Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Troed Troedson Paradigmmäklarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Troed Troedson Paradigmmäklarna"— Presentationens avskrift:

1 Troed Troedson Paradigmmäklarna
Paradigmmäklarna i Sverige arbetar med framtidsanalys och strategiarbete. Modeller och tänkande finns beskrivet på Troed Troedson Paradigmmäklarna

2 För att se in i framtiden krävs en modell
För att se in i framtiden krävs en modell. Det är viktigt att komma ihåg att en modell inte är en komplett bild av verkligheten, det är en alternativ och grov uppskattning. Genom att föreställa sig molekyler som bollar och pinnar kan vi förstå en del egenskaper hos dem. Andra egenskaper är däremot osynliga i den modellen – den som kan flest modeller vinner! Så länge man kan skilja på modell och verklighet går det bra, det är när man tror att modellen är verkligheten som man kan bli lurad!

3 Energisamhället 1750 var den bäst modellen för att förstå världen och framtiden baserad på energi. Framgång berodde på tillgång till energi, muskler var individens och organisationens främsta resurs. Rinnande vatten och vindkraft kunde naturligtvis ersätta människor och djur men fortfarande var det energi som var den strategiska resursen. Bra muskler (eller rinnande vatten) får ännu större värde med hjälp av energi. Skovelhjul, propellrar, ångmaskin, elström var alla exempel på teknik som skapade ännu bättre förutsättningar. Rikedom bestod av realkapital. Mark och råvaror var de huvudsakliga tillgångarna. De här förutsättningarna innebar att en klok människa var: Stationär – vi reste inte mycket, vi bytte inte jobb eller maka och vi betraktade inte livet som ”karriär”. Inte heller organisationen var särskilt inriktad på utveckling eller ständig förändring. Generalist – vi var i stort sett självförsörjande vad gäller arbete. De flesta kunde alla sysslor på en gård eller på godset. På samma sätt var gården, godset eller bruket i stort sett självförsörjande, alltså generalistföretag. Materiell – rikedom var kopplad till realkapital och det betyder att vi var materialister i mycket stor utsträckning. Slutligen kunde världen förstås och beskrivas som kollektiv. Adel, präster, borgare och bönder fick så småningom ge vika för arbetarklass och bourgoisin. Ännu var ingen intresserad av individerna. 1750

4 Energisamhället Muskler Teknik Realkapital 1750

5 1750 Energisamhället Muskler Teknik Realkapital Stationär Generalist
Materiell Energisamhället 1750

6 1750 Energisamhället Muskler Teknik Realkapital Stationär Generalist
Materiell Kollektiv 1750

7 1750 Energisamhället Muskler Teknik Realkapital Stationär Generalist
Materiell Kollektiv 1750

8 1770 Energisamhället Muskler Teknik Realkapital Stationär Generalist
Materiell Kollektiv 1770

9 1780 Energisamhället Muskler Teknik Realkapital Stationär Generalist
Materiell Kollektiv 1780

10 1790 Energisamhället Muskler Teknik Realkapital Stationär Generalist
Materiell Kollektiv 1790

11 1800 Energisamhället Muskler Teknik Realkapital Stationär Generalist
Materiell Kollektiv Allt eftersom vi fick mer teknik och mer energi började det bli trångt på toppen. Alla hade hur mycket energi som helst och vare sig kroppskrafter eller läget vid rinnande vatten var längre någon större fördel. De flesta av oss försökte stoppa utvecklingen eller åtminstone bromsa den. 1800

12 1835 Energisamhället Muskler Teknik Realkapital Stationär Generalist
Materiell Kollektiv 1835

13 1840 Kunskapssamhället Energisamhället Muskler Teknik Realkapital
Stationär Generalist Materiell Muskler Teknik Realkapital Kollektiv Kunskapssamhället Så småningom insåg vi att det var mer framgångsrikt att söka det nya än att försvara det gamla. Vi förstod att energisamhället skulle komma att ersättas av kunskapssamhället. Ett samhälle där man inte behövde vara stark, däremot skulle man vara klok… En människas eller en organisations värde är inte dess muskler utan dess hjärna. En bra hjärna får större värde – inte genom teknik utan genom utbildning Du skall inte äga realkapital utan patent, licenser och andra immateriella rättigheter (körkort, elbehörighet…) I så fall är en klok människa inte stationär utan långsiktig I så fall är en klok människa (eller ett klokt företag) inte generalist utan specialiserad I så fall skall man beskriva värden – inte som materiella utan funktionella. En bil består av 10% materiellt värde och 90% funktionellt. Sjukvård, anställning, semester och kollektivavtal är alla exempel på funktioner – d v s värden som inte väger något. Slutligen förstod vi att det är bättre att tala om individer än om kollektiv. 1840

14 IQ testet skapas av Alfred Binet 1904
Energisamhället Stationär Generalist Materiell Muskler Teknik Realkapital Kollektiv Kunskapssamhället Hjärna IQ testet skapas av Alfred Binet 1904 1840

15 Folkskolereformen antas 1842
Energisamhället Stationär Generalist Materiell Muskler Teknik Realkapital Kollektiv Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Folkskolereformen antas 1842 1840

16 1819 antas Sveriges första patentlag
Energisamhället Stationär Generalist Materiell Muskler Teknik Realkapital Kollektiv Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Patent 1819 antas Sveriges första patentlag 1840

17 1840 Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Patent Långsiktig
Energisamhället Stationär Generalist Materiell Muskler Teknik Realkapital Kollektiv Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Patent Långsiktig 1840

18 1840 Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Patent Långsiktig Specialist
Energisamhället Stationär Generalist Materiell Muskler Teknik Realkapital Kollektiv Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Patent Långsiktig Specialist 1840

19 1840 Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Patent Långsiktig Specialist
Energisamhället Stationär Generalist Materiell Muskler Teknik Realkapital Kollektiv Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Patent Långsiktig Specialist Funktionell 1840

20 2005 Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Patent Långsiktig Specialist
Energisamhället Stationär Generalist Materiell Muskler Teknik Realkapital Kollektiv Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Patent Långsiktig Specialist Funktionell Individer 2005

21 2005 Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Patent Långsiktig Specialist
Funktionell Individer 2005

22 2005 Helhetssamhället Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Patent
Långsiktig Specialist Funktionell Hjärna Utbildning Patent Individer Helhetssamhället Gradvis är vi på väg att förstå att kunskapsövertaget är på väg att suddas ut, oavsett om det gäller mitt personliga övertag, mitt företags konkurrensfördelar eller kanske hela landets kunskapsövertag jämfört med resten av världen. I så fall måste vi ännu en gång föreställa oss ett paradigmskifte. Kunskapssamhället ersätts av ett ”helhetssamhälle” En individs eller ett företags fördelar är inte hennes hjärna utan hennes kommunikationsförmåga Bra kommunikationsförmåga får ännu större värde genom stora nätverk I stället för att försvara patent och upphovsrätter skall man förstp och utveckla större koncept och helheter Då premieras människor och företag som är snabba (kortsiktiga!) i stället för långsamma och långsiktiga Då premieras människor och företag som är komplexa och sammansatta i stället för specialiserade Då måste vi beskriva det vi vill komma åt i termer av värden i stället för funktioner (mer folkhälsa i stället för mer sjukvård, transportarbete i stället för bilar) Slutligen är vi på väg att förstå hur man beskriver världen som sammanhang i stället för individer. Det betyder att en människa eller ett företag eller en produkt inte kan förstås på annat sätt än i sitt sammanhang. De kommande 25 åren kommer den gamla kobben att bli allt mindre och allt trängre. SAAB-fabriken i Trollhättan, byggarna i Vaxholm och befolkningens misstro mot politiker är allt effekter av att kunskapsövertagen minskar. 2005

23 2005 Helhetssamhället Kunskapssamhället Hjärna Utbildning Patent
Långsiktig Specialist Funktionell Individer Helhetssamhället 2005

24 2005 Helhetssamhället Kommunikation Kunskapssamhället Hjärna
Utbildning Patent Långsiktig Specialist Funktionell Individer Helhetssamhället Kommunikation 2005

25 2005 Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Kunskapssamhället Hjärna
Utbildning Patent Långsiktig Specialist Funktionell Individer Helhetssamhället Kommunikation Nätverk 2005

26 2005 Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Koncept Kunskapssamhället
Hjärna Utbildning Patent Långsiktig Specialist Funktionell Individer Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Koncept 2005

27 2005 Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Koncept Kortsiktig
Hjärna Utbildning Patent Kunskapssamhället Långsiktig Specialist Funktionell Individer Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Koncept Kortsiktig 2005

28 2005 Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Koncept Kortsiktig Komplex
Hjärna Utbildning Patent Kunskapssamhället Långsiktig Specialist Funktionell Individer Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Koncept Kortsiktig Komplex 2005

29 2005 Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Koncept Kortsiktig Komplex
Hjärna Utbildning Patent Kunskapssamhället Långsiktig Specialist Funktionell Individer Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Koncept Kortsiktig Komplex Värdeinriktad 2005

30 2005 Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Koncept Kortsiktig Komplex
Hjärna Utbildning Patent Kunskapssamhället Långsiktig Specialist Funktionell Individer Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Koncept Kortsiktig Komplex Värdeinriktad Sammanhang 2005

31 2030 Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Koncept Kortsiktig Komplex
Hjärna Utbildning Patent Kunskapssamhället Långsiktig Specialist Funktionell Individer Helhetssamhället Kommunikation Nätverk Koncept Kortsiktig Komplex Värdeinriktad Sammanhang 2030

32 Vad betyder det här för oss?
Hjärna Utbildning Patent Långsiktig Specialiserad Funktionell Individer Resurser Förhållningssätt Samhälle Kommunikation Nätverk Koncept Kortsiktig Komplex Värdeinriktad Sammanhang Vad betyder det här för oss?

33 I de flesta fall ingenting
Hjärna Utbildning Patent Långsiktig Specialiserad Funktionell Individer Resurser Förhållningssätt Samhälle Kommunikation Nätverk Koncept Kortsiktig Komplex Värdeinriktad Sammanhang I de flesta fall ingenting


Ladda ner ppt "Troed Troedson Paradigmmäklarna"

Liknande presentationer


Google-annonser