Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KBT210 - Galenisk farmaci 15 hp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KBT210 - Galenisk farmaci 15 hp"— Presentationens avskrift:

1 KBT210 - Galenisk farmaci 15 hp
PowerPoint-bilder Sven Engström

2 Galenisk farmaci Läran om tillverkning av bruksfärdiga läkemedel
Andra benämningar Farmaceutisk teknologi Eng. Pharmaceutics

3 Lite historia … Galenos 100-talet e Kr Hantverk
Apotekarsocieteten slutet av 1600-talet Industriell tillverkning under 1900-talet Tillverkning ex tempore

4 Galenisk farmaci Omeprazol, , är en biologiskt aktiv substans och Losec, , ett läkemedel! Ett läkemedel är Den aktiva substansen Läkemedelsformen (Aulton tabell 1.1, ex FASS) Hjälpämnena (eng. excipients, ex ur FASS) Dokumentationen

5

6 Lidokain - läkemedelsformer
Xylocain® AZ (AZ) Kutan spray Xylocain® AZ Salva 5 % (vit) EMLA® AZ Kräm (vit) EMLA® AZ Medicinskt plåster  Oraqix Dentsply Periodontalgel Xyloproct® AZ Rektalsalva  Xyloproct® AZ Suppositorium

7 Lidokain HCl - läkemedelsformer
Xylocain® AZ Injektionsvätska Xylocain® AZ Näs-/munhålelösning Xylocain® viskös AZ Oral lösning  Xylocain® AZ Gel 2 % Xylocard® AZ Koncentrat till infusionsvätska, lösning 200 mg/ml ... Cl-

8 Lidokain - hjälpämnen Xylocain® AZ Kutan spray
6.1 Förteckning över hjälpämnen (ur FASS Produktresumé) 1 spraydos innehåller: etanol 95% 24,1 mg, polyetylenglykol 30,0 mg, bananessens 1,0 mg, mentol 0,05 mg, sackarin 0,15 mg, vatten renat q.s. (=quantum satis - i recept för tillräcklig mängd, nog) Oraqix Dentsply Periodontalgel Poloxamer 188, renad Poloxamer 407, renad Utspädd saltsyra för justering av pH. Renat vatten.

9 Poloxamer

10 Lidokain HCl - Hjälpämnen
Xylocain® AZ Injektionsvätska 1 ml injektionsvätska innehåller: Natriumklorid 8 mg resp. 6 mg respektive 6 mg, metylpara-hydroxibensoat (E 218) 1 mg (konserveringsmedel), natriumhydroxid/saltsyra (till pH  5,0-7,0) vatten för injektionsvätskor till 1 ml. Xylocain® AZ Gel 2 % Gel med konserveringsmedel: Hypromellos, metylpara-hydroxibensoat (E218), propyl-parahydroxibensoat (E216), natriumhydroxid och/eller saltsyra till pH , renat vatten Cl-

11 Läkemedelsformulering
Biofarmaci – kroppens inverkan på läkemedlet (Aulton fig 1.1, tabell 1.2) Den aktiva substansens egenskaper (Aulton tabell 1.3) Terapeutiska – patientens följsamhet (compliance)

12

13 Administrationsvägar

14

15 Patientens följsamhet
Behandling av glaukom (timolol, pilokarpin) Ögondroppar (Blocadren (tiomolol maleat)) Natriumfosfat (monobasisk och dibasisk), natriumhydroxid (för pH justering), konserveringsmedel (bensalkoniumklorid 0,11 mg/ml) och vatten för injektionsvätskor. Endosbehållarna saknar konserveringsmedel. Ögonlamell (Ocusert (pilokarpin)) Depotögondroppar (Blocadren Depot) Heteropolysackarid framställd av gellan gummi, mannitol, trometamol, benzododeciniumbromid 0,12 mg/ml (konserveringsmedel), vatten för injektionsvätskor.

16 Läkemedelsformer – fass.se

17 Medicinska tuggummin Nicorette® Pfizer Medicinskt tuggummi 2 mg (ofärgad) Aktiv substans  Nikotin Nicorette 2 mg innehåller nikotinresinat motsvarande 2 mg nikotin. Hjälpämnen:190 mg sorbitol, tuggummibas, natriumvätekarbonat, natriumkarbonat (vattenfri), smakämnen och glycerol.

18 Sublinguala resoribletter
Nitroglycerin Recip Recip Resoriblett, sublingual 0,25 mg Vit, plan, 6 mm, märkt NG inom bågar Aktiv substans Glyceryltrinitrat 6.1 Förteckning över hjälpämnen Laktosmonohydrat 33 mg respektive 50 mg, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, talk, gelatin, magnesiumstearat.

19 Buckaltablett Suscard® AstraZeneca Buckaltablett 2,5 mg (vita, runda bikonvexa, märkta 2½ på den ena sidan, 4,8 mm) Aktiv substans Glyceryltrinitrat 6.1 Förteckning över hjälpämnen Hypromellos Pepparmintessens Mintessens Laktosmonohydrat Stearinsyra Kiseldioxid

20 Brusgranulat & -tabletter
Eng. Effervescent tablets Kolidoxidutveckling åstadkommes genom reaktion mellan exvis citronsyra och natriumbikarbonat (NaHCO3) Snabbt sönderfall, underlättar intag, smaktäckning Förpackas torrt (torkmedel)

21 Kapslar Av gelatin (även stärkelse) Mjuka kapslar Hårda kapslar
Sandimmun Neoral® Novartis Kapsel, mjuk 10 mg (8 mm, gulvit, märkt 10 mg och S inom triangel) 6.1 Förteckning över hjälpämnen Kapslar, mjuka all-rac-alfa-tokoferol, vattenfri etanol, propylenglykol, majsolja, makrogolglycerolhydroxistearat. Kapselhölje: glycerol 85%, propylenglykol, gelatin, karmin (E 120), titandioxid (E 171). I 25 mg och 100 mg kapslarna ingår även svart järnoxid (E 172).

22 Kapslar Estracyt® Pfizer Kapsel, hård 140 mg (vit, 18,5×6,5 mm)
Cytostatikum  Aktiv substans  Estramustin 6.1 Förteckning över hjälpämnen Talk, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, kiseldioxid kolloidal vattenfri, gelatin, titandioxid (färgämne E 171).

23 Enterogranulat, -kapslar & tabletter
Avsedda att absorberas i tarmen, försedda med överdrag som hindrar frisättning i magsäcken Fördröjd frisättning (sustained release) Överdrag av polymerfilm av ”syrakaraktär”, dvs film som joniseras vid neutralt pH

24 Enterogranulat, -kapslar & tabletter
Ex: Losec MUPS 6.1 Förteckning över hjälpämnen Sackaros Färgämne (järnoxid E 172, titandioxid E 171) Glycerylmonostearat Hydroxipropylcellulosa Hydroxipropyl metylcellulosa Magnesiumstearat Metakrylsyra-etylakrylatkopolymer Mikrokristallin cellulosa Paraffin, syntetiskt Makrogol (polyetylenglykol 6000) Polysorbat 80 Krospovidon Natriumstearylfumarat Talk Trietylcitrat R=-CH3, H

25 Depottabletter Upplösningsstyrda Erosionsstyrda Diffusionsstyrda
Osmotiskt styrda Sväljes (oftast) hela!

26 Depottabletter - upplösningsstyrda
Svårlösliga derivat eller salter av varierande partikelstorlek Tillsats av svårlösliga hjälpämnen – t ex kalcium(di?)vätefosfat Inkapsling av läkemedels-korn – t ex fettsyror, vaxer, cellulosaderivat (etylcellulosa), akrylsyrapolymerer (Eudragit)

27 Depottabletter - erosionsstyrda
Den aktiva substansen inbäddat i ett eroderbart basmaterial – t ex vaxer (estrar av långa fettsyror och fettalkoholer, även långkedjiga alkaner), fettbaser (härdad ricinolja, eng. castor oil hydrogenated), cellulosaderivat (HPMC, HPC)

28 Depottabletter - diffusionsstyrda
Membransystem Matrissystem Osmotiska pumpar

29 Depottabletter – diffusionsstyrda/membran
Uppbyggnad Single unit Multiple unit Omgivna av polymermembran (filmdragering) Utan lösligt material Med lösligt material, t ex socker

30 Depottabletter – diffusionsstyrda/matris
Uppbyggnad Olöslig homogen polymermatris Olöslig porös matris av plast, lipid eller vax Gelande matris av cellulosaderivat F=ktn, n<1 (0.5 för porös matris)

31 Depottabletter – diffusionsstyrda/osmos
Uppbyggnad Semipermeabelt membran för vattentransport Osmotiskt tryck skapas inuti tabletten Laserborrat hål eller poröst membran möjliggör frisättning F=ktn, n=1

32 Medicinska skum Colifoam Meda Rektalskum 10 %
Aktiv substans Hydrokortison 6.1 Förteckning över hjälpämnen Propylenglykol, etoxystearylalkohol, polyoxyl-10-stearyleter, cetylalkohol, metyl p-hydroxybensoate, propyl p-hydroxybensoate, trietanolamin, renat vatten, drivmedel HP-70. HP-70 (eng. propellant) Isobutan 57%, propan 43%

33 Suppositorier/vagitorier
Alvedon® AstraZeneca Suppositorium 1 g (vita) Aktiv substans  Paracetamol 6.1 Förteckning över hjälpämnen Hårdfett. Suppositoriebaser – Triglycerider, PEG-blandningar ”Stora likheter med chokladtillverkning”

34 Geler Vidare definition av gel i UAL
Topikal gel Rektalgel Vaginalgel Zidoval 3M Health Care Vaginalgel 7,5 mg/g Färglös till halmfärgad gel 6.1 Förteckning över hjälpämnen Carbomer (Carbopol 974P), dinatriummedetat, metyl-p-oxibensoat, propyl-p-oxibensoat, propylenglykol, natriumhydroxid, renat vatten.

35 The parenteral route Implants Injectables Subcutaneous Intramuscularly
Intravenous

36 Implantat Fast läkemedelsberedning för implantation i vävnad
Nedbrytbara polymerer Zoladex® AstraZeneca Implantat, förfylld spruta 3,6 mg (vit till krämfärgad stav, 12×1 mm) 3 LÄKEMEDELSFORM Implantat, förfylld spruta Zoladex implantat 3,6 mg är en steril, vit till krämfärgad cylindrisk fast depotberedning (12 x 1 mm), i vilken goserelinacetat är fördelat i en av kroppen nedbrytbar bärarsubstans. 6.1 Förteckning över hjälpämnen Laktid-glykolidcopolymer 14,4 mg PLGA – polymerer hydrolyseras av vatten och bryts ned till CO2 och H2O. Variation i nedbryt-ningstid åstad-kommes genom att ändra förhållandet mellan m och n.

37 Implantat Tillverkning av PLGA-implantat sker via emulgering
Exempel: polypeptid/protein/DNA i PLGA-partiklar I. Lös aktiv substans i vatten II. Lös PLGA i biovänligt lösningsmedel (N-metylpyrollidon) III. Emulgera I i II (W/O) IV. Emulgera III i vattenlösning med stabiliserande polymer (t ex polyvinylalkohol) (W/O/W – en dubbelemulsion Frystorka (lyophilization) och erhåll partiklar

38 Implantat Exempel - Atrigel Drug Delivery The Atrigel system may provide benefits over traditional methods of drug administration such as tablets or capsules, injections and continuous infusion as a result of the following properties: Compatibility with a broad range of pharmaceutical compounds, including water soluble and insoluble compounds and high and low molecular weight compounds, including peptides and proteins Direct delivery to a target area, thus potentially achieving higher drug concentrations at the desired site of action to minimize systemic side effects Sustained drug release over a targeted time period so as to reduce the frequency of drug administration Biodegradable and does not require removal when the drug is depleted Can be injected by means of standard needles and syringes All current components of the Atrigel system are biocompatible and have independently established safety and toxicity profiles

39 Inhalationspulver & -vätskor
Avsedda att appliceras på de nedre luftvägarna Inhalationspulver Inhalationsspray Inhalationsvätskor (för nebulisator) Partikelstorleksfördelning (mikrometerskala) viktig Små partiklar (2-5 mikrometer) för att komma långt ned i luftvägarna Så små partiklar kan dock angripas av immunsystemet Många appliceringshjälpmedel Turbuhaler

40 Inhalationspulver & -vätskor
Bricanyl® AstraZeneca Inhalationsspray, suspension 0,25 mg/dos Aktiv substans - terbutalinsulfat 6.1 Förteckning över hjälpämnen Triklorofluorometan Diklorodifluorometan Diklorotetrafluoroetan Sorbitantrioleat

41 Inhalationspulver & -vätskor
Bricanyl® AstraZeneca Lösning för nebulisator 2,5 mg/ml Aktiv substans - terbutalinsulfat 6.1 Förteckning över hjälpämnen Dinatriumedetat Koncentrerad saltsyra till pH 3,5 Natriumklorid Vatten för injektionsvätskor

42 Inhalationspulver & -vätskor
Bricanyl® Turbuhaler® AstraZeneca Inhalationspulver 0,25 mg/dos Aktiv substans - terbutalinsulfat 6.1 Förteckning över hjälpämnen Bricanyl Turbuhaler innehåller endast den aktiva substansen terbutalinsulfat.

43 Inhalationspulver & -vätskor
AIR® Pulmonary Drug Delivery System AIR technology is a major innovation among pulmonary delivery systems, initially published in the journal Science. The unique AIR particle is a low density, porous structure with a geometric diameter of µm and an aerodynamic diameter of µm. These patent protected particles can be delivered using small, simple inhalers, can accommodate high drug doses and offer the potential for prolonged release. The result: efficient dry-powder delivery of small molecule, peptide, protein and other macromolecule drug particles to the deep lung, with clear advantages over other delivery methods. Advantages include: Systemic delivery of small molecules and macromolecules Local or targeted delivery to the lung Rapid onset of action Potential for prolonged release 5-30 mikrometer porösa PLGA-partiklar med en aerodynamisk diameter på 1-5 mikrometer.

44 Kutana & transdermala läkemedel
Läkemedelsformer (UAL s 97) Kutan vätska Gel Kräm Salva Kutan pasta Kutant stift Puder Flytande Halvfast Fast

45 Kutana & transdermala läkemedel
Huden Stratum corneum utgör barriären

46 Krämer/salvor Celeston® valerat Schering-Plough Kräm 0,1 % (vit kräm)
Aktiv substans  Betametason 6.1 Förteckning över hjälpämnen Klorkresol (konserveringsmedel), cetomacrogol 1000, cetostearylalkohol, fosforsyra, natriumdivätefosfatdihydrat, vitt vaselin, flytande paraffin och renat vatten. Salva 0,1 % (vit salva) Vitt vaselin, flytande paraffin.

47 Depotplåster Nicorette® Pfizer Depotplåster 5 mg/16 timmar
Aktiv substans  Nikotin 6.1 Förteckning över hjälpämnen Beigefärgat laminat (pigment, aluminium och polyester), polyisobutylener, polybuten, polyester, skyddsfilm (silikoniserad polyester).

48 Näsdroppar Nezeril® AstraZeneca Näsdroppar, lösning, endosbehållare 0,1 mg/ml Aktiv substans  Oximetazolin 6.1 Förteckning över hjälpämnen Hypromellos Dinatriumedetat Natriumdivätefosfatdihydrat Dinatriumfosfatdihydrat Natriumklorid Renat vatten Nezeril näsdroppar i endosbehållare är fria från konserveringsmedel.

49 Ögondroppar Principiell uppbyggnad Sterilt vatten Isotoni
pH-inställning med buffertsystem eller stark syra/bas Konservering Ytaktiva och viskositetshöjande ämnen

50 Ögondroppar Isopto®-Atropin Alcon Ögondroppar, lösning 1 %
Aktiv substans Atropin 6.1 Förteckning över hjälpämnen Isopto-Atropin ögondroppar 0,5% och 1%: Bensalkonklorid 0,1 mg, hypromellos, borsyra, natriumhydroxid/saltsyra till pH 3,7, renat vatten.

51 Dagens FASS – upplösning & löslighet - 1
Sandimmun Neoral® Novartis Kapsel, mjuk 50 mg 6.1 Förteckning över hjälpämnen Kapslar, mjuka all-rac-alfa-tokoferol, vattenfri etanol, propylenglykol, majsolja, makrogolglycerolhydroxistearat. Kapselhölje: glycerol 85%, propylenglykol, gelatin, karmin (E 120), titandioxid (E 171). I 25 mg och 100 mg kapslarna ingår även svart järnoxid (E 172). Cremophor® RH 40 Chemical Name: Polyoxyl castor oil Synonyms: Macrogolglycerol hydroxystearate, Macrogolglyceroli hydroxystearas, Castor oil, polyoxyl hydrogenated, Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil CAS No: ciklosporin PEG, polyetylenglykol ricinolja

52 Alfatokoferol (e-VITAMIN)
Propylenglykol

53 Dagens FASS – upplösning & löslighet - 2
Taxol Bristol-Myers Squibb Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6 mg/ml 6.1 Förteckning över hjälpämnen Etanol (se 4.4). Kromatografiskt renad polyoxietylerad ricinolja. Cremophor® EL Chemical Name: Polyoxyl castor oil Synonyms: Macrogolglycerol ricinoleate, Macrogolglyceroli ricinoleas, Polyoxyl 35 Castor Oil CAS No: paklitaxel

54 Definitioner Lösning – en blandning av två eller flera komponenter som bildar en fas. Lösningsmedel och lösta ämnen Upplösning (eng. dissolution) är processen som tar joner eller molekyler från fast tillstånd till upplöst tillstånd. Löslighet (eng. solubility) är graden av upplösning vid jämvikt när det upplösta ämnet finns i överskott – mättad lösning. Blandbarhet (eng. miscibility) används för att beskriva blandningar av två gaser eller två vätskor.

55 Koncentrationsuttryck
Kvantitet per kvantitet – t ex g/ml el. g ml-1 Procenthalt – t ex % w/v =(vikt av upplöst ämne/volym lösning)*100 – 0.9% w/v NaCl (0.9 g NaCl i 100 ml H2O) Molaritet – antal mol upplöst ämne per liter lösning (mol/l) Molalitet – antal mol upplöst ämne per kg lösningmedel Molbråk – antal mol av ett ämne/totala antalet mol i blandningen Vilka av koncentrationsmåtten är oberoende av temperaturen?

56 Upplösning Upplösningprocessen innebär att en molekyl eller jon lämnar en miljö där den är omgiven av sina egna för en miljö där den är omgiven av lösningsmedelsmolekyler. För att en spontan process skall ske Gibbs fria energi DG = DH – TDS < 0. Vi jämvikt är DG=0! TDS är vanligtvis positiv (finns ett viktigt undantag!) DH = DHcl (>0)+ DHsolv, , >0 endoterm, <0 exoterm

57 Noyes-Whitneys ekvation
En modell för upplösning dm/dt = k1A(Cs-C)/h  DACs/h (Aulton 2.4-5) Steg 1: det upplösta ämnet frigörs från kristallen Steg 2: det upplösta ämnet transporteras ut i lösningen Se Aulton fig och tabell 2.1!

58

59 Löslighet Se Aulton tabell 2.2! ”lika löser lika” Tre exempel:
Olja i vatten, vattenstrukturen svår att bryta upp NaCl i olja, NaCl-strukturen svår att bryta upp NaCl i vatten, NaCl-strukturen lätt att bryta upp

60

61 Vardagligt om olja och vatten
Varför blandar sig inte olja och vatten? Vatten och olja tycker inte om varandra! Vatten gillar sig själv bäst! Olja gillar sig själv bäst!

62 Löslighet – fast fas i vätska
Temperaturen (ökar vanligtvis med temperaturen, ej PEG) Molekylär struktur (syra/bas-salt, estrar etc.) Kosolvent – t ex propylenglykol, DMSO, polyetylenglykol Kristallstruktur – polymorfism, amorft-kristallint (!?) Partikelstorlek – mindre partiklar har större löslighet (!?) pH, elektrolyteffekter och solubiliserande ämnen

63 Löslighet – gas i vätska
Lösligheten av gaser i vätskor avtar vanligtvis med ökad temperatur Vatten för injektion utan koldioxid och luft fås genom att koka vatten Man kan också använda ultraljudsbad

64 Löslighet – vätska i vätska
Blandbarheten hos vätskor kan både öka och minska med temperaturen De kohesiva krafterna mellan lika molekyler tenderar att minska med ökad temperatur på grund av ökad rörlighet (kinetisk energi) vilket ger ökad blandbarhet Bildningen av kemiska föreningar vid lägre temperaturer kan öka blandbarheten Se Aulton Fig 2.7 och 2.8

65

66 Fördelningskoefficienter
Aktiva substanser måste vanligtvis passera många barriärer innan de når sitt (receptor)mål Ett enkelt sätt att uppskatta denna förmåga är att mäta fördelningskoefficienten, K=CA/CB i något representativt system, t ex oktanol och vatten. Tillförlitligheten varierar!

67 Löslighet – fast fas i fast fas
Om två fasta ämnen blandas i en smälta som kyls eller löses i ett lämpligt lösningsmedel som avdunstas kan resultatet bli: En fast lösning i vilken substanserna är blandade på molekylär nivå En två-fas (eutektisk) blanding i vilken substanserna är blandade på mikrokristallin nivå (EMLA!)

68 Dagens FASS – isotoni Intralipid® Fresenius Kabi Infusionsvätska, emulsion 200 mg/ml mjölkvit 6.1 Förteckning över hjälpämnen Renade äggfosfolipider, glycerol, natriumhydroxid, vatten för injektionsvätskor. Propine Allergan Ögondroppar, lösning 1 mg/ml (klar och färglös lösning) Bensalkonklorid 50 mikrog/ml Natriumedetas Natriumklorid Saltsyra (för att justera pH) Renat vatten

69 Kolligativa egenskaper
Egenskaper hos lösningar som beror på koncentrationen av upplöst ämne (”antalet partiklar”) snarare än den kemiska naturen Osmotiskt tryck Ångtryckssänkning Fryspunktsänkning Kokpunktshöjning

70 Osmotiskt tryck Det osmotiska trycket är det yttre tryck som måste appliceras på en lösning för att den inte skall spädas ut genom osmos. Van’t Hoffs ekvation V=n2RT (Aulton ekv 3.25) Makromolekylers molmassa kan erhållas genom mätning av osmotiskt tryck - =c2RT – ett s k antalsmedelvärde Mn= (niMi)/ni

71 Mätning av osmotiskt tryck
Den kemiska potentialen för lösningsmedlet är lägre i vänstra kammaren  nettoflöde åt vänster Det hydrostatiska trycket ökar i vänster kammare vilket ökar den kemiska potentialen för lösnings-medlet i vänstra kammaren  leder till avtagande flöde och jämvikt

72 How Will Water Move Across Semi-Permeable Membrane?
Solution A has 100 molecules of glucose per ml Solution B has 100 molecules of fructose per ml How will the water molecules move? Solution B has 75 molecules of fructose per ml Solution B has 100 molecules of NaCl per ml

73 Isotona lösningar 0.9 % NaCl i vatten är isoton relativt blod, dvs den saltlösningen är i osmotisk jämvikt med blod separerade av biologiska membran. För exvis parenterala vattenlösningar måste man ta hänsyn till samtliga ingående komponenters bidrag till det osmotiska trycket. Olika komponenters bidrag jämförs med NaCl och tabellverk med s k NaCl-ekvivalenter har utarbetats.

74 Isotona lösningar NaCl-ekvivalenten för en komponent beskriver dess effekt på det osmotiska trycket i jämförelse med NaCl. Eftersom osmotiskt tryck är en kolligativ egenskap och således beroende på koncentrationen, blir NaCl-ekvivalenterna för i stort sett alla tabellerade substanser <1. Varför? Ett undantag är LiCl! Varför?

75 Isotoniberäkningar 9 mg NaCl/ml = m1 X1 + m2 X2 + m3 X3 + …. där
mi är massan (i mg) per ml av komponent i och Xi är NaCl-ekvivalenten (mg NaCl/mg i) för komponent i

76 Några NaCl-ekvivalenter
Substans X NaCl 1 borsyra efedrinsulfat 0.23 Na penicillin G 0.18 PEG lidokain HCl 0.22

77 Sodium chloride equivalent
Previously: g boric acid shown to be isotonic 9.0 g sodium chloride 17.3 g of boric acid is EQUIVALENT to 9g sodium chloride 1g of boric acid EQUIVALENT to 0.52 g sodium chloride sodium chloride equivalent Sodium chloride equivalent can be used to work out the amount of NaCl or any other substance required to add to a solution to render it isotonic Isotonic solution = 0.9g/100mls or 0.9% w/v From Nigel Davies!

78 Isotoniberäkningar Exempel: En isoton vattenlösning av metoklopramid hydroklorid (Meto) innehåller 32 mg/ml av läkemedlet och 4.2 mg/ml NaCl. Vilken är Metos NaCl-ekvivalent?

79 Isotoniberäkningar Lösning: 9 mg/ml = 32 mg/ml * XMeto + 4.2 mg/ml

80 Diffusion i lösning Diffusion är en spontan rörelseprocess av en komponent i lösning från en region av hög koncentration (kemisk potential) till en med lägre koncentration. Detta gör att lösningar blir homogena.

81 Diffusion – Fick’s 1:a lag
Fick’s första lag (se Aulton ekv 38.1) J = -D C/ x (= -KD C/ x) där J är flödet (fluxen) (kg s-1 m-2), D diffusionskoefficienten (m2 s-1) och C/ x koncentrationsgradienten (kg m-4) (K är fördelningskoefficienten)

82 Diffusion – Ficks första lag
Diffusion genom plana skikt J = KDC/h eller J = PC där P = KD/h är permeabiliteten h C1 Ctot C2 h1 h2

83 Diffusion – Stokes-Einstein
D = kT/(6r) som är en kombination av Einsteins ekv: D = kT/f f är friktionskoefficienten (kg s-1) som beror både av partikeln och diffusionsmediet. Stokes ekv: f=6r r är partikelns radie (m)  är mediets viskositet (Pa s=N s m-2)


Ladda ner ppt "KBT210 - Galenisk farmaci 15 hp"

Liknande presentationer


Google-annonser