosa Magnesiumstearat Metakrylsyra-etylakrylatkopolymer Mikrokristallin cellulosa Paraffin, syntetiskt Makrogol (polyetylenglykol 6000) Polysorbat 80 Krospovidon Natriumstearylfumarat Talk Trietylcitrat R=-CH 3, H

25 Depottabletter Upplösningsstyrda Erosionsstyrda Diffusionsstyrda Osmotiskt styrda Sväljes (oftast) hela!

26 Depottabletter - upplösningsstyrda Svårlösliga derivat eller salter av varierande partikelstorlek Tillsats av svårlösliga hjälpämnen – t ex kalcium(di?)vätefosfat Inkapsling av läkemedels-korn – t ex fettsyror, vaxer, cellulosaderivat (etylcellulosa), akrylsyrapolymerer (Eudragit)

27 Depottabletter - erosionsstyrda Den aktiva substansen inbäddat i ett eroderbart basmaterial – t ex vaxer (estrar av långa fettsyror och fettalkoholer, även långkedjiga alkaner), fettbaser (härdad ricinolja, eng. castor oil hydrogenated), cellulosaderivat (HPMC, HPC)

28 Depottabletter - diffusionsstyrda Membransystem Matrissystem Osmotiska pumpar

29 Depottabletter – diffusionsstyrda/membran Uppbyggnad –Single unit –Multiple unit Omgivna av polymermembran (filmdragering) –Utan lösligt material –Med lösligt material, t ex socker

30 Depottabletter – diffusionsstyrda/matris Uppbyggnad –Olöslig homogen polymermatris –Olöslig porös matris av plast, lipid eller vax –Gelande matris av cellulosaderivat F=kt n, n<1 (0.5 för porös matris)

31 Depottabletter – diffusionsstyrda/osmos Uppbyggnad –Semipermeabelt membran för vattentransport –Osmotiskt tryck skapas inuti tabletten –Laserborrat hål eller poröst membran möjliggör frisättning F=kt n, n=1

32 Medicinska skum Colifoam Meda Rektalskum 10 %Meda –Aktiv substans HydrokortisonHydrokortison –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Propylenglykol, etoxystearylalkohol, polyoxyl- 10-stearyleter, cetylalkohol, metyl p-hydroxybensoate, propyl p-hydroxybensoate, trietanolamin, renat vatten, drivmedel HP-70. HP-70 (eng. propellant) Isobutan 57%, propan 43%

33 Suppositorier/vagitorier Alvedon® AstraZeneca Suppositorium 1 g (vita)AstraZeneca –Aktiv substans ParacetamolParacetamol –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Hårdfett. Suppositoriebaser – Triglycerider, PEG- blandningar ”Stora likheter med chokladtillverkning”

34 Geler Vidare definition av gel i UAL –Topikal gel –Rektalgel –Vaginalgel Zidoval 3M Health Care Vaginalgel 7,5 mg/g Färglös till halmfärgad gel –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Carbomer (Carbopol 974P), dinatriummedetat, metyl-p-oxibensoat, propyl-p-oxibensoat, propylenglykol, natriumhydroxid, renat vatten.

35 The parenteral route  Implants  Injectables  Subcutaneous  Intramuscularly  Intravenous

36 Implantat Fast läkemedelsberedning för implantation i vävnad Nedbrytbara polymerer Zoladex® AstraZeneca Implantat, förfylld spruta 3,6 mg (vit till krämfärgad stav, 12×1 mm)AstraZeneca –3 LÄKEMEDELSFORM –Implantat, förfylld spruta Zoladex implantat 3,6 mg är en steril, vit till krämfärgad cylindrisk fast depotberedning (12 x 1 mm), i vilken goserelinacetat är fördelat i en av kroppen nedbrytbar bärarsubstans. –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Laktid-glykolidcopolymer 14,4 mg PLGA – polymerer hydrolyseras av vatten och bryts ned till CO 2 och H 2 O. Variation i nedbryt- ningstid åstad- kommes genom att ändra förhållandet mellan m och n.

37 Implantat Tillverkning av PLGA-implantat sker via emulgering Exempel: polypeptid/protein/DNA i PLGA-partiklar –I. Lös aktiv substans i vatten –II. Lös PLGA i biovänligt lösningsmedel (N-metylpyrollidon) –III. Emulgera I i II (W/O) –IV. Emulgera III i vattenlösning med stabiliserande polymer (t ex polyvinylalkohol) (W/O/W – en dubbelemulsion –Frystorka (lyophilization) och erhåll partiklar

38 Implantat Exempel - Atrigel Drug Delivery http://www.qltinc.com/Qltinc/main/mainpages.cfm?InternetPageID=232 –The Atrigel system may provide benefits over traditional methods of drug administration such as tablets or capsules, injections and continuous infusion as a result of the following properties: –Compatibility with a broad range of pharmaceutical compounds, including water soluble and insoluble compounds and high and low molecular weight compounds, including peptides and proteins –Direct delivery to a target area, thus potentially achieving higher drug concentrations at the desired site of action to minimize systemic side effects –Sustained drug release over a targeted time period so as to reduce the frequency of drug administration –Biodegradable and does not require removal when the drug is depleted –Can be injected by means of standard needles and syringes –All current components of the Atrigel system are biocompatible and have independently established safety and toxicity profiles

39 Inhalationspulver & -vätskor Avsedda att appliceras på de nedre luftvägarna –Inhalationspulver –Inhalationsspray –Inhalationsvätskor (för nebulisator) Partikelstorleksfördelning (mikrometerskala) viktig –Små partiklar (2-5 mikrometer) för att komma långt ned i luftvägarna –Så små partiklar kan dock angripas av immunsystemet Många appliceringshjälpmedel Turbuhaler

40 Inhalationspulver & -vätskor Bricanyl® AstraZeneca Inhalationsspray, suspension 0,25 mg/dosAstraZeneca –Aktiv substans - terbutalinsulfat –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Triklorofluorometan Diklorodifluorometan Diklorotetrafluoroetan Sorbitantrioleat

41 Inhalationspulver & -vätskor Bricanyl® AstraZeneca Lösning för nebulisator 2,5 mg/mlAstraZeneca –Aktiv substans - terbutalinsulfat –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Dinatriumedetat Koncentrerad saltsyra till pH 3,5 Natriumklorid Vatten för injektionsvätskor

42 Inhalationspulver & -vätskor Bricanyl® Turbuhaler® AstraZeneca Inhalationspulver 0,25 mg/dos AstraZeneca –Aktiv substans - terbutalinsulfat –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Bricanyl Turbuhaler innehåller endast den aktiva substansen terbutalinsulfat.

43 Inhalationspulver & -vätskor AIR® Pulmonary Drug Delivery System –AIR technology is a major innovation among pulmonary delivery systems, initially published in the journal Science. The unique AIR particle is a low density, porous structure with a geometric diameter of 5 - 30 µm and an aerodynamic diameter of 1 - 5 µm. These patent protected particles can be delivered using small, simple inhalers, can accommodate high drug doses and offer the potential for prolonged release. The result: efficient dry-powder delivery of small molecule, peptide, protein and other macromolecule drug particles to the deep lung, with clear advantages over other delivery methods. Advantages include: –Systemic delivery of small molecules and macromolecules –Local or targeted delivery to the lung –Rapid onset of action –Potential for prolonged release 5-30 mikrometer porösa PLGA- partiklar med en aerodynamisk diameter på 1-5 mikrometer.

44 Kutana & transdermala läkemedel Läkemedelsformer (UAL s 97) –Kutan vätska –Gel –Kräm –Salva –Kutan pasta –Kutant stift –Puder Flytande Halvfast Fast

45 Kutana & transdermala läkemedel Huden –Stratum corneum utgör barriären

46 Krämer/salvor Celeston® valerat Schering-Plough Schering-Plough –Kräm 0,1 % (vit kräm) –Aktiv substans BetametasonBetametason –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Klorkresol (konserveringsmedel), cetomacrogol 1000, cetostearylalkohol, fosforsyra, natriumdivätefosfatdihydrat, vitt vaselin, flytande paraffin och renat vatten. –Salva 0,1 % (vit salva) –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Vitt vaselin, flytande paraffin.

47 Depotplåster Nicorette® Pfizer Depotplåster 5 mg/16 timmarPfizer –Aktiv substans NikotinNikotin –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Beigefärgat laminat (pigment, aluminium och polyester), polyisobutylener, polybuten, polyester, skyddsfilm (silikoniserad polyester).

48 Näsdroppar Nezeril® AstraZeneca Näsdroppar, lösning, endosbehållare 0,1 mg/mlAstraZeneca –Aktiv substans OximetazolinOximetazolin –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Hypromellos Dinatriumedetat Natriumdivätefosfatdihydrat Dinatriumfosfatdihydrat Natriumklorid Renat vatten Nezeril näsdroppar i endosbehållare är fria från konserveringsmedel.

49 Ögondroppar Principiell uppbyggnad –Sterilt vatten –Isotoni –pH-inställning med buffertsystem eller stark syra/bas –Konservering –Ytaktiva och viskositetshöjande ämnen

50 Ögondroppar Isopto®-Atropin Alcon Ögondroppar, lösning 1 %Alcon –Aktiv substans AtropinAtropin –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Isopto-Atropin ögondroppar 0,5% och 1%: Bensalkonklorid 0,1 mg, hypromellos, borsyra, natriumhydroxid/saltsyra till pH 3,7, renat vatten.

51 Dagens FASS – upplösning & löslighet - 1 Sandimmun Neoral® Novartis Kapsel, mjuk 50 mgNovartis –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Kapslar, mjuka all-rac-alfa-tokoferol, vattenfri etanol, propylenglykol, majsolja, makrogolglycerolhydroxistearat. Kapselhölje: glycerol 85%, propylenglykol, gelatin, karmin (E 120), titandioxid (E 171). I 25 mg och 100 mg kapslarna ingår även svart järnoxid (E 172). –Cremophor® RH 40 Chemical Name: Polyoxyl castor oil Synonyms: Macrogolglycerol hydroxystearate, Macrogolglyceroli hydroxystearas, Castor oil, polyoxyl hydrogenated, Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil CAS No: 61788-85-0 ciklosporin PEG, polyetylenglykol ricinolja

52 Alfatokoferol (e- VITAMIN) Propylenglykol

53 Dagens FASS – upplösning & löslighet - 2 Taxol Bristol-Myers Squibb Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/mlBristol-Myers Squibb –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Etanol (se 4.4). Kromatografiskt renad polyoxietylerad ricinolja. –Cremophor® EL Chemical Name: Polyoxyl castor oil Synonyms: Macrogolglycerol ricinoleate, Macrogolglyceroli ricinoleas, Polyoxyl 35 Castor Oil CAS No: 61791-12-6 paklitaxel

54 Definitioner Lösning – en blandning av två eller flera komponenter som bildar en fas. Lösningsmedel och lösta ämnen Upplösning (eng. dissolution) är processen som tar joner eller molekyler från fast tillstånd till upplöst tillstånd. Löslighet (eng. solubility) är graden av upplösning vid jämvikt när det upplösta ämnet finns i överskott – mättad lösning. Blandbarhet (eng. miscibility) används för att beskriva blandningar av två gaser eller två vätskor.

55 Koncentrationsuttryck Kvantitet per kvantitet – t ex g/ml el. g ml -1 Procenthalt – t ex % w/v =(vikt av upplöst ämne/volym lösning)*100 – 0.9% w/v NaCl (0.9 g NaCl i 100 ml H 2 O) Molaritet – antal mol upplöst ämne per liter lösning (mol/l) Molalitet – antal mol upplöst ämne per kg lösningmedel Molbråk – antal mol av ett ämne/totala antalet mol i blandningen Vilka av koncentrationsmåtten är oberoende av temperaturen?

56 Upplösning Upplösningprocessen innebär att en molekyl eller jon lämnar en miljö där den är omgiven av sina egna för en miljö där den är omgiven av lösningsmedelsmolekyler. För att en spontan process skall ske Gibbs fria energi  G =  H – T  S < 0. Vi jämvikt är  G=0! T  S är vanligtvis positiv (finns ett viktigt undantag!)  H =  H cl (>0)+  H solv,, >0 endoterm, <0 exoterm

57 Noyes-Whitneys ekvation En modell för upplösning dm/dt = k 1 A(C s -C)/h  DAC s /h (Aulton 2.4-5) Steg 1: det upplösta ämnet frigörs från kristallen Steg 2: det upplösta ämnet transporteras ut i lösningen Se Aulton fig 2.1-3 och tabell 2.1!

58

59 Löslighet Se Aulton tabell 2.2! ”lika löser lika” Tre exempel: –Olja i vatten, vattenstrukturen svår att bryta upp –NaCl i olja, NaCl-strukturen svår att bryta upp –NaCl i vatten, NaCl-strukturen lätt att bryta upp

60

61 Vardagligt om olja och vatten Varför blandar sig inte olja och vatten? –Vatten och olja tycker inte om varandra! –Vatten gillar sig själv bäst! –Olja gillar sig själv bäst!

62 Löslighet – fast fas i vätska Temperaturen (ökar vanligtvis med temperaturen, ej PEG) Molekylär struktur (syra/bas-salt, estrar etc.) Kosolvent – t ex propylenglykol, DMSO, polyetylenglykol Kristallstruktur – polymorfism, amorft-kristallint (!?) Partikelstorlek – mindre partiklar har större löslighet (!?) pH, elektrolyteffekter och solubiliserande ämnen

63 Löslighet – gas i vätska Lösligheten av gaser i vätskor avtar vanligtvis med ökad temperatur –Vatten för injektion utan koldioxid och luft fås genom att koka vatten –Man kan också använda ultraljudsbad

64 Löslighet – vätska i vätska Blandbarheten hos vätskor kan både öka och minska med temperaturen –De kohesiva krafterna mellan lika molekyler tenderar att minska med ökad temperatur på grund av ökad rörlighet (kinetisk energi) vilket ger ökad blandbarhet –Bildningen av kemiska föreningar vid lägre temperaturer kan öka blandbarheten –Se Aulton Fig 2.7 och 2.8

65

66 Fördelningskoefficienter Aktiva substanser måste vanligtvis passera många barriärer innan de når sitt (receptor)mål Ett enkelt sätt att uppskatta denna förmåga är att mäta fördelningskoefficienten, K=C A /C B i något representativt system, t ex oktanol och vatten. Tillförlitligheten varierar!

67 Löslighet – fast fas i fast fas Om två fasta ämnen blandas i en smälta som kyls eller löses i ett lämpligt lösningsmedel som avdunstas kan resultatet bli: –En fast lösning i vilken substanserna är blandade på molekylär nivå –En två-fas (eutektisk) blanding i vilken substanserna är blandade på mikrokristallin nivå (EMLA!)

68 Dagens FASS – isotoni Intralipid® Fresenius Kabi Infusionsvätska, emulsion 200 mg/ml mjölkvitFresenius Kabi –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Renade äggfosfolipider, glycerol, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor. Propine Allergan Ögondroppar, lösning 1 mg/ml (klar och färglös lösning)Allergan –6.1 Förteckning över hjälpämnen –Bensalkonklorid 50 mikrog/ml Natriumedetas Natriumklorid Saltsyra (för att justera pH) Renat vatten

69 Kolligativa egenskaper Egenskaper hos lösningar som beror på koncentrationen av upplöst ämne (”antalet partiklar”) snarare än den kemiska naturen –Osmotiskt tryck –Ångtryckssänkning –Fryspunktsänkning –Kokpunktshöjning

70 Osmotiskt tryck Det osmotiska trycket är det yttre tryck som måste appliceras på en lösning för att den inte skall spädas ut genom osmos. Van’t Hoffs ekvation  V=n 2 RT (Aulton ekv 3.25) Makromolekylers molmassa kan erhållas genom mätning av osmotiskt tryck -  =c 2 RT – ett s k antalsmedelvärde M n =  (n i M i )/  n i

71 Mätning av osmotiskt tryck Den kemiska potentialen för lösningsmedlet är lägre i vänstra kammaren  nettoflöde åt vänster Det hydrostatiska trycket ökar i vänster kammare vilket ökar den kemiska potentialen för lösnings- medlet i vänstra kammaren  leder till avtagande flöde och jämvikt

72 How Will Water Move Across Semi- Permeable Membrane? Solution A has 100 molecules of glucose per ml Solution B has 100 molecules of fructose per ml How will the water molecules move? Solution A has 100 molecules of glucose per ml Solution B has 75 molecules of fructose per ml How will the water molecules move? Solution A has 100 molecules of glucose per ml Solution B has 100 molecules of NaCl per ml How will the water molecules move? http://www.uic.edu/classes/bios/bios100/summer2003/lect06.htm

73 Isotona lösningar 0.9 % NaCl i vatten är isoton relativt blod, dvs den saltlösningen är i osmotisk jämvikt med blod separerade av biologiska membran. För exvis parenterala vattenlösningar måste man ta hänsyn till samtliga ingående komponenters bidrag till det osmotiska trycket. Olika komponenters bidrag jämförs med NaCl och tabellverk med s k NaCl-ekvivalenter har utarbetats.

74 Isotona lösningar NaCl-ekvivalenten för en komponent beskriver dess effekt på det osmotiska trycket i jämförelse med NaCl. Eftersom osmotiskt tryck är en kolligativ egenskap och således beroende på koncentrationen, blir NaCl-ekvivalenterna för i stort sett alla tabellerade substanser <1. Varför? Ett undantag är LiCl! Varför?

75 Isotoniberäkningar 9 mg NaCl/ml = m 1 X 1 + m 2 X 2 + m 3 X 3 + …. där m i är massan (i mg) per ml av komponent i och X i är NaCl-ekvivalenten (mg NaCl/mg i) för komponent i

76 Några NaCl-ekvivalenter SubstansX NaCl1 borsyra0.50 efedrinsulfat0.23 Na penicillin G0.18 PEG4000.08 lidokain HCl0.22

77 Sodium chloride equivalent Previously: 17.3 g boric acid shown to be isotonic 9.0 g sodium chloride 17.3 g of boric acid is EQUIVALENT to 9g sodium chloride 1g of boric acid EQUIVALENT to 0.52 g sodium chloride sodium chloride equivalent Sodium chloride equivalent can be used to work out the amount of NaCl or any other substance required to add to a solution to render it isotonic Isotonic solution = 0.9g/100mls or 0.9% w/v From Nigel Davies!

78 Isotoniberäkningar Exempel: En isoton vattenlösning av metoklopramid hydroklorid (Meto) innehåller 32 mg/ml av läkemedlet och 4.2 mg/ml NaCl. Vilken är Metos NaCl-ekvivalent?

79 Isotoniberäkningar Lösning: 9 mg/ml = 32 mg/ml * X Meto + 4.2 mg/ml X Meto = (9-4.2)/32 X Meto = 0.15

80 Diffusion i lösning Diffusion är en spontan rörelseprocess av en komponent i lösning från en region av hög koncentration (kemisk potential) till en med lägre koncentration. Detta gör att lösningar blir homogena.

81 Diffusion – Fick’s 1:a lag Fick’s första lag (se Aulton ekv 38.1) J = -D  C/  x (= -KD  C/  x) där J är flödet (fluxen) (kg s -1 m -2 ), D diffusionskoefficienten (m 2 s -1 ) och  C/  x koncentrationsgradienten (kg m -4 ) (K är fördelningskoefficienten)

82 Diffusion – Ficks första lag Diffusion genom plana skikt J = KD  C/h eller J = P  C där P = KD/h är permeabiliteten  C tot C1C1 C2C2 h h2h2 h1h1

83 Diffusion – Stokes-Einstein D = kT/(6  r  ) som är en kombination av Einsteins ekv: D = kT/f f är friktionskoefficienten (kg s -1 ) som beror både av partikeln och diffusionsmediet. Stokes ekv: f=6  r  r är partikelns radie (m)  är mediets viskositet (Pa s=N s m -2 )


Ladda ner ppt "KBT210 - Galenisk farmaci 15 hp PowerPoint-bilder Sven Engström"

Liknande presentationer


Google-annonser