Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Testvektorgenerator Kjell-Egon Kjell-Egon skapades under våren 2001

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Testvektorgenerator Kjell-Egon Kjell-Egon skapades under våren 2001"— Presentationens avskrift:

1 Testvektorgenerator Kjell-Egon Kjell-Egon skapades under våren 2001
av Karl-Johan Fredriksson, Simon Starborg och Sorosh Seddigh som ett internprojekt på LiTH i kursen Industriprojekt TSFS10.

2 Innehåll: Bakgrund Funktionsbeskrivning Användarhandledning Konstruktionsbeskrivning Förslag på förbättringar Sammanfattning Bilder

3 Bakgrund Vid testning av ett avancerat digitalt system har man ofta problem med att kunna generera teststimuli. Man vill oftast kunna generera en mängd signaler parallellt. Dessa signaler ska sedan kunna variera på ett fördefinierat sätt under en viss tidsperiod. För att lösa detta problem har tre teknologer under vårterminen 2001 konstruerat en testvektorgenerator i kursen Industriprojekt på LiTH. Med testvektorgeneratorn kan man editera testmönster på datorskärmen och sedan skicka dessa till generatorn. Det går även att editera testmönster direkt i generatorn. Generatorn kan sedan beordras, via datorn eller lokalt, att skicka ut testmönstret. Lokalt kan även testmönstret stegas manuellt.

4 Funktionsbeskrivning
Testvektorgeneratorn Kjell-Egon version 1.0 Testvektorgeneratorn är konstruerad i två distinkta delar; den ena delen är ett datorprogram för PC och den andra är en fristående apparat uppbyggd av elektroniska komponenter. Det är den senare vi främst avser när vi fortsättningsvis talar om Kjell-Egon. Kjell-Egon ansluts lämpligen till ett spänningsaggregat som ger 5V. Via PCns com-port kan Kjell- Egon anslutas med en seriekabel. Användaren kan styra dataflödet mha tio knappar och två switchar på Kjell-Egon och se resultatet på en fyraradig LCD-display. Dataflödet kan även styras från PC- programmet. Med de två switcharna kan Kjell-Egon försättas i någon av fyra moder; PC mode, Extern mode, PC- Extern mode eller Intern-Lokal mode. Dvs den ena switchen avgör om kommandon skall ges från PC eller Lokalt på Kjell-Egons knappar och den andra om man ska mata ut data på utgångarna mha extern eller intern (20MHz) klocka.

5 I PC mode kan en fil med testvektorer laddas ner från PC till två minneskapslar i Kjell-Egon via en datadel ( wBush ). Innehållet i samma minneskapslar kan givetvis även laddas tillbaka till PCn. Vidare kan man starta utmatning av den fil som minneskapslarna innehåller, stoppa densamma, samt återgå till början av filen. Vid överföring av testvektorfil mellan Kjell-Egon och PC beräknas checksumma som garanti på korrekt överföring. Intern-Lokal mode används för redigering av testvektorer i den fil som finns i Kjell-Egons minneskapslar. Knapparna på Kjell-Egon tillåter bläddring i filen som visas på LCDn, modifiering av enskild bit i någon vektor, infoga nya testvektorer samt ta bort befintliga sådana. Kontroller förbjuder stegning utanför filgränserna, infogning i fullt minne, borttagning vid tomt dito, etc. Utmatning av enskild testvektor kan också göras i Intern-Lokal mode. I alla moder kan utmatning av hel eller del av fil ske. Utmatningen triggas antingen av att trig kommando skickats från PC, trig knappen tryckts ner eller av att den externa trigsignalen gått hög. Utmatningen stoppas om stop kommando skickas från PC, stop knappen trycks ner eller då filens sista testvektor matats ut. I det sista fallet visas filens första vektor på LCD. Texten run visas under minst en sekund vid triggning. Efter avslutad utmatning av testfil visas texten stop i displayens övre högra hörn.

6 Användarhandledning Koppla upp och kom igång Välj klocka och användar mode (Intern/Extern och PC/Lokal) Intern och Lokal mode Välkomstmeddelade Skapa testvektor (INS) Bläddra bland befintliga testvektorer (UP och DOWN) Ändra befintlig testvektor (RIGHT, LEFT och TOGGLE) Ta bort befintlig testvektor (DEL) Mata ut testvektor (OUT) Mata ut testvektorfil (TRIG och STOP) PC och Intern mode Skapa testvektorfil Spara testvektorfil Skicka testvektorfil från PC till testvektorgenerator Ta emot testvektorfil Skicka kommando

7 Extern mode Anslut extern klocka Stegning med handklocka Mata ut testvektorfilen (TRIG och externtrig) Avbryt utmatning av testvektorfilen PC och Extern mode Anslut extern klocka Stegning med handklocka Mata ut testvektorfilen (PCtrig och externtrig) Avbryt utmatning av testvektorfilen (STOP och PCstop) Återgå till början av testvektorfilen (PChome) Utökad vektorbredd Fyll minneskappslarna parvis Mata ut synkront Anslut trigout

8 Konstruktionsbeskrivning
Kjell-Egon är konstruerad runt en PIC-controller och Mach kretsar som är programmerade i assembler respektive VHDL. En av Mach kretsarna ( Putin ) styr adressen till ett antal minneskretsar. Den eller de andra Mach kretsarna ( wBush ) styr dataflödet till och från två minneskretsar och till 16 utgångar per Mach krets. Det kan alltså finnas flera sådana datadelar, dock kan endast en användas åt gången utom vid utmatning på utgångarna. Fyra datadelar och åtta minneskapslar krävs således för 64 utsignaler. Här följer länkar till dokumenten komponentlista, vilken innehåller länkar till komponenternas datablad, dokumentation av PC-com delen, samt till samtliga flödesscheman. Nästa sida är Click ’n’ Learn en interaktiv bild där man klickar på den komponent man vill veta mer om.

9 Click ’n’ Learn Klicka på en komponent för mer information!

10 Förslag på förbättringar
Öka utsignalbredden Skippa bussväljarna Kondensatorer som tillfällig strömförsörjning Windowsversion av PC-programmet Överföring med Bluetooth

11 Sammanfattning Under en termin fick vi på halvtid sätta oss in i ett tekniskt problem, komma fram med en bra lösning och modifiera den i flera steg. Projektdeltagarna fick planera sitt eget arbete och rapportera kontinuerligt mot uppdragsgivaren. Delproblem definierades, analyserades och löstes på ett ingenjörsmässigt sätt vilket gjorde kursen till en av de mest givande på civilingenjörsutbildningen. Resultatet blev en ”uppfinning” som förhoppningsvis underlättar för laboranter i el-labbar framöver genom att spara tid och arbete.


Ladda ner ppt "Testvektorgenerator Kjell-Egon Kjell-Egon skapades under våren 2001"

Liknande presentationer


Google-annonser