Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tackla, blocka, fånga, kasta, springa, taktik, lagsport, styrka, disciplin, utveckling, en sport för alla, drama, eldsjälar, hårt arbete, kamratskap,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tackla, blocka, fånga, kasta, springa, taktik, lagsport, styrka, disciplin, utveckling, en sport för alla, drama, eldsjälar, hårt arbete, kamratskap,"— Presentationens avskrift:

1 Tackla, blocka, fånga, kasta, springa, taktik, lagsport, styrka, disciplin, utveckling, en sport för alla, drama, eldsjälar, hårt arbete, kamratskap, glädje, ENGAGEMANG, rolig, engagemang, hård, rättviss, spänning, fart, styrka, disciplin, entusiasm, mod, stolthet, tuffhet, INTENSITET, passion, kamratskap, kamratskap, kamp, team, disciplin, bred sport, laganda, strategi, fart, tät, spänning, intensitet, laganda, fysiskt, organisation, gemenskap, engagemang, respekt, stolthet, tillhörighet, kämparglöd, lagidrott, taktiskt, fysiskt, action, lagkänsla, roligt, utveckling, glädje, lagarbete,, tuff sport, ödmjukhet, KAMRATSKAP, disciplin, sammanhållning, träning, lagsport, fysiskt, en sport för alla, publiksport, spännande, disciplin, respekt, spelglädje, kamratskap, disciplin, integration, personlighetsutvecklande, styrka, kondition, orädd, FRAMTID, internationell, globalisering, disciplin, kamratskap, spänning, kamp, tufft sport, spännande, gemenskap, roligt, intressant, på uppgång, hårt jobb, fostran, disciplin, kamratskap, laganda, gemenskap, vänner, en sport för alla, gemenskap, häftigt, tuff kontaktsport, PASSIONERAT, gemenskap, glädje, vilja, laget, självuppoffring, personlig utveckling, styrka, strategi, VILJA, glädje, kamp, fostrande, hjälpande, ungdomsutvecklande, bygga, självförtroende, LIVET.

2 Svenska Amerikansk Fotbollförbundet En bidragsguide för SAFF´s föreningar 2014
IDROTTSLYFTET I de flesta av landets idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån Idrotten vill. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Ur idrottens värdegrund” För att uppnå Idrottslyftets syfte och mål kommer arbete att genomföras inom fyra prioriterade områden:     Behålla ungdomar i föreningsverksamhet SF Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet DF Utveckla verksamheten så att idrotten gör som "Idrotten vill” SISU Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer DF/RF    

3 VAD ÄR IDROTTSLYFTET? Idrottslyftet är ett bidrag från staten för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Staten har sedan 2007 årligen avsatt 500 miljoner kronor till idrotten. Syftet är att rekrytera och behålla fler barn och ungdomar i idrottsföreningarna. Det innebär att: • utveckla föreningar/klubbar • öka tillgängligheten • rekrytera och utveckla ledare • samverka med skolan och andra organisationer, till exempel friluftsorganisationer och andra föreningar utanför idrotten VILKA BIDRAG KAN VÅR FÖRENING SÖKA?  För att stötta våra amerikansk fotbollsföreningar på bästa sätt har Svenska Amerikansk Fotbollförbundet satt ihop olika Idrottslyftspaket som klubbarna kan söka. Samtliga paket kräver att klubben har beviljats LOK-stöd. Från och med 1 februari 2013 söks alla typer av Idrottslyftssatsningar i Idrottslyftsapplikationen, som finns tillgänglig på föreningens sida i IdrottOnline.

4 PAKET 1 ÖPPEN ANSÖKAN Förslag inför 2014 års idrottslyft
Fria projekt ska innehålla något för att behålla fler spelare. Här söker ni till exempel projektmedel för samverkan med andra organisationer, integration, tjejsatsning. Krav som ska uppfyllas Uppgradera sin verksamhetsplan, se Vad är Idrottslyftet Det går att söka max 50 % av den totala kostnaden. Max bidrag om kronor. Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett Max sex månader på sig att påbörja projektet för att få ut sista 50%. Organisationsstruktur ansvar, styrelse, funktionärer, träningstider Beviljade LOK-stöd 2013 Kontakt med SISU

5 PAKET 2 Material Förslag inför 2014 års idrottslyft
För att kunna utöva amerikansk fotboll är det en förutsättning att ha skydd. SAFF anser inte att de ska vara ett hinder för att börja spela. Krav som ska uppfyllas Uppgradera sin verksamhetsplan, se Vad är Idrottslyftet Vid beviljat projekt betalas 50 % av bidragsbeloppet ut initialt, resterande belopp betalas ut när projektet är klart och ekonomisk redovisning skett Max sex månader på sig att påbörja projektet för att få ut sista 50%. Beviljade LOK-stöd 2013 Rapporterat in 50 SISU timmar 2013

6 3 Distriktidrottsförbunden
För att ta reda på vad just ert distrikt prioriterar under 2014, hur idrottslyftmedlen är fördelade och när ansökningstiden startar tar ni tar ni kontakt med respektive distriktsidrottsförbun d.

7 4 ANLÄGGNINGSBIDRAG För att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. För att söka anläggningsbidrag tar du kontakt med föreningens DF, ansökan genomförs i IdrottOnline. Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Idrottslyftets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöbidrag Det finns också andra bidrag att söka för anläggningar och idrottsmiljöer. Hos Allmänna Arvsfonden och Boverket finns bidrag till ny verksamhet, anpassning av anläggningar, lokaler för funktionshindrade samt samlingslokaler. 

8 5 LOK-STÖD Statligt och kommunalt LOK-stöd
Statligt Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stödet, är avsett att stödja juniorverksamheten mellan 7 till 25 år i föreningarna. Det kommunala LOK-stödet har oftast en annan form och andra ansökningstider. Tänk på att kontakta er kommun för att ta reda på vad som gäller hos just er. Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön samt underskrifter från ledaren/ledarna. ANSÖKNINGSTIDER för det statliga bidraget  Ansökan för hösten (1 juli–31 dec) ska vara inne senast 15 februari. Ansökan för våren (1 jan–30 juni) ska vara inne senast 15 augusti. Med hjälp av IdrottOnline kan föreningarna nu närvaroregistrera sina sammankomster på olika sätt (läs mer på idrottonline.se). Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Föreningarnas LOK-stödsansökningar är en av de parametrar som påverkar storleken på Idrottslyftet för amerikansk fotboll. Därför är det naturligt att endast klubbar som söker LOK-stöd har möjlighet att söka bidrag från Idrottslyftet. Räkneexempel Ni har en träningsgrupp med tolv barn. De tränar tre gånger i veckan året runt: 12 barn x 8 kronor x 3 gånger + 24 kronor x 3 gånger = 360 kronor per vecka. Det innebär kronor per månad och kronor per år. Om ni har 50 juniorer i fem grupper som tränar tre gånger i veckan innebär det ca kronor. Mer information om LOK.stöds ansökan hittar du på RF:s hemsida eller via er kommun.

9 VART VÄNDER JAG MIG Hit kan idrottsföreningar vända sig för att få information om vilka ansökningstider och kriterier som gäller: Specialidrottsförbund För att göra insatser inom ett eller flera av Idrottslyftets prioriterade områden. Distriktidrottsförbund För att rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet samt för att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. SISU idrottsutbildarna distrikt För att få stöd i arbetet med att utveckla verksamheten så att föreningen gör som "Idrotten vill". Riksidrottsförbundet För att få svar på övergripande frågor om Idrottslyftet.

10 KONTAKTA OSS KANSLIET Frågor gällande kansliet@amerikanskfotboll.com
Ekonomi, Landslag, Information Fredrik Haraldsson Idrottslyftet, SISU, licenser Marika Holm FÖRBUNDSSTYRELSEN Frågor gällande Kontakta VU, Landslag, Marknad, Press VU, Utbildning, Internationellt Internationellt, Evenemang Kansli och personal, Tekniska kommittén Superserien Sekreterare, Distrikt, Information, VU, DU, TU, Barn och ungdom, föreningskontakt angående ungdomsturneringar Evenemang, Jämställdhet och integration Landslag Distrikt, Jämställdhet och integration, Marknad, Superserien Antidoping, Information, Kommunikation

11 Övriga sätt att söka bidrag
Arvsfonden Globalgrant Nordiska fonder Skandia idéer för livet Stipendier Ungdomsstyrelsen Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne Mer information om dessa finns på saff.se under fliken föreningsinfo.

12 SAFF Tackla, blocka, fånga, kasta, springa, taktik, lagsport, styrka, disciplin, utveckling, en sport för alla, drama, eldsjälar, hårt arbete, kamratskap, glädje, ENGAGEMANG, rolig, engagemang, hård, rättviss, spänning, fart, styrka, disciplin, entusiasm, mod, stolthet, tuffhet, INTENSITET, passion, kamratskap, kamratskap, kamp, team, disciplin, bred sport, laganda, strategi, fart, tät, spänning, intensitet, laganda, fysiskt, organisation, gemenskap, engagemang, respekt, stolthet, tillhörighet, kämparglöd, lagidrott, taktiskt, fysiskt, action, lagkänsla, roligt, utveckling, glädje, lagarbete,, tuff sport, ödmjukhet, KAMRATSKAP, disciplin, sammanhållning, träning, lagsport, fysiskt, en sport för alla, publiksport, spännande, disciplin, respekt, spelglädje, kamratskap, disciplin, integration, personlighetsutvecklande, styrka, kondition, orädd, FRAMTID, internationell, globalisering, disciplin, kamratskap, spänning, kamp, tufft sport, spännande, gemenskap, roligt, intressant, på uppgång, hårt jobb, fostran, disciplin, kamratskap, laganda, gemenskap, vänner, en sport för alla, gemenskap, häftigt, tuff kontaktsport, PASSIONERAT, gemenskap, glädje, vilja, laget, självuppoffring, personlig utveckling, styrka, strategi, VILJA, glädje, kamp, fostrande, hjälpande, ungdomsutvecklande, bygga, självförtroende, LIVET.


Ladda ner ppt "Tackla, blocka, fånga, kasta, springa, taktik, lagsport, styrka, disciplin, utveckling, en sport för alla, drama, eldsjälar, hårt arbete, kamratskap,"

Liknande presentationer


Google-annonser