Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kosmisk tid Universums mörka historia

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kosmisk tid Universums mörka historia"— Presentationens avskrift:

1 Kosmisk tid Universums mörka historia
Edvard Mörtsell Stockholms Universitet

2 Kosmisk tid - universums mörka historia
Något om mig själv… Docent i teoretisk fysik Lektor i observationell kosmologi vid Stockholms Universitet Kosmisk tid - universums mörka historia

3 Kosmisk tid - universums mörka historia
Vad är kosmologi? Studiet av Universum som helhet Hur stort är Universum? Vad består Universum av? Hur utvecklas Universum? Hur började allt? Hur slutar det? Vi försöker en skapa en modell av Universum som kan förklara våra observationer Kosmisk tid - universums mörka historia

4 Kosmisk tid - universums mörka historia
En bild av Universum Hubble Space Telescope Det behövs 4000 bilder för att täcka månen Slutartiden är nästan två veckor Vi ser ungefär gånger längre bort än månen Vi ser år tillbaka i tiden 100 biljarder. Kosmisk tid - universums mörka historia

5 Kosmisk tid - universums mörka historia
Matematik Mycket stora och mycket små tal = 105 = 1077 = 10-4 Kosmisk tid - universums mörka historia

6 Ljuset håller oss sällskap
Ljus består av partiklar som kallas fotoner De färdas med en hastighet av ungefär en miljard kilometer i timmen Det motsvarar åtta varv runt jorden på en sekund Kosmisk tid - universums mörka historia

7 Kosmisk tid - universums mörka historia
Avstånd och tid Det tar en dryg sekund för ljus från månen att nå oss på jorden Kosmisk tid - universums mörka historia

8 Kosmisk tid - universums mörka historia
Solljuset tar ungefär 8 minuter på sig Avståndet är åtta ljusminuter Kosmisk tid - universums mörka historia

9 Kosmisk tid - universums mörka historia
Avståndet till vår närmaste stjärna (förutom solen) är fyra ljusår! Proxima Centauri (Alpha Centauri C) Ett ljusår = Avstånd = 10^16 meter = 1000 miljarder mil = 1 biljon mil 1 parsec = 3,26 ljusår Vi ser fyra år tillbaka i tiden! Kosmisk tid - universums mörka historia

10 Kosmisk tid - universums mörka historia
Avståndet till vår närmsta galax, Andromeda, är två miljoner ljusår M31 kan ses med blotta ögat (med lite tur och ansträngning). Kosmisk tid - universums mörka historia

11 Subaru teleskopet (Hawaii)
z = 7 Galaxen på bilden ligger ungefär 13 miljarder ljusår bort Kosmisk tid - universums mörka historia

12 Kosmisk tid - universums mörka historia
Merkurius, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus (, Pluto) Vi lever på planeten jorden som snurrar runt solen, vår närmsta stjärna Kosmisk tid - universums mörka historia

13 Ett universum av galaxer
Notera ”synliga” Universum. Vi återkommer till frågan om Universums storlek. Två aspekter: praktiskt möjligt att observera samt teoretiskt möjligt (ljuset ska hinna fram under Universums ålder). Solen är en av 100 miljarder stjärnor i vår galax Vintergatan, som är en av 100 miljarder galaxer i (det synliga) Universum Kosmisk tid - universums mörka historia

14 Kosmisk tid - universums mörka historia
Ett växande Universum Tiden viktig. Vad är det som blåser upp Universum? Det verkar som om Universum växer snabbare hela tiden. Universum är stort, och blir större hela tiden Volymen har fördubblats på tre miljarder år Kosmisk tid - universums mörka historia

15 Kosmisk tid - universums mörka historia
En modell av Universum 1878: Philipp von Jolly gav en av sina studenter rådet att inte satsa på en karriär inom fysiken eftersom alla viktiga upptäckter redan gjorts Studenten var Max Planck – kvantfysikens grundare 1905: Albert Einstein förklarar fotoelektriska effekten (Nobelpris 1921) Vi vill mer än bara beskriva Universum. "for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect" Bevisar att ljus är (kan beskrivas som) fotoner. Kosmisk tid - universums mörka historia

16 Einsteins Annus Mirabilis 1905
Fotoelektriska effekten Brownsk rörelse Speciella relativitetsteorin Massa är energi (E = mc2) Annalen der Physik (1905) Kosmisk tid - universums mörka historia

17 Kosmologi under tidigt 1900-tal
Universum = Vintergatan Statiskt 1912: Cepheider och avstånd (Henrietta Swan Leavitt) Gasmoln (nebulosor) 1920: ”The Great Debate” (Shapley vs Curtis) 1925: Andra galaxer (Edwin Hubble) 1929: Galaxer rör sig bort från oss (Slipher/Hubble/Humason) ”The Great Debate”, Harlow Shapley (fel) vs Heber D Curtis (rätt) Kosmisk tid - universums mörka historia

18 Kosmisk tid - universums mörka historia
Galaxerna rör sig Edwin Hubble Publicerades 1929 Edwin Powell Hubble (November 20, 1889 – September 28, 1953) Vesto Melvin Slipher (November 11, 1875 – November 8, 1969) Milton Lasell Humason (August 19, 1891 – June 18, 1972) Hubble underestimated distances  overestimated the Hubble constant Milton L Humason Hastigheten = Hubblekonstanten*Avståndet Hubblekonstanten = 0,1 km/h per ljusår Vesto Slipher Kosmisk tid - universums mörka historia

19 Kosmisk tid - universums mörka historia
Ett växande Universum Alternativ: Galaxer rör sig verkligen bort från oss som befinner oss i centrum av Universum. Vad är det som blåser upp Universum? Gå tillbaka till Einstein. Hastigheten = Hubblekonstanten*Avståndet Kosmisk tid - universums mörka historia

20 Speciella relativitetsteorin (1905)
Galileo Galilei: Mekanikens lagar oberoende av vilken (konstant) hastighet vi har Einstein: Detta gäller alla fysikaliska lagar, därmed är ljushastigheten (c) den samma för alla (alla observatörer ekvivalenta) Rummet och tiden ej absoluta Ju högre hastighet, ju långsammare går tiden Rum-tiden c = m/s = 1 miljard km/h Alla fysikaliska processer bestäms av c. Kosmisk tid - universums mörka historia

21 Kosmisk tid - universums mörka historia
Rum-tiden En händelse är en viss plats i rummet vid en viss tid Olika personer mäter olika avstånd i rummet och olika tider mellan händelser Alla kan enas om avståndet mellan händelser i rum-tiden Receptet för att beräkna avstånd: metrik Kosmisk tid - universums mörka historia

22 Kosmisk tid - universums mörka historia
Avstånd i rum-tiden d s 2 = c t r dt = Tidsintervall c = Ljushastigheten dr = Avstånd i rummet ds = Avstånd i rum-tiden Exempel på rum-tidsavstånd. Kosmisk tid - universums mörka historia

23 Allmänna relativitetsteorin (1916)
1916: Einstein generaliserar relativitetsteorin till att gälla även observatörer som ändrar hastighet Ekvivalensprincipen: Gravitation! Två fall: ”Skapa” och ”trolla bort” gravitation. Gravitationen överlägset viktigaste kraften inom kosmologin. Kosmisk tid - universums mörka historia

24 Materia kröker rum-tiden
Tiden går långsammare nära tunga objekt En ljusstråle böjer av när den passerar ett tungt objekt Ljuset tar den väg för vilken tiden är kortast (längst): Fermats princip. Pierre de Fermat; 17 August 1601 – 12 January 1665) Sunda förnuftet? Einstein: ”Det sunda förnuftet är summan av alla fördomar vi samlat på oss när vi fyller arton” Kosmisk tid - universums mörka historia

25 Kosmisk tid - universums mörka historia
GPS Satelliterna rör sig snabbt: klockor ombord går långsammare Satelliterna har mindre gravitation: klockor ombord går snabbare Nettoeffekt: GPS klockor fortar sig med 38 miljondels sekunder per dygn Kosmisk tid - universums mörka historia

26 En metrik för Universum
d s 2 = c t a ( ) [ r + S ] Skalfaktorn a(t) talar om hur stort Universum är och beror på Universums innehåll Vi kan beräkna hur Universums storlek ändras med tiden om vi vet vad Universum innehåller Vi kan lära oss vad Universum innehåller om vi kan mäta hur Universums storlek ändras med tiden Kosmisk tid - universums mörka historia

27 Universum: en kort historik
Universum blir större och tunnare 13,7 miljarder år tillbaka i tiden: Big Bang Densitet efter sekunder: 1037 solar per mm3 Kosmisk tid - universums mörka historia

28 Universum: en kort historik
Solen och jorden skapas 4,5 miljarder år Homo Sapiens år 13,7 miljarder år 0 år Big Bang Kosmisk tid - universums mörka historia

29 Big Bang och strängteori
Vi har ingen teori som kan beskriva både gravitation och kvantfysik Vi vet inte vad som händer när densiteten är högre än 1057 solar per mm3 Kosmisk tid - universums mörka historia

30 Kosmisk tid - universums mörka historia
Strukturer formas Gravitationen är en attraktionskraft mellan materia och annan materia Galaxer är resultatet av en universell kapitalism pådriven av gravitationskraften Kosmisk tid - universums mörka historia

31 Hur mycket materia finns det?
Fritz Zwicky, 1930-talet Galaxhopen Coma 100 gånger mer materia än vad vi kan se: Mörk (genomskinlig) materia! Kosmisk tid - universums mörka historia

32 Mörk materia i galaxer…
Rotationen hos spiralgalaxer Vera Rubin, 1970-talet Mängder av mörk materia även i galaxer! Kosmisk tid - universums mörka historia

33 Kosmisk tid - universums mörka historia
Mörk materia Lite materia; svårt att skapa galaxer Mycket materia; lätt att skapa galaxer Mörk materia behövs för att alla strukturer vi ser ska ha hunnit att bildas Men, vi vet ännu inte vad den mörka materien är! Kosmisk tid - universums mörka historia

34 Kosmisk tid - universums mörka historia
Gravitationslinser Bekräftar Zwickys och Rubins resultat! Kosmisk tid - universums mörka historia

35 Kosmisk tid - universums mörka historia
Kosmisk tid - universums mörka historia

36 Hubblekonstanten är inte konstant
Hastigheten = Hubblekonstanten*Avståndet Hubblekonstanten talar om hur snabbt Universum växer Newtons första lag: Om vi inte påverkar ett system förändras inte hastigheterna i systemet Ett tomt universum växer med konstant hastighet Gravitationen från (mörk) materia får expansionshastigheten att avta Kosmisk tid - universums mörka historia

37 Universums vikt och öde
Gravitationen motverkar universums expansion Mängden materia avgör universums öde Lite materia: universum expanderar för evigt Mycket materia: universum börjar dra ihop sig Big Crunch! Kosmisk tid - universums mörka historia

38 Kosmisk tid - universums mörka historia
Att väga universum Genom att mäta hur storleken ändras med tiden kan vi bestämma universums massa (densitet) Storleken förändras långsamt (miljarder år) Vi kan inte mäta förändringen i storleken direkt (ännu) Vi kan se tillbaka i tiden! Kosmisk tid - universums mörka historia

39 Ljus är inte bara fotoner
Ljus kan beskrivas som en våg med en viss våglängd eller frekvens Kosmisk tid - universums mörka historia

40 Kosmisk tid - universums mörka historia
Rödförskjutning Våglängden på ljuset talar om hur mycket större Universum blivit sedan ljuset lämnade källan Hur länge sedan var det ljuset lämnade källan? Notera att allt som hålls ihop inte expanderar med universum. Kosmisk tid - universums mörka historia

41 Kosmisk tid - universums mörka historia
Avstånd = tid Ljuset blir svagare ju längre bort ljuskällan är Stark ljuskälla: synlig på stora avstånd Känd effekt för att kunna beräkna avståndet Supernovor: exploderande stjärnor som ett par veckor lyser som en hel galax (100 miljarder stjärnor) Jämför Cepheider. Kosmisk tid - universums mörka historia

42 Kosmisk tid - universums mörka historia
Kosmisk tid - universums mörka historia

43 Kosmisk tid - universums mörka historia
Kosmisk tid - universums mörka historia

44 Kosmisk tid - universums mörka historia
Acceleration Hur kan expansionen gå snabbare och snabbare (accelerera)? Universum domineras av något med motsatt gravitation I brist på bättre förslag kallar vi det mörk energi Den utgör ungefär 70 % av universums totala massa (densitet) Kosmisk tid - universums mörka historia

45 Kosmisk tid - universums mörka historia
Universums innehåll Universums mörka historia! Densitet idag: 1 g / (5000 mil)3 Kosmisk tid - universums mörka historia

46 Sammanfattning (så här långt)
Vi vet inte hur allt började Universum har växt i 13,7 miljarder år och kommer antagligen fortsätta med det Vanlig materia utgör bara en bråkdel av dess innehåll Nästan 99 % av Universum är av för oss helt okänd natur Kosmisk tid - universums mörka historia

47 Kosmisk tid - universums mörka historia
Hur stort är Universum? Jättestort Exakt hur stort beror på om vi menar vad vi kan observera eller på hur vår modell ser ut samt vilken tidpunkt vi refererar till Universum 13,7 miljarder år gammalt Vi kan teoretiskt se något som idag befinner sig på ett avstånd av 46,5 miljarder ljusår Praktiskt kan vi ”bara” se 45.5 miljarder ljusår Kosmisk tid - universums mörka historia

48 Kosmisk tid - universums mörka historia
Universums krökning Har Universum någon gräns? Tänk dig att du är en myra… Universum oändligt stort! Kosmisk tid - universums mörka historia

49 Vår mest avlägsna bild av Universum
Var inte mikrovågor när den släpptes iväg. Mikrovågsbakgrunden Kosmisk tid - universums mörka historia

50 Kosmisk tid - universums mörka historia
1978 års Nobelpris i Fysik ”för upptäckten av den kosmiska bakgrundsstrålningen” (1965) Hornantenn Arno Penzias Robert Wilson Kosmisk tid - universums mörka historia

51 Kosmisk tid - universums mörka historia
2006 års Nobelpris i Fysik ”för upptäckten av den kosmiska bakgrundsstrålningens svartkroppsform och anisotropi” (1989, 1992) John Mather COBE satelliten George Smoot Kosmisk tid - universums mörka historia

52 Bakgrundsstrålningens svartkroppsform
Kosmisk tid - universums mörka historia

53 Bakgrundsstrålningens anisotropi
Kosmisk tid - universums mörka historia

54 Kosmisk tid - universums mörka historia
Nya mätningar… Kosmisk tid - universums mörka historia

55 Kosmisk tid - universums mörka historia
Mätningarna bekräftar tidigare resultat! Kosmisk tid - universums mörka historia

56 Kosmisk tid - universums mörka historia
Sammanfattning Universum är 13.7 miljarder år gammalt Vanlig materia utgör bara en bråkdel av dess innehåll Nästan 99 % av Universum är av för oss helt okänd natur Även om vi ”bara” kan se 45,5 ljusår bort tror vi att Universum är oändligt stort Universum växer med allt större hastighet Vi vet fantastiskt mycket Det är fantastiskt mycket vi inte vet Kosmisk tid - universums mörka historia

57 Kosmisk tid - universums mörka historia
Epilog Vi försöker fånga partiklarna som utgör den mörka materien Vi försöker se om den mörka energin ändrar egenskaper med tiden Fler och bättre observationer (praktik) Smartare modeller (teori) Kosmisk tid - universums mörka historia

58 Bonus! Universums slutgiltiga öde
VARNING TILL KÄNSLIGA ÅHÖRARE INNEHÅLLET KAN UPPLEVAS SOM DEPRIMERANDE

59 Universums slutgiltiga öde
Solen växer till en röd jätte och slukar (antagligen) jorden, varefter den förvandlas till först en vit dvärg och därefter en svart dvärg (5 miljarder år) Galaxer kommer längre och längre ifrån varandra och blir mörkare och mörkare allteftersom dess stjärnor dör. Allt som blir kvar är döda stjärnor, planeter och svarta hål (1030 år) Kosmisk tid - universums mörka historia

60 Universums slutgiltiga öde
Om protonen sönderfaller, sönderfaller dessa döda stjärnor och planeter till t.ex. fotoner (1045 år) Till sist förvandlas även alla svarta hål till fotoner (10100 år): Big Freeze Tack för idag! Kosmisk tid - universums mörka historia

61 Kosmisk tid - universums mörka historia
Kosmisk tid - universums mörka historia

62 Tiden gick saktare förr
Kosmisk tid - universums mörka historia

63 Kosmisk tid - universums mörka historia
Kosmisk tid - universums mörka historia

64 Kosmisk tid - universums mörka historia
Kosmisk tid - universums mörka historia


Ladda ner ppt "Kosmisk tid Universums mörka historia"

Liknande presentationer


Google-annonser