Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perfekt met ha i nederländska Form och betydelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perfekt met ha i nederländska Form och betydelse"— Presentationens avskrift:

1 Perfekt met ha i nederländska Form och betydelse
Evie Coussé Mona Arfs

2 Nederländska holländska tyska flamländska franska

3 Tid i nederländska nutid förfluten tid framtid yttrande

4 Förfluten tid i nederländska
nutid förfluten tid framtid imperfekt perfekt

5 Imperfekt / preteritum
Form: regelbundna: verbstam + suffix -te eller -de Ex: kus-te hoor-de kyss-te hör-de kiss-ed hear-d küss-te hör-te oregelbundna: verbstam + Ablaut Ex: zingen - zong sjunga - sjöng sing sang singen - sang Kongruens: ik hoor-de / zong - wij hoor-den /zongen

6 Perfekt Sammansatt form: - hjälpverb hebben ‘ha’ eller zijn ‘vara’ - supinum / perfekt av huvudverbet regelbundna: ge + verbstam + t/d Ex: Ik heb ge-kus-t ge-hoor-d oregelbundna: ge + verbst#m + en Ex: Wij hebben ge-zong-en

7 Första frågan Vad betyder det att nederländska har två sätt att
uttrycka förfluten tid? Humboldts princip: 1 form - 1 betydelse Het regende gisteren. Het heeft gisteren geregend. Olika betydelse?

8 Hur hänvisar man till förfluten tid?
Reichenbach: S: moment of speech E: moment of event R: point of reference E S nutid förfluten tid framtid

9 R E S nutid förfluten tid framtid

10 Imperfekt Används för att berätta om förfluten tid utifrån ett berättarperspektiv i förfluten tid, t.ex. i en berättelse: Ex. Ik fietste vroeger veel. Het was toen veel rustiger op de wegen. R E S nutid förfluten tid framtid

11 R E S nutid förfluten tid framtid

12 Perfekt Används för att berätta om förfluten tid utifrån nutidens perspektiv, t.ex. för att påpeka ett resultat: Ex. Ik heb vroeger veel gefietst. Daarom heb ik nu zo’n goede conditie. R E S nutid förfluten tid framtid

13 Svar på första frågan Vad betyder det att nederländska har två sätt att uttrycka förfluten tid? Imperfekt och perfekt har olika funktion genom att de uttrycker förfluten tid utifrån olika tidsperspektiv: • Imperfekt: referenspunkten ligger i förfluten tid • Perfekt: referenspunkten ligger i nutiden Denna betydelsenyansering bekräftar Humboldts princip: 1 form - 1 betydelse

14 Andra frågan Varför uttrycker imperfekt och perfekt förfluten tid på olika sätt? Det är en historisk fråga! Imperfekt är en gammal verbform  ursprunget ligger i språkens förhistoria Perfekt är en relativt ny verbform  vi kan följa dess historia

15 Perfekts ursprung OBS: här presenteras endast perfekt met ha Exempel:
(1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd. ‘Peter har ett vackert hus byggt’ (2) Peter heeft het haar kort geknipt. ‘Peter har håret kortklippt.’

16 Perfekts ursprung OBS: här presenteras endast perfekt met ha Exempel:
(1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd. ‘Peter har ett vackert hus byggt’ (2) Peter heeft het haar kortgeknipt. ‘Peter har håret kortklippt.’

17 Perfekt particip vs. supinum
På nederländska finns ingen formskillnad mellan perfekt particip och supinum. Exempel: (1) Peter heeft het haar kortgeknipt.  ‘Peter har håret kortklippt.’ = perfekt particip ‘Peter har klippt håret kort .’ = supinum

18 Det finita verbet hebben
Hebben har en possessiv betydelse ‘äga’. Exempel: (1) Peter heeft een prachtig huis. ‘Peter har (= äger) ett vackert hus.’ (2) Peter heeft kort haar. ‘Peter har (= äger) kort hår.’

19 Perfekt particip Perfekt participet beskriver det tillstånd som objektet befinner sig i. Resultativ betydelse: fokus ligger på resultatet i nutid av den handling som utfördes i förfluten tid.  referens till nutid och förfluten tid!

20 (2) Het haar is kort geknipt.
Exempel: (1) Het huis is gebouwd. ‘Huset är byggt.’ (2) Het haar is kort geknipt. ‘Håret är kortklippt.’

21 Övergripande betydelse
När vi slår samman tolkningen av det possessiva hebben och det resultativa perfekt participet, så får vi: (1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd. ‘Peter har ett vackert hus som är byggt’ (2) Peter heeft het haar kort geknipt. ‘Peter har hår som är kortklippt.’

22 Subjektets roll Subjektet äger ackusativobjektet.
Subjektet behöver inte vara den som har utfört handlingen som perfekt participet anger. (1) Peter heeft het haar kort geknipt. Peter har kortklippt hår Det var Peter / frisören / någon annan som klippte håret kort

23 (1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd.
Men, det är ofta möjligt att subjektet har utfört handlingen som perfekt participet anger! (1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd. ‘Peter har ett vackert hus som är byggt (av Peter).’ (2) Peter heeft het haar kort geknipt. ‘Peter har hår som är kortklippt (av Peter).’

24 En ny perfektbetydelse
(1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd. ‘Peter har ett vackert hus som är byggt av Peter’  ‘Peter har byggt ett vackert hus’ = perfekt (2) Peter heeft het haar kort geknipt. ‘Peter har hår som är kortklippt av Peter’  ‘Peter har klippt kort håret’ = perfekt Fokus ligger inte längre på ett visst tillstånd till följd av en handling i det förflutna, utan på själva handlingen i förfluten tid.

25 Svar på andra frågan Varför hänvisar perfekt i nederländska till förfluten tid med utgångspunkt i nutid? • Ursprungligen var perfekt en konstruktion som huvudsakligen hänvisade till nutiden  ett subjekt äger ett ackusativobjekt som befinner sig i ett viss tillstånd som följd av en handling i förfluten tid. • Om subjektet dessutom kunde betraktas som den som utfört handlingen i förfluten tid  perfekttolkning med fokus på själva handlingen i förfluten tid

26 Modern perfekt Perfekt är inte längre begränsad till kontexter där endast en possessiv betydelse är möjlig. (1) Peter heeft een prachtig huis gebouwd. ‘Peter har byggt ett vackert hus.’ (2) Ik heb vroeger veel gefietst. ‘Jag har cyklat (cyklade) mycket förr i tiden.’ (3) Het heeft vannacht geregend. ‘Det har regnat i natt.’

27 Relevansen för nutiden
På nederländska är relevansen av handlingen i det förflutna relativt svag. Handlingen får vara avslutad: (1) Ik heb vroeger veel gefietst. Daarom heb ik nu zo’n goede conditie. ‘Jag (har cyklat) cyklade mycket förr i tiden. Därför har jag nu så bra kondition.’

28 Tack för uppmärksamheten! Bedankt voor jullie aandacht!


Ladda ner ppt "Perfekt met ha i nederländska Form och betydelse"

Liknande presentationer


Google-annonser