Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smak och kvalitet Föreläsning i arkitekturteori 24/3 2010 Mats Hultman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smak och kvalitet Föreläsning i arkitekturteori 24/3 2010 Mats Hultman."— Presentationens avskrift:

1 Smak och kvalitet Föreläsning i arkitekturteori 24/3 2010 Mats Hultman

2

3 En lek med den goda smaken: Hästlampa, designad av Front

4 Smak och identitet

5

6 skönhet eller affektionsvärde?

7 vilken identitet uttrycks?

8 Arkitektsmak (Annehem, norra Lund)

9 Folklig smak (Annehem, norra Lund)

10 Kvinnlig smak? Ulrika Hydman Vallien för Kosta Boda Manlig smak? Casio G-Shock eller två exempel på folklig smak?

11 Kvinnlig smak/värderingar? Daghem av Dorthe Mandrup Manlig smak/värderingar? Museum av Frank Gehry

12 Ungdomlig och ålderdomlig smak? Fly lamp, Front Pungo, vaser, Stig Lindberg

13 Vem köper bilen?

14 Smaken som social markör Pierre Bourdieu

15 Kapitalvolym + Kapitalvolym - Ekonomiskt kapital + kulturellt kapital - Ekonomiskt kapital - kulturellt kapital +

16 Kapitalvolym + Kapitalvolym - Ekonomiskt kapital + kulturellt kapital - Ekonomiskt kapital - kulturellt kapital + Rummet av sociala positioner Professorer Företagare Ingenjörer Gymnasielärare Sjuksköterskor Folkskollärare Hantverkare Handelsanställda Lantarbetare Småföretagare Arbetare

17 Kapitalvolym + Kapitalvolym - Ekonomiskt kapital + kulturellt kapital - Ekonomiskt kapital - kulturellt kapital + Rummet av sociala positioner Professorer Företagare Ingenjörer Gymnasielärare Sjuksköterskor Folkskollärare Hantverkare Handelsanställda Lantarbetare Rummet av livsstilar piano, antikviteter, golf, bridge, Renoir Le Monde, schack, opera avantgarde Braque, Bruegel, fotvandring Alfapet, Vivaldi, Renault 16 utländska bilar, ridning, champagne Le Figaro, jakt, historiska berättelser operett, folkdans, frimärkssamling Renault 8, Johnny Halliday tv, öl, fiske, sport, tivoli Renault 4, Brigitte Bardot slott, bibliotek, kvällskurser danslokal, standardrödvin Småföretagare Arbetare

18 Kapitalvolym + Kapitalvolym - Ekonomiskt kapital + kulturellt kapital - Ekonomiskt kapital - kulturellt kapital + Rummet av sociala positioner Professorer Företagare Ingenjörer Gymnasielärare Sjuksköterskor Folkskollärare Hantverkare Handelsanställda Lantarbetare Rummet av livsstilar piano, antikviteter, golf, bridge, Renoir Le Monde, schack, opera avantgarde Braque, Bruegel, fotvandring Alfapet, Vivaldi, Renault 16 utländska bilar, ridning, champagne Le Figaro, jakt, historiska berättelser operett, folkdans, frimärkssamling Renault 8, Johnny Halliday tv, öl, fiske, sport, tivoli Renault 4, Brigitte Bardot slott, bibliotek, kvällskurser danslokal, standardrödvin Småföretagare Arbetare OBS! Frankrike 1968!

19 Kapitalvolym + Kapitalvolym - Ekonomiskt kapital + kulturellt kapital - Ekonomiskt kapital - kulturellt kapital + Arkitekters position i systemet

20 Kapitalvolym + Kapitalvolym - Ekonomiskt kapital + kulturellt kapital - Ekonomiskt kapital - kulturellt kapital + Arkitekters position i systemet och ”brukarnas” dito

21 Vem skapar skaparna? Publiken (efterfrågan)?

22 Vem skapar skaparna? Skaparna själva! Eller positionen inom professionen kombinerat med utgångspunkten i form av ”ärvd” och förvärvad smak (som relaterar till livsstilen eller positionen i det sociala fältet).

23 Hur skapas konstnärligt värde?

24 Genom jakten på sällsynthet, framför allt producentens sällsynthet.

25 Smaken som bildningsprojekt David Hume

26

27 Bildning– att träna smaken och bli konnässör

28 Att träna smaken och bli konnässör...är att träna sin förmåga att urskilja kvaliteter och göra bedömningar av dem.

29 och ett exempel till

30 Fult och vackert?

31 vackert, fult, kitschigt, fräckt, fulsnyggt, elegant groteskt, humoristiskt, skrämmande, osmakligt, kvinnligt, manligt, barnsligt, snobbigt, folkligt

32 Kvalitet och kvaliteter Vad betyder orden? Värde eller egenskap?

33 ”Samtidigt anas en begynnande skepsis mot att den institutionella konstteorin kan förklara allt. Teorin är otillräcklig och brister framför allt när det gäller att bedöma ett konstverks kvalitet. Allt för mycket lämnas oförklarat i det korta konstaterandet att det konstvärlden utser och bekräftar som konst är konst.” ”Ett annat tydligt tecken på marknadsoron var att såväl priserna på amerikanska statsobligationer som kursen för för den schweiziska valutan vände uppåt. Placerarna garderade sig genom en "flykt till kvalitet": Amerikanska statspapper och Schweizerfrancs brukar betraktas som "säkra hamnar" i orostider.” ”Starka schampodofter blir också allt mer onödiga. Numera håller schampoingredienserna så pass hög kvalitet att de inte behöver döljas bakom en förförisk doft.” ”Det är hippt med design och en ung välmående ofta barnlös publik som läser glättade internationella trendtidskrifter kan inte få nog av 50-tal och tidlös kvalitet. Auktionshusen svarar på den nya publikens intresse genom att instifta avdelningar för design och genom att anordna speciella auktioner.”

34 Kvalitet och kvaliteter kvalitet = värde kvaliteter = värdefulla egenskaper

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Estetiska egenskaper sinnliga egenskaper/uttryck (konkreta egenskaper som form och färg, respektive helhetsegenskaper) tolkningar/innebörd

44 Estetisk kvalitet Värde och värderingar

45

46

47 Stabil och spontan kvalitet

48 Stabil och spontan kvalitet Bra tack vare respektive trots rådande normer

49 Fult och vackert?

50 Skönhet från materiell egenskap till ”skönheten ligger i betraktarens öga” motsats till det fula (oharmoniskt, trasigt, smutsigt, på fel plats etc) komplement till det sublima (överväldigande, skrämmande, fascinerande) [det pittoreska, det groteska]

51 Vackert och fult i Västerlandet Pythagoras – matematik och talförhållanden Platon – idéer (det sköna = det sanna = det goda)

52 DVS – Det Västerländska Skönhetsidealet Symmetri, harmoni (talförhållanden), ”goda” proportioner Helhet (idé som tänkande) Icke-sinnligt – rena linjer, enkelhet, misstänksamhet mot färg och ornament Medvetet ”Naturligt” - det verkliga, idéerna Koppling till moral och hygien

53 Det Fu L A smutsigt trasigt komplicerat onödigt överlastat felplacerat kopplat till det sinnliga och det kroppsliga kvinnligt fattigt barnsligt

54 Sammanfattning Estetik handlar om det vi uppfattar med våra sinnen (utseenden, smak, känsel etc) och hur vi tolkar det (vilken mening eller innebörd vi ger det).

55 Sammanfattning Estetik handlar om det vi uppfattar med våra sinnen (utseenden, smak, känsel etc) och hur vi tolkar det (vilken mening eller innebörd vi ger det). Kvalitet betyder värde, kvaliteter värdefulla egenskaper.

56 Sammanfattning Estetik handlar om det vi uppfattar med våra sinnen (utseenden, smak, känsel etc) och hur vi tolkar det (vilken mening eller innebörd vi ger det). Kvalitet betyder värde, kvaliteter värdefulla egenskaper. Kvaliteten beror på kvaliteterna som i sin tur i varierande grad beror på objektet och subjektet (men också på värdegrunder hos subjektet).

57 Sammanfattning Estetik handlar om det vi uppfattar med våra sinnen (utseenden, smak, känsel etc) och hur vi tolkar det (vilken mening eller innebörd vi ger det). Kvalitet betyder värde, kvaliteter värdefulla egenskaper. Kvaliteten beror på kvaliteterna som i sin tur i varierande grad beror på objektet och subjektet (men också på värdegrunder hos subjektet). Smak är förmågan att urskilja och bedöma estetisk kvalitet (relaterat till sammanhanget).

58 Går det att behärska flera smakkulturer? Kan man smakbilda sig?

59 Smakbildning, smakfostran att lära känna de goda exemplen (inom vilken smakkultur?) att träna sig att urskilja kvaliteter (som vem har valt ut som intressanta?) att lära känna olika smakkulturer (går det utan att vara en del av dem?)

60 God, dålig, djärv, försiktig, lekfull smak?

61 Försiktig smak = mycket stabil kvalitet (dominerande smak hos Bourdieu)

62 Djärv smak = mycket spontan kvalitet (omstrukturering av det konstnärliga fältet hos Bourdieu)

63 God smak är att känna till en smakkultur – och bryta mot den...d.v.s. kombinera stabil och spontan kvalitet Vilket förutsätter ett stort innehav av kulturellt kapital enligt Bourdieu.


Ladda ner ppt "Smak och kvalitet Föreläsning i arkitekturteori 24/3 2010 Mats Hultman."

Liknande presentationer


Google-annonser